2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi
Lisansüstü Programlar için Yeni Başvurular:
Başlangıç
Bitiş
Türk ve Yabancı uyruklu adayların başvuru tarih aralığı
18.08.2014
22.08.2014
Bilim Sınavı / Mülakat tarihleri
Bilim sınavı/Mülakat sonucunda başarılı olan öğrencilerin Enstitüye bildirilmesi için
son tarih
Lisansüstü programlar arası geçiş başvuruları (madde 5) ve Yatay Geçiş
başvuruları (madde 13)
Yatay geçiş ve lisansüstü programlar arası geçiş başvuruları ile İlgili Anabilim Dalı
Akademik Kurul Kararlarının Enstitüye gönderilmesi için son gün
Özel öğrencilik başvuruları
Özel öğrencilik başvurularına İlişkin Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararlarının
Enstitüye gönderilmesi için son gün
25.08.2014
27.08.2014
28.08.2014
31.07.2014
22.08.2014
Lisansüstü Programlara Kesin Kayıt ve Kayıt Yenileme
Başlangıç
Bitiş
Katkı payı ödeme tarihleri
01.09.2014
25.09.2014
Kesin kayıt ve kayıt yenileme (OİBS ile online ders seçme)
01.09.2014
12.09.2014
05.09.2014
31.07.2014
01.09.2014
05.09.2014
Kesin kayıt ve kayıt yenileme (danışman onayı)
Kayıt yenileme Ö.İ.B.S. çıktılarının ve dekontların Anabilim Dalı Başkanlığınca
Enstitüye gönderilmesi için son gün
16.09.2014
19.09.2014
Ders Dönemi
Başlangıç
Bitiş
Derslerin başlaması ve bitişi
Ders ekleme ve bırakma haftası ve Mazeret kayıt yenileme (OİBS ile online ders
ekleme-bırakma)
Ekle bırak ve mazeret kaydı (danışman onayı)
2014-2015 bahar yarıyılı için 2547 sayılı kanunu 40a-d ve 31. maddeleri uyarınca
öğretim elemanı görevlendirme yazılarının Enstitüye gönderilmesi için son tarih
2014-2015 bahar yarıyılı için yeni ders açma önerilerinin Enstitüye gönderilmesi için
son tarih
Anabilim Dalları tarafından 2014-2015 bahar yarıyılı OİBS üzerinden derslerin aktif
hale getirilmesi için tarih aralığı
2014-2015 Eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı için Anabilim Dalı OİBS çıktısı ders
bildirim formlarının (dersler, seminerler, uzmanlık alan dersleri, özel alan dersleri)
Enstitüye gönderilmesi için son tarih
Tez/Proje danışmanı ve tez konusu için Anabilim Dalına başvuru için son tarih
15.09.2014
26.12.2014
23.09.2014
28.09.2014
01.10.2014
17.11.2014
17.11.2014
08.12.2014
26.12.2014
02.01.2015
28.11.2014
Belirlenen Tez/Proje danışmanlarının Enstitüye gönderilmesi için son tarih
12.12.2014
Sınavlar
Başlangıç
Bitiş
Doktora Yeterlik Sınavı için başvuru tarih aralığı
13.10.2014
17.10.2014
Doktora Yeterlik Sınav tarih aralığı
17.11.2014
12.12.2014
Tez İzleme Komiteleri toplanma tarih aralığı
01.07.2014
26.12.2014
Tez İzleme Komitesi raporlarının Enstitüye gönderilmesi için son tarih
09.01.2015
Dönem sonu sınav tarih aralığı
03.01.2015
18.01.2015
Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine dönem sonu sınavı not girişi
03.01.2015
25.01.2015
Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi dönem sonu sınav çıktılarının Enstitüye gönderilmesi için
son tarih
13.02.2015
Bütünleme sınav tarih aralığı
26.01.2015
01.02.2015
Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine Bütünleme sınavı not girişi
26.01.2015
06.02.2015
Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi bütünleme çıktılarının Enstitüye gönderilmesi için son
tarih
20.02.2015
Yarıyıl Bitiş Tarihi
26.12.2014
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi
