Bilge Önder, 97 İsta
ul doğu luyu .
Ça lı a Kız Lisesi, Fe Bölü ü
ezu uyu .
Almanya da BerufsFachSchuleChristineSchrammek , Yüksek Meslek Okulunda, 1995 senesinde
Koz etoloji Eğiti i i ta a ladı .
HalenRossPhar a ve ABC Phar a İlaç ve Der okoz etik şirketi de Eğiti
çalış aktayı .
Müdürü olarak
Ay ı za a da şirketi izi ü yesi de kurul uş ola RossAkade ia da Koz etoloji eğiti leri
vermeye devam etmekteyim.
Çok iyi dere ede Al a a, iyi dere ede İ giliz e iliyoru .
Download

Opel insignia 1 6 t edition yak t t ketimi