UZLAŞMA KAPSAMINDAKİ SUÇLAR
(5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU m. 253)
MADDE
SUÇ
86
Kasten yaralama (3. fıkra hariç)
89
Taksirle yaralama
106
Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden
bahisle tehdit
116
Konut dokunulmazlığının ihlali
117/1 İş ve çalışma hürriyetinin ihlali
123
Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma
125
Hakaret
132
Haberleşmenin gizliliğini ihlal
133
Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması
134
Özel hayatın gizliliğini ihlal
146
Kullanma hırsızlığı
156
Bedelsiz senedi kullanma
159
Dolandırıcılığın, bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi hali
160
Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf
167
Yağma ve nitelikli yağma hariç “Malvarlığına Karşı Suçlar” başlığı altında yer alan suçların
haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamayan
kardeşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze,
yeğen veya ikinci derecede kayın hısımlarının zararına olarak işlenmesi hali
209
Açığa imzanın kötüye kullanılması
233/1 Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali
234
Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması
239
Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması
(4. fıkra hariç)
341
Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret
Download

UZLAŞMA KAPSAMINDAKİ SUÇLAR (5271 SAYILI CEZA