Lisansüstü Programlar için Yeni Başvurular
Başlangıç
Bitiş
Türk ve Yabancı uyruklu adayların başvuru tarih aralığı
05.01.2015
12.01.2015
09.01.2015
14.01.2015
Bilim Sınavı / Mülakat tarihleri
Bilim sınavı/Mülakat sonucunda başarılı olan öğrencilerin Enstitüye bildirilmesi için
son tarih
Lisansüstü programlar arası geçiş başvuruları (madde 5) ve Yatay Geçiş
başvuruları (madde 13)
Yatay geçiş ve lisansüstü programlar arası geçiş başvuruları ile İlgili Anabilim Dalı
Akademik Kurul Kararlarının Enstitüye gönderilmesi için son gün
Özel öğrencilik başvuruları
Özel öğrencilik başvurularına İlişkin Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararlarının
Enstitüye gönderilmesi için son gün
Lisansüstü Programlara Kesin Kayıt ve Kayıt Yenileme
19.01.2015
26.01.2015
30.01.2015
09.02.2015
19.01.2015
23.01.2015
30.01.2015
Başlangıç
Bitiş
Katkı payı ödeme tarihleri
02.02.2015
26.02.2015
Kesin kayıt ve kayıt yenileme (OİBS ile online ders seçme)
02.02.2015
06.02.2015
Kesin kayıt ve kayıt yenileme (danışman onayı)
Kayıt yenileme Ö.İ.B.S. çıktılarının ve dekontların Anabilim Dalı Başkanlığınca
Enstitüye gönderilmesi için son gün
Ders Dönemi
Derslerin başlaması ve bitişi
Ders ekleme ve bırakma haftası ve Mazeret kayıt yenileme (OİBS ile online ders
ekleme-bırakma)
Ekle bırak ve mazeret kaydı (danışman onayı)
2015-2016 güz yarıyılı için 2547 sayılı kanunu 40a-d ve 31. maddeleri uyarınca
öğretim elemanı görevlendirme yazılarının Enstitüye gönderilmesi için son tarih
2015-2016 güz yarıyılı için yeni ders açma önerilerinin Enstitüye gönderilmesi için
son tarih
Anabilim Dalları tarafından 2015-2016 güz yarıyılı OİBS üzerinden derslerin aktif
hale getirilmesi için tarih aralığı
2015-2016 Eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı için Anabilim Dalı OİBS çıktısı ders
bildirim formlarının (dersler, seminerler, uzmanlık alan dersleri, özel alan dersleri)
Enstitüye gönderilmesi için son tarih
Tez/Proje danışmanı ve tez konusu için Anabilim Dalına başvuru için son tarih
09.02.2015
13.02.2015
Başlangıç
Bitiş
09.02.2015
22.05.2015
16.02.2015
20.02.2015
24.02.2015
22.05.2015
22.05.2015
15.06.2015
03.07.2015
10.07.2015
24.04.2015
Belirlenen Tez/Proje danışmanlarının Enstitüye gönderilmesi için son tarih
30.04.2015
Sınavlar
Başlangıç
Bitiş
Doktora Yeterlik Sınavı için başvuru tarih aralığı
02.03.2015
06.03.2015
Doktora Yeterlik Sınav tarih aralığı
20.04.2015
15.05.2015
Tez İzleme Komiteleri toplanma tarih aralığı
02.01.2015
29.06.2015
Tez İzleme Komitesi raporlarının Enstitüye gönderilmesi için son tarih
13.07.2015
Dönem sonu sınav tarih aralığı
25.05.2015
02.06.2015
Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine dönem sonu sınavı not girişi
25.05.2015
03.06.2015
Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi dönem sonu sınav çıktılarının Enstitüye gönderilmesi için
son tarih
19.06.2015
Bütünleme sınav tarih aralığı
05.06.2015
09.06.2015
Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine Bütünleme sınavı not girişi
05.06.2015
10.06.2015
Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi bütünleme çıktılarının Enstitüye gönderilmesi için son
tarih
26.06.2015
Yarıyıl Bitiş Tarihi
22.05.2015
Download

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı akademik takvimi