12 Ağustos 2014 Salı
Sayı:6690
25.Kr.
“ÇOCUĞUNLA OYNA,GEÇMİŞİNİ UNUTTURMA PROJESİ”
GENÇLER GELENEKSEL TÜRK ZEKA VE STRATEJİ OYUNU “MANGALA” ÖĞRENİYOR
tanıtmaktan onur duyuyoruz. Diyanet İşleri
Başkanlığı ile yapmış olduğumuz protokol
kapsamında camilerimizde eğitim
uzmanımızla birlikte verilen eğitimlerde
Mangala oyunu kuralları kısaca tanıtılıyor.
Devamında ise her çocuk bir defa oyunu
uzman personelimiz karşısında oynuyor ve
pratik yapmış oluyor. Sıcak havada Kuran
öğrenen çocuklarımız, ders arasında Mangala
oynayarak eğleniyorlar. Eğlenmenin yanında
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı
arasında yapılan protokol kapsamında Yaz Kuran
Kurslarında Mangala eğitimi veriliyor. Ödemiş Gençlik
Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Ramazan ayının
bitmesiyle beraber Yaz Kuran Kurslarına yönelik
faaliyetlerine başladı. Camilerde, gençlere, tarihi Hunlara
kadar giden ve 18. yy a kadar Osmanlı Devleti zamanında da
oynandığı bilinen eski bir Türk zeka ve strateji oyunu olan
Mangala eğitimi veriliyor. Camideki çocukların çok
eğlendiğini ifade eden Ödemiş Gençlik Hizmetleri ve Spor
İlçe Müdürü Cafer CEBECİ, “Binlerce yıllık tarihi olan Türk
zeka ve strateji oyunu olan Mangala' yı gençlerimize
zeka ve strateji oyunu olan Mangala çocukların zekâ
gelişimine de olumlu katkı sağlıyor. Ödemiş Gençlik
Merkezi olarak eğitimlerimiz devam edecek. 7'den 70'e
herkesin oynayabileceği bu oyunu öğrenmek için tüm
halkımızı Ödemiş Gençlik Merkezi'ne davet ediyorum.
Çalışmalarımızda bizlere her türlü imkanı sunan, yardımcı
olan Ödemiş İlçe Müftülüğüne ve personeline teşekkür
ediyoruz. ” dedi.
C.H.Merk.
SEÇİMİN ARDINDAN
ÖDEMİŞ'TE EKMELEDDİN İHSANOĞLU İLK SIRADA
İzmir'in Selçuk İlçesi
Cumhurbaşkanlığı Seçim
Sonuçları:
Seçmen Sayısı: 26756
Oy Kullanan Seçmen Sayısı:
21979
Geçerli Sayılan Oy: 21584
Açılan Sandık Sayısı: Hepsi
Açıldı, Kullanılan oy: 78.246
kişi
alan isim, 'çatı adayı' İhsanoğlu
oldu. İhsanoğlu; İzmir'de %
58,8 oy alırken, Erdoğan; %
33,5, Demirtaş ise; 7,8 oy aldı.
Recep Tayyip Erdoğan 35.211
%45 Selahattin Demirtaş 1.814 Tire'deki durum ise şöyle oldu.
Sandıkların % 100'ünün
Ekmeleddin İhsanoğlu 41.221
açılması sonrasında, ortaya
oy aldı
TİRE'DE İHSANOĞLU İLK çıkan sonuçlara göre; İhsanoğlu
26 bin 435 oy ile % 56, Erdoğan
SIRADA YER ALDI
19 bin 053 oy ile % 40,
Türkiye genelinde Erdoğan'ın
Demirtaş ise 1993 oy ile % 4 oy
liderliği söz konusu iken, İzmir
aldı. Tire'deki seçime katılım
genelinde ve Tire'de en çok oy
oranı % 75 oldu.
