Mağdur çocukların veya işlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş olan diğer mağdurların
tanık olarak dinlenmesi sırasında; psikoloji, psikiyatri, tıp veya eğitim alanında uzman (rehber
öğretmen gibi) bir kişi bulundurulmalıdır. (CMK-236).
Download

soru3_7