VALİ YARDIMCISI ŞENOL TURAN TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK GÖREVLER
BAŞBAKANLIK
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Türkiye İnsan Hakları Kurumu
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü
Anadolu Ajansı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü
Radyo Televizyon Üst Kurulu
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı
Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı
Türk Akreditasyon Kurumu
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Türkiye Bilimler Akademisi
Şeker Kurumu
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
Organize Sanayi Müteşebbis Heyet Üyeliği
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü
Devlet Personel Başkanlığı
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Kadastro Müdürlüğü
Tapu Müdürlüğü
İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Çevre Koruma Vakfı
Mahalli Çevre Kurulu
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
Yabancılara ait iş ve işlemler
Vatandaşlık İşleri
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
İl Mera Komisyonu Başkanlığı
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Rekabet Kurumu Başkanlığı
Ticaret İl Müdürlüğü
SAYFA 1
VALİ YARDIMCISI ŞENOL TURAN TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK GÖREVLER
Tüketici Sorunları
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı İş ve işlemleri
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları iş ve işlemleri
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü
İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
İl Planlama ve Koordinasyon Kurulu ile ilgili işler
Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü
İl İnsan Hakları Kurulu Başkanlığı
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü
KALKINMA BAKANLIĞI
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
MALİYE BAKANLIĞI
Defterdarlık
Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu
TEKEL A.Ş. Genel Müdürlüğü
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Askerlik Şubesi Başkanlığı
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Meteoroloji Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
DSİ 223. Şube Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğü
Gümüşhane Orman İşletme Müdürlüğü
Torul Orman İşletme Müdürlüğü
İl Kamu Ağaçlandırma Kurulu
Orman ve Su işleri Şube Müdürlüğü
SAĞLIK BAKANLIĞI
İl Sağlık Müdürlüğü
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
İl Hıfzıssıhha Kurulu Başkanlığı
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
SAYFA 2
Download

VALİ YARDIMCISI ŞENOL TURAN TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK