3 0.0 9. 2 0 1 4
Hangi Rulo?
Eksport
Pürüzsüz İç Cephe
Boyamalarının
Değişmezi
Plasdek
İç Cephe
Plastik Boyanın
Ustası
Dekoplas
İç Cephe
Plastik Boya Rulosu
Sünger
Yağlı Boya Rulosu
Silteks
Dış Cephe Silikonlu
Boya Rulosu
Süperlüks
Dış Cephe
Akrilik Boya Rulosu
Dekodış
Dış Cephe
Boya Rulosu
Pösteki
Saf Yünden
Boya Rulosu
Ekstra
Pösteki
Yılların Boyacı
Ustalarına Saf Yünden
Kadife
Vernik Uygulamaları
İçin En İdeali
Eksport Rulo
Saten ve su bazlý boyalar ile düz
satýhlarda kullanýlýr. Solventten
etkilenmeyen rulonun kullandýkça
verimi artar. Kullanýldýktan sonra
çözücü herhangi bir madde ile
yýkanarak ve su ile durulanarak
uzun ömürlü olmasý saðlanýr.
KOD
BOY (cm)
FİYAT( )
1080
20
8,40
1 0 81
25
9,20
25
Eksport Rulo
1082
15
7,50
25
1083
10
6,60
25
Kod: 1080
20 cm
25’li koli
Rulo
25
Rulo Yedekler
1096
20
6,70
25
1097
25
7,50
25
1099
15
5,90
25
1098
10
5,10
25
Robot Rulo
Kod: 2084
10 cm
12’li koli
4,00
8,40
Eksport
Büyük Boy
KOD
BOY (cm)
Kod: 1089
30 cm
6’lı koli
FİYAT( )
Kalorifer Rulo
1084
10
2,90
50
1085
15
3,30
50
1087
6
2,70
50
12,50
Kalorifer Yedek
1100
10
2,20
50
1101
15
2,70
50
1104
6
2,00
50
Kalorifer Rulo 12’li Paket
2100
10
26,00
12
Kalorifer Rulo 3’lü Paket
3100
10
6,50
24
Kalorifer Rulo Yedekli Set
4100
10
7,00
KOD
30
Eksport Kalorifer
Rulo Yedek
12’li Paket
Eksport Kalorifer
Rulo Yedek
3’lü Paket
Kod: 2100
10 cm
12’li koli
Kod: 3100
10 cm
24’lü koli
Robot Rulo
2084
10
4,00
BOY (cm)
FİYAT( )
Büyük Boy
12
26,00
Eksport
Köşe Rulosu
Kod: 1086
3,5 cm
6 ‘lı koli
7,80
KOD
3,5
7,80
6
7,10
6
13,50
6
11,00
6
Köşe Rulo Yedek
1095
3,5
Boru Rulosu
1088
7
12,50
6
14,60
6
1091
50
16,70
6
1092
60
18,80
6
1106
30
8,10
20
1107
40
9,80
20
1108
50
11,40
20
1109
60
12,80
20
Eksport
Boru Rulosu
FİYAT( )
Köşe Rulo
1086
30
40
Büyük Boy Yedekler
6,50
BOY (cm)
1089
1090
Kod: 1088
7 cm
6 ‘lı koli
13,50
Boru Rulosu Yedek
1105
7
Köþe rulosu
uygulamaya
elveriþsiz yerlerde
çalýþma kolaylýðý
saðlar.
Boru rulosu yay
yardýmý ile çeþitli
çaplardaki boru
boyama iþlerini
kolaylaþtýrýr.
3
Plasdek Rulo
Plastik Ýç Cephe boyalarýnda
kullanýlýr. Solventten etkilenmeyen
rulonun kullandýkça verimi artar.
Kullanýldýktan sonra çözücü
herhangi bir madde ile yýkanarak
ve su ile durulanarak uzun ömürlü
olmasý saðlanýr.
KOD
BOY (cm)
FİYAT( )
1015
20
8,40
25
1017
25
9,20
25
1018
15
7,50
25
1019
10
6,60
25
1026
20
6,70
25
1027
25
7,50
25
1028
15
5,90
25
1029
10
5,10
25
Plasdek Rulo
Kod: 1015
20 cm
25’li koli
Yedekler
8,40
30
12,50
6
1421
40
14,60
6
1422
50
16,70
6
1423
60
18,80
6
Kod: 1019
10 cm
25’li koli
6,60
Büyük Boy
1420
Plasdek Rulo
Büyük Boy Yedekler
1030
30
8,50
20
1031
40
10,00
20
1032
50
11,70
20
1033
60
13,10
20
Plasdek
Yedek
Kod: 1026
20 cm
25’li koli
Plasdek
Büyük Boy
Kod: 1420
30 cm
6’lı koli
6,70
12,50
Dekoplas Rulo
Ýç cephe boya uygulamalarýnda
kullanýlmak üzere üretilmiþ plastik
boya rulosudur. Solventlerden
etkilenmeyen rulonun kullandýkça
verimi artar.
Dekoplas Rulo
Kod: 1627
15 cm
25’li koli
Dekoplas Rulo
Kod: 1625
20 cm
25’li koli
KOD
BOY (cm)
1625
20
7,70
25
1626
25
8,50
25
1627
15
6,70
25
1628
10
6,00
25
1635
20
5,90
25
1636
25
6,70
25
7,70
FİYAT( )
Dekoplas
Yedek
Kod: 1635
20 cm
25’li koli
Yedekler
1637
15
5,20
25
1638
10
4,60
25
6,70
5,90
4
Sünger Rulo
Sünger Rulo yaðlý boyalar ile
kullanýlýr. Solventten etkilenmez.
KOD
BOY (cm)
FİYAT( )
1112
20
6,80
1113
23
7,00
12
1114
10
5,50
25
Sünger
Kalorifer Rulo
25
Kod: 1112
20 cm
25’li koli
Yedekler
1130
20
5,20
25
1131
23
5,30
25
1133
10
4,00
25
10
3,70
25
1111
5
2,80
50
3,70
6,80
Kalorifer Rulo
1115
Kod: 1115
10 cm
25’li koli
Sünger Rulo
Kalorifer Rulo Yedekler
1132
10
3,10
50
1134
5
2,30
50
Sünger Rulo
Kod: 1114
10 cm
25’li koli
Sünger
Kalorifer Rulo
5,50
Kod: 1111
5 cm
50’li koli
2,80
Silteks Rulo
Dýþ Cephe Silikonlu boyalarý ile
kullanýlýr. Solventten etkilenmeyen
rulonun kullandýkça verimi artar.
Kullanýldýktan sonra herhangi bir
çözücü madde ile yýkanarak ve
su ile durulanarak uzun ömürlü
olmasý saðlanýr.
Silteks
Yedek
Kod: 1013
20 cm
25’li koli
6,30
Silteks Rulo
Kod: 1010
20 cm
25’li koli
8,00
KOD
BOY (cm)
FİYAT( )
1010
20
8,00
25
1011
23
8,30
25
1012
25
9,00
25
Silteks Rulo
Kod: 1012
25 cm
25’li koli
9,00
Yedekler
1013
20
6,30
25
1009
23
6,60
25
1014
25
7,20
25
5
Süperlüks Rulo
Süperlüks Rulo dýþ cephe
boyalarý ile kullanýlýr. Solventten
etkilenmeyen rulonun kullandýkça
verimi artar. Kullanýldýktan sonra
çözücü herhangi bir madde ile
yýkanmasý ve su ile durulanmasý
rulonun ömrünü uzatýr.
Süperlüks Rulo
Kod: 1001
20 cm
25’li koli
Süperlüks Rulo
Kod: 1005
10 cm
25’li koli
8,40
KOD
BOY (cm)
FİYAT( )
1001
20
8,40
25
1002
23
8,90
25
25
1003
25
9,20
1004
15
7,50
25
1005
10
6,60
25
20
6,70
25
1021
23
7,00
25
1022
25
7,50
25
1023
15
5,90
25
1024
10
5,10
25
Süperlüks Rulo
Yedek
Yedekler
1020
6,60
Kod: 1020
20 cm
25’li koli
6,70
Dekodış Rulo
Dýþ cephelerde akrilik boya
uygulamalarýnda kullanýlýr.
Solventten etkilenmez.
Rulonun, her uygulamadan
sonra çözücü maddeyle yýkanýp
su ile iyice durulanmasý halinde
kullaným ömrü uzar.
Dekodış Rulo
Kod: 1614
10 cm
25’li koli
Dekodış Rulo
Kod: 1610
20 cm
25’li koli
6,10
7,80
Dekodis Rulo
KOD
BOY (cm)
FİYAT( )
1610
20
7,80
25
1611
23
8,20
25
1612
25
8,50
25
1613
15
6,70
25
1614
10
6,10
25
1616
20
6,00
25
1617
23
6,30
25
1618
25
6,80
25
Dekodış Yedek
Kod: 1616
20 cm
25’li koli
Yedekler
1619
15
5,10
25
1620
10
4,70
25
6,00
6
Kadife Rulo
Vernik ve yaðlý boyalarý ile
kullanýlýr. Solventten etkilenmeyen
rulonun kullandýkça verimi artar.
Kullanýldýktan sonra çözücü
herhangi bir maddeyle yýkanýp, su
ile durulanmasý rulonun ömrünü
uzatýr.
Kadife
Kalorifer Rulo
Kadife Rulo
KOD
BOY (cm)
FİYAT( )
1064
25
9,20
1065
20
8,40
25
1067
15
7,50
25
1066
10
6,60
25
Kod: 1065
20 cm
25’li koli
25
Kod: 1068
10 cm
50’li koli
2,90
8,40
Yedekler
1075
25
7,50
25
1076
20
6,70
25
1077
15
5,90
25
1078
10
5,10
25
Kalorifer Rulo
1068
10
2,90
50
1069
15
3,50
50
Kadife Rulo
Kod: 1066
10 cm
25’li koli
Kalorifer Rulo Yedekler
1079
10
2,20
50
1072
15
2,70
50
6,60
Pösteki Rulo
Dýþ cephelerde akrilik boya
uygulamalarýnda kullanýlýr.
Solventten etkilenmez.
Rulonun, her uygulamadan
sonra çözücü maddeyle yýkanýp
su ile iyice durulanmasý halinde
kullaným ömrü uzar.
Pösteki
Yedek
Kod: 1050
20 cm
25’li koli
Sheepskin Rulo
KOD
BOY (cm)
1035
20
21,00
12
1036
25
24,00
12
1037
15
18,00
12
1038
10
15,40
12
1050
20
19,30
25
19,30
Ekstra Pösteki
Rulo
FİYAT( )
Kod: 1040
20 cm
12’li koli
24,80
Yedekler
1051
25
22,20
25
1045
15
16,40
25
1052
10
13,80
25
24,80
12
6,60
50
5,90
50
Pösteki Rulo
Kod: 1038
10 cm
12’li koli
Ekstra Pösteki Rulo
1040
20
15,40
Kalorifer Rulo
1039
10
Kalorifer Rulo Yedek
1053
10
7
Boyacı Aksesuarları
Büyük Boy Boyacı Kabı
Kod: 1180
35 x 50 x 21 cm
4’lü koli
22,10
3 parçadan oluþan 11 litre hacimli fonksiyonel boyacý kabý ürün yelpazesine
eklenmiþtir. Büyük boy boyacý kabýna takýlabilen 2 hazneli maþrapa ve boyacý
ýzgarasýný içermektedir. Maþrapa fýrçayý bekletme haznesi ve boya haznesi
bölümlerinden oluþur.
KOD
Hobi Boyama Seti
BOY (cm)
FİYAT( )
1180
35 x 50 x21
22,10
4
1181
32 x 40 x 10.5
7,50
10
1182
13.5 x 23.5 x 4.5
11,60
12
1183
32 x 40 x 10,5
1,50
50
Kod: 1182
13,5 x 23,5 x 4,5 cm
12’li koli
11,60
• Boyacı Kabı
• 5 cm Sünger Boyama Rulosu
• 5 cm Sünger Boyama Rulosu Yedek
• 10 Numara Kalem Fırça
• 1 Numara Fırça
Boyacı Kabı Yedeği
Kod: 1183
32 x 40 x 10,5 cm
50’li koli
1,50
Boyacı Kabı
Kod: 1181
32 x 40 x 10,5 cm
10’lu koli
7,50
Rulonun üzerindeki fazla boyayý süzen yüzeyi ve haznesiyle boyacý kabý
boyacýlarýn yardýmcýsýdýr.
8
Boyacı Izgarası
Kod: 1185
26 x 34 x 4 cm
24’lü koli
2,60
Yeni Boyacý Izgarasý, 25 cm geniþ rulolarla rahatça
kullanýlabilir. Esnek yan askýlarý farklý kovalara asýlabilme
olanaðý saðlar.
Fırça Robotu
Kod: 1188
18 cm
12’li koli
Fırça Maşrapası
6,60
Kod: 1392
10,2 x 21 x 11,8 cm
6’lı koli
Kestirme yapýlmasý gereken
yerlerde, çalýþmasý dar ve
zor alanlarda, merdiven
gerektirmeden, bir sýrýk ucuna
takýlarak, ayarlanabilir oynar
baþlýðý ile boya uygulamasýný
kolaylaþtýrýr.
3,70
Fýrça Maþrapasý, fýrçayý
bekletme haznesi ve
boya haznesi
bölümlerinden oluþur.
Boya Karıştırıcı
Plastik Çubuk
Kod: 1390
33 cm
40’lı koli
1,40
Boya Karıştırıcı
Plastik Çubuk (Delikli)
Kod: 1391
33 cm
40’lı koli
1,20
Amatör Boyacı Seti
Kod: 1190
32 cm x 40 x 10.5
2’li koli
23,10
• Boyacı Kabı
• 20 cm Dekoplas Boya Rulosu
• 10 cm Eksport Kalorifer Rulosu
• 2,5 Numara Kestirme Fırça
• 10 metre Boya Örtüsü
9
KOD
BOY (cm)
FİYAT( )
1185
26 x 34 x 4
2,60
24
1188
18
6,60
12
1190
32 x 40 x 10.5
23,10
2
1390
3 x 33 x 0.8
1,40
40
1391
3 x 33 x 0.8
1,20
40
1392
10.2 x 21 x 11.8
3,70
6
Boya Uygulama Ürünleri
Badana Tankı
Kod: 1300
Makine Set (1305+1310+6m Hortumu)
1 koli
1,300,00
Badana uygulama iþlerinde kullanýlýr.
5 teneke badana depolu, 100 lt tank 4
bar basýnç ile çalýþýr. Hava kompresörü
baðlantýsý gerektirir.
İç Dekorasyon
Püskürtme Makinesi
KOD
ÜRÜN
FİYAT( )
1300
Makine Set
1,300,00
1
Kod: 1302
1305
Badana Tankı
1,210,00
1
Makine Set
(1303+1304+6m Hortum)
1 koli
1310
Badana Hartucu
137,00
1
KOD
ÜRÜN
FİYAT( )
1,000,00
Ýç cephe dekorasyonlarýnda
iç cephe kaplama veya fasarit
boyayý sýva, ytong, alçý sývasý,
ahþap suntalar, prefabrike gibi
yüzeyler üzerine uygulamak
için kullanýlýr. Duvar üzerinde
irili ufaklý grenler yapar. 6 m
hortumlu ve 40 lt depolu set,
5 bar kompresör baðlantýsý
gerektirir. Tabancanýn
üzerindeki basýnç ve boya ayar
vanalarý ile duvarda oluþacak
grenlerin büyüklüðü ayarlanýr.
1302
Komple Makine
1,000,00
1
1303
Depo 40 Lt
840,00
1
1304
Tabanca
137,00
1
1311
Tabanca Memesi
10,20
1
1298
Tabanca Memesi
Takımı (3’lü)
31,50
1
KOD
ÜRÜN
FİYAT( )
Dış Cephe Akrilik
Püskürtme Makinesi
Kod: 1306
Makine Set (1307+1308)
1 koli
220,00
Boya tabancasý dýþ cephe dekorasyon
uygulamalarýnda akrilik dýþ cephe
mineral kumlu kaplama boyalarý ile
kullanýlýr. 5 ile 7 bar arasý çalýþan
tabanca kompresör baðlantýsý
gerektirir.
10
1306
Komple Set
220,00
1
1307
Tabanca
168,00
1
1308
Depo 2 lt
54,00
1
Dekoratif Boyama Kaşeleri
Dekoratif boya uygulamalarýnda duvarda ve tavanda
dekoratif desenler yaratmak için kullanýlýr. Özel efekt
boyalarýyla uygulanmasý gerekir.
9x7cm Koli Adet: 3
Meşe Yaprak Baskısı
4,90
Denizatı Baskısı
Yıldız Baskısı
Kod: 1330
Kod: 1331
Küçük Aydede Baskısı
Sevimli Balık Baskısı
Kod: 1332
Kod: 1333
Kod: 1334
Sempati Baskısı
Kedi Baskısı
Kuğu Baskısı
Yunus Baskısı
Kod: 1335
Kod: 1336
Kod: 1337
Kod: 1338
Ayı Baskısı
Baykuş Baskısı
Büyük Dinazor Baskısı
Küçük Dinazor Baskısı
Kod: 1439
Kod: 1440
Kod: 1441
Kod: 1442
Dinazor Baskısı
Fil Baskısı
Güvercin Baskısı
Kaz Baskısı
Kod: 1443
Kod: 1444
Kod: 1445
Kod: 1446
Köpek Baskısı
Tavşan Baskısı
At Baskısı
Çam Baskısı
Kod: 1447
Elma Baskısı
Kod: 1448
Kod: 1449
Kod: 1450
Gitar Baskısı
Nota Baskısı
Şemsiye Baskısı
Kod: 1451
Kod: 1452
Kod: 1453
Kod: 1454
Balerin Baskısı
Futbolcu Baskısı
Yelken Baskısı
Uçak Baskısı
Kod: 1455
Kod: 1456
Kod: 1457
Kod: 1458
Araba Baskısı
Ev Baskısı
Lale Baskısı
Küçük Güneş Baskısı
Kod: 1459
Kod: 1471
Kod: 1472
Kod: 1470
11
Dekoratif
Boyama Ruloları
Akrilik esaslý boyalar ile dýþ cephede
dekorasyon amaçlý kullanýlýr.
Uygulanan yüzeyde grenler yaparlar.
Sünger Kristalli
Delikli Rulo
Kristalli Rulo
KOD
BOY(cm)
FİYAT( )
1118
20
15,40
12
1122
25
17,50
12
Sünger Kristalli Rulo Yedekler
1124
20
13,30
25
1125
25
16,00
25
15,40
Kod: 1117
20 cm
12’li koli
15,70
Sünger
Kristalli Rulo
Sünger Kristalli Kalorifer Rulo
1123
10
3,70
25
Kod: 1118
20 cm / 12’li koli
Sünger Kristalli Kalorifer Rulo Yedek
1128
10
2,90
50
Sünger Kristalli Delikli Rulo
1117
20
15,70
12
1129
25
18,50
12
Sünger Kristalli Delikli Rulo Yedek
1135
25
16,50
25
Sünger Mercan Rulo
1116
20
14,70
Sünger
Mercan Rulo
12
Sünger Mercan Rulo Yedek
1136
20
13,60
Kod: 1116
20 cm
12’li koli
25
14,70
Tazı Kulağı
Efekt Rulosu
Deri Efekt
Rulosu
Kod: 1322
20 cm / 2’li koli
16,00
Kod: 1320
20 cm
2’li koli
21,00
KOD
BOY(cm)
FİYAT( )
1320
20
21,00
Deri Gül
Efekt Rulosu
2
1321
20
17,00
2
1322
20
16,00
2
1323
20
11,00
2
Kod: 1321
20 cm / 2’li koli
17,00
12
Folyo Efekt
Rulosu
Kod: 1323
20 cm / 2’li koli
11,00
İnce Desen Efekt Rulosu
Tuğla Desen Efekt Rulosu
Balon Efekt Rulosu
Dama Efekt Rulosu
Kod: 1346
20 cm / 2’li koli
Kod: 1551
20 cm / 2’li koli
Kod: 1552
20 cm / 2’li koli
Kod: 1553 cm
20 cm /2’li koli
11,50
15,50
15,50
15,50
Büyük Çim
Efekt Rulosu
Kod: 1340 cm
20 cm / 2’li koli
15,30
Hasır Efekt
Rulosu
Kod: 1554 cm
20 cm / 2’li koli
Kalp Efekt
Rulosu
Kod: 1556 cm
20 cm / 2’li koli
15,50
15,50
Küçük Çim
Efekt Rulosu
Pullu Rulo
Kod: 1339 cm
20 cm / 2’li koli
Kod: 1550 cm
11 cm / 2’li koli
15,30
39,00
13
KOD
BOY(cm)
1339
20
FİYAT( )
15,30
2
1340
20
15,30
2
2
1346
20
11,50
1550
11
39,00
2
1551
20
15,50
2
1552
20
15,50
2
1553
20
15,50
2
1554
20
15,50
2
1556
20
15,50
2
Dekoratif Boyama
Aparatları
Dekoratif boya uygulamalarýnda duvarda ve tavanda dekoratif desenler
yaratmak için kullanýlýr. Özel efekt boyalarýyla uygulanmasý gerekir.
