TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU
Sayı : 90603329-130.02-180540
Konu : 29 Numaralı Toplantı Gündemi
02.06.2014
Komisyonumuz, aşağıdaki gündem maddesini görüşmek üzere, 05 Haziran 2014
Perşembe günü saat 10.30’da TBMM Yeni Bina 3. Kat 5 Nolu Komisyon Toplantı Salonunda
toplanacaktır.
Toplantıya katılımınızı rica ederim.
Azize Sibel GÖNÜL
Kocaeli Milletvekili
Komisyon Başkanı
GÜNDEM:
1. Başkanlık sunuşları,
2. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitliği Ve Kadının
Güçlendirilmesi Birimi (BM Kadın) Arasında BM Kadın Avrupa ve Orta Asya Bölge
Ofisinin İstanbul’da Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/928) (Esas Komisyon: Dışişleri Tali Komisyonlar:
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği, Plan ve Bütçe).
Ek: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitliği Ve Kadının
Güçlendirilmesi Birimi (BM Kadın) Arasında BM Kadın Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisinin
İstanbul’da Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı (1/928)
NOT: Komisyon toplantılarında Hükümetin temsili için, Başbakan veya ilgili bakanın gerekli görmesi halinde
kendi yerine katılacak olan üst düzey kamu görevlisinin yetki belgesini ibrazı gereklidir. Görevlendirilecek
temsilcilerin TBMM İçtüzüğünün 30 uncu maddesi uyarınca görevlendirilme yazıları ile birlikte toplantıya
katılmaları rica olunur.
Adres : TBMM Bakanlıklar-ANKARA
Telefon : (0 312) 420 52 98 Faks: (0 312) 420 52 97
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU
DAĞITIM
KOMİSYON ÜYELERİNE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
SİYASI PARTİ GRUP BAŞKANLIKLARINA
KANUNLAR VE KARARLAR BAŞKANLIĞINA
BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER BAŞKANLIĞI BASIN BÜROSUNA
TUTANAK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞINA
İŞLETME VE YAPIM BAŞKANLIĞINA
DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
BAŞTABİPLİĞE
TBMM KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞINA
BAŞBAKANLIĞA
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA
Adres : TBMM Bakanlıklar-ANKARA
Telefon : (0 312) 420 52 98 Faks: (0 312) 420 52 97
Download

29. Toplanti Gündemi - Türkiye Büyük Millet Meclisi