Mikado Puantör 4.X
Günlük İşlemler
24.07.2014
Ülkü Özbek
Mikado Bilişim Sistemleri A.Ş.
© 2014, Mikado A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.
Mikado
Günlük İşlemler
i
İÇİNDEKİLER
Mikado Puantör’de Günlük Yapılması Gerekenler .................................... 1
Akış Diyagramı ................................................................................................... 2
Bilgi Toplama ..................................................................................................... 3
Aktarma ............................................................................................................ 4
Giriş/Çıkış İşleme ............................................................................................... 5
Devam Kontrol Raporunun Alınması ...................................................................... 9
Analiz ......................................................................................................................... 9
Devam Kontrol Raporu ............................................................................................... 11
Eksik Giriş/Çıkış’ların Raporlanması .............................................................................. 16
Hatalı Kayıtların Düzeltilmesi.............................................................................. 17
Saatlik İzinlerin Girilmesi ................................................................................... 18
Günlük İzinlerin Girilmesi .................................................................................. 19
Eksik Süre ve Devamsız’lık Raporunun Alınması ............................................................ 21
Fazla Mesailerin Onaylanması.............................................................................
Fazla Mesai Onayının İptal Edilmesi ....................................................................
Günlük Puantajın Hesaplanması .........................................................................
Günlük Puantaj Raporunun Alınması ...................................................................
22
23
24
28
Örnek bir Günlük Puantaj Raporu ................................................................................. 33
Mikado
Günlük İşlemler
1
Mikado Puantör’de Günlük Yapılması Gerekenler
1. Bilgi Toplama
2. Aktarma
3. Giriş/Çıkış işleme
4. Devam Kontrol Raporunun alınması (Eksik Giriş/Çıkışlar, Devamsızlıklar)
5. Varsa hatalı kayıtların düzeltilmesi
6. Günlük İzinler
7. Saatlik İzinler
8. Devam Kontrol Raporu (Eksik süre ve Devamsızlıklar)
9. Varsa hatalı kayıtların düzeltilmesi
10. Fazla Mesailerin Onaylanması
11. Günlük Puantaj’ ın hesaplanması
12. Günlük Puantaj Raporunun (İsteniyor ise) alınması
Günlük yapılması gereken işlemlerin, Syncomm programının ‘C:\Syncomm’ dizinine, Mikado
Puantör’ün de ‘C:\Mpuantor’ dizinine kurulduğu varsayılmaktadır.
Döküman içerisinde Mikado Puantör üzerinde bir işlem, önce ana menüden daha sonra alt
menülerin arasına ‘’ işareti konularak yapılır. Örneğin; ‘Günlük Puantaj’ ekranı için
‘PuantajGünlük’ seçilir


Mikado Puantör’de Günlük Yapılması Gereken İşlemler sıralaması yukarıda verilmektedir.
Burada sıralama önemli olup, adımların yerinin değişmesi durumunda sonuca ulaşılamaz.
Windows XP kullanıyorsanız programın birçok ekranında seçenekler için üç farklı durum vardır:
 seçeneğin işaretli olduğu anlamına gelir.
 seçeneğin işaretli olmadığı anlamına gelir.
seçeneğin işaretli olmadığı anlamına gelir. İşaretli gibi görünse de,
seçenek işaretlenmemiştir.
Mikado
Günlük İşlemler
Akış Diyagramı
BAŞLA
Bilgi Topla
Aktarma
Giriş Çıkış İşleme
Analiz İşletme
Devam Kontrol Listesinin Alınması(EKB)
Evet
Hataların Düzeltilmesi
Hata Var Mı?
Hayır
Saatlik İzinler
Günlük İzinler
Analiz İşletme
Devam Kontrol Listesinin Alınması(ES ve DEV)
Evet
Hata Var Mı?
Hayır
Fazla Mesailerin Onaylanması
Günlük Puantaj Hesaplama
Günlük Puantaj Raporu Al
SON
Hataların Düzeltilmesi
2
Mikado
Günlük İşlemler
3
Bilgi Toplama
Bilgi toplama işlemi iki şekilde yapılır:
1. Syncomm programını kullanarak
Syncomm programı, kurulu olduğu dizinin altında Syncomm.exe çalıştırılarak,
masaüstündeki Syncomm kısayolu, Windows’ ta ‘BaşlatProgramlarSyncomm’
simgesi tıklanarak veya Mikado Puantör’ de ‘SistemTerminal Programı’ ekranından
düğmesine basılarak açılır.
Syncomm ana ekranında (Activities)
üzerinde bulunan bilgiler toplanır.
Aşağıda Syncomm ekran görüntüsü verilmiştir:
düğmesine basılarak terminal(ler)
2. Mikado Puantör kullanarak
Mikado Puantör’ün kuruluşu sırasında gerekli ayarlar yapılmış ise bu işlem çalışır.
Bilgileri toplamak için ‘PuantajKart BasmaVeri Toplama’ ekranından
düğmesine basılarak terminal üzerindeki bilgiler toplanır.
Aşağıda ekran görüntüsü verilmiştir:
Yukarıdaki ekranda, 3 satıra da bilgiler girilmez ise, bu özellik kullanılamaz.
Syncomm veya Mikado Puantör kullanarak toplanmış bilgiler, aksi belirtilmedikçe,
‘C:\MPUANTOR\SINTDAT.DAT’ dosyası içerisinde toplanır.

