Cari Açık ..!
11 Eylül 2014
Yatırım Gelirlerinde Azalma..!
Yatırım geliri dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir
önceki yılın aynı dönemine göre 999 milyon ABD doları
azalarak 4.990 milyon ABD doları olarak
gerçekleşmiştir.
Yurtdışı Yatırımcıların Yatırımları Devam..
Cari Açıkta Düşüşe Sevinmeyelim
Lütfen…!
Cari Açık Beklentinin Altında ve2 Milyar 634 Milyon
Dolar..!
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, cari
işlemler açığı, bir önceki yılın Ocak-Temmuz dönemine
göre 16 milyar 581 milyon dolar azalarak 26 milyar
767 milyon dolara geriledi.
Yurtdışı yerleşiklerin yurt içinde yaptıkları net
yatırımlar, bir önceki yılın Ocak-Temmuz dönemine
göre 680 milyon ABD doları artarak 7.917 milyon ABD
dolarına yükselmiştir.
Yurtdışı Yatırımlarında Artış..!
Yurt içinde yerleşik kişilerin yurt dışında yaptıkları net
yatırımlar, 745 milyon ABD doları artarak 2.383 milyon
ABD doları tutarında gerçekleşmiştir.
Yabancı Yatırımcı Artarak Bizimle Birlkte..!
Dış Ticaret Açığı Geriledi..!
"Bu gerilemede, ödemeler dengesi tablosundaki dış
ticaret açığının 14.670 milyon ABD doları azalarak
34.271 milyon ABD dolarına düşmesi, net hizmet
gelirlerinin 1.163 milyon ABD doları artarak 12.269
milyon ABD dolarına yükselmesi ve gelir dengesi
açığının 937 milyon ABD doları azalarak 5.206 milyon
ABD dolarına gerilemesi etkili olmuştur.
Altın İthalatında Ciddi Düşüş..!
Parasal olmayan altın kalemi altında, bir önceki yılın
yedi aylık döneminde 8.419 milyon ABD doları net
altın ithalatı olurken, bu yılın aynı döneminde 212
milyon ABD doları net ithalat gerçekleşmiştir.
Turizmde Canlanma Sevindirici..!
Turizm gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre
697 milyon ABD doları tutarında artarak 14.919 milyon
ABD dolarına, turizm giderleri de 324 milyon ABD
doları tutarında artarak 3.026 milyon ABD dolarına
ulaşmıştır.
Direktör
Belgin Maviş
Yurtdışında yerleşik kişiler hisse senedi piyasasında
Temmuz ayındaki 661 milyon ABD doları net alımla
birlikte Ocak-Temmuz döneminde 2.119 milyon ABD
doları tutarında net alım gerçekleştirmiştir.
Tahvillerimiz Hala Cazip..!
Devlet iç borçlanma senetleriyle ilgili olarak yurtdışı
yerleşikler, Temmuz ayındaki 942 milyon ABD doları
tutarında net alımla birlikte yılın yedi ayında 1.189
milyon ABD doları tutarında net alım
gerçekleştirmiştir.
Yurtdışı Borçlanmalarda Artış Var..!
Yurtdışında gerçekleştirilen tahvil ihraçları yoluyla
Temmuz ayında bankalar, 1.609 milyon ABD doları net
borçlanma yaparak yedi aylık dönemde 6.714 milyon
ABD doları net borçlanma gerçekleştirmiştir.•
Bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve
mevduat varlıkları 2.823 milyon ABD doları artmıştır.
[email protected]
+90 (212) 371 18 39
Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu bilgilerin
doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle burada
yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkında
sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir
şart altında sorumlu tutulamaz.
11 Eylül 2014
Genel Hükümet, yurtdışı piyasalar ve diğer uluslararası
kuruluşlardan sağlanan uzun vadeli kredilerle ilgili
olarak 721 milyon ABD doları net geri ödemede
bulunmuştur.
Banka Kredilerinde Sakin Seyir..!
Bankacılık sektörü, uzun vadeli kredilerde 3.916
milyon ABD doları, kısa vadeli kredilerde de 532
milyon ABD doları tutarında net kullanım
gerçekleştirmiştir.
Kredi Kıllanımında Ciddi Artış..!
Diğer sektörlerin net kredi kullanımı 3.678 milyon ABD
doları olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde ise
608 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleşmişti.
Yabancı Yatırımcının İlginç Dengesi..!
Bu ne demek derseniz..!
Sıcak para hareketi azaldığında büyümeniz durur.. cari
açığınız girdi maliyetleriyle artar…
ticari dengeniz bozulur …
faizleri artırmak ve enflasyonunuda dizginlemekte
zorlanırsınız…
Ve borçlarınızı ödeyemezsiniz.
Bu kötü bir senaryo ama olasılık dahilinde ..Ne zaman
olabilrliği artar? Fed Faiz artırımına başladığında Dolar
anavatanına dönmeye başladığında..!
