MUVAFAKATNAMEDİR
1)…………Bankası,………..hesap no,………çek no, ………….meblağlı,………...K.Tarihli
2) …………Bankası,………..hesap no,………çek no, ………….meblağlı,………...K.Tarihli
3) …………Bankası,………..hesap no,………çek no, ………….meblağlı,………...K.Tarihli
4) …………Bankası,………..hesap no,………çek no, ………….meblağlı,………...K.Tarihli
5) …………Bankası,………..hesap no,………çek no, ………….meblağlı,………...K.Tarihli
Çek/çeklerde eşim…………………………………..in avalist olarak (aval veren sıfatıyla)
azami ………….……..TL için yükümlülük altına girmesine gayri kabili rücu olarak
muvafakat etmekteyim
Tarih
Ad Soyad
Download

Faktoring Çek Eş Muvaffakatnamesi