CARİ AÇIK
13 Kasım 2014
-
Net hizmet gelirlerinin 2.211 milyon ABD doları
artarak 20.125 milyon ABD dolarına yükselmesi ve
-
Birincil gelir açığının 802 milyon ABD doları
azalarak 6.630 milyon ABD dolarına gerilemesi
etkili olmuştur.
Seyahat gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre
1.754 milyon ABD doları tutarında artarak 23.036
milyon ABD dolarına,
Cari açığın 48,7 milyar dolara
gerilemesi bekleniyordu.Ama
….!
AA Finans'ın TCMB tarafından açıklanan 2014 Eylül ayı
cari işlemler açığı verisine ilişkin beklenti anketi
ortalaması 2,6 milyar dolar oldu.
Ekonomistlerin 2014 yıl sonu cari işlemler açığı
beklentileri ortalaması 46,5 milyar dolar düzeyinde
belirleniyordu.
Ağustos ayında cari işlemler açığı 2,8 milyar dolar ve
yıllıklandırılmış bazda cari işlemler açığı 48,9 milyar
dolar düzeyinde olmuştu.
KAYNAK: ANADOLU AJANSI
Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Ocak-Eylül
dönemine göre 18.303 milyon ABD doları azalarak
30.860 milyon ABD dolarına gerilemiştir.
Bu gerilemede,
Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret
açığının 15.448 milyon ABD doları azalarak 45.174
milyon ABD dolarına düşmesi,
Belgin Maviş
FİNANS HESABI
Bir önceki yılın Ocak-Eylül dönemine göre 2.361
milyon ABD doları artarak 4.432 milyon ABD doları
tutarında gerçekleşmiştir.
CARİ İŞLEMLER HESABI
Direktör
Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu
Altıncı El Kitabı (Altıncı El Kitabı) sunumunda “birincil
gelir” ve “ikincil gelir” terimleri, Ödemeler Dengesi
Beşinci El Kitabı (Beşinci El Kitabı)’ndaki “gelir
dengesi” ve “cari transferler” terimlerinin yerine
kullanılmaya başlanmıştır. Birincil gelir altında yer alan
yatırım gelirinden kaynaklanan net çıkışlar bir önceki
yılın aynı dönemine göre 880 milyon ABD doları
azalarak 6.350 milyon ABD doları olmuşken, ikincil
gelir dengesinden kaynaklanan net girişler 158 milyon
ABD doları azalarak 819 milyon ABD doları olarak
gerçekleşmiştir.
Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net varlıklar,
Gerçekleşme Şaşırttı…!
-
Seyahat giderleri de 241 milyon ABD doları tutarında
artarak 3.646 milyon ABD dolarına ulaşmıştır.
Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net
yükümlülükler,
Bir önceki yılın Ocak-Eylül dönemine göre 836 milyon
ABD doları artarak 9.345 milyon ABD doları tutarında
gerçekleşmiştir.
Portföy yatırımları kalemindeki net yükümlülük
oluşumuyla ilgili olarak, yurtdışında yerleşik kişiler
hisse senedi piyasasında Ocak-Eylül döneminde 1.583
milyon ABD doları tutarında net alım
gerçekleştirmiştir.
[email protected]
+90 (212) 371 18 39
Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu bilgilerin
doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle burada
yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkında
sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir
şart altında sorumlu tutulamaz.
13 Kasım 2014
A1 Capital Yorumu
Eylül ayında kaydedilen 408 milyon ABD doları
tutarındaki net satım işleminin 396 milyon ABD
doları banka hisselerinde gerçekleşmiştir.
Devlet iç borçlanma senetleriyle ilgili olarak yurtdışı
yerleşikler, Eylül ayındaki 907 milyon ABD doları
tutarında net satımla birlikte yılın dokuz ayında 1.250
milyon ABD doları tutarında net satım
gerçekleştirmiştir.
Yen piyasasında Eylül ayında gerçekleştirilen 918
milyon ABD doları tutarındaki tahvil ihracıyla birlikte
Genel Hükümet, dokuz aylık dönemde yurtdışı
piyasalardan 3.202 milyon ABD doları tutarında net
kullanım gerçekleştirmiştir.
Yurtdışında gerçekleştirilen tahvil ihraçları yoluyla
Eylül ayında bankalar 1.296 milyon ABD doları ve
diğer sektörler 440 milyon ABD doları net borçlanma
gerçekleştirmiştir.
Net hata Noksan Kalemine baktığımızda beklentinin
altında gelen Cari Açık rakamının bu kalem ile finanse
edilmediği ;
 Dış Ticaret açığındaki azalmanın ve
 Hizmet gelirlerindeki ve Seyahat Gelirlerindeki
artışın etkili olduğu Ayrıca
 Sıcak Para hereketinin azalmasınında etkili
olduğu görülmekte..
 Bu açıdan gelen veri OLUMLU…
KAYNAK: TCMB
Böylece, dokuz aylık dönemde söz konusu sektörler
sırasıyla 7.893 milyon ABD doları ve 2.689 milyon
ABD doları net borçlanma gerçekleştirmiştir.
Diğer yatırımlar altında, bankaların yurtdışı
muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları dokuz
aylık dönemde 956 milyon ABD doları artarken, diğer
sektörlerin yurtdışındaki mevduatı aynı dönemde 485
milyon ABD doları azalmıştır.
Yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarınca Merkez
Bankası nezdinde açılan mevduat hesaplarında 1.986
milyon ABD doları, yurtdışı bankaların yurtiçi
bankalarda tuttuğu mevduat hesaplarında ise 102
milyon ABD doları net çıkış gerçekleşmiştir.
Net Hata ve Noksan kalemi Eylül
ayında
-321 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.
Ocak - Eylül döneminde ise 7.583 milyon ABD doları
oldu.
Direktör
Belgin Maviş
[email protected]
+90 (212) 371 18 39
Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu bilgilerin
doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle burada
yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkında
sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir
şart altında sorumlu tutulamaz.
Download

CARI ACIK - A1 Capital