Prežitie
CHT-RT
RT
2r.
27,2%
10,9%
3r.
16,0%
4,4%
4r.
12,1%
3%
5r.
9,8%
1,9%
Pilocytárny astrocytóm G1
Fibrilárny, difúzny alebo akýkoľvek iný
astrocytóm G2
Oligodendroglióm G2
Oligoastrocytóm G2
Ganglioglióm G1
Ganglioglióm G2
(EORTC – NCIC, r. 2009)
Indikácie:
- nekompletná resekcia
TD 45-54Gy – dávka na frakciu 1,8Gy
- recidíva neodstrániteľná
chirugicky
Timing pooperačnej rádioterapie
Rizikové faktory:
-okamžitá
-vek nad 40 rokov, priemer tumoru nad 4-6cm
-RT oddialená - vek pod 40 rokov
-astrocytóm bez oligokomponenty
-nádor presahujúci cez SČŠ, kontrast vychytávajúca
lézia
-prítomnosť neurologického deficitu pred operáciou
- neprítomnosť neurologickej
symptomatológie
štatisticky rovnaké celkové prežitie
hranice cieľového objemu zodpovedajú
trojrozmernému zobrazeniu tvaru a objemu tumoru
eskalácia dávky v cieľovom objeme pri šetrení
okolitého zdravého tkaniva
- vyšetrenie pacienta
- príprava fixačných pomôcok
- reprodukovateľnosť polohy
- redukcia pohybov pacienta
počas ožarovania
- prevedenie lokalizačného CT
- zakreslenie cieľových objemov do CT
- nutná fúzia s MR
- HGG
T1, T2, FLAIR
- LGG
T2, FLAIR
Rizikové štruktúry
1/3
2/3
3/3
Tolerančné dávky (Gy)
Mozog
60
50
40
Mozgový kmeň
60
53
50
Očná šošovka
6-12
6-12
6-12
Optický nerv
50
50
50
Chiazma opticum
50
50
50
Retina
45
45
45
- vybrané pracoviská
Rádioterapia s modulovanou intenzitou zväzku
Stereotaktická rádiochirurgia a rádioterapia
Protónová terapia
Intersticiálna brachyterapia
Záchytná neutrónová terapia
Download

Mrázová, E. a kol.: Rádioterapia nádorov mozgu