1
ONLINE1 çalışan sistemlerde bilgi toplanmaz çünkü okutulan her kart, kart basma ekranına
otomatik olarak gelir.
TCP/IP destekli terminaller kullanılır, terminallerin yönetimi Mikado Puantör tarafından yapılır ve okutulan her
kart, okunduğu zamanda kart basma ekranına yazılır.
Mikado
Günlük İşlemler
4
Aktarma
Aktarma işlemi ile, terminallerden toplanmış olan bilgiler (SINTDAT.DAT içindekiler) Mikado
Puantör veritabanına aktarılır.
Bu işlem ‘PuantajKart BasmaAktarma’ ekranından
yapılır.
Aşağıda ekran görüntüsü verilmiştir:
düğmesine basılarak
Aktarma işlemi başlayınca ekranda hangi işlem ile uğraşıldığını ve o işlemin yapıldığını gösteren
pencere açılır.
Ekranın alt kısmında aşağıdaki gibi bir mesaj çıkar ise:
1-Terminal üzerindeki bilgiler toplanamamış demektir. Bu durumda Syncomm programı ile
terminal durumları incelenmelidir.
2-Aktarma işlemi zaten yapılmış demektir.

Aktarma işlemi yapıldıktan sonra SINTDAT.DAT dosyası silinir. Daha sonra tekrar bilgi
toplandığında SINTDAT.DAT yeniden oluşur.
Mikado
Günlük İşlemler
Giriş/Çıkış İşleme
‘Giriş/Çıkış İşleme ile, kart basma ekranında bulunan kart basma saatlerine bakarak, personelin
hangi gün, hangi vardiya için kart basmış olduğuna karar verilir. Giriş/çıkış dosyasına yazılan
kayıtlar kart basma ekranından silinir.
‘Giriş/Çıkış İşleme’, ‘PuantajGiriş/Çıkışİşleme’ ekranından iki tarih aralığı girilerek ve
düğmesine basılarak yapılır.
Aşağıda ekran görüntüsü verilmiştir:
Giriş/Çıkış işlerken girilecek olan iki tarih aralığı kart basma ekranındaki en eski tarih ile en yeni
tarih olmalıdır.
Bir personel için bu
01.07.2014
02.07.2014
02.07.2014
03.07.2014
03.07.2014
04.07.2014
işlem örneklenirse:
22:55:00
07:08:00
22:58:00
07:13:00
22:48:00
09:05:00
Yukarıdaki saatlere göre Giriş/Çıkış işlerken ilk tarih ’01.07.2014’, son tarih de ’04.07.2014’
olarak girilir.
5
Mikado
Günlük İşlemler
6
Giriş/Çıkış İşleme’nin sağlıklı yapılabilmesi için işletmenin çalışma koşullarına uygun
parametrelerin işaretlemesi gerekir.Giriş/Çıkış İşleme parametreleri:
düğmesi ile ‘Giriş/Çıkış İşleme’ seçenekleri açılır/kapatılır. ‘Giriş/Çıkış İşleme’
Parametrelerinin görüntüsü:

Önceki günleri işleme (
)
Bu seçenek işaretli ise, kart basma ekranında bulunan kart basmalardan sadece iki tarih
arasında olanlar dikkate alınır. Yukarıdaki örnekte, ilk tarih 02.07.2014, son tarih
03.07.2014 yapılıp işletilirse, 01.07.2014 gününe ait kart basmalar dikkate alınmaz,
sadece girilen iki tarih arasındaki kart basmalar işletilir. Yukarıdaki örneğe göre yapılan bu
işlemenin sonucunda 01.07.2014 günü 22:55:00 kart basması kart basma ekranında kalır
ve personelin vardiyası kaymış olur.

Eksik giriş ve çıkışları işle (
)
Bu seçenek işaretli ise, Giriş/Çıkış İşleme esnasında personelin ilgili gün içinde sadece bir
kart basması olsa dahi işlenir.
Seçenek işaretli değil ise ilgili personel için muhakkak bir giriş bir de çıkış kart basması
olmak durumundadır.

Çalışılmayan günleri işle (
)
Giriş/Çıkış İşleme, normalde kart basma ekranındaki kayıtları işlerken, bu seçenek
sayesinde girilmiş olan iki tarih arasında çalışılmayan günlerin de Giriş/Çıkış ekranında
görülmesini sağlar. Çalışılmayan günlere örnek; ‘Yıllık İzin’, ‘Doğum İzni’, ‘Evlenme
İzni’ vs.
Mikado

Günlük İşlemler
7
En uygun günlüğü bul (
)
İşletmede vardiyalı sistem kullanılıyorsa bu seçenek işaretli olmalıdır. Bu durumda
program Giriş/Çıkış saatlerine bakarak, ilgili personelin kullandığı takvim planı
çerçevesinde hangi vardiyaya geldiğini otomatik olarak bulur. Seçenek işaretli değil ise,
presonelin kullandığı plana göre hareket eder ve işletilen gün için ‘Takvim planındaki
Çalışma Günlüğü kullanılır.
o Uygun
günlüğü
beklenen
günlük
olarak
seç
(
) Programın bulduğu giriş/çıkış saatlarine uygun
vardiya, Giriş/Çıkış ekranında beklenen günlük olarak yazılır. Aksi durumda
Giriş/Çıkış ekranına çalışma günlüğü olarak programın bulduğu uygun günlük,
beklenen günlük alanınada Çalışma Takvimindeki günlük yazılır.

Esnek Hafta Tatili (
)
Seçenek işaretlenirse kişinin altı gün devamlı işe gelmesi durumunda yedinci güne hafta
tatil günlüğü (‘SicilÇalışma’ bilgilerindeki) yazılır.

Sadece hafta tatil günlerinde kontrol et (
)
Seçenek işaretlendiğinde hafta tatil gününden geriye dönük 6 günlük çalışma var ise hafta
tatili yazılır.

