ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
2014 GİRİŞLİ ÖĞRENCİLERİN DERS KAYITLARINA İLİŞKİN HUSUSLAR
1. Öğrenci kayıtları 5 Eylül 2014 Cuma günü, I.Öğretim Sabah, II.Öğretim öğleden sonra
yapılacaktır.
2. 2014-2015 öğretim yılı güz yarıyılı ders kayıtları aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
11 Eylül 2014
Tüm Fakülte ve Yüksekokullar
12 Eylül 2014
Ekle-Sil (Tüm Birimler için)
17-19 Eylül 2014
Ders kaydı aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır:
 Katkı Payının ödenmesi (kesin kayıt esnasında ödeme yapıldığından tekrar bir ödeme
yapılmayacaktır)
 Web üzerinden Öğrenci Bilgi Sistemi ile ön kayıt yapılması,
 Web üzerinden Danışman onayının alınması,
 Öğrencinin bölüm kayıt terminalinden bizzat alacağı ders kayıt formunu en geç ekle-sil
süresi sonuna kadar danışmanına imzalatarak bölüme teslim etmesi gerekmektedir.
Yukarıdaki işlemlerden biri eksik olduğunda öğrencinin kaydı tamamlanmamış sayılır.
3. 2014 LYS ile 01-05 Eylül 2014 tarihleri arasında Üniversitemize kesin kayıt yaptıran
öğrencilerin 11-12 Eylül 2014 tarihlerinde, Üniversiteye gelmeden bulundukları yerden;
http://www.ogu.edu.tr/ adresindeki “Öğrenci Bilgi Sistemi” linki
adresi ile “Öğrenci Bilgi Sistemi” ekranına ulaşınız. Kullanıcı adı (öğrenci numaranız) ve şifre
giriniz. “Kayıt” başlığını tıklayınız.
….. BÖLÜMÜ … ÖĞRETİM yer aldığı seçenekten 1.sınıfta açılan derslerinizi (Bölüm web
sayfasından veya danışmanınızdan öğrenilebilirsiniz) seçiniz.
4. Dersin ikinci bir şubesi (B gibi) varsa sadece birini seçiniz. Bir şubenin kontenjanı dolmuş
ise diğer şubeli dersi tercih ediniz.
5. Her öğrenci kendi bölüm ve programındaki derslere kayıt olabilir (I.öğretim öğrencisi
I.öğretim derslerine gibi).
6. Öğrencilerin web üzerinden yaptıkları önkayıt işleminin akademik takvimde belirtilen
normal ders kayıt süresi içerisinde ÖBS’den danışmanca onaylanması gereği vardır (Bakınız
: ESOGÜ Önlisans- Lisans, ders kayıt, kayıt yenileme ve öğrenci danışmanlığı yönergesi).
Danışman öğretim elemanlarının öğrencilerin ders kayıtlarını onaylarken, öğrencinin tabi
olduğu mezuniyet şablonuna ve yönetmeliğimizin “ders yükü ve ders kaydı” başlıklı 10. ve
“başarılı ve başarısız öğrenciler” başlıklı 19. Maddelerine göre ders seçimi yapılmış
olmasına dikkat etmeleri gerekmektedir.
7. Danışmanların danışmanı olduğu öğrencilerin ön-kayıtlı derslerini web üzerinden kontrol
edip
HATA YOKSA; (DERS KAYIT VE KAYIT YENİLEME YÖNERGESİNE GÖRE) onayın
verilmesi
HATA VARSA; öğrencinin önkaydının hata belirtilerek reddelmesi ve hatasız kaydın
gerçekleştirilmesine kadar danışman tarafından onayın verilmemesi (bu durumda öğrenci
kendi hatasından dolayı geç kayıt ücreti yatırmak zorunda kalır) gerekir.
8. Sosyal Seçmeli I grubundaki derslerinden bir ders seçmelidir. Öğrenciler, kendi bölümü için
geçerli şubeli derslerden birini tercih edeceklerdir.
Yabancı dile eğitim yapan bölümleri kazanan öğrenciler, hazırlık muafiyet sınavına (9 Eylül
2014 Salı günü saat 10:00) girebilirler.
Temel İngilizce Muafiyet sınavından (10 Eylül 2014 Çarşamba günü Saat 10:00) 50 ve üzeri
puan alanlar Ekle–Sil döneminde danışmanlarıyla görüşerek İngilizce-I dersinin kaydını
sildirmelidir.
