I
E l
h
I
,;İw
ı
#
\
t 20
*
Biz seı.ıi
oLARAK oöııoenoir.
REsuLü^^,
ALE^^LERE RAH^^ET
(Enbiyo 1O7)
Aktürkler İmom Hotip Ortookulu'nun
hozırlodığı Kutlu Doğum Hoftosı
kutlomo pro9romıno teşri
flerinizi
beklerim.
YER: Belediye Düğün Soroyı
TARİH:
15
.o4.2o|5 Çorşombo
5AAT:20:30
Emin KARAOSMAN
İlçe Mllll Eğitim Müdürü
Download

#ı \ t 20