Deri Efekt Damgası
Kristal Efekt Süngeri
Kod: 1326 / 15 x 6 cm / 3’lü koli
Çizik Desen Aparatı
Kod: 1328 / 15 cm / 4’lü koli
Kod: 1329 / 15 cm / 4’lü koli
13,00
Derin Kabartma Süngeri
12,00
Ahşap Desen Aparatı
Kod: 1327 / 15 cm / 4’lü koli
Kod: 1345 / 10 cm / 6’lı koli
12,50
Efekt Spatulası
9’lu Efekt Damgası
9,00
Kod: 1347
15 cm / 6’lı koli
10,20
Kod: 1425 / 14 x 14 cm / 2’li koli
19,00
16,80
12’li Efekt Damgası
Kod: 1555 / 10,5 x 16 cm / 6’lı koli
Kod: 1325 / 14 x 14 cm / 2’li koli
Alçı ile hazırlanmış
duvara, astar
ve özel efekt
boyası uygulanır.
Spatula ile yüzey
düzgünleştirilerek
efekt oluşturulur.
19,00
5,20
14
Büyük Lale Baskısı
Büyük Çiftli Lale Baskısı
Kod: 1536 / 15 x 20 cm / 4’lü koli
Büyük Gül Baskısı
Kod: 1537 / 15 x 20 cm / 4’lü koli
13,00
Büyük Aydede Baskısı
Kod: 1538 / 15 x 20 cm / 4’lü koli
13,00
Yıldız Grubu Baskısı
Kod: 1534 / 18 x 18 cm / 4’lü koli
Büyük Güneş Baskısı
Kod: 1533 / 15 x 20 cm / 4’lü koli
13,00
13,00
Kod: 1535 / 22 x 22 cm / 4’lü koli
13,00
13,00
Doğal Deniz
Süngeri
Kod: 1474
17 cm
6’lı koli
Desen Aparatı
47,50
Kod: 1348
5,8 x 6,1 x 0,7 cm
6’lı koli
2,00
KOD
BOY(cm)
FİYAT( )
1473
13
37,00
1474
17
47,50
6
1475
21
58,00
6
15
6
Mikser Uçlar
Boya, sýva, alçý, harç, vernik gibi
malzemeleri karýþtýrma iþleminde
matkap veya mikser aleti ucuna
takýlarak kullanýlýr.
Mikser Uç
Kod: 1715
45 cm / 12’li koli
Jumbo Nano
Mikser Uç
14,30
Kod: 1521
66 cm
2’li koli
Mikser Uç
71,00
Kod: 1515
41 cm
12’li koli
11,00
Mikser Uç
Kod: 1516
25 cm
12’li koli
9,00
Mikser Uç
Kod: 1208
59 cm
6’lı koli
18,80
Mikser Uç
Kod: 1517
59 cm
6’lı koli
20,50
Mikser Uç
Kod: 1518
59 cm
6’lı koli
21,80
16
Mikser Uç
Kod: 1519
45 cm
12’li koli
14,60
Mikser Uç
Kod: 1209
45 cm
12’li koli
12,10
KOD
ÜRÜN
UÇ
BOY (cm)
ÇAP (cm)
PROFİL(mm)
KARIŞTIRMA (kg)
GÜÇ (w)
FİYAT ( )
1208
Mikser Uç
Altıgen
59
1209
Mikser Uç
Altıgen
45
14
12
15 - 30
1000
18,80
6
8,5
10
10 - 25
600
12,10
12
1510
Mikser Uç
Altıgen
43
1511
Burgu Uç
Altıgen
38
6,5
8
5 - 15
500
7,70
12
4
10
0-15
1000
6,90
12
1512
Mikser Uç
Altıgen
44
8
8
10
1513
Kelebek Mikser Uç
Altıgen
47
9
10
25
500
8,40
12
600
11,80
1514
Mikser Uç
Altıgen
59
9
10
10 - 25
700
14,60
12
12
1515
Mikser Uç
Altıgen
41
6
8
5 - 10
500
11,00
12
1516
Mikser Uç
Daire
25
4
6
0-5
500
9,00
12
1517
Mikser Uç
M14
59
14
14
15 - 30
1000
20,50
6
1518
Mikser Uç
SDS Plus
59
14
12
15 - 30
1000
21,80
6
1519
Mikser Uç
SDS Plus
45
8,5
10
10 - 25
600
14,60
12
12
1520
Mikser Uç
Daire
25
6
6
25
600
4,60
1521
Jumbo Nano Mikser Uç
SDS Plus
66
22
12
15 -30
1000
71,00
2
1713
Kelebek Mikser Uç
SDS Plus
47
9
10
25
600
14,60
12
1714
Mikser Uç
SDS Plus
59
9
12
10 - 25
700
18,70
12
1715
Mikser Uç
SDS Plus
45
6
10
5 - 10
500
14,30
12
Kelebek
Mikser Uç
Mikser Uç
Kod: 1510
43 cm
12’li koli
Kod: 1514
59 cm
12’li koli
14,60
Mikser Uç
Kod: 1714
59 cm
12’li koli
18,70
Kod: 1511
38 cm
12’li koli
11,80
7,70
Mikser Uç
Burgu
Mikser Uç
Kod: 1513
47 cm
12’li koli
Mikser Uç
Kod: 1512
44 cm
12’li koli
6,90
Kelebek
Mikser Uç
Kod: 1713
47 cm / 12’li koli
8,40
17
14,60
Mikser Uç
Kod: 1520
25 cm
12’li koli
4,60
Sırıklar
Ýstenilen uzunlukta kullanýlmak
üzere boyu ayarlanarak sabitlenir.
Plastik kaplamalý bölümleri elektrik
geçirmezdir. Ahþap ucu sayesinde
çok amaçlý kullanýmlara uygundur.
KOD
BOY(m)
KADEME
FİYAT( )
Hafif Alüminyum Sýrýk (Sabit)
1276
1,2
-
7,50
1277
1,5
-
9,00
25
25
1278
1,75
-
10,10
25
1279
2
-
11,50
25
2 Kademeli Ayarlý Alüminyum Hafif Sýrýk
1291
1,5
2
12,00
12
1292
2
2
14,70
12
1293
2,5
2
17,70
12
1294
3
2
20,90
12
3 Kademeli Ayarlý Alüminyum Hafif Sýrýk
1295
2
3
21,90
8
1296
4
3
32,60
8
1297
6
3
43,60
6
Ayarlý Alüminyum Ýnce Sýrýk ( 2 Kademe)
1280
1,5
2
13,40
12
1281
2
2
16,30
12
1282
2,5
2
18,80
12
1283
3
2
21,60
12
3 Kademeli Ayarlý Alüminyum Kalýn Sýrýk
1270
2
3
25,60
8
1271
2,5
3
29,20
8
1272
3
3
32,90
8
1273
4
3
39,10
8
1274
5
3
46,10
6
1275
6
3
51,70
6
2 Kademeli Ayarlý Alüminyum Kalýn Sýrýk
1170
1,5
2
18,80
8
1171
2
2
22,60
8
1172
2,5
2
26,10
8
1173
3
2
28,80
8
1174
4
2
36,20
6
1176
5
2
44,10
6
1175
6
2
50,40
6
Ekonomik Ayarlý Sýrýk (2 Kademeli)
1260
1
2
6,80
12
1261
1,5
2
8,20
12
1262
2
2
9,50
12
1263
2,5
2
10,80
12
Ekonomik Sýrýk (Sabit)
1265
1,2
-
5,40
25
1266
1,5
-
6,20
25
1267
1,75
-
6,90
25
1268
2
-
7,50
25
18
Strafor Açıcı
Pançlar
Mantolama iþleminde strafora
dübelin kafasýnýn strafor
yüzeyinden taþmasýný engellemek
amacýyla oyuk oluþturmak için
kullanýlýr.
Matkap Uçlu
Strafor Açýcý
Panç
Kod: 1543
Uç Çapı: 10 cm
6’lı koli
23,20
Kod: 1540
KOD
TİP
UÇ ÇAPI (mm)
OYUK ÇAPI (mm)
FİYAT ( )
1541
-
8
65
15,50
6
1547
SDS PLUS
8
65
17,60
6
1542
-
10
65
16,50
6
1543
SDS PLUS
10
65
23,20
6
1544
-
12
65
17,70
6
1545
SDS PLUS
12
65
26,50
6
8
65
9,50
6
8
65
2,80
12
Strafor Açıcı Panç
1540
Kod: 1546
Strafor Açıcı Panç Yedek
1546
Kod: 1541
15,50
-
Kod: 1547
Kod: 1542
Kod: 1545
Kod: 1544
17,60
16,50
26,50
17,70
Lastik Aðýzlý
Çekçek
Kod: 1210
42,5 cm
12’li koli
Kod: 1249
8,20
19
KOD
BOY(cm)
TİP
FİYAT( )
1210
42,5
Plastik
8,20
12
1410
52,5
Plastik
9,00
12
1249
40
Metal
10,90
12
1250
60
Metal
12,50
12
Kakıç
Tekne ve sandal gibi deniz
araçlarýnda kýyýya yanaþmaya
yardýmcý olur, halat alma iþlerinde
kullanýlýr.
Kakıç
Kod: 1284
1,5 m
6’lı koli
13,30
KOD
ÜRÜN
BOY (m)
FİYAT( )
1284
SABİT
1,5
13,30
6
1285
AYARLI
1,5
16,00
6
1286
AYARLI
2
18,90
6
1287
AYARLI
2,5
22,00
6
1288
AYARLI
3
25,00
6
1284
1,5 m
Sabit
Kakıç
1285
1,5 m
Ayarlı
Kakıç
1286
2m
1287
2,5 m
1288
3m
Ayarlı
Kakıç
Ayarlı
Kakıç
Ayarlı
Kakıç
Epoksi Kirpi Rulo
Küçük Çap
Kod: 1226
10 cm / 2’li koli
Epoksi Kirpi Rulo
Geniş Çap
9,70
Kod: 1223
20 cm
2’li koli
16,00
Epoksi kimyasallarýnda yayýlan
malzemenin içinde kalan hava
kabarcýklarýný almak için
kullanýlýr.
