(Ek:7)
REESKONT TL KREDİSİ
NAKİT BLOKAJ FİRMA BEYANI
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.
..................................................................................
Bankanızdan talep ettiğimiz .............................................................tutarındaki RK-TL kredisi
için kredi tutarının %15’i oranındaki gerekli teminatın tarafımıza tahsis edilecek krediden
blokaj yoluyla tesis edilmesini gayri kabili rücü olarak talep, beyan ve taahhüt ederiz.
FİRMA KAŞESİ
YETKİLİ İMZALAR
ADI SOYADI
Download

Ek-7 Nakit Blokaj Firma Beyanı