ITRON MODÜLER
AKILLI SAYAÇ
EM420i
Akıllı Şebeke Uygulamalarının Önünü Açan Akıllı Sayaç
Akıllı Şebeke uygulamaları ve bunun faydaları konusunda son zamanlarda birçok çalışma yapılmaktadır.
Akıllı sayaç uygulamalarındaki kapsamlı deneyimi, piyasadaki uzun soluklu işbirliği ve güven duyulan
akıllı ölçüm altyapısı sayesinde Itron, piyasa yatırımlarına büyük fayda sağlayacak yeni nesil modüler
akıllı sayacı sunmaktadır.
MODÜLER YAPI VE AKILLI SAYAÇ
Akıllı şebeke uygulamalarına yönelmek,
işletmeler ve piyasa için büyük kazanç
sağlar. Sürekli değisen piyasada yatırım
ihtiyaçları göz önüne alındığında
teknolojik gelişim hızı büyük bir mücadele
haline gelmiştir. Bu nedenle işletmeler
güvenilir ve ileriki çözümlere açık
yatırımlar yapmalıdır.
Bu, sürekli yenilenen teknolojiyi tahmin
etmek ve gerekli olan altyapıyı hazırlamak
anlamına gelmektedir.
ÖZELLİKLER
Piyasadaki ihtiyaçları doğru anlamak, etkili
ve verimli sayaç çözümlerini sağlamak
için oldukça önemlidir. Bu konuda Itron,
detaylı bir şekilde ihtiyaçları anlamak ve
analiz etmek, bu ihtiyaçlar doğrultusunda
piyasa çözümleri sunabilmek için
ortaklarıyla sıkı bir işbirliği halindedir.
TEMEL FAYDALAR
» Akıllı şebeke uygulamalarının gelişimine
uyumlu, geleceğe dönük platform
» Akıllı ödeme
» Kısıtlamaları kaldırılmış piyasa şartlarına
uyan gelişmiş uygulamalar
» Geliştirilmiş işletimsel verimlilik
» Son kullanıcı odaklı
AKILLI ŞEBEKELER İÇİN AKILLI TEKNOLOJİ
Itron Modüler akıllı sayaç ailesi, enerji sektörünün gelişimini ilerletmek için tasarlanmış,
gelişmiş ölçüm altyapısı için son derece uyarlanabilir bir platform kullanır. Bu yeni nesil akıllı sayaç,
bugün ve gelecek yıllarda birçok işletmenin karşılaşacağı akıllı şebeke ihtiyaçlarını, haberleşme ve
önemli ölçüde gelişmiş akıllı ölçüm teknolojilerini karşılamak için tasarlandı.
MODÜLER
BİRLİKTE ÇALIŞILABİLİRLİK
Yeni EM420i, uyumlu bir şekilde
çalışabilen iki adet değiştirilebilir
haberleşme modülü (PLC, GPRS,
UMTS/3G, Ethernet, Mesh RF, Zigbee,
MBus wireless, vs.) yerleştirilebilecek
bir yapıda tasarlandı.
Açık standartlara dayanarak hazırlanan
akıllı şebekeler için akıllı sayaç, Itron’un
uyumlu çalışabilirlik konusundaki
kararlılığını göstermektedir.
Modüler sayaç, birçok uluslararası
haberleşme standardına ve gelişmiş
piyasa seçenek lerine entegre
olabilecek şekilde tasarlandı.
Bu modüler yapı sayesinde ağ ara
yüzlerine (Wide/Metropolitan Area
Network (WAN/MAN), Local /Field
Area Network (LAN/FAN), Home
Area Network (HAN)) kolaylıkla uyum
sağlar.
GÜNCELLEŞTİRME
Itron’un yeni modüler akıllı sayaçlarının
bir diğer özelliği de sayacın geleceğe
yönelik geliştirilmesine olanak tanıyan
uygulama fonksiyonlarının uzaktan
güncellenebilmesidir. Ölçümleme
konusundaki kesin ayrım, zengin akıllı
sayaç uygulamaları ve haberleşme
protokolü yazılımları, işletmelere
büyük esneklik ve hızlı gelişen
haberleşme gereksinimlerini kolaylıkla
karşılamalarını sağlar.
Tasarım Aşamasında Güvenlik
GÜVENLİK
Güvenlik kavramı, Itron’da sonradan
düşünülen bir kavram değildir ve Itron
şu düşünceyi benimser; güvenilir
bir akıllı şebekeyi sağlamak için en
uygun yöntem, ürünleri tasarlarken
potansiyel tehditleri göz önünde
bulundurmaktır.
