YURTDIŞI BİRİM KİRA, MARKA TESCİL VE TANITIM DESTEĞİ
1. Kira Desteği
(4 yıl boyunca ve 25 yurtdışı birim için, aşağıda belirtilen oran ve üst limitler
dahilinde)
Sınai ve ticari şirketler:
Mağaza - %60 ve yıllık 120.000 $
Ofis, showroom, depo, ürün teşhir serası / tarlası, reyon - %60 ve yıllık 100.000 $
Ticari şirketler:
Mağaza - %50 ve yıllık 100.000 $
Ofis, showroom, depo, reyon - %50 ve yıllık 75.000 $
2. Tanıtım Desteği
Yurtdışında gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri
(Türkiye’de üretilen ürünler için)
•
•
•
Görsel ve yazılı tanıtım
TV / radyo reklamları
Billboard reklamları
•
•
Sponsorluk
Yurtdışı firma web sitesi tasarımı
•
•
•
Yabancı dilde hazırlanmış firma katalogları
Eşantiyon malzemeleri
İnternet üzerinden tanıtım sitelerine verilen reklamlar
Destek süresi: 4 yıl
Destek oranı: %60
Destek üst limiti: Ülke başına yıllık 150.000 $
3. Marka Tescil Desteği
Şirketlerin yurtiçi marka tescil belgesi olan markalarının yurtdışında tescili ve
korunmasına ilişkin giderler.
Destek süresi: 4 yıl
Destek oranı: %50
Destek üst limiti: yıllık 50.000 $
4. İlave Destek Oranı
Desteğe konu faaliyetlerin hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda
destek oranı 10 puan artırılmaktadır.
Ödeme Belgesi Onay Merci: Ticaret Müşavirliği / Ataşeliği
Destek Ödemesi Başvuru Merci: İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği
Download

YURTDIŞI BİRİM KİRA, MARKA TESCİL VE TANITIM DESTEĞİ