Kod: 1224
Kod: 1225
KOD
BOY (cm)
ÇAP (m)
FİYAT( )
1226
10
7
9,70
2
1220
20
7
15,40
2
1221
25
7
18,70
2
1222
30
7
22,00
2
1223
20
11
16,00
2
1224
25
11
20,40
2
1225
30
11
24,30
2
Epoksi Kirpi Rulo
Küçük Çap
Kod: 1220
Kod: 1221
20
Kod: 1222
30 cm
2’li koli
22,00
Duvar Kağıdı
Ezme Rulosu (Büyük)
Kod: 1165
12 x 5,5 cm
2’li koli
16,00
Epoksi Çivili Ayakkabı
Kod: 1126
31 cm
1 Çift
39,00
Epoksi harçlarýn ve kimyasal
reçinelerin zemine uygulandýðý
yerlerde ayakkabý altýna giyilerek
yürümek için kullanýlýr.
Duvar Kağıdı
Ezme Rulosu (Küçük)
Kod: 1166
4,5 x 3,7 cm
2’li koli
11,00
Sıcak Tecrit
Rulosu
Kod: 1034
20 cm
12’li koli
28,00
Kelebekli Epoksi
Seviye Mastarı
Kod: 1140
70 cm
42,50
Elyaf Ezme
Rulosu
Elyaf Ezme
Rulosu
Kod: 1161
13 x 2 cm
25’li koli
Kod: 1160
8 x 2 cm
25’li koli
6,40
6,00
Polyester
uygulamalarda
cam elyafı
arasında kalan
havayı almak
için kullanılır.
KOD
BOY (cm)
ÇAP( mm )
FİYAT ( )
Epoksi Seviye Mastarı
1160
8
2
6,00
25
Kod: 1127
50 cm
1161
13
2
6,40
25
1162
8
2
4,30
25
1163
13
2
4,70
25
46,00
Seviye mastarı epoksi ve kimyasal
reçinelerin yere eşit olarak serilmesi
için kullanılır. Seviyenin yüksekliği
üstündeki vidalar yardımı ile ayarlanır.
21
Yedekler
Kazıma Aletleri
Ahşap Saplı
Sistre
Çeþitli sistre iþleri için kullanýlýr.
Ucu deðiþtirilebilir ve ters
çevrilebilir.
Kod: 1204
6 x 27 cm
12’li koli
3,60
11,40
Üçgen Raspa
Yedek Bıçak
Kod: 5101
6,6 x 5,6 cm
12’li koli
Üçgen Raspa
Kod: 1211
6 x 30 cm
12’li koli
2,10
9,30
Ahşap Saplı Sistre
Yedek Bıçak
Sandal, yat, parke vb. kazýnmasý
gereken dar ve zor alanlarda
kazýma için kullanýlýr.
Kod: 5100
5 x 6 cm
25’li koli
Alüminyum Sistre
Alüminyum Sistre
Kod: 1529
4,5 x 27 cm
12’li koli
Kod: 1532
7 x 29 cm
12’li koli
12,50
13,20
1,50
1,85
Alüminyum Sistre
1529-1531
Yedek Bıçak
Alüminyum Sistre
1532 Yedek Bıçak
Kod: 5103
2,2 x 4,5 cm
25’li koli
Kod: 5102
2,2 x 7 cm
25’li koli
Alüminyum Raspa
Kod: 1531
4,5 x 110 cm
6’lı koli
Eğri Paspa
Kod: 1201
6 x 35 cm
12’li koli
14,50
13,00
Eğri Paspa
Kod: 1216
4 x 35 cm
12’li koli
Raspa ve kazýma
iþlerinde kullanýlýr.
9,90
22
Çeþitli kazýma iþlerinde kullanýlýr.
Uzayan sapý sayesinde geniþ
alanlardaki uygulamalarda
kolaylýk saðlar.
Kazıma Raspa
Ahşap Sırık Sap
Kod: 1237
30 x 135 cm
6’lı koli
Kazıma Raspa
Ahşap Sırık Sap
27,50
Kod: 1236
20 x 128 cm
6’lı koli
21,50
Kazıma Raspa
Kazıma Raspa
Kod: 1205
30 x 25 cm
12’li koli
Kod: 1217
5 x 16 cm
12’li koli
15,80
7,90
Kazıma Raspa
Kod: 1202
10 x 20 cm
12’li koli
11,20
Kazıma Raspa
Kod: 1203
20 x 20 cm
12’li koli
13,80
KOD
4,10
Şalamalı Raspa
Yedek Bıçak
Kod: 5104
3,2 x 13 cm
12’li koli
Şalamalı Raspa
Kod: 1301
13 x 100 cm
138,00
Çift þalamalý raspa temizlenmeyen
boyalarý yakarak kazýmak için
kullanýlýr. LPG tüpüne baðlanarak
çalýþýr. 10 cm geniþliðindeki
kazýyýcý aðzý ile boyalarý söker.
23
BOY (cm)
FİYAT ( )
1201
6 x 35
13,00
12
1202
10 x 20
11,20
12
1203
20 x 20
13,80
12
1204
6 x 27
11,40
12
1205
30 x 25
15,80
12
1211
6 x 30
9,30
12
1216
4 x 35
9,90
12
1217
5 x 16
7,90
12
1236
20 x 128
21,50
6
1237
30 x 135
27,50
6
1301
13 x 100
138,00
1
1529
4,5 x 27
12,50
12
1531
4,5 x 110
14,50
6
1532
7 x 29
13,20
12
Yedekler
5100
5x6
2,10
25
5101
6,6 x 5,6
3,60
12
5102
2,2 x 7
1,85
25
5103
2,2 x 4,5
1,50
25
5104
3,2 x 13
4,10
12
Sıva Malaları
Kaleterasit Mala
Plastik Saplı
Kaleterasit Mala
Ahşap Saplı
Kod: 1187
12,8 x 28 cm
12’li koli
Hazır sıva uygulamalarında dış
cephelerde kullanılır. Akrilik plakadan
imal edilmiştir.
Kod: 1186
12,5 x 28 cm
12’li koli
6,80
10,40
Yuvarlak Hazır
Sıva Malası
Şeffaf İpek
Sıva Malası
Kod: 1189
26 cm
12’li koli
Kod: 073
10 x 28 cm
12’li koli
15,90
6,40
Ýpek sýva uygulamalarýnda iç cephede
kullanýlýr. Akrilik plakadan imal edilen
mala plastik saplýdýr.
Paslanmaz
İç Köşe Malası
Kod: 1212
12’li koli
9,50
Yuvarlak þekli malzemeyi yüzeye
yaymada yardýmcý olur.
Paslanmaz
Dış Köşe
Malası
Sýva uygulamalarýnda
köþeleri düzeltmek için
kullanýlýr.
KOD
BOY (cm)
FİYAT ( )
1186
12,5 x 28
10,40
1187
12,8 x 28
6,80
12
073
10 x 28
6,40
12
12
1189
26
15,90
12
1212
-
9,50
12
1213
-
9,50
12
24
Kod: 1213
12’li koli
9,50
Eksport Rulo
Plastik Gelberi
Kod: 1414
35 cm
6’lı koli
9,40
Plastik Gelberi
Kod: 1415
50 cm
6’lı koli
11,10
Plastik Gelberi; Harç daðýtma, kar
temizleme, mýcýr daðýtma, ahýr
temizleme ve birçok iþte kullanýlýr.
Harç Gelberi
Kod: 1530
10 x 80 cm
6’lı koli
21,50
Harç ve benzeri malzemeleri
zemine sermek ve toplamak
için kullanýlýr.
Kod: 1215
KOD
BOY (cm)
FİYAT ( )
1214
10 x 30
13,20
6
1215
10 x 50
16,50
6
1530
10 x 80
21,50
6
Kod: 1214
Alüminyum Sýva Mastarý,
sýva mastarlamak için
kullanýlýr. Alüminyumdan iç,
dýþ ve normal olmak üzere
üç ayrý tipte üretilmektedir.
1 metreden 6 metreye
kadar istenilen uzunlukta
bulunmaktadýr.
Alüminyum
Sıva Mastarı
Kod: 1198
27,00
Kod: 1198
Normal
Kod: 1199
İç
Kod: 1200
Dış
Kod: 1199
KOD
BOY (cm)
EN (cm)
YÜKSEKLİK (cm)
FİYAT ( )
1198
100
11
2
27,00
1199
100
9,5
1,7
23,00
1200
100
11,5
2,7
24,00
25
Kod: 1200
Zımpara Malaları
Tavan ve duvar zýmpara iþlerinde
kullanýlýr. Kelebek vidalar açýlarak
zýmpara kaðýdý gerilir ve sýkýþtýrýlýr.
Oynar baþlý zýmpara malasý sýrýk
ucuna takýlarak ulaþýlmasý zor
yüzeylere merdiven gerektirmeden
ulaþýr.
KOD
BOY (cm)
FİYAT ( )
1206
9 x 22,5
10,70
12
1207
9 x 22,5
11,70
12
1507
11 x 23
12,30
12
1234
7 x 21
13,00
12
1235
15
16,50
12
Sabit Başlıklı
Zımpara Malası
Kod: 1206
9 x 22,5 cm
12’li koli
Oynar Başlıklı
Zımpara Malası
Oynar Başlıklı
Zımpara Malası
Kod: 1207
9 x 22,5 cm
12’li koli
Kod: 1507
11 x 23 cm
12’li koli
10,70
12,30
11,70
Finisaj Matkap Ucu
Kod: 1380
4 cm
12’li koli
Ergonomik
Zımpara Takozu
3,40
Kod: 1235
15 cm
12’li koli
Kauçuk
Zımpara Takozu
Finisaj Süngeri
Kod: 1382
4 cm
25’li koli
Kod: 1234
7 x 21 cm
12’li koli
16,50
Yüzey zýmparalama iþleminde
kullanýlýr. Tutmayý ve güç
uygulamayý kolaylaþtýran
ergonomik yapýsý kolay kullaným
saðlar. Hem sað elle hem sol
elle kullanýlabilir.
KOD
0,90
13,00
BOY (cm)
FİYAT ( )
Finisaj Matkap Ucu
1380
4
3,40
12
1381
5
4,00
12
Finisaj Süngeri
Yüzey zýmparalama
iþinde kullanýlýr.