Net hata Ne demek biraz daha açarsak:
Ödemeler dengesinde dört ana hesap yer alır:
Yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarınca Merkez
Bankası nezdinde açılan mevduat hesaplarında 1.111
milyon ABD doları, yurtdışı bankaların yurtiçi
bankalarda tuttuğu mevduat hesaplarında ise 1.222
milyon ABD doları net çıkış gerçekleşmiştir.
(1) Cari İşlemler Dengesi (ihracat + hizmet gelirleri +
diğer gelirler – ithalat – hizmet giderleri – diğer
giderler)
Resmi Rezervler Arttı..!***
(2) Sermaye hesabı (göçmen transferleri +
üretilmeyen ve finansal olmayan varlıklar)
Rezerv varlıkların içinde bulunan resmi rezervler 1.469
milyon ABD doları tutarında artmıştır."
(3) Finans Hesabı (doğrudan yatırımlar + portföy
yatırımları + diğer yatırımlar)
*** Resmi Rezerv: Merkez Bankasınca tutulan ülkenin
sahip olduğu döviz, altın stoku ve IMF rezerv
pozisyonu toplamıdır.
A1 Capital Yorumu:
Büyümede ise daralıyoruz.Bu üzücü….!
Ama asıl konu:
Cari açığımızı Merkez Bankası Bilançosunda önemli bir
kalem olan Net Hata Noksandaki para ile fonluyoruz ki
bu düşündürücü….!
Ve dahada önemlisi bu paranın merkez biliyorsa da
bizlerin bilmediği bir kaynak yada kaynaklardan yada..!
Sıcak para başlığı altında gelen paradan fonluyoruz.
Belgin Maviş
Bu dört denge de artı veya eksi işaret taşıyabilir.
Bilanço mantığı gereği bu dört dengenin toplamının
sıfıra eşit olması gerekir.
(1 numaralı denklem)= +/- Cari İşlemler Dengesi +/Sermaye Hesabı +/- Finans Hesabı +/- Rezerv Varlıklar
=0
Cari Açığımızda azalma var.Bu sevindirici..!
Direktör
(4) Rezerv Varlıklar (Resmi döviz rezervlerindeki artış
ya da azalışlar ve IMF’ye yapılan ödemeler ya da
IMF’den alınan krediler)
Ne var ki çeşitli kayıt hataları veya eksiklikleri
nedeniyle bu hesapların toplamı uygulamada sıfırdan
büyük ya da küçük çıkar.
Ödemeler dengesi, çifte taraflı kayıt yöntemine göre
tutulan muhasebe sistemine dayalı bir bilanço olduğu
için tanım gereği dengede olması gerekmektedir
O nedenle dengeyi sağlayabilmek için ortaya çıkan
fark ters işaretli olarak “net hata ve noksan” adı
[email protected]
+90 (212) 371 18 39
Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu bilgilerin
doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle burada
yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkında
sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir
şart altında sorumlu tutulamaz.
11 Eylül 2014
altında yazılır ve böylece ödemeler dengesi dengeye
gelmiş olur.
Buna göre yukarıdaki denklem şu şekli alır:
(2 numaralı denklem)= +/- Cari İşlemler Dengesi +/Sermaye Hesabı +/- Finans Hesabı +/- Net Hata ve
Noksan +/- Rezerv Varlıklar = 0
Özetlersek:
2 Denklemde sonuç sıfırdan büyük çıkmışsa:
ülkeye kaynağı bilinmeyen bir döviz girişi olmuş
demektir.
Bu durumda net hata ve noksan kalemi artı işaret
taşır.
Denklemde sonuç sıfırdan küçük çıkmışsa :
ülkeden kaynağı bilinmeyen bir döviz çıkışı olmuş
demektir. Bu durumda net hata ve noksan kalemi eksi
işaretli olur.
Bizde net hata noksan kaleminde son açıklanan
rakam yaklaşık 2 Milyar dolar ve Artı..
Ocak-Temmuz döneminde bu tutar toplam 8,2 milyar
dolar..!
Sonuç olarak :
Cari açığın azalması büyümenin daralmasından
kaynaklanan ve fon girişleriyle finanse edilen riskli
bir durumdur.
Ekonomik büyümeyi canlandırmak ve sürdürülebilir
hale getirebilmek için bunu fon girişleriyle değil
yatırım ve üretim ağırlıklı gerçekleştirmemiz
gerekmektedir.
Artan jeopolitik riskler ve dünyada yaşanan küresel
risklerle baş edebilmemiz içinde sıcak para girişlerinin
yatırım amaçlı para girişine dönüşmesi gerekmektedir
ki bu azalmaya sevinebilelim..
Kaynaklar:
Mahfi Eğilmez –Eko metre Köşe yazısı
Borsa Gündem
Direktör
Belgin Maviş
[email protected]
+90 (212) 371 18 39
Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu bilgilerin
doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle burada
yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkında
sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir
şart altında sorumlu tutulamaz.
Download

carı acık eylul