Download

Propafenon aşırı dozuna bağlı gelişen kardiyak