Geçersiz Sayılan Oy: 395
Recep Tayip Erdoğan: 6471
Selahattin Demirtaş: 1842
Ekmeleddin İhsanoğlu: 13271
BAYINDIR İLÇESİNDEKİ
SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan: 9.874
Selahattin Demirtaş: 1.855
Ekmeleddin İhsanoğlu: 12.866
KİRAZ İLÇESİNDEKİ
SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan: 12.897
Selahattin Demirtaş: 860
Ekmeleddin İhsanoğlu: 10.368
ÖDEMİŞ ORGANİZE'NİN ALTYAPISINA
2 MİLYON TL
getirilebilmesi amacıyla OSB
yönetim kurulu toplantı
düzenledi. Ödemiş Ticaret
Odası'nda düzenlenen
toplantıya, Kaymakam Abdullah
Dölek, Ödemiş OSB Yönetim
Kurulu Başkanı ve Belediye
Başkanı Mahmut Badem, OSB
üst kurul üyesi Abdil Çalar,
Ödemiş Belediyesi Etüt Proje
Sorumlusu Sema Özgen,
Ödemiş OSB'nin alt yapısına 2 sanayi tesisinin kurulmasının
Ödemiş Belediyesi İnşaat
milyon tl Ağırlıklı olarak gıda, planlandığı Ödemiş Organize
Mühendisi Mehmet Er, Ödemişli
Sanayi Bölgesi'ni (OSB)
tarım ve hayvancılık
iş adamları, ilçede bulunan bazı
sektöründen 60 sanayi tesisinin yatırımcı ile buluşturmak üzere banka müdürleri, sanayici ve iş
geçtiğimiz aylarda oluşturulan adamları katıldı. Ödemiş
kurulmasının planlandığı
yeni yönetim, ilk etapta alt yapı OSB'nin son durumu hakkında
Ödemiş Organize Sanayi
için 2 milyon TL kaynak
Bölgesi'ni (OSB) yatırımcı ile
üst kurulu üyesi Abdil Çalar
sağlanması ve 15 parselin
buluşturmak üzere geçtiğimiz
bilgiler verdi. Çalar; “Ödemiş
yatırıma açılması yönünde
aylarda oluşturulan yeni
Organize Sanayi Bölgesi 1993
yönetim, ilk etapta alt yapı için girişim başlattı. Yaklaşık 20
yılında oluşturulmuş ancak o
2 milyon TL kaynak sağlanması yıldır Ödemiş ve çevresinde
tarihten bugüne herhangi bir
ve 15 parselin yatırıma açılması istihdam umudu olan 600
gelişme kaydedilmemiş. Yeni
dönüm büyüklüğündeki Ödemiş oluşturulan yönetimle birlikte
yönünde girişim başlattı.
sanayi bölgesinin biran önce
Ağırlıklı olarak gıda, tarım ve
Ödemiş Belediyesi'nde OSB için
yatırıma hazır hale
hayvancılık sektöründen 60
bir ofis oluşturuldu.Devamı 2'de
www.cephegazetesi.com
12 Ağustos 2014 Salı
2
TÜRELİ,
ÖDEMİŞ ORGANİZE'NİN ALTYAPISINA
2 MİLYON TL
GÖLCÜK YAYLASINDAKİ
MADEN İZNİNİ SORDU
“Barındır
dığı doğal güzelliklerle
potansiyel turizm alanı olarak
değerlendirilen gölcük
yaylasında maden sahası
kurulmak istenmesi ilgili
bakanlığın hangi politikası ile
örtüşmektedir?”
CHP İzmir Milletvekili Rahmi
Aşkın Türeli, özel bir firmanın
Ödemiş'teki Gölcük
Yaylası'nda altın aramak için
yaptığı ÇED başvurusunun
onaylandığını anımsatarak,
“Barındırdığı doğal
güzelliklerle potansiyel turizm
alanı olarak değerlendirilen
Gölcük Yaylası'nda maden
sahası kurulmak istenmesi
ilgili bakanlığın hangi
politikası ile örtüşmektedir?”
sorusunu yöneltti.
Türeli, Çevre ve Şehircilik
Bakanı İdris Güllüce'nin
yanıtlaması istemiyle TBMM
Başkanlığı'na sunduğu soru
önergesinde, Ödemiş'teki
Gölcük Yaylası'nda maden
arama çalışması yapılmak
istenmesini gündeme getirdi.
Medyada, “İzmir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü'nün Gölcük
Yaylası'nda özel bir
firmanın altın aramak için
yaptığı ÇED başvurusunu
onayladığına” ilişkin haberler
yer aldığını hatırlatan Türeli,
“Bu durum, Ödemiş'te
tartışılmaya ve infial
yaratmaya devam etmektedir.
