EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü
1
İHRACATA YÖNELİK DEVLET
YARDIMLARI (DFİF)
MEVCUT DESTEKLER
İhracata Hazırlık
Destekleri
•UR-GE
•Pazara Giriş
Belgeleri
Pazarlama
Destekleri
Yüksek Katma
Değere Yönelik
Destekler
• Pazar Araştırması
• Tasarım
• Fuarlara Katılım
• Marka - Turquality
• Yurt Dışı Birim
DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLERE İLİŞKİN DESTEKLER
YATIRIM TEŞVİKLERİ
EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü
2010/8 SAYILI TEBLİĞ
ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN
GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ
3
EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü
ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ
DESTEĞİ
Proje Desteği
İŞBİRLİĞİ
KURULUŞU
İhracatçı Birlikleri
İl Sanayi / Ticaret Odaları
TOBB, TİM, DEİK
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Organize Sanayi Bölgeleri
Endüstri Bölgeleri
Sektörel Üretici Dernekleri
İşveren Sendikaları
Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)
İmalatçıların kurduğu dernek- birlik veya
kooperatifleri
4
EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü
Proje Desteği
Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, hizmet
sağlayıcıları, uygulayıcıları ile öngörülen
çıktıları belirlenmiş faaliyetler bütünü
PROJE
İşbirliği kuruluşu koordinasyonunda
firmalarımızın ortak sorun, ortak fırsat, ortak
vizyon anlayışı içerisinde, plan ve program
yaparak ihracat stratejileri geliştirmelerinin
özendirilmesi
5
EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü
Destek
%
Destek Limiti
Süre/Adet
Faydalanıcı
İhtiyaç Analizi, Eğitim, Danışmanlık
75%
400.000 USD
Proje Süresince
(36 Ay)
İşbirliği
Kuruluşları
Yurtdışı Pazarlama
75%
150.000 USD /
Program
10 faaliyet
İşbirliği
Kuruluşları
Alım Heyeti
75%
100.000 USD /
Program
10 faaliyet
İşbirliği
Kuruluşları
İstihdam
75%
Emsal Brüt
Ücret
2 kişi; Proje
Süresince
İşbirliği
Kuruluşları
Bireysel Danışmanlık
70%
50.000 USD /
yıl
3 Yıl
Şirketler
Destek Kalemleri
6
EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü
2014/8 SAYILI TEBLİĞ
PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN
DESTEKLENMESİ
7
EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü
• PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİ
Desteğin Kapsamı:
•Akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak
kalite ve çevre kalite belgeleri, insan can, mal emniyeti
ve güvenliğini gösterir işaretler ile bir ülke pazarına
girişte yaptırılması avantajlı ya da zorunlu test/analiz
raporu alma giderleri
•Tarım ürünlerine ilişkin laboratuvar analizleri ve
belgelendirme giderleri
Destek Oranı
: Belge ve/veya analiz başına % 50
oranında ve en
fazla 25.000 ABD $ (şirket
başına yıllık 250.000 $ )
8
EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü
2011/1 SAYILI TEBLİĞ
PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ
DESTEĞİ
9
EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü
PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
Yurt Dışı
Pazar
Araştırması
Destek Oranı
Sınai/Ticari/
Şirketleri %70
Destek Tutarı
(ABD Doları)
5.000 Dolar
Program
10 Adet/Yıl
Pazara Giriş
(Rapor/
Danışmanlık)
Şirket %60
İşbirliği Kuruluşu %75
Sektörel Ticaret
Heyeti-Alım
Heyeti
İşbirliği Kuruluşu
%50
E-Ticaret
Şirketler
%70
200.000 Dolar
150.000 Dolar
10.000 Dolar
Yıllık
(Ticaret Heyeti 5
Adet /Yıl)
(Alım Heyeti 10
Adet/Yıl)
Toplam
5 Site/3yıl
10
EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü
2009/5 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen
Fuar Katılımlarının
Desteklenmesi
11
EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü
Desteklenen Faaliyetler
ORGANİZATÖRLE
KATILIMDA
• Katılım Bedeli
(Yer Kirası, Stant Harcamaları,
Nakliye ve Diğer Giderler)
• Temsilci Ulaşım Masrafları
BİREYSEL
KATILIMDA
•
•
•
•
Boş Alan Kirası
Stand Harcamaları,
Nakliye
Temsilci Ulaşım Masrafları
12
DESTEK KALEMLERİ, DESTEK ORANI VE SÜRESİ
BİREYSEL KATILIM
YURT DIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI
SEKTÖREL
KATILIMCI ÖZELLİĞİ
DESTEK ORANI
ÜST SINIR
Destek Oranı
Normal Fuar
Katılımcısı
Nitelikli Sektörlerde
Fuar Katılımcısı
SDŞ, Üretici İmlatçı
Organizasyonu
50%
75%
GENEL
Üst Sınır
50%
15.000 $
75%
Destek Oranı Üst Sınır
50%
15.000 $
75%
10.000 $
Hedef Ülkede Fuar
Katılımcısı
70%
Prestijli Fuar
Katılımcısı
50%
50.000 $
50%
50.000 $
-
-
Organizatör Tanıtım
Desteği
-
-
75%
120.000$
75%
80.000 $
Organizatör İlave
Tanıtım Desteği
-
-
75%
80.000 $
-
-
İlave Nakliye Desteği
6.000 $
İlave Nakliye Desteği
10.000 $
70%
70%
Doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya,
endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı
Komple tesis imalatı, makine, yat imalatı ve otomotiv ana sanayi
13
EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü
2010/6 SAYILI TEBLİĞ
YURT DIŞI BİRİM, MARKA ve TANITIM
FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
14
EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü
YURTDIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM DESTEĞİ
Desteklenen Birimler
KİRA DESTEĞİ
•
•
•
•
•
Ofis
Mağaza
Depo
Showroom
Reyon
Destek Miktarı : Birim başına yıllık 120.000 Dolar
Destek Oranı : %50-80
Destek Süresi : 4 Yıl
15
EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü
TANITIM
DESTEĞİ
Desteklenen Faaliyetler
• Görsel ve Yazılı Tanıtım
• TV/Radyo Reklamları
• Billboard Reklamları
• Sponsorluk
• Yurtdışı Firma Web Sitesi Tasarımı
• Yabancı Dilde Hazırlanmış Firma
Katalogları
• Eşantiyon Malzemeleri
• Internet Üzerinden Tanıtım Sitelerine
Verilen Reklamlar
Destek Miktarı : Yıllık 250.000 Dolar
Destek Oranı : %60-80
Destek Süresi : 4 Yıl
16
EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü
Desteklenen Faaliyetler
Yurdışında Marka Tescili ve Korunması
MARKA TESCİL
DESTEĞİ
Destek Miktarı : Yıllık 50.000 Dolar
Destek Oranı : %50
Destek Süresi : 4 Yıl
17
EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü
Destek
Oranı
Destek
Tutarı
(ABD
Doları)
Destek
Süresi
Kira
Marka Tescil
Tanıtım
Sınai ve Ticari Şirketler %60
Ticari Şirketler %50
Şirket %50
Şirket %60
Mağaza:
120.000-100.000
Ofis, showroom, depo, reyon:
100.000-75.000
4 yıl
Birime Bağlı: 150.000
50.000
4 yıl
Marka Tescile Bağlı:
250.000
4 yıl
18
EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü
2008/2 SAYILI TEBLİĞ
TASARIM DESTEĞİ
19
TASARIM DESTEĞİ
DESTEK SÜRESİ:
DESTEK ORANI:
Tasarım Şirketleri ve Ofislerinin Desteklenmesi
MARKA-PATENT TESCİL
(yıllık 50.000 USD)
TANITIM, REKLAM, PAZARLAMA
(yıllık 300.000 USD / 150.000 USD)
4 yıl
%50
KİRA VE DEKORASYON
(yıllık 300.000 USD / 150.000 USD)
(Mağaza, showroom, ofis vb.)
DANIŞMANLIK
Strateji, operasyon,
organizasyon, teknoloji
(yıllık 200.000 USD / 100.000 USD)
Birliklerin ve Derneklerin Desteklenmesi
• YURTİÇİ YURTDIŞI TANITIM
• REKLAM VE PAZARLAMA
• TASARIM YARIŞMALARI
• FESTİVAL ORGANİZASYONLARI
• MARKA AJANSI
• STRATEJİK DANIŞMANLIK
(yıllık 300.000 USD)
MODA TASARIMCILARI
(yıllık 150.000 USD /
200.000 USD)
DESTEK SÜRESİ:
DESTEK ORANI:
Proje Bazında
%50
YARIŞMALARDA DERECEYE
GİREN 30 TASARIMCININ
•YURTDIŞI EĞİTİM GİDERLERİ
•1.500 USD YAŞAM GİDERİ
(2 yıl boyunca)
20
EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü
2006 / 4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması,
Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin
Desteklenmesi
21
EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü
www.turquality.com.tr
22
EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü
YÜKSEK KATMA DEĞERLİ
İHRACAT
İNSAN
KAYNAĞI
ALTYAPISINA
BÖLGESEL
MARKALARDAN YATIRIM
KÜRESEL
MARKALARA
STRATEJİK İŞ GEÇİŞ
YAPMA
KÜLTÜRÜ İLE
MARKALAŞMA
2013 Yılında Türkiye’nin İhracat Birim Fiyatı 1,54 $/kg
TURQUALITY®/Marka Firmalarında bu rakam 3,28 $/kg
23
TURQUALITY®/MARKA DESTEĞİ
DESTEK SÜRESİ: 5 yıl (+5)
DESTEK ORANI: %50
MARKA-PATENT TESCİL
KİRA
(Mağaza, showroom,reyon,
raf, corner, kafe, restoran vb.)
SERTİFİKASYON
TEMEL KURULUM GİDERLERİ
MODA/ENDÜSTRİYEL TAS.
AŞÇI/ŞEF
DANIŞMANLIK
Strateji, operasyon,
organizasyon, teknoloji
TANITIM
FRANCHISE
(Kira, dekorasyon)
24
Marka Programı kapsamındaki firmalar için destek süresi 4 yıldır ve destek kalemlerinde
üst limit bulunmaktadır.
EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü
TURQUALITY® PROGRAMI
FİNANSAL OLMAYAN DESTEKLER
TURQUALITY® PROGRAMINI
DESTEKLEYEN FAALİYETLER
DETAYLI ANALİZ
VİZYON SEMİNERİ
YÖNETİCİ GELİŞTİRME
PROGRAMI
DESIGN TURKEY
25
TURQUALITY® Firmalarının Sektörel
Kırılımı
Marka sayısı:111* Firma Sayısı: 100
Tekstil
12
Plastik ürünleri
2
Kağıt Karton
2
Otomotiv Yan Sanayi
4
Otomotiv Ana Sanayii
3
Mobilya
8
Makine
2
Kuyumculuk ve Mücevher
4
Kimya
18
İşlenmiş Tarım Ürünleri
10
Hazır Giyim
22
Elektrik, Elektronik
9
Doğaltaş, Seramik, Vitrifiye
6
Deri ve Deri Mamülleri
2
Diğer
7
0
5
10
15
20
25
26
*İki Marka İle Programda Bulunan Firmalar; İpekyol(İpekyol,Machka), Vakko (Vakko, W-Collection), İpek Kağıt(Selpak,Solo), Boydak(İstikbal,Bellona), Hayat Kimya(Bingo, Molfix)
Arçelik(Beko,Blomberg), Kopaş(Dalin,Alix Avien), Evyap(Arko,Duru), Biota(Bioxet,Bioxsine), Kalekim(Kalekim,Kalecolor), KaleSeramik(Kalebodur,ÇanakkaleSeramik)
MARKA Firmalarının Sektörel Kırılımı
Marka Sayısı:54* Firma Sayısı:55
Tekstil
3
Gastronomi
3
Otomotiv Yan Sanayi
9
Otomotiv Ana Sanayi
1
Mobilya
3
Makine
2
İşlenmiş Tarım Ürünleri
8
Doğaltaş, Seramik, Vitrifiye
1
Kuyumculuk ve Mücevher
1
Kimya
4
Hazır Giyim
5
Elektrik Elektronik
4
Diğer
11
0
2
4
6
8
10
12
Marka Sayısı
*İki Marka İle Programda Bulunan Firmalar; Petlas(Petlas,Starmaxx)
27
EKONOMİ BAKANLIĞI
2023 YILI HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA
İHRACATA YÖNELİK YENİ DESTEK PAKETLERİ
28
TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEĞİ
Değerlendirme
Süreci
Bakanlığa
Başvuru
1
Danışman
Kuruluşlarla İşbirliği
2
Tasarım Destek
Komitesine Sunum
Destek Kapsamına Alınma
*Proje Süresi *İçerik *Bütçe
*Hedefler *Çıktılar
Destek Süreci
a) İstihdam edilecek tasarımcı/modelist/
mühendisin brüt maaşları toplam en fazla
1.000.000 $
İzleme ve
Ölçümleme
3
b) Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım
giderleri toplam en fazla 250.000 $
c) Seyahat ve web sitesi üyeliği giderleri
toplam en fazla 150.000$
d) Bir projenin süresi en fazla 3 yıl
(Yapılacak değerlendirme neticesinde
destek süresi, birinci fıkrada belirtilen
limitler dahilinde olmak kaydıyla, 2 yıl
daha uzatılabilir.)
e) Projeleri bazında % 50 oranında, bir
şirketin en fazla 1 projesi
İhracatçı Birlikleri
Proje Aşamalarının
ve Çıktılarının
Ölçümlenmesi
ve
Raporlanması
Danışman
Kuruluşlarla
İşbirliği 29
İLERİ TEKNOLOJİLİ ŞİRKET ALIM DESTEĞİ
Amaç
«Teknoloji transferi yoluyla AR-GE yetkinliği kazanmak»
İLERİ TEKNOLOJİLİ
ŞİRKET ALIM DESTEĞİ
Danışmanlık
Desteği
Destek Oranı
Destek Tutarı (USD)
Destek Süresi
Faiz Desteği
%75
5 puan (TL cinsi
kredilerde)
2 puan (Döviz cinsi
kredilerde)
500.000 (yıllık)
3.000.000
-
5 yıl
30
TÜRKİYE TİCARET MERKEZLERİ DESTEĞİ
TTM
SATIN ALMA
KİRA
İSTİHDAM
TANITIM
Destek Oranı
*
%60
%60
%60
%60
Destek Tutarı
(USD)
6.000.000
(bir defaya
mahsus)
1.500.000
(yıllık)
500.000
(10 kişi)
(yıllık)
300.000
(yıllık)
Destek Süresi
**
-
5 yıl
5 yıl
5 yıl
* Bakanlıkça belirlenen Hedef ve Öncelikli Ülkelerde destek oranı 15 puan artırılacaktır.
** 5 Yılın Sonunda Üstün Performans Sağlayan TTM’lere +5 Yıl Destek.
31
EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü
32
EKOMOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel
Müdürlüğü
TEŞEKKÜRLER
33
Download

Ekonomi Bakanlığı Destekleri