İL
: OSMANİYE
TARİH : 13.06.2014
‫ت أ َْﻴ ِدي‬
َ
ُ ‫ظﻬَ َر ا ْﻝﻔَ َﺴ‬
ْ ‫ر َوا ْﻝَﺒ ْﺤ ِر ﺒِ َﻤﺎ َﻜ َﺴَﺒ‬‫ﺎد ِﻓﻲ ا ْﻝَﺒ‬

ِ
ِ
ِ ِ ِ ‫ﻨ‬‫اﻝ‬
‫ون‬
َ ‫ﺎس ﻝ ُﻴذﻴﻘَﻬُم َﺒ ْﻌ‬
َ ‫ض اﻝذي َﻋﻤﻠُوا ﻝَ َﻌﻠﻬُ ْم َﻴ ْر ِﺠ ُﻌ‬
‫ » ُ ِ َ ْ َ َ ﱠ‬:‫ َ َل‬، َ ‫َ ِ ا ﱠ ِ ﱢ َ ﱠ ﷲُ َ َ ْ ِ َو َ ﱠ‬
َ ,َ
ِ$ ُ‫َ َ( َ'&ْت‬$ ، )َ ُ*‫ ُ َ) َو َ ﱢ‬+
ِ ‫أَ ْ َ" ُل أُ ﱠ‬
ِ ِ #َ َ
‫ ِوي‬+
َ َ ِ$ ُ‫ َو َو َ'&ْت‬،./
ِ ِ ‫ﱠ‬0 ‫ُ َ" طُ َ ِ ا‬/ ‫َ َذى‬4‫أَ ْ َ" ِ َ) ْا‬
« ُ َ$&ْ ُ5 6َ ،&ِ 7ِ +
ْ "َ ْ ‫ِ ا‬$ ُ‫(ن‬9ُ َ5 َ: َ ;َ ‫أَ ْ َ" ِ َ) ا ﱡ‬
İSLAM VE ÇEVRE TEMİZLİĞİ
Muhterem Müslümanlar!
Yüce Allah, dünyayı en güzel şekilde
yaratmıştır. Yarattığı canlı cansız bütün varlıkları da
insanın hizmetine sunmuştur. İnsanın görevi,
hizmetine sunulan bütün nimetlerin kadrini ve
kıymetini bilmesi ve onu en güzel şekilde
değerlendirmesidir. Bunun için insan, kendisine hizmet
eden caddelerin, parkların, ormanların, akarsuların ve
denizlerin kısacası doğal çevrenin temiz tutulması ve
korunması ile ilgilenmelidir.
Kardeşlerim!
Her konuda bizlere en güzel örnek olan sevgili
Peygamberimiz, çevrenin korunması ve temizliği
hususunda da en güzel örnektir. O, bir hadisi
şeriflerinde; “Ümmetimin iyi ve kötü amelleri bana
arz edilip gösterildi. İyi amelleri arasında, yoldan
atılmış olan “eza” yı gördüm. Kötü amelleri
arasında ise yere gömülmemiş tükürük de vardı.”1
buyurmuştur. Bu hadisi şerifte Sevgili Peygamberimiz,
çevrenin temizliği ve kirliliği hususunda en ufak
ayrıntının bile, hesap gününde karşımıza çıkacağını
belirtmiştir. Çoğu zaman bizler, bir çikolatanın
ambalajını, sigaranın izmaritini, çekirdek kabuğunu ya
da kendimize göre önemsiz saydığımız birçok şeyi
yollara atıveririz. Bundan hesaba çekileceğimizi
aklımıza bile getirmeyiz. Hal bu ki bunda hem kul
hakkı hem de kamu hakkı vardır.
Aziz Kardeşlerim!
Günümüzde, insanların dinlenme ve piknik yeri
olarak kullandıkları yeşil alan, ormanlık ve park
yerlerine yiyecek ve içecek atıklarını rastgele
attıklarını ve bazı yerleri de tuvalet gibi kirlettiklerini
görünce; Hz. peygamberin asırlar öncesinden yaptığı
şu uyarının ne kadar önemli olduğunu görmekteyiz.
Efendimiz (s.a.v.); “Lanet edilen iki şeyden
sakının!”buyurmuştur. Ashab; “ Lanet edilen iki şey
nedir?” diye sorunca, Hz Peygamber; “insanların
yolu ve gölgelendikleri yeri kirletmektir.”2 buyurdu.
Bu hadisi şerifte Efendimiz, çevreyi kirletmeyi lanetlik
olarak ifade ederken, çevremizi kirletici ve zarar verici
unsurlardan kaçınmamız gerektiğini de beyan etmiştir.
Bizler, insanların gelip geçtiği yolların ve dinlendikleri
yerlerin kirletilmesinin ve bundan dolayı başkalarının
rahatsız edilmesinin İslam ahlakı ile bağdaşmadığını
bilmeliyiz.
Kardeşlerim!
Yüce dinimize göre insanların çevreyi temiz
tutması sadaka olarak değerlendirilmiştir. Nitekim
Peygamberimiz (sav); “(insanlara) eziyet verici bir
şeyi yoldan kaldırman sadakadır.”3 Buyurmuştur.
Bizlerde sadaka sevabı kazanmak istiyorsak, insanlara
eziyet ve sıkıntı veren şeyleri ortadan kaldırmalıyız.
İnsanlara eziyet veren şeyin kapsamına; yoldaki bir
dikenden yerlere atılan çöpe, arabanın egzoz
gürültüsünden bağırarak konuşmaya,
teknolojik
gelişmelerin ortaya çıkardığı çevre sorunlarından sanayi
atıklarına, toprak, su ve havanın kirletilmesinden nice
hayvan ve bitki türlerinin yok edilmesine kadar insanları
rahatsız eden her şey girmektedir.
Kıymetli Kardeşlerim!
Günümüzde, çevre kirliliğinden dolayı ekolojik
dengenin bozulduğunu, iklimlerin değiştiğini ve çevre
felaketlerinin yaşandığını görmekteyiz. Bugün önlemi
alınmayan bu çevre problemlerinin, ileride çok daha ağır
bir şekilde karşımıza çıkacağını bilmeliyiz. İnsanların
yaşam standartlarını yükseltmek ve gelecek nesillere iyi
bir çevre bırakmak için çevre kirliliğini önleyici tedbirler
almalıyız. Aksi takdirde bunun cezasını hem bu dünyada
hem de öbür dünyada çekeriz. Bundan dolayı
Rabbimizin bize emaneti olan bu güzel çevreyi en güzel
şekilde korumalı, herkes kendi üzerine düşen görevi
yapmalıdır. Bizler çevreyi kirleterek başkalarının
nefretini değil, çevreyi temizleyerek insanların sevgisini
kazanmalıyız.
Hutbemi Yüce Allahın bir uyarısı ile bitirmek
istiyorum: “İnsanların kendi işledikleri (kötülükler)
sebebi ile karada ve denizde bozulma ortaya
çıkmıştır. Dönmeleri için Allah yaptıklarının bazı
(kötü) sonuçlarını (dünyada) onlara tattıracaktır.”4
1.Müslim, mesacid13/ 57 no. 553
2.Tac,1/93
3.Buhari, Cihad 72 Müslim, zekat, 56
4.Rum 30/41
____________________________________
Hazırlayan :Hüseyin KILIÇ
Kadirli Muhammediye Camii
Redaksiyon :İl İrşat Kurulu
İmam-Hatibi
Download

islam ve çevre temizliği