SİLİFKE GÖKSU İLKOKULU
OKUL AİLE BİRLİĞİ AYLIK GELİR GİDER HESAP CETVELİ
ARALIK /2014
GELİRLER
S.NO
A)
B)
TOPLAM S.NO
5
Temizlik Malzemesi ve İşçiliği Gideri
1.268,00
0,00
6
Sosyal ve Kültürel Faaliyet Giderleri
0,00
8755,00
0,00
7
Ücretli Personel Giderleri
8
Demirbaş Alım ve Bakım Giderleri.
9
Diğer Giderler
(İkram, cenaze, düğün, kutlama vb.)
1
2
3
*Kantin Gelirleri
1560,00
4
*Açık Alan vb. Yerlerin Gelirleri
Nakdi Bağış Gelirleri
*Kermes Gelirleri
*Kurs Gelirleri
*Proje, Kampanya, vb.
Etkinliklerin Gelirleri
*Diğer gelirler
TOPLAM
4.100,00
64,25
553,55
55,00
26403,50
0,00
2705,00
(Tiyatro-
GİDERLER
Bina Bakım ve Onarım Giderleri
Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri
Kırtasiye Giderleri
Öğrenci Sağlık ve Sosyal Yardım
Giderleri
Geçen Ayın Nakit Devri
Şartlı Bağışlar
Kira Gelirleri
*Salon Gelirleri
Sinema)
C)
CETVEL NO: 2
1145,00
0,00
0,00
5.243,00
0,00
8755,00
ARALIK AYINA AİT GELİRLER
11460,00
ARALIK AYI GİDERLERİ
11.283,80
TOPLAM GELİRLER
40478,10
TOPLAM GİDERLER
13.898,40
BAKİYE (BANKADA KALAN)
26579,70
Elif TAŞTEPE
Başkan
Kamil DOĞAN
Sayman
Hasan ÇETİN
Bşk.Yrd.
Mehmet DEMİR
Yazman
Ali YAŞAR
Üye
Download

S.NO GELİRLER TOPLAM S.NO GİDERLER TOPLAM Geçen Ayın