1382
4
0,90
25
1383
5
1,00
25
Macun Takozu
Saplı Macun
Takozu
Saplı Macun
Takozu
Kod: 1353
15,7 cm / 12’li koli
Kod: 1354
18 cm / 12’li koli
3,50
4,40
KOD
BOY (cm)
1349
5,8
1,60
48
1350
6,7
2,70
24
Macun Takozu
Macun Takozu
Kod: 1349
5,8 cm / 48’li koli
Kod: 1350
6,7 cm / 24’lü koli
2,70
1,60
Kod: 1351
9 cm / 24’lü koli
3,50
FİYAT ( )
1351
9
3,50
24
1352
7,8
7,40
12
1353
15,7
3,50
12
1354
18
4,40
12
1355
15,5
5,30
12
Saplı Macun
Takozu
Kod: 1355
15,5 cm / 12’li koli
5,30
26
Macun Takozu
Kod: 1352
7,8 cm / 12’li koli
7,40
Cila Süngeri
Otomobil, yat, tekne, küvet,
polyester gibi yüzeylerde
pasta iþleminde ve parlatmada
kullanýlýrlar.
Saf Yün Polisaj
Keçesi (İpli)
Saf Yün Polisaj
Keçesi (İpli)
Kod: 1054
20 cm / 6’lı koli
1056 kodlu ürünle
beraber kullanılır.
Kod: 1254
10 cm / 12’li koli
1256 kodlu ürünle
beraber kullanılır.
26,00
11,80
Saf Yün Polisaj
Keçesi (Cırtlı)
Saf Yün Polisaj
Keçesi (Cırtlı)
Saf Yün Polisaj
Keçesi (Cırtlı)
Kod: 1245
16 cm / 12’li koli
1243 kodlu ürünle
beraber kullanılır.
Kod: 1251
12 cm / 12’li koli
1252 kodlu ürünle
beraber kullanılır.
Kod: 1255
9 cm / 12’li koli
1256 kodlu ürünle
beraber kullanılır.
16,00
10,50
8,90
Yumurta Pasta
Süngeri (Cırtlı)
Saf Yün Polisaj
Keçesi (Cırtlı)
Pasta Süngeri
(Cırtlı)
Pasta Polisaj
Süngeri (Cırtlı)
Kod: 1253
15 cm / 12’li koli
1243 kodlu ürünle
beraber kullanılır.
Kod: 1055
20 cm / 6’lı koli
1056 kodlu ürünle
beraber kullanılır.
Kod: 1242
23 cm / 6’lı koli
1056 kodlu ürünle
beraber kullanılır.
Kod: 1247
15 cm / 12’li koli
1243 kodlu ürünle
beraber kullanılır.
11,00
35,50
21,00
14,40
Kristalli Pasta
Süngeri
Kod: 1058
15 cm / 12’li koli
15,00
Otomobil,
yat, tekne ve
küvet gibi
yüzeylerdeki
çizikleri silmek
için kullanýlýr.
M14 diþlidir.
Pasta Polisaj
Süngeri (Vidalı)
Kod: 1246
15 cm / 12’li koli
Konik Polisaj
Süngeri
14,80
Kod: 1802
26 cm / 6’lı koli
Pasta Polisaj
Süngeri
(Vidalı)
Pasta Polisaj
Süngeri
(Vidalı)
Kod: 1804
9,5 cm / 12’li koli
Kod: 1057
15 cm / 12’li koli
12,30
15,30
15,00
Pasta Polisaj
Süngeri
Konik Polisaj
Süngeri
Kod: 1812
30 cm / 6’lı koli
16,40
Kod: 1070
15 cm / 6’lı koli
1059 kodlu ürünle
beraber kullanılır.
8,40
Pasta Polisaj
Süngeri (2’li Paket)
Kod: 1060
15 cm / 12’li koli
1059 kodlu ürünle
beraber kullanılır.
13,90
27
Pasta Polisaj
Süngeri
(Vidalı)
Kod: 1803
17 cm / 12’li koli
14,50
Tabanlar
Taþlama aletine takýlarak kullanýlan
zýmpara tabanýdýr. Kaynak, metal,
plastik çapaðý ve pas temizlemede
kullanýlýr.
Zımpara Tabağı
Sünger Tabaný
Sünger Tabaný
Kod no: 1256
9 cm / 12’li koli
1255, 1242
kodlu ürünlerle
beraber kullanýlýr.
10,00
Zımpara Tabanı
(Cırtlı)
Kod: 1243
15 cm / 12’li koli
1245, 1253 kodlu
ürünlerle beraber
kullanýlýr.
10,20
Zımpara Tabağı
Kod: 1056
18,5 cm / 12’li koli
1055, 1242, 1054
kodlu ürünlerle
beraber kullanýlýr.
Sünger Tabaný
Konik Nesnet
Kod: 1059
12 cm / 12’li koli
1060, 1070 kodlu
ürünlerle beraber
kullanýlýr.
Kod: 1241
12 cm / 12’li koli
Kod: 1240
17 cm / 12’li koli
4,00
3,20
16,00
10,00
Zımpara Tabanı
(Cırtlı)
Kod: 1252
12 cm / 12’li koli
1251 kodlu ürünle
beraber kullanýlýr.
Zımpara Tabanı
(Yapışkanlı)
Zımpara Tabanı
(Yapışkanlı)
Saf Yün Mermer
Polisaj Keçesi
Kod: 1248
11,5 cm / 12’li koli
Kod: 1244
15 cm / 12’li koli
Kod: 1258
18 cm / 12’li koli
8,30
8,60
16,80
8,90
Cırtlı Polisaj
Keçesi Seti
(3 Keçe + 1 Taban)
Kod: 1811
16 cm / 12’li koli
20,80
Zımpara Tabanı Zýmpara
Makinesinin
(Dikdörtgen)
altýna takýlan
genel amaçlý
plakadýr.
Yapýþtýrýcý ile
tutturulur.
Kod: 1062
21 cm / 12’li koli
1,90
Cırtlı Polisaj
Keçesi Seti
Elmas Pad
Cırt Tabağı
Saf Yün Mermer
Polisaj Keçesi
Kod: 1357
10 cm / 12’li koli
Kod: 1257
11 cm / 12’li koli
8,20
Zımpara Tabanı
(Hava Kanallı)
(3 Keçe + 1 Taban)
Kod: 1814
10 cm / 12’li koli
Kod: 1061
15 cm / 12’li koli
10,80
19,80
6,90
Altına zımpara yapıştırılarak
zımparalama ve temizleme
işlerinde kullanılır. 5/16 UNF
civatalıdır.
Saf Yün
Polisaj Seti
(1 İpli Keçe + Taban)
Kod: 1815
10 cm
6’lI koli
19,70
Macun Takozu
Macun Takozu
Macun Takozu
Bombeli Macun
Takozu
Kod: 1231
10 cm / 24’lü koli
Kod: 1230
17 cm / 12’li koli
Kod: 1233
13 cm / 12’li koli
Kod: 1232
11,5 cm / 12’li koli
4,20
6,60
28
3,80
5,10
Dekor Stantlar
Stand üzerindeki bütün ürünler normal satış şartlarına dahildir. Stand aksamı ücretsizdir.
1218
Dekor Stant
KOD
Y: 2,2 m
G: 1,20 m
D: 44 cm
4’lü koli
Toplam 105 ürün
1.114,20
KOD
ÜRÜN
ADET
KOD
ÜRÜN
ÜRÜN
ADET
1112
Sünger Rulo 20 cm
1
1114
Sünger Rulo 10 cm
1
1115
Sünger Parmak Rulo 10 cm
1
1111
Sünger Parmak Rulo 5 cm
1
1116
Mercan Rulo 20 cm
1
1117
Kristalli Delikli Rulo 20 cm
1
1118
Kristalli Rulo 20 cm
1
1123
Kristalli Parmak Rulo 10 cm
1
1160
Alüminyum Rulo 8 cm
1
1161
Alüminyum Rulo 13 cm
1
1182
Hobi Boyama Seti
1
1185
Rulo Izgarasý
1
1186
Kaleterasit Mala - Ahþap Sap
1
1187
Kaleterasit Mala - Plastik Sap
1
1188
Fýrça Robotu
1
1199
Alüminyum Sýva Mastarý (Ýç) 1 m
1
1200
Alüminyum Sýva Mastarý (Dýþ) 1 m
1
1201
Eðri Raspa 6x35 cm
1
1202
Kazýma Raspa 10 cm
1
1203
Kazýma Raspa 20 cm
1
1204
Aðaç Sistre
1
1206
Zýmpara Malasý - Sabit Baþlý
1
1507
Zýmpara Malasý - Oynar Baþlý
1
1234
Kauçuk Zýmpara Takozu
1
1235
Ergonomik Kauçuk Zýmpara Takozu
1
1532
Alüminyum Sistre 7 cm
1
1514
Mikser Uç - Yuvarlak Kanat 9 cm
1
1209
Mikser Uç - Lama Kanat 9 cm
1
1512
Mikser Uç 8 cm
1
1390
El Mikseri - Deliksiz Plastik
1
1391
El Mikseri - Delikli Plastik
1
1210
Çekçek - Plastik
1
ADET
1211
Üçgen Raspa
1
1212
Ýç Köþe Malasý
1
1610
Dekodýþ Rulo 20 cm
2
1039
Pösteki Kalorifer Rulo 10 cm
5
1001
Süperlüks Rulo 20 cm
2
1040
Ekstra Pösteki Rulo 20 cm
2
1213
Dýþ Köþe Malasý
1
1003
Süperlüks Rulo 25 cm
2
1064
Kadife Rulo 25 cm
2
1180
Boyacý Kabý - Büyük Boy
1
2
1004
Süperlüks Rulo 15 cm
1
1065
Kadife Rulo 20 cm
1282
Alü. 2 Kademe Sýrýk - Ýnce 2.5 m
1
1005
Süperlüks Rulo 10 cm
1
1066
Kadife Rulo 10 cm
1
1294
A. Hafif Alü. Sýrýk 2 Kademe 3 m
1
1010
Silteks Rulo 20 cm
2
1067
Kadife Rulo 15 cm
1
1277
Hafif Alüminyum Sýrýk 1,5 m
1
1012
Silteks Rulo 25 cm
2
1068
Kadife Kalorifer Rulo 10 cm
5
1172
A. Alü. Kalýn Sýrýk 2 Kademe 2,5 m
1
1015
Plasdek Rulo 20 cm
2
1069
Kadife Kalorifer Rulo 15 cm
1
1296
A. Hafif Alü. Sýrýk 3 Kademe 4 m
1
1017
Plasdek Rulo 25 cm
2
1080
Eksport Rulo 20 cm
2
1272
A. Alü. Kalýn Sýrýk 3 Kademe 3 m
1
1018
Plasdek Rulo 15 cm
1
1081
Eksport Rulo 25 cm
2
1414
Harç Gelberi 35 cm
1
1
1019
Plasdek Rulo 10 cm
1
1082
Eksport Rulo 15 cm
1415
Harç Gelberi 50 cm
1
1035
Pösteki Rulo 20 cm
2
1083
Eksport Rulo 10 cm
1
1540
Strafor Açýcý Panç (Matkap uçsuz)
1
1036
Pösteki Rulo 25 cm
2
1084
Eksport Kalorifer Rulo 10 cm
5
1541
Strafor A. Panç (8 mm uç)
1
1037
Pösteki Rulo 15 cm
1
1085
Eksport Kalorifer Rulo 15 cm
1
1543
Strafor A. Panç (SDS Plus 10 mm uç)
1
1038
Pösteki Rulo 10 cm
1
3100
Eks. Par. Rulo (3’lü Pkt. Ydk.) 10 cm
2
1545
Strafor A. Panç (SDS Plus 12 mm uç)
1
29
Eksport Rulo
KOD
ÜRÜN
ADET
1015
Plasdek Rulo 20 cm
5
1080
Eksport Rulo 20 cm
5
1001
Süperlüks Rulo 20 cm
5
1010
Silteks Rulo 20 cm
5
1035
Posteki Rulo 20 cm
5
1065
Kadife Rulo 20 cm
5
1625
Dekoplas Rulo 20 cm
5
1610
Dekodýþ Rulo 20 cm
5
1118
Kristalli Rulo 20 cm
1084
Eksport Kalorifer Rulo 10 cm
40
3100
Eksport Kalorifer Rulo
(3’lü Paket Yedek) 10 cm
10
5
1316
Dekor Stant
Y: 2,2 m
G: 40 cm
D: 44 cm
3’lü koli
Toplam 95 ürün
648,50
1317
Dekor Stant
20 cm Rulo
Y: 2,2 m
G: 40 cm
D: 44 cm
3’lü koli
Toplam 95 ürün
702,50
KOD
ÜRÜN
ADET
1017
Plasdek Rulo 25 cm
5
1081
Eksport Rulo 25 cm
5
1003
Süperlüks Rulo 25 cm
5
1012
Silteks Rulo 25 cm
5
1036
Posteki Rulo 25 cm
5
1064
Kadife Rulo 25 cm
5
1626
Dekoplas Rulo 25 cm
5
1612
Dekodýþ Rulo 25 cm
5
1 1 22
Kristalli Rulo 25 cm
5
1084
Eksport Kalorifer Rulo 10 cm
40
3100
Eksport Kalorifer Rulo
(3’lü Paket Yedek) 10 cm
10
30
25 cm Rulo
KOD
ÜRÜN
ADET
KOD
ÜRÜN
ADET
1080
Eksport Rulo 20 cm
5
1012
Silteks Rulo 25 cm
5
1081
Eksport Rulo 25 cm
5
1610
Dekodýþ Rulo 20 cm
5
1015
Plasdek Rulo 20 cm
5
1625
Dekoplas Rulo 20 cm
5
1017
Plasdek Rulo 25 cm
5
1185
Rulo Izgarasý
24
1001
Süperlüks Rulo 20 cm
5
1181
Boyacý Kabý (Küçük Boy)
6
1003
Süperlüks Rulo 25 cm
5
1207
Zýmpara Malasý (Oynar Baþlý)
6
1035
Pösteki Rulo 20 cm
4
1068
Kadife - Kalorifer Rulo 10 cm
6
1084
Eksport - Kalorifer Rulo 10 cm
6
2100
Eksport Kalorifer Rulo Yedek
10 cm (12’li Paket)
6
1036
Pösteki Rulo 25 cm
4
1065
Kadife Rulo 20 cm
5
1064
Kadife Rulo 25 cm
5
1010
Silteks Rulo 20 cm
5
1313
Dekor Stant
Y: 2,2 m
G: 80 cm
D: 44 cm
4’lü koli
Toplam 122 ürün
1.062,90
1318
Dekor Stant
Y: 2,2 m
G: 60 cm
D: 60 cm
3’lü koli
Toplam 132 ürün
973,80
KOD
ÜRÜN
ADET
KOD
ÜRÜN
ADET
1001
Süperlüks Rulo 20 cm
4
1185
Rulo Izgarasý
1003
Süperlüks Rulo 25 cm
4
1188
Fýrça Robotu
6
1010
Silteks Rulo 20 cm
4
1204
Sistre (Ahþap Sap)
4
1012
Silteks Rulo 25 cm
4
1206
Zýmpara Malasý (Sabit Baþlý)
4
1015
Plasdek Rulo 20 cm
4
1207
Zýmpara Malasý (Oynar Baþlý)
4
24
1017
Plasdek Rulo 25 cm
4
1532
Alüminyum Sistre 7 cm
4
1035
Pösteki Rulo 20 cm
3
1610
Dekodýþ Rulo 20 cm
4
1065
Kadife Rulo 20 cm
4
1625
Dekoplas Rulo 20 cm
4
2100
Eksport Kalorifer Rulo Yedek
10 cm (12’li Paket)
3
3100
Eksport Kalorifer Rulo Yedek
10 cm (3’lü Paket)
10
1080
Eksport Rulo 20 cm
4
1081
Eksport Rulo 25 cm
4
1084
Eksport Kalorifer Rulo 10 cm
1181
Boyacý Kabý (Küçük Boy)
31
20
6
KOD
ÜRÜN
ADET
1208
Mikser Uç Ø 14 cm
4
1518
Mikser Uç Ø 14 cm (SDS PLUS)
4
1517
Mikser Uç Ø 14 cm (M-14)
4
1209
Mikser Uç Ø 9 cm
4
1519
Mikser Uç Ø 9 cm (SDS PLUS)
4
1512
Mikser Uç Ø 8 cm (Plastik)
4
1510
Mikser Uç Ø 6.5 cm
4
1514
Mikser Uç Ø 9 cm
2
1515
Mikser Uç Ø 6 cm
2
4
1516
Mikser Uç Ø 4 cm
1513
Kelebek Mikser Uç Ø 10 cm
2
1511
Burgu Mikser Uç Ø 4 cm
4
1713
Mikser Uç Ø 10 cm (SDS PLUS)
2
1714
Mikser Uç Ø 9 cm (SDS PLUS)
2
1715
Mikser Uç Ø 9 cm (SDS PLUS)
2
1319
Mikser Standı
Y: 2,2 m
G: 40 cm
D: 44 cm
3’lü koli
Toplam 48 ürün
649,20
1427
Denizcilik Standı
Y: 2,2 m
G: 80 cm
D: 44 cm
4’lü koli
Toplam 120 ürün
1.409,80
KOD
ADET
KOD
1080
Eksport Rulo 20 cm
ÜRÜN
4
ADET
KOD
1514
Mikser Uç ø 9 cm
ÜRÜN
3
ÜRÜN
ADET
2100
Eksport Kalorifer (Yedek) 12’li Paket
2
1081
Eksport Rulo 25 cm
4
1519
SDS Plus Küçük Mikser Uç
3
1390
Boya Karýþtýrýcý Çubuk (Deliksiz)
4
1084
Eksport Kalorifer Rulo 10 cm
4
1513
Kelebek Mikser Uç ø 10 cm
3
1231
Macun Takozu 7x10cm (Küçük)
6
1236
Ahþap Saplý Kazýma Raspa 20 cm
2
1515
Mikser Uç ø 6 cm
3
1232
Bombeli Macun Takozu 7x11,5 cm
6
1237
Ahþap Saplý Kazýma Raspa 30 cm
2
1516
Mikser Uç ø 4 cm
3
1233
Macun Takozu 7x13 cm
6
1086
Eksport Köþe Rulosu
3
1202
Raspa 10 cm
3
1230
Macun Takozu 8x17 cm (Büyük)
6
1088
Eksport Boru Rulosu
3
1242
Cýrtlý Pasta Süngeri
3
1234
Kauçuk Zýmpara Takozu 21 cm
3
Üçgen Raspa
3
1057
Turuncu Pasta Polisaj Süngeri
3
1062
Zýmpara Tabaný (Dörtgen)
3
1203
Kazýma Raspa 20 cm
3
1061
Zýmpara Tabaný (Hava Kanallý)
3
1285
Ayarlý Kakýç 1,5 m
1
1205
Kazýma Raspa 30 cm
3
1182
Hobi Boyama Seti
3
1286
Ayarlý Kakýç 2 m
1
1204
Ahþap Sistre (Çift Aðýzlý)
3
1058
Kristal Pasta Süngeri
3
1284
Sabit Kakýç 1,5 m
1
1529
Alüminyum Sistre
3
1054
Ýpli Saf Yün Polisaj Keçesi 20 cm
3
1288
Ayarlý Kakýç 3 m
1
1532
Alüminyum Sistre 7 cm
3
1055
Cýrtlý Saf Yün Polisaj Keçesi
3
1287
Ayarlý Kakýç 2,5 m
1
1211
32
KOD
ÜRÜN
ADET
1163
Alüminyum Rulo 13 cm (Yedek)
4
1162
Alüminyum Rulo 8 cm (Yedek)
4
1220
Kirpi Rulo (Küçük Çap) 20 cm
3
1221
Kirpi Rulo (Küçük Çap) 25 cm
3
1224
Kirpi Rulo (Geniþ Çap) 25 cm
3
1223
Kirpi Rulo (Geniþ Çap) 20 cm
3
1225
Kirpi Rulo (Geniþ Çap) 30 cm
3
1080
Eksport Rulo 20 cm
3
1081
Eksport Rulo 25 cm
3
1226
Epoksi Kirpi Rulo 10 cm
3
1222
Kirpi Rulo (Küçük Çap) 30 cm
3
1161
Alüminyum Rulo 13 cm
4
1160
Alüminyum Rulo 8 cm
4
4100
Eksport Kalorifer Rulo Yedekli Set
4
2100
Eksport Kalorifer Rulo (12’li yedek)
3
1140
Kelebekli Epoksi Seviye Mastarý
2
1127
Epoksi Seviye Mastarý
2
1126
Epoksi Çivili Ayakkabý (Çift)
2
1431
Epoksi Standı
1428
Raspa Standı
Y: 2,2 m
G: 80 cm
D: 44 cm
4’lü koli
Toplam 100 ürün
Y: 2,2 m
G: 40 cm
D: 44 cm
4’lü koli
Toplam 56 ürün
878,90
1.445,10
KOD
ADET
KOD
1301
Þalamalý Raspa
ÜRÜN
1
ADET
KOD
1380
Finisaj Aparatý (Cýrtlý) 4 cm
1236
Kazýma Raspa Ahþap Sýrýk Sap 20 cm
1237
Kazýma Raspa Ahþap Sýrýk Sap 30 cm
ÜRÜN
3
2
1381
Finisaj Aparatý (Cýrtlý) 5 cm
2
1212
Köþe Malasý (Ýç)
1205
Kazýma Raspa 30 cm
3
1203
Kazýma Raspa 20 cm
3
1202
Kazýma Raspa 10 cm
3
1201
Eðri Raspa 6x35 cm
1216
Eðri Raspa 4x35 cm (Küçük)
1204
Ahþap Sistre (Çift Aðýzlý)
1529
Alüminyum Sistre
1532
ÜRÜN
ADET
1547
Strafor Açýcý Panç 8 mm (SDS Plus)
3
3
1186
Kaleterasit Malasý (Ahþap Sap)
3
3
1187
Kaleterasit Malasý (Plastik Sap)
3
1213
Köþe Malasý (Dýþ)
3
1210
Lastik Aðýzlý Çekçek 46 cm (Plastik)
2
1206
Zýmpara Malasý (Sabit Baþlý)
3
1410
Lastik Aðýzlý Çekçek 54 cm (Plastik)
2
1207
Zýmpara Malasý (Oynar Baþlý)
3
1249
Lastik Aðýzlý Çekçek 40 cm (Metal)
2
3
1235
Ergonomik Zýmpara Takozu
3
1250
Lastik Aðýzlý Çekçek 60 cm (Metal)
2
3
1540
Strafor Açýcý Panç (Matkap Uçlu)
3
1214
Harç Gelberi 30 cm
1
3
1541
Stra. Açýcý Panç 8 mm (Matkap Uçlu)
3
1215
Harç Gelberi 50 cm
1
3
1542
Stra. Açýcý Panç 10 mm (Matkap Uçlu)
3
1530
Harç Gelberi 80 cm
1
Alüminyum Sistre 7 cm
3
1543
Stra. Açýcý Panç 10 mm (SDS Plus)
3
1234
Zýmpara Takozu 21 cm
3
1211
Üçgen Raspa
3
1544
Stra. Açýcý Panç 12 mm (Matkap Uçlu)
3
1507
Zýmpara Malasý (Oynar Baþlý)
3
1531
Alüminyum Sistre - Uzatmalý Sap
3
1545
Strafor Açýcý Panç 12mm (SDS Plus)
3
33
KOD
ÜRÜN
ADET
KOD
ÜRÜN
ADET
1248
Yapýþkanlý Zýmpara Tabaný 11,5 cm
4
1062
Zýmpara Tabaný (Hava Kanallý)
4
1243
Cýrtlý Zýmpara Tabaný 150 mm
4
1253
Yumurta Pasta Süngeri 15 cm
4
1244
Zýmpara Tabaný 150 mm
4
1058
Kristalli Sünger
4
1061
Zýmpara Tabaný (Hava Kanallý)
4
1246
Vidalý Pasta Polisaj Süngeri 15 x 5
4
1056
Sünger Tabaný
4
1245
Cýrtlý Saf Yün Polisaj Keçesi 16 cm
4
1252
Zýmpara Tabaný 11,5 cm
4
1255
Cýrtlý Saf Yün Polisaj Keçesi 9 cm
4
1241
Zýmpara Tabaðý (Küçük)
4
1251
Cýrtlý Saf Yün Polisaj Keçesi 10 cm
4
1240
Zýmpara Tabaðý (Büyük)
4
1254
Ýpli Saf Yün Polisaj Keçesi 10 cm
4
1059
Sünger Tabaný Konik Nesnet
4
1054
Ýpli Saf Yün Polisaj Keçesi 20 cm
4
1256
Sünger Tabaný 9 cm
4
1242
Cýrtlý Pasta Süngeri
4
1247
Cýrtlý Pasta Polisaj Süngeri 15x5
4
1055
Cýrtlý Saf Yün Polisaj Keçesi
4
1070
Cýrtlý Pasta Polisaj Süngeri
4
1231
Macun Takozu 7x10 cm (Küçük)
12
1060
Cýrtlý Pasta Polisaj Süngeri
4
1232
Bombeli Macun Takozu 7x11,5 cm
12
1057
Turuncu Pasta Polisaj Süngeri
4
1233
Macun Takozu 7x13 cm
12
1230
Macun Takozu 8x17 cm (Büyük)
12
1429
Otomotiv Standı
Y: 2,2 m
G: 80 cm
D: 44 cm
4’lü koli
Toplam 148 ürün
1.494,00
1315
Sırık Standı
Y: 65 cm
G: 46 cm
D: 40 cm
4’lü koli
Toplam 48 ürün
713,40
KOD
ÜRÜN
ADET
1276
Hafif Alüminyum Sýrýk 1.2 m
12
1277
Hafif Alüminyum Sýrýk 1.5 m
12
1292
Ayarlý Hafif Alüminyum Sýrýk 2 m
(2 Kademeli)
6
1293
Ayarlý Hafif Alüminyum Sýrýk
2,5 m (2 Kademeli)
6
1294
Ayarlý Hafif Alüminyum Sýrýk
3 m (2 Kademeli)
6
1296
Ayarlý Hafif Alüminyum Sýrýk
4 m (3 Kademeli)
6
34
KOD
1312
Dekoratif Stant
Y: 2,2 m
G: 80 cm
D: 44 cm
3’lü koli
Toplam 112 ürün
1.226,40
35
ÜRÜN
ADET
1325
Baský Efekt Damgasý
2
1326
Deri Efekt Damgasý
2
1327
Derin Kabartma Süngeri
2
1328
Kristal Efekt Süngeri
2
1329
Çizik Desen Aparatý
2
1345
Ahþap Desen Aparatý
2
1347
Ahþap Desen Aparatý
2
1346
Ýnce Desen Efekt Rulosu
2
1320
Deri Efekt Rulosu
2
1321
Deri Gül Efekt Rulosu
2
1322
Tazý Kulaðý Efekt Rulosu
2
1323
Folyo Efekt Rulosu
2
1442
Küçük Dinozor Baskýsý
2
1443
Dinozor Baskýsý
2
1444
Fil Baskýsý
2
1445
Güvercin Baskýsý
2
1446
Kaz Baskýsý
2
1447
Köpek Baskýsý
2
1448
Tavþan Baskýsý
2
1449
At Baskýsý
2
1450
Çam Baskýsý
2
1451
Elma Baskýsý
2
1452
Gitar Baskýsý
2
1453
Nota Baskýsý
2
1454
Þemsiye Baskýsý
2
1330
Meþe Yaprak Baskýsý
2
1331
Yýldýz Baskýsý
2
1332
Denizatý Baskýsý
2
1455
Balerin Baskýsý
2
1456
Futbolcu Baskýsý
2
1457
Yelkenli Baskýsý
2
1458
Uçak Baskýsý
2
1459
Araba Baskýsý
2
1470
Güneþ Baskýsý
2
1471
Ev Baskýsý
2
1472
Lale Baskýsý
2
1473
Doðal Deniz Süngeri 13 cm
2
1474
Doðal Deniz Süngeri 17 cm
2
1475
Doðal Deniz Süngeri 21 cm
2
1550
Pullu Rulo
2
1551
Tuðla Efekt Rulosu
2
1552
Balon Efekt Rulosu
2
1553
Dama Efekt Rulosu
2
1554
Hasýr Efekt Rulosu
2
1533
Yýldýz Grubu Efekt Baskýsý
2
1534
Büyük Aydede Baskýsý
2
1535
Büyük Güneþ Baskýsý
2
1333
Küçük Aydede Baskýsý
2
1334
Sevimli Balýk Baskýsý
2
1335
Sempati Baskýsý
2
1336
Kedi Baskýsý
2
1337
Kuðu Baskýsý
2
1338
Yunus Baskýsý
2
1439
Sevimli Ayý Baskýsý
2
1440
Baykuþ Baskýsý
2
1441
Büyük Dinozor Baskýsý
2
Dekor Genel Ürün Standı
Sergileme grubunu bir bütün
olarak kullanýlabileceði gibi, ürün
gruplarýna göre panolarý maðazanýn
ilgili bölümlerine daðýtýlabilir. Bu
sergileme grubunun fiyatý, kapsadýðý
ürünlerin liste fiyatlarý üzerinden
ücretlendirilmiþtir. Ürünleri
sergilemede kullanýlan panolar
ücretsizdir.
Yükseklik 2,2 m
Dekor Genel Ürün Standý; farklý
boy ve modelleriyle, toplamda 760
kalemi kapsayan 208 ana ürünü
içerir. 6 adet dik pano ve 2 adet
bölmeli sýrýklýktan oluþan grup,
Dekor ürünlerinin tümüne yakýn
bir kýsmýný kapsar. Bu sergileme
grubunu maðazalarýnda bulunduran
bayilerimiz, ürün içeriðini
zenginleþtirerek bölgesindeki satýþý
destekleyecektir. Ayrýca; bölgelerden
firmamýza gelen ürün talepleri, bu
grubu maðazasýnda bulunduran
bayilerimize yönlendirilecek ve
bu sayede kendilerine avantaj
saðlanacaktýr.
80 cm
80 cm
40 cm
Sýrýklýklarla beraber tüm panolarýn kaplayacaðý geniþlik: Yaklaþýk 6,5 m.
1314
Dekor Genel Ürün Standı
Y: 2,2 m
G: 5,6 m
D: 44 cm
Toplam 760 ürün
9.389,30
11.689,30
1302, 1300 kodlu ürünlerle
36
1
2
3
4
5
6
7
7
8
8
120 cm
120 cm
120 cm
146 cm*
Sadece
sýrýklýk
ölçüsüdür.
Ýçine sýrýklar
konduðunda
daha geniþ bir
alaný kaplar.