Önceki günün vardiya grubunu kullan (
)
Bu seçenek ‘En uygun günlüğü bul’ seçeneği ile birlikte kullanılmalıdır. Özellikle vardiyalı
sistemlerde personel çalışması gereken vardiyaya erken gelip,erken çıkıyor ve/veya erken
gelip normal mesai sonunda çıkıyor ise bu seçenek işlevli olur.
Örneğin; personel bu hafta B grubunda çalıştı fakat kart basma saatleri hem C grubuna
hem de B grubuna uygun düşmektedir. Bu durumda, bu seçeneğin işaretli olması ile
program bir önceki güne bakarak, C gelmiş ise C grubuna, B gelmiş ise B grubuna uygun
günlük bulur.

Gün dönüm saatlerine dikkat et
Bu seçenek işaretlenirse giriş /çıkış harekteleri işlenirken çalışma günlüklerinde tanımlı
olan gün dönüm saatlerine dikkat edilir.
Mikado
Günlük İşlemler
Giriş/Çıkış işlemeden sonra aşağıdakine benzer bir hata mesajı çıkıyor ise bu mesajların kontrol
edilip düzeltilmesi gerekir.
Yukarıdaki mesajda ‘C_0202:Çalışma günlüğü yok Personel: 6/6 hatası görülmektedir. Bu
hatanın anlamı, 6 sicil numaralı personelin ‘PersonelSicilÇalışma’ ekranında, ‘Çalışma
Takvimi’, ‘Takvimi kullan’ veya ‘Vardiya grubu’ alanlarından birinin boş olduğudur.
8
Mikado
Günlük İşlemler
9
Devam Kontrol Raporunun Alınması
‘Devam Kontrol Raporu’, günlük işlemler arasında, günlük hata ve istisnaların kontrolü için
önemlidir. Bu nedenle, ‘Devam Kontrol Raporu’ alınmadan önceki işlemlerin yapılmış olması
gerekmektedir.
‘Devam Kontrol Raporu’nu alabilmek için ‘Analiz’ işletmek gerekir.
Analiz
Analiz, gün içerisinde, geçmiş zamana ait devam kontrol ve buna bağlı diğer raporların çok hızlı
alınmasını sağlayan bir işlemdir. Analiz işlemi, ‘Giriş/Çıkış’ ekranında bulunan bilgilere göre,
personelin nasıl çalıştığını, fazla mesaisi, eksik kart basma olup olmadığını, vb. durumları inceler
ve normal, nedenli, eksik ve fazla süreleri hesaplar.
Analiz, ‘RaporlarPuantajGiriş/ÇıkışDevam KontrolAnaliz’ ekranından işletilir. Analiz
yapılacak tarih aralığı girilir,
düğmesine basılır ve işlem başlatılır.
Personel için kart basma saatlerinde, eksik kart basma, saatlik izinler veya günlük izinlerde bir
değişiklik yapılmadığı sürece yeniden analiz işletmeye gerek yoktur. Değişiklik yapılmış ise
yeniden analiz işletilmelidir.
Analiz ekranını ve seçenekleri inceleyecek olursak;

Tarih : Analizin yapılacağı tarih aralığıdır.

Herkese Analiz Yap : Tablo dikkate alınmadan, herkes için analiz yapılır ve ekranın
altında bulunan, ‘Analiz Tarihçesi’ listesine ‘Herkes’ için yapılmış Analiz’ not edilir. Daha
sonra listeye bakıp, rapor almak istenildiğinde, tarih aralığı için analiz yapıp yapılmadığı
görülür.
Mikado

Günlük İşlemler
10
Toleransları uygula : Her çalışma günlüğü için giriş ve çıkışlarda tolerans tanımlanmıştır.
Bu seçenek işaretli ise, altında bulunan 2 seçeneğe göre giriş ve/veya çıkış toleransları
dikkate alınarak analiz işlenir.
o
Erken gelme ve geç çıkma toleranslarını kontrol et: Bu seçenek işaretli ise,
çalışma günlüğündeki toleranslar uygulanır. Aksi durumda uygulanmaz.
o
Geç gelme ve erken çıkma toleranslarını kontrol et: Bu seçenek işaretli ise,
çalışma günlüğündeki toleranslar uygulanır. Aksi durumda uygulanmaz.
o
Sadece ilk giriş ve son çıkış saatlerine tolerans uygula: Bu seçenek işaretli
ise,gün içerisinde birden fazla giriş/çıkış varsa sadece ilk giriş saati ile son çıkış
saatine tolerans uygulanır.

Diğer günlükleri kontrol et : Personelin çalışması; normal gün, genel tatil, hafta tatili,
Arefe gibi günlerden her ikisini de kapsıyor ise, bu seçenek, çalışma süresinin ilgili günün
özelliğine göre hesaplanmasında kullanılır. Örneğin; 16-24 çalışan bir kişi normal günde
16:00’da işe gelip, bayram sabahı 08:00’de işten çıkarsa, bayramın başladığı gece yarısına
kadar olan süre normal günlükten, gece yarısından sonraki süre bayram günlüğünden
dağıtılır.

Önceki günün vardiya grubunu kullan : ‘Giriş/Çıkış İşleme’de kullanılan seçeneğe
benzer bir yapısı vardır. Vardiya gruplarına göre karar verilir fakat personelin devamsızlığı
varsa, kullandığı plana göre vardiyası 23-07 gözükürken önceki gün 07-15 çalışmış ise,
program bir sonraki gün için personelin vardiyasını 07-15 olarak atar ve devam kontrol
raporunda 07-15 olarak görünür.

Günlüğe göre ilk ve son kart basma saatlerini kullan : Personel, gün içerisinde ne
kadar kart basmış olursa olsun, bu seçenekle sadece ilk ve son kart basma saati dikkate
alınarak hesap yapılır.

Tek giriş/çıkışları mesai saatlerine göre tamamla : Personelin eksik kart basması var
ise, sanki diğer kart basması da varmış gibi düşünüp raporu hazırlıyor.??? (Kesinlikle eksik
kart basma kaydı oluşturmaz.)
Mikado
Günlük İşlemler
11
Devam Kontrol Raporu
Devam Kontrol Raporu, seçilen tarihler aralığında, istenilen personelin çalışma durumları
hakkında ayrıntılı bilgi alınması sağlar. (* Analiz mutlaka çalıştırılmış olmalıdır.)
Bu bilgiler, personelin normal çalışması, fazla çalışması, izinleri, eksik kart basmaları v.b.’dir.
Devam Kontrol Raporu ‘RaporlarPuantajGiriş/ÇıkışDevam KontrolDevam Kontrol’
ekranından alınır. Kullanılan her raporda olduğu gibi burada da ‘Seçenekler’ mevcuttur.
Seçenekler düğmesi alttaki şekilde kırmızı daire içinde gösterilmiştir;
Seçenekler düğmesine basıldığında aşağıdaki ekran görüntüsü açılır;
Seçeneklerin ne işe yaradığını incelersek;
 Seçilenleri gösterme : Seçenek alanında gösterilen ‘Yeni_1’ takma adı ile ifade edilen,
‘Çalışma Günlükleri’nde çalışmış olanların gösterilmemesini sağlar. Örneğin; ‘Yeni_1’ takma dı
içinde bulunan ‘Çalışma Günlükleri’nden biri 23-07 günlüğü ve personelin çalışması 23-07
ise, ‘Seçilenleri gösterme’ işaretlenerek 23-07 çalışanların raporda görüntülenmesi
engellenmiş olur. Bu seçenek işaretli değil ise, ‘Yeni_1’ takma adı ile ifade edilen, ‘Çalışma
Günlükleri’nde çalışan kişiler listelenir.

Seçimi kullan : Program, çalışma esnasında ‘Tablo’da bulunan kişileri dikkate alır. Aynı
durum raporlar için de geçerlidir. Hergün yapılan veya sürekli ihtiyaç duyulan ‘Tablo’
sorguları, ‘Personel’ alanında tanımlanacak bir sorgu ile daha hızlı bir şekilde kullanılır.
‘Seçimi kullan’ seçeneği de sorgunun kullanılmasını sağlar.
Mikado

Günlük İşlemler
12
Kodlar Bölümü;
İşyeri, Alt İşyeri, Departman, Alt Departman, Masraf Yeri, Özel Kod, Unvan, Sozleşme ve Fazla
Mesai Kodu’na göre seçimler yapılabilir.
Mikado

Günlük İşlemler
13
Çalışmalar Bölümü;
o
Çalışma : Tüm çalışma durumları listelenir.
o
Devamsızlık : Devamsız olan kişileri listeler.
o
İzin/Tatil : Hafta Tatil, Yıllık İzin, Genel Tatil v.b. günleri listeler.
o
Eksik giriş çıkış : Eksik sayıda kart basması olan kişileri listeler.
o
Ay Kapama : Kullanılmıyor.
o
Haftalık F.M. Kontrol : Kullanılmıyor.
o
Normal : Normal çalışması olan kişileri listeler.
o
Fazla : Fazla çalışması (Fazla mesai) olan kişileri listeler.
o
Eksik : Eksik çalışması (Saatlik izinliler veya saatlik devamsızlar) olan kişileri listeler.
o
Neden : Saatlik izin almış olan kişileri listeler.
o
Onaylı FÇ : Fazla mesaisi onaylanmış olan kişileri listeler.
o
Onaysız FÇ : Fazla mesaisi onaylanmamış olan kişileri listeler.
o
Toplam NÇ : Normal çalışma’dan sayılan tüm Normal Çalışma tipleri toplanır.
Mikado
Günlük İşlemler
14

Diğer Bölümü;

Durum ve çalışma seçimleri beraber sağlansın : ‘Durum’ ve ‘Çalışma’ bölümlerinden en
az birer tanesi seçilmiş ise her ikisine ait şartların sağlandığı kişilerin listesi oluşturulur.
Örneğin; ‘Durum’ bölümünden ‘Eksik giriş/çıkış’, çalışma bölümünden de ‘Fazla Çalışma’
işaretli ise, hem eksik giriş/çıkışı olan hem de fazla çalışması olan kişiler listelenir. Böylece,
‘Durum’ ve ‘Çalışma’ bölümlerinde bulunan seçeneklerin arasına ‘VE’ bağlacı konulmuş olur.

Seçilen çalışmaların hepsi sağlansın : Çalışmalar bölümünden seçilmiş olan, bütün şartlara
uyan kişiler listelenir. Aksi takdirde, herhangi bir çalışma seçeneğine uyanlar listelenir.

Fazla çalışma hakedişlerini ekle : ‘PuantajGiriş/Çıkış’ ekranından girilmiş olan
hakedişleri raporda görüntüler.

Faza çalışma hakedişlerini işaretle : ‘PuantajGriş/Çıkış’ ekranından girilmiş olan
hakedişlerin belirtilmesi için, fazla sürenin yanına ‘a’ harfi koyarak raporda belirgin hale
getirir.

Personele göre sayfalara ayır : Devam kontrol raporunda, personel değiştikçe sayfa başı
yapılması sağlanır.

Onay ve not kolonları ekle: Devam kontrol raporunda Onay ve Not kolonlarının gözükmesi
sağlanır.
Mikado
Günlük İşlemler
15
Devam Kontrol listesindeki kolonların anlamları verilmiştir;
 Dep. : Personelin ait olduğu departmanın kodu

Sicil No : Personelin sicil numarası.

İsim : Personelin isim ve soyismi

Tarih : İlgili personel için listelenen devam kontrolün hangi tarihe ait olduğu.

Çalışma Günlüğü : Personelin çalışmış olduğu günlük kodu ve çalışma günlüğünün adı.

