YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
BORÇLAR GENEL HUKUKU I PRATİK ÇALIŞMASI
(27/08/2014)
OLAY I
‘ZED’ taşıma firması, diğer bir taşıma şirketi olan ‘PALA’ ile sözleşme akdedecektir. Ancak iki
firma taşıma ücreti ve taşıma süresi hakkında uyuşamaz ve akid bir türlü kurulamaz. ‘ZED’ firması
CEO’su Başar Başaran, işin 2 haftada tamamlanmasını istemekte ve taşıma ücreti olarak 50.000 TL ‘yi
uygun bulmaktadır. Ancak ‘PALA’ firması yöneticileri işin 4 haftada tamamlanabileceğini, 2 haftada
tamamlanması için 150.000 TL taşıma ücretinin verilmesi gerektiğini belirtmektedir. Söz konusu
uyuşmazlık nedeniyle de iki firma arasındaki akid kurulamamakta, sözleşme görüşmeleri sancılı
geçmektedir.
1.
‘PALA’ firmasının büyük bir vergi borcu olduğunu, ekonomik çıkmazda olduğunu ve
ticari olarak yeni işlere ihtiyaç duyduğunu bilen ‘ZED’in CEO’su Başar Başaran sözleşme görüşmeleri
sırasında işin 2 haftada tamamlanması gerektiğini belirtmiş ve taşıma ücretini de 50.000 TL olarak
belirtmiştir. ‘PALA’ firma yöneticisi Olcay Mala başka çaresi olmadığına inanarak sözleşmeyi
imzalamıştır. Ancak daha sonra Olcay Bey istemeyerek yaptığı anlaşmayı yerine getirmek istemez.
Siz ‘PALA’ firma yöneticisi Olcay Mala’nın yerinde olsaydınız ne yapardınız?
2.
‘ZED’in CEO’su olan yönetici Başar Başaran, ‘PALA’ firmasını ikna etmek için kendi
belirttiği şartlarda sözleşme kurulamaması halinde ‘PALA’ firma yöneticisi Olcay Mala’nın evini
yakacağını ve yaşamını zorlaştıracağını söylemiştir. Bunun üzerine Olcay Bey, Başar Bey’in talepleri
doğrultusunda anlaşmayı imzalar. Ancak daha sonra Olcay Bey istemeyerek yaptığı anlaşmayı yerine
getirmek istemez.
Siz ‘PALA’ firma yöneticisi Olcay Mala’nın yerinde olsaydınız ne yapardınız?
OLAY II
Kısa süreli olarak çalışmak üzere yurt dışına giden Ahmet, yurt dışında olduğu süre zarfıyla sınırlı
olarak, zevkine güvendiği arkadaşı Ceren’i, fiyatı 30.000 Türk Lirasını geçmemek kaydıyla yeni aldığı
evinin mutfak ve banyosunun yenilenmesine dair işlemleri yapmak üzere yetkilendirmiştir. İç Mimar
olarak çalışan Ceren, Ahmet’in yurt dışında olduğu süre içinde, iç mimarlık ve dekorasyon işleri
üzerine bir iş kurar. Sonrasında Ahmet bir mektupla işlerinin bittiğini, üç gün içinde yurda döneceğini
Ceren’e bildirir fakat bu mektup işyerinde çalışan Kemal’in dalgınlığı sonucu Ceren’in eline geçmez.
Ahmet’in dönüşünden habersiz olan Ceren, bir hafta sonra mutfak ve banyo işlerinin yapımı için kendi
çalışanlarını gönderip yapımı başlanılmasını sağlar.
1. Ahmet ile Ceren arasında nasıl bir hukuki ilişki kurulmuştur? Yetkilendirmenin kapsamı nedir?
Ahmet’in Ceren’e yapım işlerinde yetkilendirmeye dair herhangi bir belge vermemiş olmasının
bu hukuki ilişkiye etkisi nedir? Temsil yetkisi verilen husus bir araç alım-satımı olsaydı
verdiğiniz yanıt değişir miydi?
2. Ceren’in Ahmet’in temsilcisi sıfatıyla kendisi ile sözleşme yapabilmesi mümkün müdür?
3. Ahmet’in döndükten sonra Ceren’in kendisi adına hiçbir işlem yapamayacağını belirterek,
yetkisiz temsilin varlığını ileri sürmesi haklı mıdır? Buna bağlı sonuçları belirtiniz.
Download

(27/08/2014) OLAY I - Hukuk Fakültesi