Gölcük yaylasında verilen
arama izni nedeniyle Küçük
Menderes Havzası'nın doğal
tahribata uğrayacağı ve
bununla beraber havanın,
toprağın ve suyun söz konusu
durumdan kötü şekilde
etkileneceği net olarak
gözükmektedir” dedi.
“Oysaki Küçük Menderes
Havzası, verimlilik açısından
ülkemizin en önemli
bölgelerinden biridir” diyen
Türeli, şunları kaydetti:
”Söz konusu havza ülkemizin
tarım alanların binde 4'ünü
oluşturmasına karşın, yurtiçi
tarımsal hasılamıza yüzde 5
katkı sunmaktadır. Bunun
yanında, dünya incir üretimin
yüzde 8'ini, Türkiye patates
üretiminin yüzde 10'unu,
Türkiye aşılı meyve fidanının
yarısını, Türkiye büyükbaş
hayvan varlığının yüzde 4'ünü,
Başlangıcı 1'de Şuan elimizde
bir okul var ama öğrenci yok.
Bizim buradaki amacımız
Türkiye süt üretiminin yüzde
okulumuza öğrenci bulmaktır.
10'unu Küçük Menderes
Bölgemiz brüt olarak 953 bin
Havzası toprakları
metrekaredir. Kamulaştırması
karşılamaktadır.
bitirilmiş, imar ve parselleme
Diğer taraftan, Küçük
işlemleri hazırlanmış bir
Menderes Havzası havası,
toprakları ve suyu ile dünyanın alandır. Burada ilk etapta
elektrik, temiz su, pis su,
ender görülen yerlerinden
yağmurlama gibi alt yapı
biridir. Nitekim, Avrupa'da
işlemlerini yapmaktır. Bölgede
bitkiler ortalama 10 yılda
ulaşılan büyüklüğe Küçük
inşaat, gıda, tekstil, tarım
Menderes Havzası'nda 3-4
ürünleri ve plastik sanayi
yılda erişebilmektedir. Bu
yatırımları yapılabilir” dedi.
nedenle dış mekan ve süs
“1993'TEN BERİ
bitkileri üretiminin çok arttığı
İNEKLER OTLADI”
havza topraklarında ayrıca
Ödemiş OSB Yönetim Kurulu
birbirinden değerli ceviz,
Başkanı Mahmut Badem,
kestane, zeytin ve Batı
Ödemiş OSB'nin belli bir
Anadolu'daki 70 tür endemik
bölümünün alt yapısı için
bitki bir arada boy
İzmir Kalkınma Ajansı'na
göstermektedir.”
(İZKA) sunacakları proje
“NE KADAR MANTIKLI?”
Türeli, önergesinde şu soruları doğrultusunda 1,5 milyon TL
yöneltti:
hibe destek alacaklarını
“ -Gölcük yaylasında altın
belirtti. Badem; “20 yılın
aramak için yapılan bir
ardından ineklerin otlatıldığı
başvuruya ÇED izni verildiği
Ödemiş OSB'yi, elimizdeki
doğru mudur?
imkanlarla Kaymakam'ımızın
-Eğer doğruysa ÇED izni
öncülüğünde hızlı zaman
verilen altın madeninin doğal
içerisinde hareketlendirmeye
güzellikleriyle ünlü Gölcük
çalışıyoruz. Yıllardır oluşan
yaylasında nasıl bir tahribata
'Ödemiş OSB olmaz' olgusunu
neden olacağı konusunda
herhangi bir araştırma yapılmış ve oluşan güvensizliği hep
birlikte yıkmamız gerekiyor.
mıdır?
-Avlanma izni bile verilmeyen Bir bölümünün alt yapısı için
bir yere altın arama ruhsatı
İZKA'ya vereceğimiz proje
verilmek istenmesi ne kadar
karşılığında 1.5 milyon TL
mantıklıdır?
hibe, sizlerin arasında da 500
-Barındırdığı doğal
bin TL'yi pay ve projeye ortak
güzelliklerle potansiyel turizm ederek toplam 2 milyon TL ile
alanı olarak değerlendirilen
alt yapıyı kuracağız. Bu
Gölcük yaylasında maden
doğrultuda ilk etapta 15
sahası kurulmak istenmesi
Bakanlığınızın hangi politikası parseli hayat geçireceğiz.
