ANADOLU SAĞLIK / SAĞLIK MESLEK LİSESİ
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI
ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI
BECERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU
DERS ADI : İŞLETMELERDE TEMEL SAĞLIK UYGULAMALARI BECERİ EĞİTİMİ
İşletme Adı
İşletme Ünitesi
Beceri Eğitimi Tarihi
Sınıf
11
Öğrenci Grubu
BECERİ SEVYESİ
VE
KAZANDIRILACAK YETERLİLİKLER
BİLGİ
SEVİYESİ
SONUÇ
10
Vital bulguları alma
10
Hasta veya yaralıya pozisyon verme
5
Hasta veya yaralıya sonda uygulama
10
Hasta veya yaralıya damar yolu açma
10
Hasta veya yaralıya ilaç uygulama
10
Komuta kontrol merkezinin işlemlerini
yapma
10
100 üzerinden verilen toplam puan
100
Meslek Dersi Öğretmeni
Adı Soyadı :
Alanı
:
İmzası
İşletme Eğitim Birimi Personeli
Adı Soyadı :
Unvanı
:
İmzası
.../…/20...
Okul Müdürü
İmza
Puan
Aseptik tekniklere uygun çalışma
Puan
20
Puan
Temel sağlık uygulamaları ve acil sağlık
sistemi ders bilgisi
Puan
5
Puan
Çalıştığı kişilerle ve hasta ile iletişimi
Puan
5
Puan
Kılık kıyafet durumu
Puan
5
Puan
Beceri eğitimine ilgi ve çabası
Puan
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Puan
Dağılımı
GENEL
DURUMU
ÖĞRENCİ ADI VE SOYADI
ANADOLU SAĞLIK / SAĞLIK MESLEK LİSESİ
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI
ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI
BECERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU
DERS ADI : İŞLETMELERDE YAŞAM DESTEĞİ BECERİ EĞİTİMİ
İşletme Adı
İşletme Ünitesi
Beceri Eğitimi Tarihi
Sınıf
11
Öğrenci Grubu
BECERİ SEVYESİ
VE
KAZANDIRILACAK YETERLİLİKLER
BİLGİ
SEVİYESİ
SONUÇ
5
Hasta veya yaralının birinci ve ikinci
değerlendirmesini yapma
Hasta veya yaralıya temel yaşam desteği
uygulama
10
10
Hasta veya yaralıya oksijen verme
10
Hasta veya yaralıya aspirasyon uygulama
10
Acil havayolu kontrolünü sağlama
10
EKG (elektrokardiografi) çekme ve
ritimleri ayırt etme
Defibrilasyon ve monitörizasyon
uygulamaya yardımcı olma
100 üzerinden verilen toplam puan
Meslek Dersi Öğretmeni
Adı Soyadı :
Alanı
:
İmzası
10
10
100
İşletme Eğitim Birimi Personeli
Adı Soyadı :
Unvanı
:
İmzası
.../…/20...
Okul Müdürü
İmza
Puan
Güvenliği sağlama
Puan
10
Puan
Yaşam desteği ders bilgisi
Puan
5
Puan
Çalıştığı kişilerle ve hasta ile iletişimi
Puan
5
Puan
Kılık kıyafet durumu
Puan
5
Puan
Beceri eğitimine ilgi ve çabası
Puan
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Puan
Dağılımı
GENEL
DURUMU
ÖĞRENCİ ADI VE SOYADI
ANADOLU SAĞLIK / SAĞLIK MESLEK LİSESİ
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI
ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI
BECERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU
DERSİN ADI :
İŞLETMELERDE TRAVMALARDA ACİL YARDIM BECERİ EĞİTİMİ
İşletme Adı
İşletme Ünitesi
Beceri Eğitimi Tarihi
Sınıfı
12
Öğrenci Grubu
Kanamalarda acil yardım uygulama
10
Şokta acil yardım uygulama
15
Yaralanmalarda acil yardım uygulama
10
Çoklu (multi ) travmalarda acil yardım
uygulama
15
SONUÇ
100 üzerinden verilen toplam puan
100
Meslek Dersi Öğretmeni
Adı Soyadı :
Alanı
:
İmzası
İşletme Eğitim Birimi Personeli
Adı Soyadı :
Unvanı
:
İmzası
.../…/20...
