T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
NEVŞEHİR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI HİZMET ALIM İLANI-1
İl Müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır.
Sıra
1
Meslek Adı
Eğitim Süresi
Gruptaki Toplam
Grup
Kursiyer Kursiyer
Ders
Fiili Gün Sayısı
Sayısı
Sayısı
Saati
Uçak Bakım Teknisyenliği 960
120
25
200
14/04/2015 20/04/2015 - 14:00
Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 350 Evler Mah.
Yeni Kayseri Cad. No:48
Teklif Teslim Adresi
Ayrıntılı bilgi için görevli iletişim
bilgileri (tel, faks, elektronik posta)
8
Başvuru Tarih ve Saati
Başlangıç
Bitiş Tarihi ve Saati
Tarihi
213 17 57 – 213 11 65
[email protected]
AÇIKLAMALAR
1- Bu hizmet alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/ı maddesi gereğince doğrudan temin
yöntemi ile yapılacaktır.
2- İsteklilerin, bu ilan ve bu ilanın ayrılmaz bir parçası olan ve Kurum internet sayfasında
(www.iskur.gov.tr) yayınlanan;
a)
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği,
b)
Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesi
c)
Mesleki Eğitim Kursları Şartnamesi,
d)
Mesleki Eğitim Kursları Sözleşmesi,
ile açıklanan usul ve esaslara uygun olarak tekliflerini hazırlamaları ve sunmaları gerekmektedir.
İsteklilerin tekliflerini sunarken bu mevzuat hükümlerini okudukları, anladıkları ve kabul ettikleri
varsayılacaktır.
Download

İndir