Çaylı'dan bölgeye enerji
ile örtüşmektedir?
getirmenin yanında alanda bin
-Maden sahasının faaliyete
500 metreküp kapasiteli su
geçmesinin ardından bölgede
deposu gerekmektedir.
bulunan endemik bitki
türlerinin nasıl etkileneceğine
Ödemiş'te ticaret erbabımız ve
ilişkin Bakanlığınızca herhangi sanayicimiz ile bu bölgeyi ilk
bir çalışma yapılmış mıdır?
etapta hep birlikte ayağa
Eğer yapılmamışsa böyle bir
kaldıracağız.” diye konuştu.
çalışma yaptırmayı düşünüyor “BAŞBAKANIMIZ VE
musunuz?
BAKANIMIZ İLE
-Ülkemizde büyükbaş sığır
GÖRÜŞTÜM”
varlığının yüzde 4'ü ile
Türkiye süt üretiminin yüzde
10'unu karşılayan havzada
açılacak bir maden sahasının
hayvancılık alanında ne gibi
zararlara yol açacağı
araştırılmış mıdır?”
Geçtiğimiz Cumartesi günü
Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan ve Bakan Nihat
Zeybekçi ile İzmir'de görüşme
yaptığını aktaran Badem,
"Bölgesel teşvik
programından yaralanabiliriz.
Bu aşamada güçlerimizi
birleştirmemiz gerekiyor.
Sizlerle bu işin altından
kalkacağız. Elimizde güçlü bir
imkan var o imkanı
değerlendirmemiz gerekiyor.
Diğer etapların alt yapısı için
8-9 milyon TL
bakanlığımızdan destek
almayı hedefliyoruz." dedi.
Kaymakam Abdullah Dölek
de, Ödemiş'in azminin
Ödemiş'i kurtaracağını
söyleyerek sanayici ve iş
adamlarının taleplerine
yapmaya çalıştıklarını söyledi.
OSB'nin Ödemiş için büyük
önem arz ettiğini belirten
Kaymakam Dölek,
katılımcılara şöyle hitap etti:
"Bugün buraya sizlerden para
istemeye, sizlere parselleri
satmaya gelmedik. Bugün
buraya Ödemiş OSB
konusunda hangi aşamada
olduğumuzu, neler olacağını,
neler yapıldığını sizlerle
paylaşmak, sizlerin fikirlerini,
düşüncelerini almak, karşılıklı
bilgi alışverişi yapmak ve
geleceğe dönük sizleri
buralara kazandırmak için
buraya geldik. Ödemiş
Organize Sanayi Bölgesi'ni
Ödemişlinin kendi azmi
kurtaracaktır. Bölgede
Bayındır, Ödemiş, Kiraz,
bölünmüş yol yapıldığında,
bölge cezaevi devreye
girdiğinde, Kiraz'a demir yolu
ulaştığında, OSB'nin değerinin
nerelere çıkacağını tahmin
etmemiz gerekiyor.”
“BUGÜN BURAYI
KURTARMAK İÇİN İLK
ETAPTA 15 BABAYİĞİT
GEREKİYOR”
Kaymakam Dölek, sözlerşne
şöyle devam etti: “Bugün
burayı kurtarmak,
canlandırmak, hayata
geçirmek için 50-55 yatırımcı
gerekiyor. İlk etapta ise 15
babayiğite ön satış yapmak
istiyoruz. 2 milyon TL'lik bir
kaynakla ilk etapta yapılması
gereken alanda alt yapı
çalışmaları olacak. Ankara ile
görüşmelerim sonucu
müsteşarlıktan olumlu tepkiler
aldım. Organize sanayimizin
tamamının alt yapısı için diğer
etapta 8-9 milyon TL bir
kaynak peşinde çaba sarf
edeceğiz. İnanıyorum sizler de
Ödemiş OSB için elinizi
uzatacak, bu bölgeyi hep
birlikte ayağa kaldıracağız."
