EK-24: Girişimcilik Eğitim Programı Hizmet Alım İlan Örneği (2014/1 Sayılı Genelge Eki)
T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI
İl müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır.
Eğitim süresi
Sıra
Eğitim Modülünün Adı
ve Seviyesi
Temel Seviye Girişimcilik
Eğitimi
1
Fiili
Gün
Ders
Saati
9
70
Sınıftaki
Katılımcı Toplam
Sınıf
Sayısı Katılımcı
Sayısı
(En
Sayısı
Fazla)
16
25
400
Başvuru Tarih ve Saati
Başlangıç
Tarihi
06/02/2015
Bitiş Tarihi ve
Saati
16/02/2015
10:00
Teklif Teslim Adresi
SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
İstasyon Mahallesi Engin Sokak No: 33 İlkadım/SAMSUN
Ayrıntılı bilgi için görevli iletişim bilgileri
(telefon, faks, elektronik posta)
Akif ALTUN – Ceyhun ÇELTİKÇİ – Aysun KUMAŞ
0 362 233 15 00 (Dahili 160-180-183)
AÇIKLAMALAR
1- Bu hizmet alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/ı maddesi gereğince doğrudan temin
yöntemi ile yapılacaktır.
2- İsteklilerin, bu ilan ve bu ilanın ayrılmaz bir parçası olan ve Kurum internet sayfasında
(www.iskur.gov.tr) yayınlanan;
a)
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği,
b)
Değişiklikler İşlenmiş Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesi
c)
Girişimcilik Eğitim Programı Şartnamesi,
ile açıklanan usul ve esaslara uygun olarak tekliflerini hazırlamaları ve sunmaları gerekmektedir.
İsteklilerin tekliflerini sunarken bu mevzuat hükümlerini okudukları, anladıkları ve kabul ettikleri
varsayılacaktır.
3- Eğitim hizmeti hizmet alımı, kısmi tekliflere açıktır.
4- Eğitimlerin 2015 yılı içerisinde başlatılması ve en geç 31/12/2015
planlanması gerekir.
tarihinde bitecek şekilde
5-Bu hizmet alımı kısmi tekliflere açıktır.
6-Kurumumuz tarafından talep edilmesi halinde eğitim gruplarının bir veya birden fazlası il merkezi
dışında bağlı ilçelerde de uyuglanabilecektir.
7-İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA
VERİLECEKTİR.
TEKLİF
GELEMSİ
HALİNDE
ÖNCELİK
İŞBİRLİĞİ
TEKKLİFLERİNE
Download

İndir