Ekders2000 – 07 Kasım 2014
YARDIM
© Ahmet TOPÇU
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü, 26480 ESKİŞEHİR
E-Posta: [email protected]
Web: http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu
EKDERS2000, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Ek ders ve sınav ücretlerinin kurum bazında hesaplanması, ilgili çizelge, bordro ve banka listesinin oluşturulması,
basılması, banka ve matrah için USB bellek oluşturulması, ...
amacıyla hazırlanmıştır.
WinXP/Vista/Win7/Win8/Win8.1 ortamında tek kullanıcı için çalışır.
Verimli çalışma için en az 1 GHz işlemci, 1 Gb bellek, 17.3 inç ekran ve 1920x1080 çözünürlük önerilir.
Kâğıt baskı için A3 boyutlu yazıcı gerekir.
İzinsiz kullanılamaz. Ahmet TOPÇU, 1997-2014
1
Ana veriler ekranı:
Bu ekranda 7 farklı pencere vardır.
Çalışılacak dosya açılır veya yeni dosya adı tanımlanır.
Öğretim türü(normal, II., yaz okulu), memur katsayısı, kurum
bilgileri, tahakkuk ayı/yılı, vergi dilimleri ve yüzdeleri, damga
vergisi, tatiller, öğretim elemanı sicil no, banka no, nereden
geldiği bilgileri, v.s. verilir.
2
İlk yükler ekranı: Yarıyıl haftalık ders yükleri verilir
3
Görev, İzin.. Ekranı: Görev, İzin, Telafi, Rapor, Başka
bilgileri verilir.
4
Hesapla ekranı: Verileri denetler, hataları belirler, ders
yükü veya sınav ücretlerini hesaplar. Hata yoksa rapor
hazırlama, yazdırma, banka ve matrah için USB disk
hazırlama sayfalarına geçişe izin verir.
Deneyim kazanıncaya kadar
1
2
3
4
Sırasını izleyin.
Ana ekran:
Okuduğunuz bu
sayfayı gösterir
Programı kapatır
Tahakkuk ayı
Tahakkuk ayı bilgilerini içeren
dosya adı.
(Normal öğretim-Mart 2014 ayı
anlamında)
Dosyadaki kişi sayısı
Ana veriler ekranı: Mevcut dosya açmak/yeni dosya tanımlamak, öğretim türü, memur katsayısı, gösterge, … ayarları
Burayı tıkla
(bu pencere
aktif olur)
Mesai dışı zam yüzdesini ver
Öğretim türünü
işaretle
Ücret çarpanını ver(Normal öğretim 1 kat,
II. öğretim 2 kat, yaz okulu 3.4 kat)
Ücret tahakkuk ettirilecek
öğretim elemanı grubunu seç
Ders ücreti veya sınav ücreti seç
Mali yıl memur katsayısını ver
Bunları program hesaplar
(Unvanlara göre 1 saatlik ders ücretleri)
Kişilerin kimlik bilgisi kapatıldı.
(programda görülür)
Kişilerin kimlik bilgisi kapatıldı.
(programda görülür)
Kişilerin kimlik bilgisi kapatıldı.
(programda görülür)
▼ tıkla, açılan listeden çalışmak istediğin dosyayı seç.
Veya listede olmayan yeni bir dosya adı yaz.
Örnek: no-sinav-kasim-2014
Açılan dosya içeriği(çalışılan
dosya içeriğini görmek içindir,
burada değişiklik yapılamaz)
Kurum bilgileri ekranı: Öğretim yılı, dönem, harcama yetkilisi gibi imza yetkisi olan kişiler seçilir.
Burayı tıkla.
(Pencere aktif olur)
Tıklanınca açılan
listeden seçilirler
Buradaki bilgiler her kurumda
farklıdır
Bütçe ayı/yılı seçeneği ekranı: Bütçe ayı ve yılı seçilir
Burayı tıkla.
(Pencere aktif olur)
Ay ve yıl açılan
pencereden seçilir
Seçilen ayın takvimini ve
tatil günlerini (milli, dini,
öngörülmemiş, yarım)
program otomatik gösterir
Damga vergisi, vergi dilimleri, tatiller, sınav haftası ekranı: Her yarıyıl başında verilmesi gereken bilgilerdir.
Burayı tıkla.
(Pencere aktif olur)
Bütçe yılı damga vergisini ver
Bütçe yılı vergi dilimlerinin üst sınırı ve vergi
yüzdesi burada verilir. Alt sınırı program seçer.
Resmi tatil günlerini ve 28 Ekim yarım
gününü program otomatik belirler
Dini bayram tatillerini burada veriniz.
Arife günlerini program otomatik yarım gün alır.
Öngörülmemiş tatilleri burada veriniz.
(Hükümetin tatil etmesi, yarıyılın
başladığı ve bittiği ayın tam
olmaması durumunda gereklidir)
Sınav ücreti ödenecekse verilmesi
gerekir. Sınav haftası dışındaki
günler otomatik tatil alınır.
Öğretim elemanı bilgileri ekranı: Sicil, unvan, ad/soyad, banka hesap no, nereden geldiği gibi bilgiler verilir veya Excel dosyasından otomatik okunur. Excel dosyasının ders kayıt
sisteminden hazırlanmış olması gerekir. Bu bilgilerde nadiren(unvanın değişmesi, yeni bir öğretim elemanının ders vermesi,.. gibi durumlarda) değişiklik olur. Program, varsa, hataları bildirir.
Kimlik bilgileri kapatıldı
(programda görünür)
Kimlik bilgileri kapatıldı
(programda görünür)
Burayı tıkla.