Okul Müdürü
İmza
Puan
15
Puan
Travmalı hastayı değerlendirme
Puan
20
Puan
Travmalarda acil yardım ders bilgisi
BİLGİ
SEVİYESİ
Puan
5
Puan
Çalıştığı kişilerle ve hasta ile iletişimi
Puan
5
Puan
Kılık kıyafet durumu
Puan
5
Puan
Puan
Dağılımı
Beceri eğitimine ilgi ve çabası
GENEL
DURUMU
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
BECERİ SEVYESİ
VE
KAZANDIRILACAK YETERLİLİKLER
ÖĞRENCİLERİN ADI VE SOYADI
ANADOLU SAĞLIK / SAĞLIK MESLEK LİSESİ
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI
ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI
BECERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU
DERSİN ADI :
İŞLETMELERDE OLAĞAN DIŞI DURUMLARDA KURTARMA VE ACİL YARDIM BECERİ EĞİTİMİ
İşletme Adı
İşletme Ünitesi
Beceri Eğitimi Tarihi
Sınıfı
12
Öğrenci Grubu
GENEL
DURUMU
BECERİ SEVYESİ
VE
KAZANDIRILACAK YETERLİLİKLER
BİLGİ
SEVİYESİ
SONUÇ
Beceri eğitimine ilgisi ve gayreti
5
Kılık kıyafet durumu
5
Çalıştığı kişilerle ve hasta ile iletişimi
5
Olağan dışı durumlarda kurtarma ve acil
yardım ders bilgisi
20
Hasta veya yaralıları kurtarma ve taşıma
15
Afetlerde acil sağlık hizmeti uygulama
10
Triaj uygulama
15
Çevresel acillerde acil bakım uygulama
15
Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer
ajan etkilerinde ilk yardım ve acil bakım
uygulama
10
100 üzerinden verilen toplam puan
100
Meslek Dersi Öğretmeni
Adı Soyadı :
Alanı
:
İmzası
İşletme Eğitim Birimi Personeli
Adı Soyadı :
Unvanı
:
İmzası
.../…/20...
Okul Müdürü
İmza
Puan
Puan
Puan
Puan
Puan
Puan
Puan
Puan
Puan
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Puan
Puan
Dağılımı
ÖĞRENCİLERİN ADI VE SOYADI
ANADOLU SAĞLIK / SAĞLIK MESLEK LİSESİ
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI
ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI
BECERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU
DERSİN ADI :
İŞLETMELERDE TIBBİ ACİLLER BECERİ EĞİTİMİ
İşletme Adı
İşletme Ünitesi
Beceri Eğitimi Tarihi
Sınıfı
12
Öğrenci Grubu
BECERİ SEVYESİ
VE
KAZANDIRILACAK YETERLİLİKLER
BİLGİ
SEVİYESİ
Solunum sistemi hastalıklarında acil
yardım uygulama
Kardiovasküler sistem hastalıklarında acil
yardım uygulama
Sindirim sistemi acillerinde acil yardım
uygulama
10
10
10
Psikiyatrik acillerde acil yardım uygulama
10
Doğum eylemine yardımcı olma
SONUÇ
10
Nörolojik acillerde acil yardım uygulama
Kan, üriner ve eklem hastalıklarında acil
yardım uygulama
Gebelik ve komplikasyonlarında acil
yardım uygulama
100 üzerinden verilen toplam puan
Meslek Dersi Öğretmeni
Adı Soyadı :
Alanı
:
İmzası
5
5
5
100
İşletme Eğitim Birimi Personeli
Adı Soyadı :
Unvanı
:
İmzası
.../…/20...
Okul Müdürü
İmza
Puan
Puan
20
Puan
Tıbbi aciller ders bilgisi
Puan
5
Puan
Çalıştığı kişilerle ve hasta ile iletişimi
Puan
5
Puan
Kılık kıyafet durumu
Puan
5
Puan
Beceri eğitimine ilgi ve çabası
Puan
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Puan
Dağılımı
GENEL
DURUMU
ÖĞRENCİLERİN ADI VE SOYADI
Download

att beceri eğitimi formları