EK-24: Girişimcilik Eğitim Programı Hizmet Alım İlan Örneği (2014/1 Sayılı Genelge Eki)
T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GAZİANTEP ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI
İl müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır.
Eğitim süresi
Sıra
Eğitim Modülünün Adı
Fiili
ve Seviyesi
Gün
Temel Seviye
Girişimcilik Eğitimi
(İl Merkezi için)
Temel Seviye
Girişimcilik Eğitimi
(Nizip İlçesi için)
1
2
Ders
Saati
Sınıftaki
Başvuru Tarih ve Saati
Katılımcı Toplam
Sınıf
Sayısı Katılımcı Başlangıç
Bitiş Tarihi ve
Sayısı
(En
Sayısı
Tarihi
Saati
Fazla)
9
70
12
25
300
05/02/2015 19/02/2015 - 10:00
9
70
4
25
100
05/02/2015 19/02/2015 - 10:00
Teklif Teslim Adresi
Ayrıntılı bilgi için görevli iletişim
bilgileri (telefon, faks, elektronik posta)
Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
Emek Mah. Kemal Bayram Cad. No:10
Şehitkamil/GAZİANTEP
Mehmet ÖZCAN 0 342 321 29 99- Dahili:139
[email protected]
Ramazan NEHİR 0 342 321 15- Dahili:106
[email protected]@iskur.gov
Faks: 0 342 322 30 51
AÇIKLAMALAR
1- Bu hizmet alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/ı maddesi gereğince doğrudan temin yöntemi
ile yapılacaktır.
2- İsteklilerin, bu ilan ve bu ilanın ayrılmaz bir parçası olan ve Kurum internet sayfasında
(www.iskur.gov.tr) yayınlanan;
a)
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği,
b)
Değişiklikler İşlenmiş Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesi
c)
Girişimcilik Eğitim Programı Şartnamesi,
ile açıklanan usul ve esaslara uygun olarak tekliflerini hazırlamaları ve sunmaları gerekmektedir.
İsteklilerin tekliflerini sunarken bu mevzuat hükümlerini okudukları, anladıkları ve kabul ettikleri
varsayılacaktır.
3- Girişimcilik Eğitimi hizmet alımı, kısmi tekliflere açıktır.
4- Kuruma verilecek her türlü bilgi ve belgelerin doğruluğundan yüklenici sorumlu olacaktır
5-Değerlendirme sonucu İl Müdürlüğümüzce uygun görülen teklifler KOSGEB’çe onaylanmadığı takdirde
bu teklifler ile sözleşme imzalanmayacaktır.
6- Yönetmelik ve Genelgede belirtilen usul ve esaslara aykırı sunulan teklifler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
4- Eğitimlerin 16/03/2015 tarihinde başlatılması ve en geç 30/06/2015 tarihinde bitecek şekilde planlanması
gerekir.
Download

İndir