Durum Kodu : O güne ait çalışmaya karşılık gelen, program tarafından üretilmiş kod.
o
EKB : Eksik kart basma.
o
AYK : Ay kapama.
o
DEV : Devamsız.
o
TFC : Tatilde fazla çalışma.
o
IZN : İzinli.
o
NDN : Nedenli çalışma. (Saatlik izin)
o
ES
o
OFC : Onaysız fazla çalışma.
o
NFC : Onaylı fazla çalışma.
o
NC
: Normal çalışma.
o
FC
: Fazla çalışma (Onaylı ve onaysızlar beraber)
: Eksik süre.

Normal Süre : Normal Çalışa süresi.

Neden Süre : Saatlik izinlerin, mazeretlerin süresi.

Eksik Süre : Eksik çalışma süresi.

Fazla Mesai : Fazla Mesai süresi.

Saatler : Kart basma saatleri giriş ve çıkış olmak üzere ‘[]’ parantezleri arasında
gruplanmış olarak görünür.
Mikado
Günlük İşlemler
16
Eksik Giriş/Çıkış’ların Raporlanması
“Analiz” çalıştırıldıktan sonra Devam Kontrol Listesi seçeneklerinden aşağıdaki gibi ‘Eksik Giriş
Çıkış’ seçildiğinde Eksik Giriş/Çıkış’lar listelenir
Mikado
Günlük İşlemler
17
Hatalı Kayıtların Düzeltilmesi
Hatalı kayıtlar (Eksik Giriş/Çıkış’lar) ‘PuantajKart Basma’ ekranından tamamlanır.
Eklenen kart basma tarihleri için ‘Giriş/Çıkış İşleme’ ve sonrasındaki adımların yeniden yapılması
gerekmektedir.
Mikado
Günlük İşlemler
18
Saatlik İzinlerin Girilmesi
Saatlik izinler, personelin saatlik olarak kullandığı izinler anlamına gelir.
Saatlik izinler ‘PuantajGiriş/Çıkış’ ekranından yapılır. Giriş/Çıkış saatinin yanındaki ‘Neden’
hanesine iznin kodu girilir. İzin kodu bilinmiyor ise ‘Neden’ hanesinin yanındaki boş alana fare ile
iki defa, aralıklı olarak basılır ve açılan listeden izin çeşidi seçilir.
Yukarıdaki örnekte personel 09:23’e kadar izin almıştır. ‘Neden’ hanesine izin kodu(203)
girilerek ‘Ücretsiz İzin’ ataması yapılmıştır.
Aşağıda 08:00 – 17:30 çalışan bir personel için değişik durumlara ait örnekler verilmiştir:
Örnek 1 :
Tarih
11.07.2014
11.07.2014
Saat
08:00
15:00
Tarih
11.07.2014
Saat
10:00
11.07.2014
17:35
Tarih
11.07.2014
11.07.2014
Saat
07:56
14:02
11.07.2014
11.07.2014
16:05
17:38
(İzin bu saate girilir çünkü personel mesai bitiminden 2
saat önce çıkmıştır. Çıkışta izin almıştır.)
Örnek 2 :
(İzin bu saate girilir çünkü personel mesaiye 2 saat geç
gelmiştir. Girişte izin almıştır)
Örnek 3 :
(İzin bu saate girilir çünkü personel mesaisini
tamamlamadan çıkmıştır. Çıkış sebebi olması
gerekmektedir. Arada izin kullanmıştır.)
Mikado
Günlük İşlemler
19
Günlük İzinlerin Girilmesi
Günlük izinler, personelin tam gün işletme dışında olduğu, kesinlikle işletmeye gelip kart
basmayacağı izinlerdir. Bunlar ‘Yıllık İzin’, ‘Doğum İzni’, ‘Raporlu’ vb.’dir.
Aşağıda ekran görüntüsü verilmiştir:
İzni girmek için;
 ‘Sicil No/İsim’ alanından ilgili kişi bulunur.


düğmesine basılarak alttaki listede boş satır açılır.
Tarih alanına personelin izinli olduğu veya olacağı tarih girilir.

Günlük hanesine ‘Günlük Kodu’ girilir ve
(Sakla) düğmesine basılarak işlem onaylanır.
o Kod bilinmiyor ise, ‘Günlük’ kolonunun sağındaki boş alana fare ile 2 defa aralıklı
olarak basılır ve listeden izin çeşidi seçilir.
Mikado
Günlük İşlemler
20
Günlük izin, ‘PersonelGiriş/ÇıkışÇalışma Değişikliği’ ekranından kişi kişi yapılır.
‘PersonelGiriş/ÇıkışÇalışma DeğişikliğiToplu’ ekranından personele birden fazla gün
için izin girilir.
Ekran üzerinde bulunan seçenekler:

Seçili personellerin hepsine uygula (
)
Bu seçenek işaretli ise günlük izin işleme, Tablo2’ da bulunan herkes için uygulanır.

İzin taleplerine ekle/kaldır (
)
İşlenen Günlük İzin ‘Yıllık İzin’ ise ve Yıllık İzin Defteri3 aktif olarak kullanılıyor ise bu
seçenek işaretlenir. Bu durumda, ‘Yıllık İzin’ işlenen kişi veya kişilerin ‘Yıllık İzin Defteri’ne
de kayıtları aktarılır.

Tüm çalışma günlüklerini kaldır (
)
Bu seçenek sadece izinlerin iptal edilmesi işleminde dikkate alınır. Günlük izin kaldırma
işleminde, ‘Ç. Günlüğü’ alanında bulunan izin dikkate alınır. Bu seçeneğin işaretli olması
ile ‘Ç. Günlüğü’ alanındaki iznin önemi olmaksızın iki tarih arasındaki tüm izinler
‘Kaldırılır’.
Aşağıdaki örnekte 08.07.2014 ile 17.07.2014 günleri (son gün dahil) arasına, için ‘GOREVLI’
izninin nasıl işleneceği gösterilmiştir.
Günlük izinlerde atanabilecek izinler, ‘Mikado Puantör’ kurulumu sırasında tanımlanır. Tanımlı
olmayan bir izin atanamaz. Gerekli ise önce izin tanımlanmalıdır.
2
3
Personel Sicil bilgilerine göre filtrelemenin yapıldığı yer.
Yıllık İzin Defteri ile sistemde kayıtlı bulunan kişilerin Hakediş, Kullanılan ve Kalan izinleri takip edilir.
Mikado
Günlük İşlemler
21
Eksik Süre ve Devamsız’lık Raporunun Alınması
“Analiz” çalıştırıldıktan sonra Devam Kontrol Listesi seçeneklerinden aşağıdaki gibi ‘Eksik Süre’
ve ’Devamsızlık’ seçildiğinde Eksik Süresi olan personeller ve Devamsızlıklar listelenir.
Eksik süresi olan personellere saatlik izin, devamzılığı olan personellere Günlük izin tanımlanır.
Eğer habersiz devamsılık söz konusu ise herhangi bir tanımlama yapılmaz.
Mikado
Günlük İşlemler
22
Fazla Mesailerin Onaylanması
‘Fazla Mesai Onaylama’ işlemi işletmeler tarafından isteğe bağlı olarak seçilir, zorunlu değildir.
Aşağıda onaylama işleminin işlem basamakları verilmiştir;
‘PuantajGiriş ÇıkışFazla Mesai Onayı’ ekranına gelinir.

Fazla mesaisi olanları listelemek için ‘Tarih’ alanına, mesai listesi alınacak tarihler girilir ve
düğmesine basılır.

Ekranın altında, verilmiş olan tarih aralığı için fazla mesaisi olanlar listelenir.

Fazla mesaisi onaylanmak istenen personel listeden bulunur, ‘Onay’ hanesi ‘Evet’ yapılır
veya fare ile çift tıklayarak ‘ ’ yapılır.

Liste tamamlandıktan sonra,
düğmesine basılır. Bu düğme, listede ‘Onay’
hanesi ‘ ’ olan personelin fazla mesailerinin onaylanmasını sağlar.
Mikado
Günlük İşlemler
23
Aşağıda ekrandaki seçenekler verilmiştir;
 Fazla Mesaisi onaylananları da listele : Daha önceden fazla mesaisi onaylanmış olan
kişileri listede gösterir.

Onay gerekmeyenleri de listele : Fazla mesai onayı gerekmeyen kişilerin de listede
görünmesini sağlar.

Min. Mesai süresi : Fazla mesailer listelenirken süre kısıtlanmasının yapılmasını sağlar.
Örneğin; değer olarak ‘3.0’ girilirse en az 3 saat fazla mesaisi olanlar listeye gelecek
demektir.

Erken gelme ve geç çıkma toleranslarını kontrol et : Çalışma günlüğünde tanımlı
erken gelme ve geç çıkma toleransları uygulanır.

Geç gelme ve erken çıkma toleranslarını kontrol et : Çalışma günlüğünde tanımlı geç
gelme ve erken çıkma toleransları uygulanır.

Diğer günlükleri de kontrol et : Normal, genel tatil, hafta tatili, Arefe gibi günlerden
önce ve sonra saat 00:00’ı kesen çalışmalarda 00:00 öncesi ve sonrası farklı
değerlendirilmektedir. Bu farkın yakalanabilmesi için seçenek işaretli olmalıdır.
Önceki günün vardiya grubunu kullan : Özellikle vardiyalı sistemlerde personel,
çalışması gereken vardiyaya erken gelip, erken çıkıyor veya erken gelip normal mesai
sonunda çıkıyor ise bu seçenek tercih edilir. Örneğin, personel bu hafta ‘B’ grubunda çalıştı
fakat kart basma saatleri hem ‘C’ grubuna hem de ‘B’ grubuna uygun düşmekte. Bu
durumda, bu seçeneğin işaretli olması ile program bir önceki güne bakarak, ‘C’ gelmiş ise
‘C’ grubu, ‘B’ gelmiş ise ‘B’ grubu olarak değerlendirip fazla mesai dağılımını ona göre
yapar.

Fazla Mesai Onayının İptal Edilmesi
Daha önceden fazla mesaileri onaylanmış olan personelin, fazla mesai onaylarının iptal edilmesi
için aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekir;
 ‘PuantajGiriş ÇıkışFazla Mesai Onayı’ ekranına gelinir.

‘Onay gerekmeyenleri de listele’ seçeneği işaretliyken
düğmesine basılır.

Fazla mesai onayı iptal edilecek kişiler için ‘Onay’ haneleri ‘Hayır’ yapılır veya ‘
farenin çift tıklanması ile kaldırılır.

Bu işlem herkes için yapıldıktan sonra, ‘Onayı Kaldır’ düğmesine basılarak işlem bitirilir.
’ işareti
Mikado
Günlük İşlemler
24
Günlük Puantajın Hesaplanması
Günlük Puantaj, ’PuantajGünlükHesaplama’ ekranından yapılır.
 Tarih aralığı girilir.

düğmesine basılarak günlük puantaj hesaplama parametreleri görülebilir.
Parametreler iki bölümden oluşur.
1. Seçenekler

Ay Kapansın : İlgili ay için, çalışmadan önce puantaj kapatmak gereken
durumlarda kullanılır. Örneğin; ayın 25’inde, ilgili ayın puantaj işlemleri
tamamlanmak ve bordro çıkarılmak isteniyorsa 25-30 günleri için ay kapama
yapılır. Ay kapama yapılan günler için, kişi tam çalışmış, izinli, istirahatlı vs.
puantaj alınır. Devir puantajının kullanıldığı durumlarda peşin ödeme için bu
seçenek kullanılır.