Tüm Itron sayaçları ve çözümlerinde
olduğu gibi, yeni akıllı modüler
sayaçta da “Tasarım Aşamasında
Güvenlik” metodu uygulanmıştır.
BELİRLEME
tehditler
DEĞERLENDİRME
güvenirlilik
TEST
güvenlik
esneklik
TANIMLAMA
azaltıcı etkenler
UYGULAMA
karşı tedbirler
GELİŞMİŞ SAYAÇ ALTYAPISINA KOLAYLIKLA UYUM SAĞLAYABİLEN PLATFORM
Sistem Mimarisi
İDARE / KURUM / İŞLETME
UÇTAN UCA SİSTEM
GPRS,
3G,
ETHERNET, ...
PLC OFDM IEEE
P1901.2 MESH RF
Gaz Sayacı
İç Ünite
Su Sayacı
HAN
LAN/WAN
ÖZEL ÇÖZÜMLER
Maksimum esneklik için tasarlanan yeni EM420i modüler akıllı sayaç, gelişen akıllı şebeke
ihtiyaçlarını karşılamak için birçok farklı fonksiyonellik sunuyor. Gelişmiş bilgilerle işletmeler ve
son kullanıcı arasında iki yönlü haberleşmeyi sağlayacak şekilde tasarlandı. Ayrıca, akıllı şebekeleri
korumak için önemli bir yere sahip olan talep-yanıt uygulamasını, enerji kullanımı takibi ile
mümkün kılar.
Çoklu Enerji Ölçümü
Talep kayıtları dahil olmak üzere aktif,
reaktif ve görünen gücün dört bölmeli
ölçümü.
Şebeke Kalkitesi Görüntüleme
Güç kalite bilgisine dayanarak
geliştirilmiş şebeke görüntüleme
» Anlık gerilim, akım ve frekans bilgileri
görüntüleme.
» Gerilim kalite bilgisi görüntüleme
(düşüş, artış , kesinti).
» Anlık güç miktarı görüntüleme (aktif,
reaktif, görünen).
Olay Kayıt Defteri
Uzaktan ve lokal olarak kolay
ulaşılabilinen 7 kategoride olay
kaydetme.
Değiştirilebilir Modüller
» Ölçüm mühürlerini kırmadan iki
adet bağımsız olarak değiştirilebilir
haberleşme alanı.
» Her modül, tüm tüketim sayaçlarına
uyumlu (monofaze, trifaze) ve gücü
kesmeden değiştirilebilir yapıdadır.
» Son kullanıcı için bir kesinti olmaz.
» Değiştirilebilir modüller, kendi
kapakları üzerinde bulunan mühürler
sayesinde korunur.
Müdahale Tespiti
Ana kapak, klemens kapağı ve
haberleşme modulü kapağı herhangi
bir mıknatıslanma değişimini kaydeder.
Kullanım Zamanı Takvimi
Yük Yönetimi
» Yerel ve uzaktan, ana bağlantı
kontrolü ve opsiyonel olarak akıllı röle
(Akıllı Soket, Kontrol Cihazları,...)
» Kablosuz HAN bağlantı modülleri ve
5A röleleri
» Güç limit eşiklerine ve bağlantı
kesme ve yeniden bağlantı için
kullanılan dahili takvim aracılığıyla
yük kontrolü
» Yük grupları ve acil durum yük atma
işlemlerinin uzaktan dinamik kontrolü
Ön Ödeme
Yüksek esneklikte kişiselleştirilebilir 2
takvim kaydı
» Ön Ödemeli kredilendirme için STS
standartları ile uyumlu
Yük Profili
» Herhangi bir STS ön ödemeli sistem
ile birlikte çalışabilirlik
» 3 farklı, yapılandırılabilir enerji yük
profili kaydı
» Opsiyonel olarak 4 M-Bus cihazının
yük profilini tutma özelliği. Her cihaza
kendi yük profili yapılandırması.
