ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
BALIKESİR
Yerleştirileceğim Zabıt Kâtipliği görevimi devamlı yapmama engel olabilecek akıl
hastalığımın olmadığını ve özürlü bulunmadığımı beyan eder,
Gereğini bilgilerinize arz ederim. ….. / 03 / 2015
Ad Soyad
İmza
Adres
:
Telefon
:
Download

null