Erken gelme ve geç çıkma toleranslarını kontrol et : Çalışma günlüğünde
tanımlı erken gelme ve geç çıkma toleransları uygulanır.

Geç gelme ve erken çıkma toleranslarını kontrol et : Çalışma günlüğünde
tanımlı geç gelme ve erken çıkma toleransları uygulanır.

Sadece ilk giriş ve son çıkış saatlerine tolerans uygula: Gün içerisinde
birden fazla giri/çıkış hareketi olmuşsa sadece ilk giriş ve son çıkış hareketine
tolerans uygulanır.
Mikado
Günlük İşlemler
25

Diğer günlükleri de kontrol et : Normal, genel tatil, hafta tatili, Arefe gibi
günlerden önce ve sonra, saat 00:00’ ı kesen çalışmalarda, 00:00 öncesi ve
sonrası farklı değerlendirilmektedir. Bu farkın yakalanabilmesi için bu seçenek
işaretli olmalıdır.

Önceki günün vardiya grubunu kullan : Personelin giriş/çıkış ekranında
kayıdı yok ise bu seçenek kullanılır. Vardiyalı sistemlerde personel, çalışması
gereken vardiyaya erken gelip, erken çıkıyor veya erken gelip normal mesai
sonunda çıkıyor ise bu seçenek tercih edilir. Örneğin, personel bu hafta ‘B’
grubunda çalıştı fakat kart basma saatleri hem ‘C’ grubuna hem de ‘B’ grubuna
uygun düşmekte. Bu seçeneğin işaretli olması ile program bir önceki güne
bakarak, ‘C’ gelmiş ise ‘C’ grubu, ‘B’ gelmiş ise ‘B’ grubuna yazılmaktadır.???
Tek giriş/çıkışları mesai saatlerine göre tamamla : Eksik giriş veya çıkış
olması durumunda, çalışma günlüğünde belirtilen mesai saatlerine göre eksik
olan kart basma tamamlanmış gibi düşünülüp puantaj işletilir. Giriş/Çıkış
ekranında kart basma hareketi oluşturulmaz.

Mikado
Günlük İşlemler
26
2. Haftalık Çalışma

Haftalık çalışma saati kontrolü yap : Haftalık çalışma saati kontrol edilecek
ise bu seçenek işaretlenmelidir. Aşağıdaki seçeneklerin kullanılmaması
durumunda bu seçeneğin bir fonksiyonu olmaz.
o Hafta tatil gününü hakedişten bul : ‘Günlük İşleme’ sırasında hafta
tatil hakediş günü ‘1’ olan güne rastlandığında, program o günden önceki
altı güne bakar ve altı gün de çalışılmış ise hafta tatil gününü ve saatini
hesaplar.
o
Tam çalışmada tatil : Personel, ‘ŞirketSeçenekler’ ekranında
‘Haftalık Çalışma Süresi’ alanında görülen süreyi çalışmış ise ‘Hafta
Tatil Hakedişi’ alır.

... gün haftalık çalışma yoksa tatil verme: Tam çalışma olup
olmadığını kontrol ederken, saatler ile birlikte ‘Normal çalışma
Grubu’ ndaki çalışma tiplerinin gün sayısını da kontrol eder.
Çalışma süresi ve gün sayısı koşulu sağlanırsa hafta tatil hakediş
verilir.

… saat haftalık çalışma varsa da tatil ver.: Kişinin haftalık
çalışma süresi, en az bu seçeneğin yanında belirtilen süre kadar
ise de hafta tatil hakedişi verilir.
Mikado
Günlük İşlemler

o
Sadece son çalışılan günleri kontrol et.: Yukarıdaki
çalışma süresi tam hafta yerine iki çalışılmayan gün
arasında da tamamlanıyorsa hafta tatil hakedişi verilir.
Devamsızlıkta tatil yok : Personel devamszlık yapmış ise devamsızlığı
takip eden haftada hafta tatili verilmez. Devamsızlık yarım saat bile olsa
hafta tatili kesilir.

o
27
En az bir gün : Yukarıdaki seçenek ile birlikte kullanılır ve
devamsızlığın tam gün olma durumu kontrol edilerek takip eden
hafta tatili kesilir.
Fazla çalışmaları fazla mesaiye at : Personel, ‘ŞirketSeçenekler’
ekranında ‘Haftalık Çalışma Süresi’ alanında görülen süreden fazla
çalışmış ise, bu çalışmaların istenilen fazla mesai tipine atılması sağlanır.
‘Fazla Mesai Ç. Tipi’ alanına, çalışma hangi fazla mesai tipine atılacak
ise çalışma tipinin kodu girilmelidir.
Hesaplama sonucu ekranın alt kısmında hatalar görülebilir.
Örnek görüntü;
Ekranda görülen hataların açıklamaları aşağıda belirtilmiştir:
 C_0308:Çalışma günlüğü yok Personel 1/30187 : 30187 sicil numaralı pesonel için
‘PersonelSicilÇalışma’ ekranı kontrol edilmelidir. Bu ekranda ‘Çalışma Takvimi’
olmayabilir, ‘Planı kullan’ seçeneği işaretli olmayabilir veya ‘Vardiya grubu’ alanı boş
bırakılmış olabilir. Bu seçenekler kontrol edilip yeniden günlük puantaj hesaplanmalıdır.