» AMI kontrol kanalları ile gerçek
zamanlı olarak merkezi sistem ile
sayaç arasında kredi transferi
TEKNIK ÖZELLIKLER
MONOFAZE
Itro n Mo düler Akıllı Sayaç
Bağlantı Tipi
Monofaze
Trifaze
1-Faz 2-Telli, DIN 43857
(asimetrik bağlantı )
1-Faz 2-Telli, BS 5685
(simetrik bağlantı )
3-Faz 4-Telli, DIN 43857
(asimetrik bağlantı )
3-Faz 3-Telli, DIN 43857
(asimetrik bağlantı )
92
130
232
Ölçüm
Aktif Sınıf1 (IEC),
Class B (MID),
Reaktif Sınıf 2 IEC 62053-23
Hassasiyet
-20% karşı +15%
Un (3 x 220(380)V, 3 x 230(400)v,
3 x 240(415)V 3-Telli)
-20% karşı +15%
Un (220 230 240 V)
Gerilim Çalışma Aralığı
Frekans
192
5(100)A, Ibase: 5A, Imax: 100A
(Entegre Kontaktör)
Nominal Akım
92
130
50 / 60Hz +/- 5%
Ortam Şartları
Monofaze
Trifaze
Çalışma aralığı : -40°C’den +70°C’ye
Depolama ve taşıma : -40°C’den +85°C’ye
Sıcaklık Aralığı
Darbe Gerilim Dayanımı
TRIFAZE
0.5J +/- 0.05J @ 6kV ((EN50470-1) & 9J @ 12kV (SP1618)
IP Koruma Sınıfı
IP 54 (EN 60529)
97
330
Manyetik Alan Dayanımı
177
Standartlar : IE C 62053’e göre AC 0.5mT - 21 (400AT Sargı ), V DE W 2.0
(1000AT )’e göre AAC
DC manyetik alan : 1.2T’lik manyetik etki sayacın arka kısmı hariç tüm yüzlerine
uygulanmıştır.
Mekanik
Monofaze
Terminal (Direkt Bağlantı)
Boyutlar
Trifaze
8.2mm (çok telli kablolar için 35mm2’ye kadar )
DIN Sayaç - Genişlik : 130mm Derinlik:
92mm
Yükseklik (klemens kapağı ile birlikte):
232mm
DIN Sayaç - Genişlik : 177mm Derinlik:
97mm
Yükseklik (klemens kapağı ile birlikte):
330mm
Monofaze
Trifaze
Girişler/Çıkışlar
DLMS/COSEM (IEC 62056-21)
Yük Yönetim Röleleri
(Opsiyonel)
İki adet 5A (250V) röleye kadar
269
Optik Haberleşme
177
M-Bus Kablolu (Opsiyonel)
M-bus standart EN13757-2
Itron Değiştirilebilir Modüller
F S M: Geniş Alan ve Yerel Alan Ağları
F S M: Kısa Alan Ağları
Haberleşme Tipi
Tanımlar
Haberleşme Tipi
Tanımlar
GPRS
Q uad B and Modem, UD P, TC P/IP protokol,
IP v4 IP protokol stack
Zigbee
İç Ünite ile
Akıllı Enerji Profili V1.1
PLC OFDM
IEEE P1901.2, IPv6
Kaynaklarını daha iyi kullanan bir dunya oluşturmamıza yardım etmek uzere bize katılmak icin buradan başlayınız: www.itron.tr
Daha fazla bilgi icin, bolgenizdeki satış temsilcisi veya bayi ile irtibata gecin:
MANAS ENERJI YÖNETIMI SANAYI VE TICARET A.Ş.
A.S.O. 1. Organize Sanayi Bolgesi
Baburşah caddesi No:7
06935 Sincan – Ankara
Tel: Faks: +90 312 267 05 03
+90 312 267 05 09
ITRON
Tancsics M. u. 11.
P.O.B. 396
H-2101 Gödöllõ - Hungary
Tel: Faks: +36 28 520 600
+36 28 520 605
Itron, pazarlama materyallerinin iceriklerini mumkun olduğunca guncel ve doğru sağlamaya calışmakla birlikte,Itron ,bu materyallerin doğruluk, tamlık ve yeterliliği hakkında, İddiada bulunmaz,soz veya
garanti vermez,ve ozellikle bu materyallerde olabilecek hata veya eksiklerden kaynaklanacak yukumluğu acıkca reddeder.Bu pazarlama materyallerinin İceriklerine ilişkin olarak, ucuncu taraf haklarını ihlal
etmeme garantileri ile sınırlı olmamak uzere,unvan, pazarlanabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk acısından, herhangi bir zımni, acık yada nizami garanti vermez.c Telif hakları 2014, Itron. Tum hakları saklıdır.
EL-106-TR-04.14
97
Download

pdf indir