İLİ
:TEKİRDAĞ
TARİH :28/07/2014
RAMAZAN BAYRAMI
Değerli Kardeşlerim!
Bayramlar Rabbimizin ilahi Rahmetinin bol
bol tecelli ettiği mübarek günlerdir. Rabbimizin
“Âdemoğlunun her ameli kendisi içindir, oruç
ise bundan müstesnadır. O benim içindir, onun
karşılığını Ben veririm.” 1 buyurduğu, oruç ayı
ramazanı yaşadık ve bugün ramazan bayramına
ulaştık. Rabbimize binlerce hamd-ü senalar olsun.
Rasulullah (s.a.v.): “Ey Mü’minler Mübarek
ramazan ayı geldi. O ayda gök kapıları açılır,
cehennem kapıları kapanır ve azgın şeytanlar
zincirlere vurulur. Allah’ın o ayda bir gecesi
vardır ki; bin aydan daha hayırlıdır. O gecenin
hayırlarına nail olamayan büyük mahrumiyete
uğramıştır.”2 buyurmuştur. İşte bizler bu bayrama
böyle bir rahmet ayını yaşayarak ulaştık. Cehennem
kapılarının kapandığı şeytanların zincire vurulduğu
şu geçen ramazan ayında dahi; Rabbimizin
huzuruna yönelemediysek, oruç tutmadıysak,
sokaklarda, lokantalarda kahvehanelerde yiyip
içtiysek,
namazlarımızı
kılmadıysak,
bu
yapamadıklarımızın
ızdırabını
vicdanımızda
duymadıysak, bu gün Rabbimizden rahmet ve
mağfiret dileme hakkını elde edebilmiş miyizdir?
Bu ayda Rabbimizin emrettiği orucu, namazı ve
diğer emir ve yasakları yerine getirenlerde
unutmamalıdır ki; Müslümanlık, ramazandan
ramazana, bayramdan bayrama giyilen mevsimlik
bir elbise değildir.
Kardeşlerim!
Allah’ü
Teâlâ
Kur’an-ı
Kerim’inde
hutbemizin başında okuduğum Hucurat Suresi 10.
Ayetinde bizlere şöyle buyuruyor. “Müminler
ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin
arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının
ki size merhamet edilsin.”3
Bayramları bir tatil gününe çevirmek yanlıştır.
Bayramı bayram gibi kutlamak gerekir. Hayatta
iseler başta anne ve babamız olmak üzere
büyüklerimiz,
komşularımız,
akrabalarımız,
dostlarımız, iş arkadaşlarımız ve hastalar muhakkak
ziyaret edilmeli ve bayramlaşılmalıdır. Fakirler
gözetilmeli, yetim ve kimsesizlerin başı okşanmalı,
şehit yakınları, gaziler ziyaret edilip hal ve hatırları
sorulmalı ve onlara da bayram neşesini
yaşatmalıyız. Özellikle çocuklar, bayram harçlığı ve
hediyelerle sevindirilmelidir. Camiye bayram
namazlarına, cuma ve vakit namazlarına gelirken
ellerinden tutulup getirilerek, onların dini
duygularını güçlendirmiş ve böylece arkamızdan
hayır dua edecek nesiller yetiştirmiş oluruz.
Kardeşlerim!
Bayram günlerinde haramlara düşmeden
meşru çerçevenin dışına çıkmadan eğlenmenin
hiçbir mahsuru yoktur; ancak içki içmek, içkili
eğlencelere katılmak gibi günahlardan sakınmak
gerekir. Allah’ın rızasının dışına çıkmak, Allah’a
karşı nankörlüktür; nankörlük ise nimetleri yok
eder.
Dünyanın çeşitli ülkelerinde, kan, gözyaşı
ve sefalet içerisinde bayrama girilirken, bizler
bugün memleketimizdeki huzur mutluluk ve
sükûnet ortamından dolayı ne kadar şükretsek azdır.
Kardeşlerim!
Bu bayramda, başta 301 maden şehidimiz
olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde
Suriye’de, Irakta, Mısırda, Filistin’de, Kırımda,
zulüm altında inleyen; Somali’de, Kenya’da,
Myanmar’da açlık ve sefalet içinde olan
kardeşlerimize dualar etmeyi unutmayalım. Bu
bayram bize, hanelerimize, millet ve vatanımıza
huzur, mutluluk ve bereket getirsin. Tüm âlem-i
İslam hakkında hayırlara vesile olsun. Bayramınız
mübarek olsun.
1
Riyazussalihin s.459
Tac. C.2 s.546
3
Hucurat 49/10
2
Hazırlayan: Hasan DALLI Turan Camii İmam-Hatibi Muratlı/Tekirdağ
Redaksiyon: İl Hutbe Komisyonu
Download

28 temmuz 2014 bayram hutbesi