C_0301:Tam gün devamsızlık Personel 1/30188 : 30188 sicil numaralı personelin
devamsızlığı bulunmaktadır. Hatanın bulunduğu satırı seçerek listenin yanında hangi tarih
için devamsızlık olduğu görülür. Bu durumda, kişi gerçekten devamsızlık yapmış ise
yapılacak bir işlem yoktur. Kişi izinli ise günlük izni girilmemiş demektir.
Mikado
Günlük İşlemler
Günlük Puantaj Raporunun Alınması
Günlük Puantaj Raporu, ‘RaporlarPuantajGünlükBilgiler’ ekranından alınır. Program
kurulduktan sonra ilk defa günlük puantaj raporu alınacak ise puantaj alanlarının (Çalışma Tipi)
seçilmesi gerekir.
‘Seçenekler’ düğmesine basılır.
Açılan ekranda, ‘Ç. Tipleri’ alanının yanındaki
düğmesine basılır.
28
Mikado
Günlük İşlemler
29
Aşağıdaki ekran açılır (Çalışma Tipi Seçimi):
Sol üst bölümde ‘Seçenekler’ listesinde tanımlı olan ‘Yeni_1’ nın takma adları görülür (Alias4).
İlk açılışta ‘Yeni_1’ adında boş bir takma ad gelir. Raporda alınmak istenen puantaj bilgilerini
seçmeniz gerekmektedir.
Ekranın solunda, Mikado Puantör’de tanımlı olan ‘Çalışma Tipleri’ görülür. Listedeki çalışma
tiplerinden gerekli olanları çift tıklayarak sağdaki listeye atabilirsiniz. Ekranın sağındaki liste adını
‘Seçenekler’de seçili olan takma ad (Alias)dan alır. Yukarıdaki ekranda ‘Yeni_1’ adında bir
rapor tanımlanmış ve bu raporda istenilen çalışma tipleri sağdaki listeye atılmıştır.
‘Çalışma Tipleri’ ve ‘Günlük Puantaj’ listeleri arasında bulunan düğmeler ile çalışma tipleri
yönetilebilir.
: Çalışma Tipleri listesinde seçili olan çalışma tipini ‘Günlük Puantaj’ listesine ekler
: ‘Günlük Puantaj’ listesinde seçili olan çalışma tipini listeden çıkartır.
: ‘Günlük Puantaj’ listesinde seçili olan alanı bir yukarı alır.
: ‘Günlük Puantaj’ listesinde seçili olan alanı bir aşağı alır.
Kısaltma alanı ile, ‘Günlük Puantaj’ listesinde seçili olan alanın raporda görünecek adı değiştirilir.
Günlün puantaj raporu ekranına dönmek için ‘Menü’ başlığındaki ‘Geri’ düğmesi kullanılır.
4
Uzun ve karmaşık verilerin gruplanarak isimlendirilmiş halidir. Alias bir ‘Takma Ad’ dır.
Mikado
Günlük İşlemler
Günlük puantaj raporu ekranındaki parametreler ve anlamları aşağıda verilmiştir:

Personel : ‘Devam Kontrol Raporu’ nda anlatılan parametre
30
ile
aynıdır.
Mikado
Günlük İşlemler
31
Kodlar Bölümü;
Departman, Alt Departman, Masraf Yeri, Özel Kod,Unvan,Sozleşme ve Fazla Mesai Kodu’na
göre seçimler yapılabilir.

İşyeri : Günlük puantaj raporunun hangi işyeri için alınacağı burada belirtilir. Boş
bırakılırsa tüm işyerleri gelir. Yanındaki
düğmesi ile işyeri seçimi iptal edilir.

Alt İşyeri : ‘İşyeri’ alanında seçilmiş olan işyerine ait bir alt işyeri seçimi için kullanılır.
düğmesi ile alt işyeri seçimi iptal edilip, tüm alt işyerleri için rapor alınır.

Departman : Günlük puantaj raporunun hangi departman için alınacağı burada belirtilir.
Boş bırakılırsa tüm departmanlar gelir. Yanındaki
edilir.

Alt Departman : ‘Departman’ alanında seçilmiş olan departmana ait bir alt departman
seçimi için kullanılır.
için rapor alınır.

düğmesi ile departman seçimi iptal
düğmesi ile alt departman seçimi iptal edilip, tüm alt departmanlar
Masraf Yeri : Günlük puantaj raporunun hangi masraf yerine göre alınacağı burada
belirtilir. Boş bırakılırsa tüm masraf yerleri için rapor alınır.
alanı boş bırakılır.
düğmesi ile ‘Masraf Yeri’

Özel Kod : Girilen özel koda sahip olan presonel için günlük puantaj raporu alınır.

Ünvan : Günlük puantaj raporunun hangi ünvan için alınacağı burada belirtilir. Boş
bırakılırsa tüm ünvanlar gelir. Yanındaki

düğmesi ile ünvan seçimi iptal edilir.
Sözleşme : Günlük puantaj raporunun hangi sözleşme için alınacağı burada belirtilir. Boş
bırakılırsa tüm sözleşmeler gelir. Yanındaki
düğmesi ile sözleşme seçimi iptal edilir.
Mikado

Günlük İşlemler
32
Fazla Mesai Kodu : Günlük puantaj raporunun hangi Fazla Mesai Kodu için alınacağı
burada belirtilir. Boş bırakılırsa tüm departmanlar gelir. Yanındaki
Mesai Kodu seçimi iptal edilir.
düğmesi ile Fazla
Diğer Bölümü;

Satır Toplamı : Satır toplamı Tanımlanan gün/saat’ten büyük olan kayıtlar listelenir.

Boş kayıtları yazma : Tarih alanında verilmiş olan tarih aralığında, herhangibir personelin
puantajı yok ise o personel raporda görüntülenmez. Aksi takdirde puantajı olmasa bile
raporda görülür.

Sadece toplamları yaz : Tarih alanında verilmiş olan tarih aralığı için toplam alarak
raporu oluşturur. Aksi takdirde gün gün ayrıntılı olarak raporlama yapılır.
Mikado
Günlük İşlemler
Örnek bir Günlük Puantaj Raporu
Rapordaki kolonlar, daha önce ‘Seçenek’ alanında ‘Yeni_1 adı altında tanımlanmış olan
kolonlardır.
33
Download

Günlük İşlemler