T.C.
GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI
Gölcük Farabi Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
İÇİNDEKİLER
• Okulumuz İletişim Adresleri ve Konumu
• Tarihçesi-Kuruluşu
• Misyonumuz
• Vizyonumuz
• İdari Personel
• Öğretmen Durumu
Kültür Öğretmenlerimiz
Meslek Öğretmenlerimiz
• Yardımcı Personel
•Öğrenci Sayımız 9. Sınıf - 10. Sınıf - 11. Sınıf – 12. Sınıf
• Bölüm Dalların Tanıtımı
•Hemşire Yardımcısı Bölümünün Tanıtımı
•Sağlık Bakımı Teknisyenliğinin Tanıtımı
İhsaniye Merkez Mh. Sirmen cd. Sunar sokak No:11
Posta Kodu: 41670 Gölcük / KOCAELİ
Telefon: 0 (262) 435 50 02 – fax: 0 (262) 435 50 03
Web: www.farabimetal.meb.k12.tr
E-Posta : [email protected] - [email protected] .
Gölcük Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Daire
Başkanlığının 02/09/2009 tarih ve 02422 sayılı yazıları ve Bakanlık oluru ile açılmış olup; 2
şube Hemşirelik öğrencisi alınarak 24/09/2009 tarihinde Eğitim Öğretime başlamıştır. 20102011 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren okulumuz Gölcük Anadolu Sağlık Meslek Lisesi olarak
hizmet vermeye başlamıştır.2014 yılından itibaren ismi Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi olarak değişmiştir.
MİSYONUMUZ
Milli Eğitimin Genel amaçları doğrultusunda; Türk Milletinin Milli, Ahlaki,
Manevi ve Kültürel değerlerini benimseyen ekip ruhu olan öğrenci-öğretmen ile
bilimin ışığında geleceğe sağlam adımlar atan; gerekli mesleki ve teknik
bilgilerle donanımlı sağlıklı iletişim kurabilen insanları bir bütün olarak ele alan
yüreğinde insan sevgisi taşıyan bireysel hak ve özgürlüklere saygılı hasta
haklarını benimseyen bireyler yetiştirerek sağlık hizmetlerinin gelişimine katkıda
bulunmak.
VİZYONUMUZ
Sağlıklı nesiller oluşması için bilgi ve becerileri yüksek düzeyde
sağlık personeli yetiştiren gelişmelere açık eğitim kurumu olmaktır.
.
Yaşam Sağlıklı Güzeldir.
Seyfullah TURAN
Okul Müdürü
.
Kemal KAYINGÜL
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Seda Kaya Özdemir
Elif AVŞAR
Hatice KARANFİLCİ
Meral ÇAKIR
Sevim BAŞARAN
Sağlık/Hemşire
Öğretmeni
Sağlık/Hemşire
Öğretmeni
Sağlık/Hemşire
Öğretmeni
Acil Sağlık Hiz.
Öğretmeni
Sağlık/Hemşire
Öğretmeni
Meral ÇAKIR
Gülşah GEZER
Şener ÇELİK
Mehmet İNCİ
Sebahat DİK
Sağlık/Hemşire
Öğretmeni
Tarih Öğretmeni
Matematik Öğretmeni
İngilizce Öğretmeni
Türk Dili ve
Edebiyatı Öğretmeni
Şükran Esen BORUCU
Rehber Öğretmeni
Halil İbrahim KOÇAK
Cemil ACAR
Memur
Hizmetli
ÖĞRENCİ SAYILARIMIZ
GÖLCÜK FARABİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİ SAYISI
SEVİYE
ŞUBE SAYISI
KIZ
ERKEK
TOPLAM
9.SINIF
2
42
18
68
10. SINIF
2
46
4
60
11. SINIF
2
43
11
54
12.SINIF
2
38
4
42
TOPLAM
224
BÖLÜM VE DALLARIMIZ
Okulumuz 2014-2015 Öğretim yılından itibaren HEMŞİRE
YARDIMCILIĞI ve SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ
alanlarından hizmet vermektedir.
HEMŞIRE YARDIMCILIĞI

Hemşire Yardımcılığı programında; toplumun her kesimindeki kişilerin
bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan sağlığının bozulması halinde, tıbbin
gerektirdiği bilgi ve becerilerle hasta bakım hizmetlerinin uygulanması,
takip edilmesi, değerlendirilmesi ile sağlık eğitimi konularında eğitim
verilmektedir.

Hemşire yardımcılığı programına ilköğretimde seviye belirleme sınavları
sonunda açıklanan "Ortaöğretime Yerleştirme Puanı" (OYP) ile tercih ve
yerleştirme işlemine göre doğrudan öğrenci alınır. Öğrencilerine 9 uncu
sınıftan başlamak üzere ortak derslerle birlikte Hemşirelik dersleri teorik ve
uygulamalı olarak verilir.

Hemşire yardımcılığı programından mezun olanlar; kamu ve özel sağlık
kurum ve kuruluşlarında "Hemşire" unvanı ile çalışırlar. İstihdam alanları;
Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı / yataksız sağlık kurum ve
kuruluşları, Başbakanlık Sosyal Yardım ve Çocuk Esirgeme Kurumuna
bağlı yataklı/ yataksız sağlık kurum ve kuruluşları, Yükseköğretime bağlı
yataklı / yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarıdır.
HEMŞİRE YARDIMCILIĞI

TANIM:
Bireyleri, hastalıklardan korunma
yolları konusunda bilgilendiren,
beden veya ruh sağlığının bozulması
halinde hekim tarafından verilen
tedaviyi uygulayan, hasta bakımını
planlayan, uygulayan, denetleyen ve
izleyen kişidir.
Bu bölüm mezunları; özel ve resmi sağlık kurum ve
kuruluşlarında "Hemşire" unvanı ile çalışırlar. Çalıştıkları
alanlar; Yataklı ve Yataksız Tedavi Kurumları, Yaşlı
Bakım Merkezleri gibi kurumlarda görev alabilirler.