İŞ ADAMLARININ
ORTAK SÖYLEMİ:
“DEVLETTEN” DESTEK”
Yöneticilerin konuşmasının
ardından sanayici ve ticaret
erbabı katılımcılar da
düşüncelerini paylaştı. İş
adamı Akın Tatlı, şirket
ortakları ile konuyu görüşüp
Ödemiş OSB'den yer satın
almayı istediğini, devletten ve
siyasilerden Ödemiş OSB için
teşvik programları olması
gerektiğini ifade etti. İş adamı
Hasan Doğan da, “Ödemiş
Organize Sanayi Bölgesi'nin
hemen yanında çiftliğim
bulunuyor. Bu çiftlik benim
ikinci ya da üçüncü çocuğum
gibi. OSB'de inşaat
aşamasında çiftliğimden su
ihtiyacını karşılarım. Ödemiş
OSB için her konuda özveride
bulunmaya da buradan söz
veriyorum” dedi. Diğer
katılımcıların da düşüncelerini
ifade etmesi üzerine ortak
söylemleri, 'devlet desteği'
oldu. Toplantının sonunda
Kaymakam Abdullah Dölek,
buna benzer toplantının
gelişmeler doğrultusunda
önümüzdeki günlerde tekrar
yapılacağını kaydetti. - İHA
BAYINDIR KENT KONSEYİ'NİN
ODAK NOKTASI; ÇEVRE
ATALARIMIZ GiBi BESLENiN
Gönüllülerin diyetini denemek
isterseniz, beslenmenizde aşağıda
sıralanan değişiklikleri yapmayı
düşünün:
1. Her renkten meyve ve sebze
tüketin: Günde en az beş porsiyon
taze, donmuş ya da konserve
meyve sebze yiyin veya
kurutulmuş meyveleri de tercih
edin.
2. Doymuş yağ tüketiminizi
azaltın: Yağlı et ve sosis gibi et
ürünleri, sert peynir ve tam yağlı
süt ürünleri tüketiminizi azaltın.
Bunların yerine yağlı balıkları,
yağsız etleri, tuzlanmamış
yemişleri ve makul oranda az
yağlı süt ürünlerini geçirin.
3. Zeytinyağı ve kolza yağı gibi,
doymamış yağlardan yana zengin
yağları seçin.
4. Tam undan ekmek ve makarna,
kahverengi pirinç ve tam tahıllı
kahvaltı gevrekleri gibi, rafine
edilmemiş karbonhidratları seçin.
5. Tuzu azaltın: Pişirirken ve
sofrada tuz eklemekten kaçının.
Tat vermek için aromatik otlar,
limon suyu ve sarımsak kullanın.
Pastırma, peynir, cips, tütsülenmiş
balık gibi, çok tuzlu
yiyeceklerden uzak durun.
Bir evrim diyeti alışveriş
listesinde olması gereken üç gıda
grubu:
1- Meyve ve sebzeler: (Bakınız,
tablo)
2- Kabuklu yemişler: Tuzsuz
kaju, yer fıstığı, ceviz, fındık
3- Balık: Taze uskumru, taze
alabalık, taze dil balığı.
Bayındır Kent Konseyi Çevre
Koruma Çalışma Meclisi ilk
toplantısını yaptı. Toplantıya,
Kent Konseyi Başkanı Seher
Doğanay, Bayındır Belediye
Başkanı Dr. Ufuk Sesli ve
konsey üyeleri katıldı. Kent
Konseyi'nin ilk projesi
'Ayrışalım Kazanalım' olarak
açıklandı. Çevre Koruma
Çalışma Meclisi “Ayrışalım
Kazanalım” adlı proje ile ilçemiz
sınırları içerisindeki evsel
atıkların kontrol altına
alınmasını amaçlıyor.
Toplantıda söz alan Kent
Konseyi Başkanı Seher
Doğanay; “Proje kapsamında
'Doğa Dostu Ev' logosu
kazanmak ve ileride farklı
avantajlar sağlamak isteyen
gönüllü evlerin belediyeye
müracatta bulunması gerekiyor.
Başvurunun ardından Bayındır
Kent Konseyi Ekibimiz, eğitim
çalışması için ziyaretlerde
bulunacak. Temiz bir çevre için
hep beraber çalışmamız
gerekiyor” ifadesini kullandı.