(Pencere aktif olur)
Banka bilgileri kapatıldı
(programda görünür)
Öğretim elemanı nereden geliyor bilgisi. Açılan
pencereden seçilir. Bu bilgi ders saati ücretini
etkiler.
Fi: Fakülte içinden
ÜdF: Üniversitenin diğer Fakültelerinden
D: Dışarıdan
ŞddÜ: Şehir dışı diğer Üniversitelerden
Bu ekrandaki bilgiler, varsa, Excel dosyasından okunur
(OGÜBS=Osmangazi üniversitesi Bilgi Sistemi)
Ekders2000 nedir? Ekranı: Bu pencere program ve geliştirme süreci hakkında bilgi içerir, veri yoktur.
Burayı tıkla.
(Pencere aktif olur)
Programın amacı ve
gelişim süreci
İlk Yükler ekranı: Yarıyıl başında tanımlanması gereken bilgilerdir. Ücret tahakkuk ettirilecek elemanın soyadının birkaç harfi verilince, o kişiye ait sicil, ad, soyad, banka
Kimlik bilgileri kapatıldı
(programda görünür)
Kimlik bilgileri kapatıldı
(programda görünür)
Kimlik bilgileri kapatıldı
(programda görünür)
bilgileri otomatik olarak listeye alınır. Hafta içindeki yükler elle verilir veya Excel dosyasından okunur. Hata kontrolü yapılır, varsa bildirilir.
Banka bilgileri kapatıldı
(programda görünür)
Varsa, veri hatası ve
uyarılar burada görülür
Önceki matrahlar
USB bellekten okunur
Bu ekrandaki bilgiler, varsa, Excel dosyasından
okunur(OGÜBS=Osmangazi üniversitesi Bilgi Sistemi)
Görev-İzin-Telafi-Rapor-Başka bilgileri ekranı: Yönetim kurulundan karar çıkar çıkmaz bilgiler bu sayfada verilir. İzin, görev,.. tahakkuk ayı içine rastlarsa
Kimlik bilgileri kapatıldı
(programda görünür)
Kimlik bilgileri kapatıldı
(programda görünür)
program otomatik olarak gerekeni yapar(Örnek: izinli veya raporluysa ücret ödemez, telafisi varsa öder,…)
Kimlik bilgileri kapatıldı
(programda görünür)
Kimlik bilgileri kapatıldı
(programda görünür)
Kimlik bilgileri kapatıldı
(programda görünür)
Hesapla ekranı: Bu sayfada veri girişi yoktur. Aylık tahakkuk eden ücretleri hesaplar. Hata varsa bildirir. Hatalar düzeltilmeden sonraki sayfalara geçmez.
Banka bilgileri
kapatıldı
(programda
görünür)
Burası tıklandığında, hata yoksa sonraki sayfalara geçer.
Sonraki sayfalarda:
Çizelge, bordro, banka listesi, yeni matrahlar, Bankaya
gidecek USB bellek hazırlanır, sonuçlar yazıcıya gönderilir.
Rapor ve USB disk hazırlama ekranı: Bu ekranda veri girişi yoktur, istenilen işlem için ilgili düğme tıklanır.
Kişi-yük çizelgesini hazırlar, yazıcıya gönderir
Bordro hazırlar, yazıcıya gönderir
Banka listesini hazırlar, yazıcıya gönderir
Bankaya gidecek bilgileri ve yeni matrahı USB
belleğe kaydeder
Yeni matrah bilgileri burada gösterilir
Bankaya gidecek bilgiler burada gösterilir
Hangi dosyaların USB belleğe eklendiğini gösterir
Çizelge hazırla, yazdır ekranı: Veri girişi yoktur. Kişiler, aylık yükleri, ders ücretleri, varsa izin, görev, rapor gösterilir, yazıcıya gönderilir(kâğıt A3 olmalı).
Kimlik bilgileri kapatıldı
(programda görünür)
Tıklandığında yazıcıya gider
Bordro hazırla, yazdır ekranı: Veri girişi yoktur. Kişiler, tahakkuk, kesintiler, net ele geçen,… gösterilir, yazıcıya gönderilir(kâğıt A3 olmalı).
Tıklandığında yazıcıya gider
Kimlik bilgileri kapatıldı
(programda görünür)
Kimlik bilgileri kapatıldı
(programda görünür)
Maliye banka listesi hazırla, yazdır ekranı: Bankaya gidecek bilgileri hazırlanır, yazıcıya gönderilir(kâğıt A4, A3 olabilir).
Maliye banka listesi hazırla, yazdır ekranı: Veri girişi yoktur. Bankaya gidecek bilgiler gösterilir, yazıcıya gönderilir (Kâğıt A4 veya A3 olabilir)
Kimlik bilgileri kapatıldı
(programda görünür)
Kimlik bilgileri kapatıldı
(programda görünür)
Tıklandığında yazıcıya gider
Banka bilgileri kapatıldı
(programda görünür)
Banka bilgileri kapatıldı
(programda görünür)
Banka bilgileri kapatıldı
(programda görünür)
USB bellek hazırlanması: Bankaya gidecek bilgiler ve rektörlüğe gidecek yeni matrah bilgileri hazırlanır, USB belleğe kaydedilir (USB bellek takılı olmalı).
Bankaya gidecek bilgileri ve yeni
matrahı USB belleğe kaydeder
İş Bankasının talep ettiği format
Yeni matrah bilgileri
Download

Ekders2000 - Osmangazi Üniversitesi