SINAV KOMİSYONU
İsmail KAYA
…./…./2014
Komisyon Başkanı
Okul Müdürü
İbrahim MERMER
Üye
20
5,38
18,71
13,76
9,89
17,63
10,97
9,03
13,12
5,16
12,9
8,39
11,83
0
8
7
9
10
10
9
10
9
10
9
9
8
10
10
0,00
7,00
7,00
13,00
11,00
0,00
13,00
11,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54,77
74,38
72,08
71,32
64,15
66,59
61,69
60,89
48,01
37,85
37,43
31,04
28,50
19,52
52,07
50,46
49,92
44,91
46,61
43,18
42,62
33,61
26,50
26,20
21,73
19,95
13,66
10,44
12,57
13,09
13,58
15,51
12,34
13,56
13,67
10,49
13,80
11,65
14,45
11,93
15,27
65,21
64,64
63,55
63,50
60,42
58,95
56,74
56,29
44,10
40,30
37,85
36,18
31,88
28,93
174,02
209,47
218,13
226,25
258,51
205,63
225,94
227,78
174,91
229,99
194,18
240,77
198,90
254,49
Sevda ÖZBEY
Uğur Murat BİRCAN
Üye
Üye
Açıklamalar
78,24
Ortaöğretime yerleĢtirme puanı
2- Ritim (10 puan)
c- Çabukluk ve hız
b- Koordinasyon
45
45
31,18
30,27
31,83
34,25
20,1
22,81
19,65
15,59
11,24
11,32
0
0
YerleĢtirme puanı
5,24
10
6,19
4,29
1,43
5,71
7,62
9,05
5,24
8,1
4,29
3,33
6,67
9,52
Yetenek sınavı toplam puanın
%70’i
63133313812
32336343322
12221237066
19096196382
10037877834
31616376586
28703464486
50545524752
50188745200
12611996948
32804327694
58213489730
12378006546
35495233138
Yetenek sınavı toplam puan
Ahmet DİZİCİ
YÜSRA KIZILTAŞ
Yunus Emre DALBUDAK
Yakup KARLI
Salim KARAHAN
Ahmet DURAN
Abdülkadir DERİN
Ümit YAVUZ
Mehmet Salih NEREDE
Müslim CUDRİ
Hasan Basri MEST
Abdulrahim VARLI
Ramazan GÜLLÜ
Sara HAŞİMİOĞLU
T.C. kimlik
numarası
a- Esneklik
Sıra numarası
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Adı ve Soyadı
3- Sporcu özgeçmiĢi (15 puan)
1-Fiziksel uygunluk (75 puan)
Adayın
100 lük sisteme dönüĢtürülen
ortaöğretime yerleĢtirme puanının
%30’u
2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI
ġANLIURFA SPOR LĠSESĠ EK YETENEK SINAVI DEĞERLENDĠRME ÇĠZELGESĠ
ASİL
ASİL
ASİL
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
Sümeyra BİŞİ
Üye
Download

Adı ve Soyadı T.C. kimlik numarası a- E sn ek lik b