ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA
ANTALYA
Antalya İlinde ikamet etmekteyim. Sosyal ve ekonomik yetersizlik içerisindeyim.
Durumuma uygun Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinden yararlanmak istiyorum.
Gereğini arz ederim. …/…/2010
Adı Soyadı
İmza
ADRES:
Tel:
Download

Sosyal Yardım Dilekçe Örneği - Antalya Büyükşehir Belediyesi