T.C.
BAFRA
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(HSYK ve Bakanlık Muhabere Bürosu)
Sayı
: B.M. 2014/5518
08/12/2014
Konu : 2015 Yılı Uzlaştırmacı Kararı
HUKUK ÖĞRENİMİ GÖRMÜŞ UZLAŞTIRMACILARA İLİŞKİN KARAR
Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 253/9, Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Uzlaştırmanın
Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 15/7. maddesi uyarınca, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığında ve Ceza
Mahkemelerinde, 2015 yılında hukuk öğrenimi görmüş uzlaştırmacı olarak görev almak isteyenlerin
taleplerinin değerlendirileceği hususunun Cumhuriyet Başsavcılığımız ilan panosunda ve Bafra Adliyesi web
sitesinde ilan edildiği;
Hukuk öğrenimi görmüş uzlaştırmacı olarak görev almak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza
yapılan başvuru talepleri alınmış ve talepler Cumhuriyet Başsavcılığımızca değerlendirilerek aşağıdaki
şekilde karar verilmiştir.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :
1-5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin
15. maddesinin b bendi uyarınca; Hukuk veya Hukuk bilgisi programlarına yeterince yer veren siyasal
bilgiler, idari bilimler, iktisat veya maliye alanlarında en az 4 yıllık yüksek öğrenim yapmış olan
başvuruculardan;
Özlem DEVRİM, Tahsin ÇAYIROĞLU, Murat YILMAZ, Muhammed Fatih YİĞİT, Ayşe Nur
YİĞİT, Hülya AÇİCİ, Ufuk SEMİZ,Fatih GÜMRÜKÇÜ, Caner CENGİZ ve Dilek ARSLAN'ın,
yönetmelikte aranan şartları taşıdıkları ve belirtilen belgeleri CumhuriyetBaşsavcılığımıza eksiksiz
sundukları anlaşıldığından, başvurularının kabulü ile 2015 yılı için UZLAŞTIRMACI olarak
görevlendirilmelerine,
2-5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre uzlaştırmanın uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin
hukuk öğrenimi görmüş uzlaştırmacıda aranan nitelikler ve görevlendirme usulü başlıklı 15. madde şartları
taşımadığından (Üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak, Hukuk veya hukuk bilgisine
programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört
yıllık yüksek öğrenim yapmak) Ahmet ALBAYRAK'ın talebinin reddine
3-Talepleri uygun görülenlerin adlarının, soyadlarının, açık adresleri ve telefon
numaralarınınyazılarak bir liste oluşturulmasına, Cumhuriyet Başsavcılığımız web.sitesinde yayınlanmak
suretiyleilan edilmesine,
4-Kararın ve listenin Ocak ayında (7) gün süreyle adliye ilan panosuna asılı kalmasına,
5-Oluşturulan listenin bir örneğinin Merkez ve Mülhakat Ceza Mahkemeleri ile Cumhuriyet
Başsavcılıklarınagönderilmesine,
6-Kararın bir suretinin Uzlaştırmacı olarak listeye kabul edilenlere tebliğine,
7-Listenin Ocak ayı sonuna kadar Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı' na gönderilmesine,
İdari yasa yolu açık olmak üzere karar verildi.
İbrahim KESKİN 42202
Cumhuriyet Başsavcısı
..................................................................................................................................................................................................................
Bafra Cumhuriyet BaşsavcılığıYazıİşleriMüdürü: Çetin ŞENER
İrtibat Tel
: 0362 543 29 28
Faks
: 0362 542 82 32
E-posta: [email protected]
5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE UZLAŞTIRMANIN UYGULANMASINA
İLİŞKİN YÖNETMELİK UYARINCABAFRA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA
OLUŞTURULAN UZLAŞTIRMACI LİSTESİ
UZLAŞTIRMACILAR :
1-Özlem DEVRİM
2-Tahsin ÇAYIROĞLU
3-Murat YILMAZ
4-Muhammet Fatih YİĞİT
5-Ayşe Nur YİĞİT
6-Hülya AÇİCİ
7-Ufuk SEMİZ
8-Fatih GÜKRÜKÇÜ
9-Caner CENGİZ
10-Dilek ARSLAN
..................................................................................................................................................................................................................
Bafra Cumhuriyet BaşsavcılığıYazıİşleriMüdürü: Çetin ŞENER
İrtibat Tel
: 0362 543 29 28
Faks
: 0362 542 82 32
E-posta: [email protected]
Download

2015 Yılı U - Bafra Adliyesi