Vmat – Bas Boyun
emin.tavlayan
Hazırlık - board
Hazırlık - kontur
Hazırlık - kontur
Hazırlık - yardımcı yapı
Hazırlık - yardımcı yapı
Cihaz - enerji
●
Elekta Synergy S - 6MV
●
MLCi - 80 lif
Cihaz - enerji
●
Elekta Synergy S - 6MV
●
MLCi - 80 lif
●
Tek Arc / Çift Arc
Cihaz - enerji
●
Elekta Synergy S - 6MV
●
MLCi - 80 lif
●
Tek Arc / Çift Arc
●
Kolimatör 0 / 90
Cihaz - enerji
●
Elekta Synergy S - 6MV
●
MLCi - 80 lif
●
Tek Arc / Çift Arc
●
Kolimatör 0 / 90
●
Masa +10 / -10
Hesaplama Parametreleri
Hesaplama Parametreleri
●
Max. arc sayısı
–
●
●
Max. CP sayısı
–
100 ile başla
–
Max. 180
Min. seg. Width
–
●
en fazla 3
1.0 ile başla
Fluence Smoothing
–
low / med / high
Cf - Target EUD
Cf - Maksimum Doz
Cf - Quadratic OverDose
Cf - OverDose DVH
Cf - Parallel
Cf - Serial
Shrink
Shrink
Shrink
Shrink
Optimize over all voxels
Multicriterial
Vmat – nelere karar verdik?
–
–
–
–
–
–
–
arc açısı
1,2 veya 3 arc
colimatör açısı
masa açısı
CP sayısı
mlc gap
smooth
cf çeşitleri
t.eud / t.pen / q.und /
q.over / serial /
parallel /overDVH /
undDVH / max
– cf dozu / kriterleri
– cf shrink
– cf multicriterial
–
Presciption List
Cf - Variation
Sensitivity
Sensitivity
Progressmetre ve Konsol
Plan Kabul Kriterleri
1. Sinir Yapıları
•
•
Medulla max. 45Gy
BeyinSapı, Optik Sinir, Kiazma max. 54Gy
2. Hedef Yapılar
•
V95 = prescription dose
•
V110 < %20, V115<%1
3. Salgı bezleri
–Parotis
–30Gy
mean 26Gy
< %50 ( minor deviation < %60 )
4. Diğerleri
Plan Kabul Kriterleri
Stage 1
Stage 2
Stage 2
Stage 2
Stage 2
Stage 2
DVH
DVH
DVH
DVH
Kritik Organ Dozları
Konsol
Segment 1
(2.7mu)
Segment 2
(2.1mu)
Segment 3
(3.4mu)
Segment 4
(5.6mu)
Segment 5
(3.0mu)
3D-QA Delta4
Kalite Kontrol
●
Hasta bazlı Kalite Kontrol
–
●
●
Delta4
IGRT
–
Haftalık CBCT
–
Günlük port
Tedavi Süresi
–
3 - 15 dakika
Teşekkür Ederim
emin.tavlayan
Download

Vmat Baş Boyun - medikal fizik derneği