Üst düzeyde genel yeteneğe
sahip,
Biyolojiye ilgili ve bu alanda
başarılı,
İnsanlara yardım etmekten
hoşlanan,
Sorumluluk duygusu yüksek,
Çabuk ve doğru karar
verebilen,
Tedbirli, tertipli,
Şefkatli, sevecen,
Bedence sağlıklı, dayanıklı
ve soğukkanlı kimseler
olmalısınız…

Hemşireler resmi veya özel hastanelerde, dispanserler ve sağlık
ocaklarında görev alabilirler. Çalışma ortamı genellikle temiz ve kapalıdır.
Hemşireler çalışırken hastalarla, hasta yakınlarıyla, doktorlarla ve diğer
sağlık personeliyle iletişim halindedirler ve görev yaptıkları sağlık
kuruluşlarında belirlenen takvime göre nöbete kalmak veya vardiyalı
çalışmak durumundadırlar
SAĞLIK BAKIM TEKNISYENLIĞI

2013-2014 Eğitim Öğretim döneminde
okulumuzda ikinci bir bölüm olarak sağlık
Bakım teknisyenliği açılmış olup 34
öğrenciyle eğitim öğretime başlamıştır.
SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENİNİN GÖREVLERİ







Sağlık Bakım Tenknisyenliğinin tanımı:
Toplumdaki birey ya da bireylerin bedenen, ruhen kazaya uğraması veya
hastalanması halinde, tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle
ilk yardım ve acil bakım hizmetlerini uygulayan, hasta, yaralı
ya da kazazedenin sağlık merkezlerine ulaştırılmasını
sağlayan, Sağlık Bakanlığı’nca tescil edilmiş bir okuldan
mezun olan sağlık meslek mensubudur.
AMACI:

Sağlık Bakım Teknisyenliği dalında sektörün
ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler
doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri
kazanmış,
nitelikli
meslek
elemanlarının
yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
İSTİHDAM ALANLARI











Acil sağlık hizmetleri alanı acil tıp teknisyenliği dalından
mezun olan öğrenciler, kazandıkları yeterlikler
Doğrultusunda;
1- Hastanelerin acil servisleri (üniversite, devlet, özel)
2- Komuta kontrol merkezleri
· Acil yardım istasyonları (kara ambulansları)
· Hava ambulansları
3- Özel ambulans servisleri
4- Hudut, Sahiller ve Sağlık Genel Müdürlüğü
Kurumlarında çalışabilirler. (tele sağlık merkezi ve deniz
ambulansı)
EĞİTİM SÜRESİ

1. Alan programının toplam eğitim süresi
4 eğitim-öğretim yılıdır.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel
öğrenme için ayrılmış dağılımı, acil tıp
teknisyenliği dalı haftalık ders çizelgesi,
dersler ve modüller ile ilgili açıklamalarda
belirtildiği gibi uygulanır
ÖĞRENCİ KAZANIMLARI
Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe
yönelik olarak öğrenci;
1. Genel kültüre yönelik bilgi ve becerileri
kazanacaktır.
2. Ulusal ve uluslar arası işgücünden
beklenen temel yeterlikleri kazanacaktır.
3. Alandaki ortak, temel bilgi ve becerileri
kazanabilecektir.

DALLARIN EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ






Mesleğin eğitim süresi, Sağlık Meslek
Liselerinde 4 yıl, yüksek öğretim
kurumlarında da 4 yıldır. Hemşirelik
eğitiminde dersler teorik ve uygulamalı
olarak yürütülmektedir. Eğitimleri
süresince;
Hemşirelik mesleğinin tarihçesini,
İnsan yapısı ve fonksiyonları, mikrop ve
parazitler, sterilizasyon ve dezenfeksiyon
önlemleri uygulamasını ve bağışıklığını,
İlaçları, ilaçların etki ve yan etkilerini,
ilaçların korunması ve uygulanmasını,
Mesleği uygularken insan davranışlarının
sebeplerini, hasta bakımındaki yerini, insan
ilişkilerini,
Bulaşıcı hastalıkların, bulaşma ve yayılma
yolları ile alınacak tedbirleri,







Sağlık hizmetlerinde eğitim ve eğitim
programlarının hazırlanması, uygun
eğitim araçlarının seçimini,
İlkyardım, temel hasta bakımı ilke ve
yöntemlerini,
bunların
hastaya
uygulanmasını,
Dahiliye
hastalarının
bakım
ilkelerini,
cerrahi
müdahale
gerektiren hastaların bakımını,
Çocuk hastalıklarının bakım ilkeleri
ve uygulamasını,
Doğum ve aile planlamasını,
Akıl sağlığı ve hastalıklarını,
hastaların özelliklerine göre gerekli
bakımı,
Sağlık hizmetleri ile ilgili istatistiki
bilgi toplama ve değerlendirme
yöntem ve uygulamalarını öğrenirler.
GÖLCÜK FARABI MESLEKI VE TEKNIK ANALOLU
LISESI EĞİTİM LABORATUARI
Gölcük Farabi Mesleki Ve Teknik Anadolu
Lisesi Hemşirelik Eğitim Laboratuarı
Gölcük Farabi Mesleki Ve Teknik Anadolu
Lisesi Eğitim Laboratuarı
Gölcük Farabi Mesleki Ve Teknik Anadolu
Lisesi Eğitim Laboratuarı
Download

Tanıtım - GÖLCÜK - Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi