1/3
184 MİLLETVEKİLİ
EN AZ TOPLANTI YETER SAYISI
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN TEKLİF SAYISI
CUMHURBAŞKANININ VATANA İHANETLE SUÇLANDIRILMASI TEKLİFİ
3/4
CUMHURBAŞKANININ VATANA İHANETLE SUÇLANARAK YÜCE DİVANA SEVKİ
413 MİLLETVEKİLİ
1/5
110 MİLLETVEKİLİ
ANAYASA MAHKEMESİNE DAVA AÇABİLMEK İÇİN GEREKEN MİLLETVEKİLİ SAYISI
MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA MECLİS BAŞKANI ARACILIĞIYLA ÇAĞIRABİLECEK
MİLLETVEKİLİ SAYISI
YÜCE DİVANA SEVK KARARI
SALTÇOĞUNLUK
(½+1 )
276 MİLLETVEKİLİ
3/5
330 MİLLETVEKİLİ
DEVAMSIZLIK NEDENİYLE MİLLETVEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ
GENSORU SONUCUNDA VE GÖREV SIRASINDAKİ GÜVEN İSTEMİ SONUCUNDA YAPILAN
GÜVENOYLAMASINDA HÜKÜMETİN VEYA BAKANIN DÜŞÜRÜLMESİ
MECLİS BAŞKANLIĞI VE KAMU BAŞDENETÇİLİĞİ SEÇİMİNDE 3. TURA KALINMASI
DURUMUNDA İSTENEN OY ORANI
ANAYASA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİNİN KABULÜ İÇİN İSTENEN EN AZ OY ORANI
GENEL YA DA ÖZEL AF İLANI
CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY GÖSTEREBİLMEK İÇİN GEREKLİ SAYI
20 MİLLETVEKİLİ
SİYASİ PARTİ GRUBU OLUŞTURABİLMEK İÇİN GEREKEN MİLLETVEKİLİ SAYISI
GENSORU,MECLİS ARAŞTIRMASI,GENEL GÖRÜŞME İÇİN ÖNERGE VEREBİLME
2/3
OY ORANI
MECLİS BAŞKANI VE KAMU BAŞDENETÇİSİ SEÇİMİNDE İLK 2 OYLAMADA İSTENEN OY
ORANI
ANAYASA MAHKEMESİNİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNDE İPTALE,SİYASİ PARTİLERİN
KAPATILMASINA VE DEVLET YARDIMINDAN YOKSUN BIRAKILMASINA KARAR VERMESİ
İÇİN İSTENEN OY ORANI
NOT:TBMM’nin toplantıya katılan üyelerinin yarısından 1 fazlasına basit çoğunluk olarak nitelendirilir.Ama bu sayı meclis
üye tamsayısının ¼+1den (139 mv.den) az olamaz. Üye tamsayısının salt çoğunluğu,3/5’i,2/3’ü,3/4’ü NİTELİKLİ
ÇOĞUNLUKTUR.
5 GÜN
Meclis Başkanlığı seçiminin tamamlanması gereken süre
Dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili veya üyeliği düşürülen milletvekilinin Anayasa
Mahkemesine başvurması gereken süre
7 GÜN
Bakanlar Kurulunun Cumhurbaşkanı tarafından atanmasının ardından Mecliste hükümet
programının okunması ve güvenoyu için tanınan süre
Anayasa değişiklikleri ve kanunların şekil bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla dava
açma süresi
10 GÜN
TBMM Çalışmalarına 15 günü geçmemek üzere ara verebilir
15 GÜN
Milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması veya üyeliğinin düşürülmesi kararlarına
karşı Anayasa Mahkemesine açılan iptal davaları sonrasında Anayasa Mahkemesi 15 gün
içinde kararını açıklar
Cumhurbaşkanı kanunları 15 gün içinde yayımlar
Boşalan bakanlığa 15 gün içinde atama yapılır.
Kanunların yürürlük tarihi belirtilmediyse yürürlüğe girme tarihi
45 GÜN
Tüzüklerin yürürlük tarihi belirtilmediyse yürürlüğe girme tarihi
Seçimlerden sonra hükümet kurulması için tanınan süre
60 GÜN
Cumhurbaşkanlığı seçimi ,görev süresinin dolmasından dolayı yapılıyorsa görev süresinin
bitiminden önce; istifa veya ölüm gibi nedenlerle seçim yapılıyorsa istifa veya ölümün
ardından 60 gün içinde tamamlanır.
Kanunların esas bakımından ,KHKlerin TBMM içtüzüklerinin Şekil veya esas yönünden
denetimi için dava açma süresi
Meclisin tatili 3 ayı geçemez
90 GÜN
Cumhurbaşkanının seçimi yenilemesi durumunda bu kararın Resmi Gazetede
yayımından itibaren 90 gün sonraki ilk Pazar günü seçim yapılır
Bir ilin yada seçim çevresinin hiç milletvekili kalmaması durumunda 90 gün sonraki ilk
Pazar günü seçim yapılır
4 AY
6 AY
Olağanüstü hal veya sıkıyönetimin Meclis tarafından uzatılabileceği süre
Olağanüstü hal veya sıkıyönetimin ilan süresi
TBMM tarafından reddedilen tasarı ve teklifler red tarihinden itibaren 1 tam yıl
geçmedikçe yeniden verilemez
1 YIL
Savaş nedeniyle seçimler 1 yıl ertelenebilir
Seçim kanunlarında meydana gelen değişikler 1 yıl içindeki seçimlere uygulanmaz
Download

KPSS