ġANLIURFA GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ
EĞĠTĠM TESĠSLERĠ YEMEKHANESĠ
OCAK AYI PERSONEL YEMEK LİSTESİ
TARİH
1. YEMEK
2. YEMEK
3. YEMEK
4. YEMEK
05.01.2015
TAVUK BUT-P. PĠLAVI
ÇORBA
MEYVE
AYRAN
06.01.2015
ETLĠ BAMYA
ġEHRĠYELĠ B. PĠLAVI
TATLI
GARNĠTÜR
07.01.2015
BALIK
SALATA
ÇORBA
HELVA
08.01.2015
ORMAN KEBABI
ġEHRĠYELĠ B. PĠLAVI
TATLI
GARNĠTÜR
09.01.2015
KABAK MUSAKKA
ġEHRĠYELĠ P. PĠLAVI
YOĞURT
MEYVE
12.01.2015
TAVUK ġĠġ-B. PĠLAVI
ÇORBA
MEYVE
AYRAN
13.01.2015
KURU FASÜLYE
ŞEHRİYELİ B. PİLAVI
TATLI
TURġU
14.01.2015
ETLĠ PĠDE
ÇORBA
AYRAN
MEYVE
15.01.2015
ARNAVUT CĠĞER
ŞEHRİYELİ P. PİLAVI
TATLI
ÇORBA
16.01.2015
İZMİR KÖFTE
MAKARNA
YOĞURT
MEYVE
19.01.2015
FIRINDA SEBZELĠ BAGET
BEZELYELİ P. PİLAVI
MEYVE
AYRAN
20.01.2015
ETLĠ BAMYA
ġEHRĠYELĠ B. PĠLAVI
TATLI
GARNĠTÜR
ÇORBA
MEYVE
SOĞAN KEBABI
21.01.2015
22.01.2015
BALIK
ÇORBA
SALATA
HELVA
23.01.2015
HALEP TAVA
ŞEHRİYELİ P. PİLAVI
MEYVE
GARNİTÜR
26.01.2015
FIRINDA SEBZELĠ KÖFTE
MAKARNA
ÇORBA
MEYVE
27.01.2015
KURU FASÜLYE
ŞEHRİYELİ B. PİLAVI
TATLI
TURġU
28.01.2015
LAHMACUN
ÇORBA
AYRAN
MEYVE
29.01.2015
EKġĠLĠ KÖFTE
ġEHRĠYELĠ P. PĠLAVI
TATLI
GARNĠTÜR
30.01.2015
TAVUK ġĠġ-B. PĠLAVI
ÇORBA
MEYVE
AYRAN
Bekir ÇĠFTÇĠ
Zeki MEYDANCI
Ebubekir DAĞ
AĢçı
AĢçı
Eğitim Tesisleri Sorumlusu
Download

TARİH 1. YEMEK 2. YEMEK 3. YEMEK 4. YEMEK 05.01.2015