T.C.
DÜZCE
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Soruşturma No
Karar No
: 2014/…
: 2014/…
KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR
DAVACI
MAĞDUR
MÜŞTEKİ
ŞÜPHELİ
SUÇ
: K.H.
:ÇINAR …
:ÖZLEM …
:ERKAN …
:Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma,
Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 11/10/2014 DÜZCE/MERKEZ
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
Her ne kadar şüpheli hakkında henüz 2 yaş grubunda bulunan ve bu nedenle bakım ve gözetime
muhtaç bulunan öz çocuğu olan mağdura gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek merdivenlerden düşmesi
sonucu basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaralanmasına sebebiyet verdiği iddiasıyla
soruşturma işlemlerine başlanılmış ise de,
Şüpheliye atılı suçun TCK m.89/1 hükmü kapsamında taksirle yaralama ve TCK m. 232/1
hükmü kapsamında aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçlarını oluşturduğu, bu suçların
takibinin şikayete bağlı olduğu, mağdurun diğer velisi olan müştekinin TCK m. 73/4 hükmü uyarınca
şikayetçi olmadığı, bu nedenle şüpheli hakkında kovuşturma imkanının bulunmadığı tüm soruşturma
evrakı kapsamından anlaşılmakla;
NETİCE ve KARAR: Yukarıda belirtilen gerekçelerle;
1)Şüpheli hakkında üzerine atılı taksirle yaralama ve aile hukukundan kaynaklanan
yükümlüğün ihlali suçlarından şikayet yokluğu nedeniyle kovuşturma imkanı bulunmadığından CMK m.
172/1 hükmü uyarınca KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA,
2) Kararın müşteki ve şüpheliye tebliğine,
3) 5320 sayılı kanunun 16.maddesi uyarınca karardan bir suretin soruşturmada görev almış
kolluk kuvvetine (… İl Emniyet Müdürlüğünün 15/10/2014 tarih ve 2014/3943 sayılı evrakına)
gönderilmesine,
4) Suçtan zarar görenin, kararın kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde CMK. 173/1.
maddesi gereğince Düzce Sulh Ceza Hakimliğine itiraz hakkını kullanmakta serbestisine,
5) İtirazın Cumhuriyet Başsavcılığımız eliyle yapılabileceğine,
6) İtirazın Düzce Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedilmesi halinde yapılan masrafların itiraz
edenden tahsil edilmesine,
CMK. 172 ve 173. maddeleri gereğince itirazı kabil olmak üzere karar verildi. 21/10/2014
HALİL POLAT 107642
Cumhuriyet Savcısı
Download

Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali