SPK YENİ ADIM
23 Eylül 2014
konusunda çalışmalarımızı tamamladık. Yıl sonuna
doğru yeni bir torba yasanın gündeme gelmesi
durumunda onun içine eklenebilir" dedi.
Ertaş, mahkemelerin çok uzun sürmesiyle ilgili olarak
ise biri Ankara ve biri İstanbul'da olmak üzere kendileri
için iki mahkeme belirlendiğini ve kendi davalarına
artık sadece bu iki mahkemenin baktığını belirterek,
bunun bu iki mahkemenin ihtisaslaşmasını ve
davaların daha çabuk sonuçlanmasını sağlayacağını
söyledi.
Bundan önce açılmış davaların görülmekte olan
mahkemelerde devam edeceğini ifade eden Ertaş, en
azından bundan sonraki dava süreci ile ilgili hız
kazanılabileceğini vurguladı. Ertaş sözlerine şöyle
devam etti:
MANİPÜLASYON VE İNSİDERTRADİNG SUÇLARI İLE
İLGİLİ YENİ DÜZENLEME..
Sermaye Piyasası Kurulu,
Mahkemelerce verilen cezaların caydırıcı olmadığı
düşüncesiyle
öncelikle piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) ve bilgi
suistimali (insider trading) suçları ile ilgili cezaları
artıracak yasal düzenleme için harekete geçti.
SPK Başkanı Vahdettin Ertaş, piyasa dolandırıcılığı ya
da bilgi suiistimali nedeniyle suç duyurusunda
bulundukları ve suçu ispatlanan kişiler için
mahkemelerce genellikle yasada öngörülen cezanın
tabanı olan 2 yıl hapis cezasının verildiğini söyledi.
2 yıla kadar hapis cezalarının genellikle hükmün
açıklanmasının geriye bırakılması kararı ile verildiğini
aktaran Ertaş, bu yüzden hapis cezasının
caydırıcılığının azaldığını, asgari hapis cezasının en az
3 yıla çıkarılması gerektiğini belirtti.
Bu konuyla ilgili hukuki düzenleme için çalıştıklarını ve
geçtiğimiz günlerde bu çalışmanın tamamlandığını
ifade eden Ertaş, "Üç maddelik bir yasa değişikliği
Direktör
Belgin Maviş
"SPK olarak tespit ettiğimiz suçlarla ilgili
yapabildiğimiz şey suç duyurusunda bulunmak. Suç
duyurusu yaptıktan sonra bizim yapabileceğimiz başka
bir şey kalmıyor. Mahkeme sürecinin çok uzun sürmesi
ve hapis cezasının pratikte uygulanmaması caydırıcılığı
azaltıyor, bu yüzde ihtisas mahkemeleri ve cezaların
artırılması çok önemli."
Aralık 2012’de yürürlüğe giren 6362 Sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu'nun 106. maddesinde bilgi suistimali
ve verilecek ceza şu şekilde tanımlanmıştı:
1-Doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası
araçları ya da ihraççılar hakkında, ilgili sermaye
piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya
yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikteki ve
henüz kamuya duyurulmamış bilgilere dayalı olarak
ilgili sermaye piyasası araçları için alım ya da satım
emri veren veya verdiği emri değiştiren veya iptal
eden ve bu suretle kendisine veya bir başkasına
menfaat temin eden;
2- ihraççıların veya bunların bağlı veya hakim
ortaklıklarının yöneticileri; veya bunların bağlı veya
hakim ortaklıklarında pay sahibi olmaları nedeniyle bu
bilgilere sahip olan kişiler;
[email protected]
+90 (212) 371 18 39
Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu bilgilerin
doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle burada
yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkında
sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir
şart altında sorumlu tutulamaz.
23 Eylül 2014
3- iş, meslek ve görevlerinin icrası nedeniyle bu
bilgilere sahip olan kişiler;
4-bu bilgileri suç işlemek suretiyle elde eden kişiler;
5-sahip oldukları bilginin bu fıkrada belirtilen nitelikte
bulunduğunu bilen veya ispat edilmesi halinde bilmesi
gereken kişiler 2 yıldan 5 yıla kadar hapis veya adli
para cezası ile cezalandırılırlar.
Ancak,:
bu suçtan dolayı adli para cezasına hükmedilmesi
halinde verilecek ceza elde edilen menfaatin iki
katından az olamaz."
Kanunun 107. maddesinde tanımlanan "piyasa
dolandırıcılığı" suçunun cezası ise iki yıldan beş yıla
kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli
para cezası olarak tanımlanmıştı.
(Kaynak: AA Anadolu Ajansı)
Direktör
Belgin Maviş
[email protected]
+90 (212) 371 18 39
Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu bilgilerin
doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle burada
yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkında
sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir
şart altında sorumlu tutulamaz.
Download

spk ve bılgı dolandırıcılıgı