SRS Uygulamaları ve Doz-Volum
Tanımlamaları
Doç. Dr. Meriç Şengöz
Acıbadem Kozyatağı
Hastanesi
SRS- Stereotaktik Radyocerrahi
•
Tek seferde
•
Genellikle intrakranial hedefler
•
Sınırlı alan
•
Çevresel dozda hızlı düşüş
FSRT- Fraksiyone Stereotaktik
Radyoterapi
•
Çoklu fraksiyon (2-5)
•
Extrakranial+intrakranial hedefler
•
Sınırlı alan
•
Çevresel dozda hızlı düşüş
SRS için Uygun Cihazlar
Proton
GK
CK
LINAC
GK Perfexion
FRAME uygulamalı
 İnternal kolimatör
 4-8-16 veya blok
 192 Co60 kaynak
 Robotik 8 sektör
 Composite shots
 Otomatik hareketli yatak
 IGRT gereksiz

TRUBEAM STX
HD MLC
 FFF modu
 6MV-1400MU/min
 10MV-2400MU/min
o Küçük alan SRS/SBRT
o RapidArc
o 6D robotik masa
o ExacTrac
o Novalis BrainLab

Alan boyutu:
40*22 cm2
Center leafs (8 cm): 2.5 mm
Outer leafs: 5 mm
CK
o
o
o
o
o
Frameless
Tüm vücut
IGRT
Fraksiyonasyon
Robotik kol
18.06.14
Acıbadem Kozyatağı Hastanesi
Gamma Knife Klinik uygulama dağılımı
2005-2014 ( ilk 4500 hasta)
AVM
12%
Meningiom
28%
Diğer
17%
AVM
Hipofiz
Metastaz
Metastaz
18%
Vestibuler
Schwannoma
14%
Hipofiz
11%
Diğer
Vestibuler Schwannoma
Meningiom
Tedavi Amacı
•
Tümör kontrolu
Tümör tipi, histopatolojisi
Büyüme hızı
Agresiflik
•
Büyüme kontrolü
•
Komplikasyon / Yan Etkiler
Olmazsa olmazlar-I
•
Uygun Hedef
Sınırlı hacim (>5-10ml)
Sınırlı sayı
•
Fiksasyon / İmmobilizasyon
(1-2-3-?)
Çerçeveli
Çerçevesiz
•
Görüntüleme
Hedef belirleme
Tedavi doğruluğu
•
Planlama
En uygun teknik
•
Plan Değerlendirmesi
Olmazsa olmazlar-II
•
Doğruluk / Hassasiyet
Sabitleme (Immobilization)
Görüntüleme (Imaging)
Kayıtlama (Registration)
Çakıştırma (Fusion)
Hedef çizimi (Contouring)
Planlama (3D-4D)
Radyobiyoloji
•
Klasik RT’den çok farklı!
•
Bilinen kurallara uymaz
•
5R yi görmezden gelir
•
Belirsizlikler var ama !
•
Etkinlik / yan etki profili yıllardır denendi!
Radyobiyoloji II
•
Tek ve yüksek doz!
•
Düşük doz alanı
•
5R?
•
Heterojenite!
5R
•
Repair
Hasar tamirine yeterli zaman yok
•
Repopulation
Zaman yok
•
Reoxygenation
Fraksiyonasyon, volüm etkisi
•
Redistribution
Fraksiyonasyon
•
Radiosentivity
α⁄β oranı
Hedef / Normal doku : farklı ise önemli
aynı ise tek doz!
Diğer Bilinmezler
•
Vasküler etki
•
İmmunolojik Etkiler
•
By- stander(?) efekt
•
Teori vs Realite
SRS Plan
•
Hedef
Tümör / Vasküler yapı / Fonksiyonel
•
Lokasyon
Tümör / Normal doku / Kritik yapı
•
Volüm
Küçük / Büyük / Dev (Fraksiyonasyon!)
SRS Plan Özellikleri-I
•
•
Hedefi tam saran yüksek doz!
Normal doku koruması (özellikler kritik
organlar)
•
Mümkün olduğunca küçük hacim!
•
Benzer planda bile sıcak-soğuk alanlar farklı!
SRS Plan Özellikleri-II
•
Preskripsiyon
GK
%40-60
LINAC %80-95
izodoz seçimi
•
Homojen / Heterojen doz dağılımı
paradoksal!
PLAN DEĞERLENDİRMESİ
2
PIV
TVPIV TVPIV
TV
ConformityIndex 


TV
PIV
TV  PIV
1’e yakın olması istenir.
PIV25 PIV0.5 x PI
Gradient Index 

PIV50
PIV
3’ü aşmaması istenir.
DOZ SEÇİMİ: Tm cevabı, komplikasyon olasılığı
RTOG 9005 :Faz I/II Doz arttırımı çalışması
Konv. RT + SRS boost (mets % 64 + malign glial %36)
Tm boyutu
max tolere doz
31-40 mm
15 Gy
21-30 mm
18 Gy
≤20 mm
24 Gy
(20 Gy üstü komplikasyon artıyor)
DOZ SEÇİMİ :Volum ve lokalizasyon önemli
(komplikasyon riski)
Kjelberg modeli:
Artan tm volumu,
Sabit komplikasyon beklentisi
Azalan doz önerisi
Klinik:
önceki cerrahi,hedefin histolojisi, yaş
ilaçlar,KT,genetik yapı?NF2
Akc ca tek metastaz
Metastazektomi-postop kavite
ÖZET
• SRS AYRI BİR DÜNYA
• HASTA-DOZ-ALAN-RB ÇOK FARKLI
• EKİP İŞİ
18.06.14
Download

SRS Uygulamaları ve Doz-Volum Tanımlamaları