Doğanay; “Evde çöp ayrıştırma
projesi olarakta tanımlanabilecek
bu organizasyona katılmak
isteyenler, Bayındır Belediyesi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğü'nden Hüseyin Cengiz
Tıkı ile iletişime geçebilirler”
dedi. Ayrıca Doğanay, Başkan
Dr. Ufuk Sesli ile görüştüğünü,
'Yeşil Ev Logosu' kazanan
evlerin bahçe düzenlemesinin
belediye tarafından yapılacağını
açıkladı.
www.cephegazetesi.com
12 Ağustos 2014 Salı
3
BU KAVUNLAR GARANTİLİ
ÖDEMİŞ
“MEMNUN KALMAZSAN GEL PARANI AL !” VE ÇEVRESİNE
meyvelerin doğallığını, eski
tadını yitirdiği şu zamanda,
çocukluğumuzun muhteşem
lezzetlerini hepimiz arıyoruz.
Aslanlıçeşme'de açtığı tezgahta
kavun ve karpuz başta olmak
üzere çeşitli sebze ve meyveler
satan yılların pazarcı esnafı Sefer
Bıyıklı (50), tezgahına
doldurduğu ve her gelen
müşterisine öve öve bitiremediği
kavunlarının lezzetine ve
doğallığına çok güveniyor. Sefer
Usta, “Şöyle adam gibi kavun
yiyemedim diyenler, buraya
gelsin” diyerek, baldan tatlı
kavunları sattığını belirtti.
SEFER USTA'NIN TEZGAHI
ASLANLIÇEŞME'DE
Selçuk'un Barutçu köyünde bir
vatandaşın kavun tarlasının
torunu satın aldığını söyleyen
Sefer Usta, ürününü satın aldığı
tarladaki kavunlardan her hafta
bölüm bölüm toplayıp getiriyor
ve satıyor. Ankara Polatlı cinsi
kavunlarının tadının muhteşem
güzel olduğunu belirten Sefer
Usta iddiasını, “Kavunlarım
görecek” diyerek, iddiasını dile
Tireli pazarcı Sefer Bıyıklı,
'garantilidir', beğenmeyen
getirdi.
Selçuk'ta torunu aldığı kavun
parasını geri alsın. Bu kavunları
tarlasından getirdiği kavunlarının “ Koca yaz geçti düzgün bir
yemeden, kavun yedim demeyin.
kavun-karpuz yiyemedim”
tadına ve doğallığına o kadar
diyenlerdenseniz, adresiniz belli. Çocukluğunuzun kavunlarını
güveniyor ki, sattığı kavunları
Aslanlıçeşme'de tezgah açan
için “garanti” veriyor. Yılların
satıyorum.” diyerek belirtti ve
Sefer usta derdinize derman
esnafı, “Bu kavunların tadına
herkesi Aslanlıçeşme'deki
bakanlar, gerçek kavun nasıl olur bulacağınız nokta. Sebze ve
tezgahına beklediğini söyledi.
SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKÂN
60 m² içinde mutfağı, tuvaleti, laminant parkeli dükkân
sahibinden kiralıktır.
Adres: Fevzipaşa Caddesi No:60/B Uzun Sokak
TEL: 0536 573 21 92
ULAŞIM
Ödemiş Otogarı: 0 232 545 12 71
Tire Otogarı: 0 232 512 15 25
Selçuk Otogarı: 0232 892 39 79
İzmir Otogarı: 0 232 472 03 61
Salihli Otogarı: 0 236 714 17 57
Alaşehir Otogarı: 0 236 653 72 12
Aydın Otogarı: 0 256 213 25 64
Nazilli Otogarı: 0 256 313 11 06
İstanbul Otogarı: 0 232 658 18 40
Ankara Otogarı: 0 213 224 00 31
**SAHİBİNDEN DEVREN SATILIK
BİLARDO SALONU&İNTERNET CAFE**
İrtibat No:0505 315 4918
DÜZELTME VE ÖZÜR
11-08-2014 Tarihli Cephe Gazetesinde Hamza
Dağ Ödemiş'te haberinde, Ödemiş Belediye
Başkanı Mahmut Badem'in adı sehven eski
Ödemiş belediye başkanının adı ile
karıştırılmıştır. Düzeltir özür dileriz.
