T.C.
DÜZCE
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Soruşturma No : 2014/…
Karar No
: 2014/…
KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR
DAVACI
MAĞDURLAR
ŞÜPHELİ
SUÇ
SUÇ TARİHİ VE YERİ
: K.H.
: 1.YAŞAR ….
2.FATMA ….
: ÜMİT ….
: Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olma,
Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma
: 22/10/2014 DÜZCE/MERKEZ
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı şüpheli Ümit …'un olay tarihinde … plaka sayılı aracı ile TEM
otoyolu Ankara istikametinden İstanbul istikametine doğru seyir halinde iken Kaynaşlı ilçesinde bir anlık
dalgınlığı sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve refüje çarptığı, meydana gelen kaza sonucunda
araçta yolcu olarak bulunan babası Yaşar … ve annesi Fatma …'un hayati tehlike geçirmeyecek şekilde
yaralandıkları, bu nedenle her ne kadar soruşturmaya başlanılmış ise de;
Şüpheliye atılı taksirle yaralama suçunun TCK m.89/4 uyarınca takibinin şikayete tabi olduğu,
mağdurların şüpheliden şikayetçi olmadıkları, şikayetçi bulunmaması nedeniyle CMK m. 172/1 hükmü
uyarınca bu suç açısından kovuşturma imkanının bulunmadığı, bu nedenle eylemin trafik güvenliğini
tehlikeye sokmak suçuna dönüştüğü,
Ancak, trafik güvenliğinin taksirle tehlikeye sokulması halini düzenleyen TCK. 180. maddesinde
karayolu araçlarının sayılmadığı, TCK. 179/2 maddesinde düzenlenen suçun, trafik güvenliğinin kasten
tehlikeye sokulduğu hallerde uygulanabileceği, dolayısıyla karayolu üzerinde taksirle meydana gelen
trafik kazalarında 5237 sayılı TCK.’nun 179/2. maddesi hükmünün uygulanması imkanının bulunmadığı,
şüphelinin alkollü olmaması nedeniyle TCK m.179/3’teki kuralın şartlarının da oluşmadığı, şüpheliye atılı
suçun kanuni unsurları itibariyle oluşmadığı, bu nedenle CMK m. 172/1 hükmü uyarınca kovuşturma
imkanının bulunmadığı tüm soruşturma evrakı kapsamından anlaşılmakla;
NETİCE ve KARAR: Yukarıda açıklanan gerekçelerle;
Şüpheliye atılı;
1) Taksirle yaralama suçundan dolayı TCK. 89/5 ve 73/4 maddelerine istinaden şikayet yokluğu
sebebi ile kovuşturma imkanı bulunmadığından CMK m. 172/1 hükmü uyarınca Kamu Adına
KOVUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞINA,
2)Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan dolayı 5237 sayılı TCK. 179/2 , 179/3 ve 180
maddeleri gereğince unsur yokluğu sebebi ile kovuşturma imkanı bulunmadığından CMK m. 172/1 hükmü
uyarınca Kamu Adına KOVUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞINA,
3) Kararın şüpheli ve mağdura tebliğine,
4) Karardan bir suretin 5320 sayılı Kanunun 16. maddesi gereğince, sanık karar takip formu ile
birlikte, soruşturmada görev alan kolluğa (Kaynaşlı İlçe Jandarma Karakol Komutanlığının 27/10/2014
tarih ve 2014/2988 sayılı evrakına) gönderilmesine,
5) Suçtan zarar görenin kararın kendisine tebliğinden itibaren 15 (onbeş) günlük yasal süre
içerisinde, karara karşı Düzce Sulh Ceza Hakimliğine itiraz edilebileceğine,
6) İtirazın Cumhuriyet Başsavcılığımız eliyle yapılabileceğine,
7) İtirazın Düzce Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedilmesi halinde yapılan masrafların itiraz
edenden tahsil edileceğinin ihtarına,
CMK.nın 172-173 maddeleri gereğince karar verildi.04/11/2014
HALİL POLAT 107642
Cumhuriyet Savcısı
Download

taksirle yaralama-trafik kazası