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersi muafiyet sınavından (10 Eylül 2014 Çarşamba
günü Saat 14:00) 50 ve üzeri puan alanlar Ekle–Sil döneminde danışmanlarıyla görüşerek
TBTK dersinin kaydını sildirmelidir.
Yabancı uyruklu öğrencilerin Seminer-I dersini eklemeleri gerekmektedir.
Yabancı uyruklu öğrenciler Türk Dili I dersi yerine Elektrik-Elektronik Müh. Bölümünde
açılan Türk Dili I – Özel dersine kayıt olmalıdırlar.
9. Ekle-Sil işlemi sadece ders kaydı yapmış olan öğrencilere tanınan bir hak olduğundan,
akademik takvimde belirtilen ders kayıt süresi içerisinde ders kaydı yapmamış öğrencilerin
ekle sil günlerinde ders kaydının yapılabilmesi için Fakülte Yönetim Kurulu’nun kararı ve
öğrencinin her dönem için Üniversite kurulunca belirtilen “Geç Kayıt” ücretini yatırması
gerekmektedir.
10. Ekle-sil süresinde danışman hocanızla ders kaydınızı tekrar kontrol ediniz, varsa gerekli
düzeltmelerinizi yapınız.
Ekle-sil süresinin bitimini takip eden ilk işgünü sonunda danışmanlarca onaylanan ders kayıt
formları ile sadece kayıt modülünde yatırmış olduğu katkı payı görülemeyen öğrencilerden
alınan dekontların, öğrenci numaralarına göre sıralı olarak geciktirilmeden Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.
11. OGÜBS’de ders listesinde ismi olmayan öğrenciler sınavlara alınmazlar. Yoklama
listelerinde ismi olmayan öğrencilerin öğretim elemanlarınca listelere eklenmemesi gerektiği
bilinmelidir.
BÖLÜMLERDE AÇILAN SOSYAL SEÇMELİ I DERSLERİ
Bölüm Adı
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Kodu
Şb. Dersin Adı
151011201 A İLK YARDIM I151011202 A FOTOĞRAFÇILIK I
151011203 A HALKBİLİM I
İnşaat Mühendisliği Bölümü Norm. Öğr.
151011171
151011201
151011175
151011199
151011206
D
D
D
D
D
BEDEN EĞİTİMİ I*
İLK YARDIM I
TÜRK SÜSLEME SANATI I
BRİÇ SPORU I
GİRİŞİMCİLİK I
İnşaat Mühendisliği Bölümü II Öğr.
151031171
151031201
151031175
151031199
151031206
D
D
D
D
D
BEDEN EĞİTİMİ I *
İLK YARDIM I
TÜRK SÜSLEME SANATI I
BRİÇ SPORU I
GİRİŞİMCİLİK I
Jeoloji Mühendisliği Bölümü.
151011197
151011204
151011206
E BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ I
E DOĞADA YAŞAM I
E GİRİŞİMCİLİK I
Kimya Mühendisliği Bölümü
151011203
151011202
151011201
F HALKBİLİM I
F FOTOĞRAFÇILIK I
F İLK YARDIM I
Maden Mühendisliği Bölümü Norm.Öğr.
151011179
151011204
151011206
G SÜS TAŞLARI VE İŞL. I
G DOĞADA YAŞAM I
G GİRİŞİMCİLİK I
Maden Mühendisliği Bölümü II.Öğr.
151031179
G SÜS TAŞLARI VE İŞLENMESİ I
Makine Mühendisliği Bölümü Norm.Öğr.
151011201
151011175
151011202
151011198
H
H
H
H
İLK YARDIM I
TÜRK SÜSLEME SANATI I
FOTOĞRAFÇILIK I
TOPLUMA HİZMET UYG. I
Makine Mühendisliği Bölümü II.Öğr.
151031201
151031175
151031202
151031198
H
H
H
H
İLK YARDIM I
TÜRK SÜSLEME SANATI I
FOTOĞRAFÇILIK I
TOPLUMA HİZMET UYG. I
Mimarlık Bölümü
151011207
151011187
J
J
GRAFİK TASARIM I
SERBEST RESİM I
Download

2014 Girişli Öğrencilerin ders Kayıtları Hakkında