SATILIK DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE
Eski Adliye Arkası 3+1
Çift Balkon Çatılı
TEL: 0546 294 68 11
135 m² İki oda bir Salon
Açık Mutfak Masrafsız 90.000 TL
Hastane Caddesi / Ödemiş
TEL:0533 214 24 60
WWW.GUVENEMLAK.COM
ULUS EMLAK’TAN
Bankalara yakın
Yeni 3 Katlı işyeri
Kiralıktır.
www.oteldinc.com.tr [email protected]
Mür: 0232 545 37 44
Cep: 0506 587 34 73
TEL: 0(232) 544 92 82 - GSM: 0(506) 422 75 51
Akıncılar Mh. Mithatpaşa Cd.
No: 16/A - ÖDEMİŞ
Otel & İnşaat Ticareti
Orhan DİNÇ ve Oğulları
EŞEK SÜTÜ
BULUNUR
0541 872 22 79
ÖDEMİŞ
GÖLCÜK’TE
SATILIK ARSA ÇOCUK BAKILIR
GÖLCÜK'TE
1650+1650: 3300 M2
Çift tapu Satılık Tarla
TEL: 0554 839 70 71
0542 480 3231
SATILIK
Kum Kuyu mevkisinde
DÜĞÜN VE SÜNNET
10 Dönüm TARLA
MERASİMLERİNİZDE
İçinde Damı ve elektriği suyu mevcut yolu mevcut
EFE GRUBUMUZ VE PALYAÇOLARIMIZ İLE
Her mahsule elverişli
HİZMETİNİZDEYİZ
Müracaat: Ulus Emlak
İletişim tel:
TEL: 0537 420 23 57
Efe Kudret Yeşilova:0538-235-31-21
İŞ
TEL: (0232) 545 37 44
Palyaço tel:0544-223-48-71
BAYINDIR BELEDİYESİ YAZ ETKİNLİKLERİNDE
HIZ KESMİYOR
Bayındır Belediyesi yaz
akşamlarına renk katmaya
devam ediyor. Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü'nün
kurulmasıyla etkinlik, konser ve
şenlik organizasyonlarının
sayısını artırmayı hedefleyen
belediye, Haziran ve Temmuz
aylarında yaptığı etkinliklerin
ardından Ağustos ayına da hızlı
bir giriş yapıyor. 13 Ağustos
2014'te İzmir Büyükşehir
Belediyesi ve Bayındır
Belediyesi'nin birlikte
düzenlediği organizasyonda
Grup Mevce sahne alıyor. Türk
Bayındırlıların yoğun ilgi
göstermesi bekleniyor.
Eylül'de ise Bayındır'ın kurtuluş
etkinlikleri 3 gün boyunca
devam edecek. Gün süresince
çeşitli etkinliklerin yapılacağı
kurtuluş haftasında, akşamları
da konserler yapılacak. 2 Eylül
Salı günü Samsun Sanat
Tiyatrosu Bayındır'da olacak.
Turgut Özakman'ın satış
halk müziğinin tanınan grubu, rekorları kıran kitabından
13 Ağustos Çarşamba akşamı
uyarlanan eser, Bayındırlılarla
Bayındır Şehir Stadyum'unda
buluşacak. Etkinlik gündüz ve
sevenleriyle buluşuyor.
gece olmak üzere iki kez
Kurtuluş Günü Etkinlikleri; 3
sahnelenecek. Samsun Sanat
Gün Sürecek
Tiyatrosu'nun 36 kişilik
Belediye'nin Ağustos ayı
ekibiyle hazırladığı oyun, Türk
etkinlikleri 30 Ağustos Zafer
milletinin kahramanlıkları ve
Bayramı'nda da devam edecek. kurtuluş mücadelesini anlatıyor.
Bayındır Belediyesi
3 Eylül akşamı ise TRT Müzik
sponsorluğunda hazırlanacak
Bayındır'dan tüm dünyaya canlı
programda Gözde Anıl, Hazal yayın yapacak. Kurtuluş günü
ve Ferdi Gürses sahne alacak. vasıtasıyla yapılan tüm
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda organizasyonlar, ücretsiz
kortej yürüyüşünün ardından
olacak.
düzenlenecek konsere
BEYAZ EMLAK'tan
Acil SATILIK
Salı Pazarında
147 M2 3+1
Salon, Açık Mutfak
Kelepir Köşe Daire
105.000 TL.
35beyazemlak35.
sahibinden.com’dan
ARKANT EMLAK'TAN
SATILIK
ARKANT EMLAK'TAN
KİRALIK
BÜYÜKBAŞ HAYVAN DAMI
İçinde elektriği, suyu, 210 adet
kilitli sistemi olan
60 m² çoban evi bulunan sekizli
Sağım Hanesi
2000 m² kapalı alanı bulunan
10.000 m² yerimiz kiralıktır.
0532 677 79 39
ARKANT EMLAK’TAN
ATATÜRK MAH. SATILIK 140
M² DAİRE
4. Kat panjurlu full yeni tadilatlı
çarşı merkeze çok yakında
98.000 TL
0532 677 79 39
SAHİBİNDEN
SATILIK
Sahibinden Beşgöz'de 126 m² 4. Kat
Çatı katlı (Çatı katı kiraya vermeye müsait)
Yerler laminant parke, çift cam ısı, açık mutfak
3+1 bina yeni bitmiş olup tapusu alınmıştır.
Fiyatı: 125.000 TL
Tel: 0507 376 36 85
ATLAS
HALI-KOLTUK YIKAMA
Ahmet GENİŞ
Halılarınız Otomatik-Bilgisayarlı
makinalar ile hijyenik ortamda
El değmeden Yıkanıp Poşette teslim edilir.
Kurutma Alanımız Kapalı ve Hijyeniktir.
İŞ Tel: 545 6 545
Ahmet Geniş Tel: 0505 513 04 35
Satılık Tarla
Merkez: Saracoğlu Cad.
No: 80/B Ödemiş
Mursallı köy merkezinde içinde Dam, Elektrik, Su, Ev ile sundurması bulunan
Hayvancılığa ve mandıracılığa uygun
1000 m² bahçe duvarlı muntazam yer Satılıktır.
Tel: 0 532 431 25 07
Tel 2:0 532 203 35 67
Fabrika: Yeniceköy Mah.
No: 1/1 Ödemiş/İzmir
UCUZLUK DÜNYASI
Görebilirsiniz...
TEL: 0543 517 67 68
WWW.GUVENEMLAK.COM
1.Şube : Umurbey Mah. Mithatpaşa Cad. No : 33
(Eski Halep Karşısı) ÖDEMİŞ / İZMİR
2.Şube : Saraçoğlu Cad. (Kumman Gevrek Fırını Yanı)
Tel : 0 538 915 98 95
SATILIK
Ödemiş/Turgutreis caddesinde
1) Doğan Otel 20 oda 36 yatak
1.200.000 TL.
2.) 200 M2 İşyeri 200.000 TL.
GARAJ
PASTAHANESİ
MAKİNA veya ELLE LOKMA DÖKÜLÜR.
MEVLÜTLERE , DÜĞÜNLERE YORGAN EKMEĞİ
VE ÖDEMİŞ PİDE YAPILIR.
Orhan ÇAYLALI
3.) 97 M2 daire 100.000 TL.
TEL : 0 533 735 25 52
Tel: 0232 543 29 71
GSM:0535 644 50 85 - 0536 580 25 93
Otogar İçi No:1 ÖDEMİŞ
GÖLCÜK'TE SATILIK TARLA
ACELE SAHİBİNDEN SATILIK
2650 m2 Tarla İçinde meyve
ağaçları bulunur.
Uygun fiyata satılıktır.
0505 236 21 06
Ödemiş
İmtiyaz Sahibi : Mehmet BOZOĞLU
Tel:0(232) 545 59 29
Cep: 0535 439 33 15
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Nuray TOKSÖZ
Yönetim ve Yazışma Adresi : Esen Matbaası İnceoğlu Sk. No:7
Ödemiş / İzmir
Cephe Gazetesi Kuruluş Tarihi : 1950
Gazetenin Kurucusu : Burhan ESEN
Haber – Basın Danışmanı ve Haber Müdürü : Erdinç
ADALIOĞLU
Kiraz İrt. Bürosu : Adnan ÖZKANBeydağ İrt. Bürosu : Özcan
DEĞİRMENCİ (Atatürk Mah. Tel : 0542 551 98 80)
EFE OFSET
MATBAACILIK YAYINCILIK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Download

12.08.2014 Tarihli Cephe Gazetesi