37
Dekor Genel Ürün Standı Listesi
KOD
1
ÜRÜN
ADET
KOD
2
ÜRÜN
ADET
1205
Kazýma Raspa 30 cm
5
1203
Kazýma Raspa 20 cm
5
4
1301
Þalamalý Raspa
1
Kristal Efekt Süngeri
4
1531
Alüminyum Sistre-Uzatmalý Sap
4
1325
Baský Efekt Damgasý
3
1326
Deri Efekt Damgasý
4
1327
Derin Kabartma Süngeri
1328
1329
Çizik Desen Aparatý
4
1529
Alüminyum Sistre
4
1345
Ahþap Deseni Aparatý
3
1532
Alüminyum Sistre 7 cm
4
1347
Ahsap Deseni Aparatý 15 cm
3
1202
Kazýma Raspa 10 cm
5
1346
Ýnce Desen Rulosu 20 cm
3
1234
Kauçuk Zýmpara Takozu 21 cm
4
1320
Deri Efekt Rulosu 20 cm
3
1206
Zýmpara Malasý (Sabit Baþlý)
3
1321
Deri Gül Efekt Rulosu 20 cm
3
1207
Zýmpara Malasý (Oynar Baþlý)
3
1322
Tazý Kulaðý Efekt Rulosu 20 cm
3
1212
Köþe Malasý (Ýç)
4
4
1323
Folyo Efekt Rulosu 20 cm
3
1213
Köþe Malasý (Dýþ)
1533
Yýldýz Grubu Baskýsý
3
1217
Kazýma Raspa 5 cm
5
1534
Büyük Aydede Baskýsý
3
1211
Üçgen Raspa
4
1535
Büyük Güneþ Baskýsý
3
1381
Finisaj Matkap Ucu 5 cm
4
1330
Meþe Yaprak Baskýsý
3
1380
Finisaj Matkap Ucu 4 cm
4
1331
Yýldýz Baskýsý
3
1216
Eðri Raspa 4x35 cm (Küçük)
4
1332
Denizatý Baskýsý
3
1201
Eðri Raspa 6x35 cm
4
1333
Aydede Baskýsý
3
1204
Aðaç Sistre (Çift Aðýzlý)
4
1334
Sevimli Balýk Baskýsý
3
1235
Ergonomik Kauçuk Zýmpara Takozu
2
1335
Sempati Baskýsý
3
1187
Kaleterasit Mala (Plastik Sap)
2
1186
Kaleterasit Mala (Ahþap Sap)
2
1336
Kedi Baskýsý
3
1337
Kuðu Baskýsý
3
1189
Yuvarlak Hazýr Sýva Malasý 26 cm
1
1338
Yunus Baskýsý
3
1546
Strafor Açýcý Panç Yedek 6,5 cm
6
1439
Sevimli Ayý Baskýsý
3
1540
Strafor Açýcý Panç
6
1440
Baykuþ Baskýsý
3
1541
Strafor Açýçý 8 mm Matkap Uçlu Panç
3
1441
Büyük Dinazor Baskýsý
3
1542
Strafor Açýcý 10 mm Matkap Uçlu Panç
3
1442
Küçük Dinazor Baskýsý
3
1543
Strafor Açýcý 10 mm SDS Plus Uçlu Panç
3
1443
Dinazor Baskýsý
3
1249
Çekçek 40 cm (Metal)
1
1444
Fil Baskýsý
3
1250
Çekçek 60 cm (Metal)
1
1445
Güvercin Baskýsý
3
1210
Çekçek (Plastik)
1
1446
Kaz Baskýsý
3
1410
Çekçek 60 cm (Plastik)
1
1447
Köpek Baskýsý
3
1530
Harç Gelberi 80 cm
1
1448
Tavþan Baskýsý
3
1215
Harç Gelberi 50 cm
1
1449
At Baskýsý
3
1214
Harç Gelberi 30 cm
1
1450
Çam Baskýsý
3
1392
Fýrça Maþrapasý
3
1451
Elma Baskýsý
3
1236
Kazýma Raspa Ahþap Sýrýk Sap
1
1452
Gitar Baskýsý
3
073
Þeffaf Ýpek Sýva Malasý
2
1453
Nota Baskýsý
3
1414
Plastik Gelberi
1
1454
Þemsiye Baskýsý
3
1415
Plastik Gelberi
1
1455
Balerin Baskýsý
3
1507
Zýmpara Malasý (Oynar Baþlý)
3
1456
Futbolcu Baskýsý
3
1544
Strafor Açýcý Panç 12 mm (Matkap Uçlu)
2
1457
Yelkenli Baskýsý
3
1545
Strafor Açýcý Panç 12 mm (SDS PLUS)
2
1547
Strafor Açýcý Panç 8 mm (SDS PLUS)
2
1208
Mikser Uç (Büyük) ø 14 cm
2
1518
Mikser Uç (SDS Plus) ø 14 cm
2
1458
Uçak Baskýsý
3
1459
Araba Baskýsý
3
1470
Küçük Güneþ Baskýsý
3
1471
Küçük Ev Baskýsý
3
1472
Lale Baskýsý
3
1517
Mikser Uç (M14) ø 14 cm
2
1551
Tuðla Efekt Rulosu
2
1209
Mikser Uç (Küçük) ø 9 cm
3
1552
Balon Efekt Rulosu
2
1519
Mikser Uç (SDS Plus) ø 9 cm
3
3
1553
Dama Efekt Rulosu
2
1512
Plastik Mikser Uç 8 cm
3
1550
Pullu Rulo
2
1510
Alüminyum Mikser Uç ø 6.5 cm
3
1555
Efekt Spatulasý
2
1514
Yuvarlak Demir Mikser Uç ø 9 cm
3
1556
Kalp Efekt Rulosu
2
1515
Yuvarlak Demir Mikser Uç ø 6 cm
3
1348
Desen Aparatý
3
1516
Yuvarlak Demir Mikser Uç ø 4 cm
3
1165
Duvar Kaðýdý Ezme Rulosu (Büyük)
2
1513
Kelebek Mikser Uç ø 10 cm
3
1166
Duvar Kaðýdý Ezme Rulosu (Küçük)
2
1511
Burgu Mikser Uç ø 4 cm
3
38
KOD
4
ADET
KOD
ÜRÜN
ADET
1713
Kelebek Mikser Uç ø 10 cm
2
1190
Amatör Boyacı Seti
1714
Mikser Uç ø 12 cm
2
1306
Dış Cephe Akrilik Püskürtme. Kuv. Tab. Komple.
1
1715
Mikser Uç ø 10 cm
2
1183
Amatör Boyacı Seti
6
2
6
2
1225
Kirpi Rulo (Geniþ Çap) 30 cm
1222
Kirpi Rulo (Küçük Çap) 30 cm
3
4
1224
Kirpi Rulo (Geniþ Çap) 25 cm
2
1017
Plasdek Rulo 25 cm
4
1015
Plasdek Rulo 20 cm
4
1080
Eksport Yaðlý Boya Rulosu 20 cm
1081
Eksport Yaðlý Boya Rulosu 25 cm
4
1223
Kirpi Rulo (Geniþ Çap) 20 cm
2
1064
Kadife Rulo 25 cm
4
1221
Kirpi Rulo (Küçük Çap) 25 cm
3
1065
Kadife Rulo 20 cm
4
1220
Kirpi Rulo (Küçük Çap) 20 cm
3
1003
Süperlüks Rulo 25 cm
4
1226
Epoksi Kirpi Rulo 10 cm (Küçük Çap)
3
1001
Süperlüks Rulo 20 cm
4
1140
Kelebekli Epoksi Seviye Mastarý
1
1626
Dekoplas Rulo 25 cm
4
1127
Epoksi Seviye Mastarý
1
1625
Dekoplas Rulo 20 cm
4
1126
Epoksi Çivili Ayakkabý (Çift)
2
1010
Silteks Dýþ Cephe Rulosu 20 cm
4
1233
Macun Takozu 7x11
6
1012
Silteks Dýþ Cephe Rulosu 25 cm
4
1231
Macun Takozu 7x10 (Küçük)
12
1036
Pösteki Rulo 25 cm
4
1232
Zýmpara Takozu 7x12 (Bombeli)
6
1035
Pösteki Rulo 20 cm
4
1230
Macun Takozu 8x17 (Büyük)
6
1612
Dekodýþ Rulo 25 cm
4
1062
Zýmpara Tabaný (Dörtgen)
4
1610
Dekodýþ Rulo 20 cm
4
1253
Yumurta Pasta Süngeri (Cýrtlý) 15 cm
4
1129
Sünger Kristalli Delikli Dekorasyon Rulo ø 25 cm
3
1240
Plastik Zýmpara Tabaný Flex (Büyük)
2
1117
Sünger Kristalli Delikli Dekorasyon Rulo ø 20 cm
3
1241
Plastik Zýmpara Tabaný Flex (Küçük)
2
1122
Sünger Kristalli Dekorasyon Rulo ø 25 cm
3
1056
Cýrt Tabaný (17 cm)
4
1118
Sünger Kristalli Dekorasyon Rulo ø 20 cm
3
1243
Zýmpara Tabaný (Cýrtlý) 150 mm
2
3
1244
Zýmpara Tabaný (Yapýþkanlý) 150 mm
2
1256
Cýrt Tabaný 9 cm
4
4
1116
1112
Mercan Rulo 20 cm
Sünger Rulo 20 cm
4
1040
Ekstra Posteki Rulo 20 cm
4
1252
Zýmpara Tabaný (Cýrtlý) 11,5 cm
1180
Boyacý Kabý - Büyük Boy
2
1058
Kristal Pasta Süngeri(Vidalý)
3
1082
Eksport Yaðlý Boya Rulosu 15 cm
4
1061
Zýmpara Tabaný - Hava Kanallý (Cýrtlý)
4
4
1083
Eksport Yaðlý Boya Rulosu 10 cm
4
1248
Zýmpara Tabaný 11,5 cm (Yapýþkanlý)
1085
Eksport Kalorifer Rulo 15 cm
6
1057
Turuncu Pasta Polisaj Süngeri (Vidalý)
3
1084
Eksport Kalorifer Rulo 10 cm
6
1059
Cýrt Tabaný - Konik Nesnet
4
1004
Süperlüks Rulo 15 cm
4
1246
Pasta Polisaj Süngeri 15x5 (Vidalý)
2
1005
Süperlüks Rulo 10 cm
4
1247
Pasta Polisaj Süngeri 15x5 (Cýrtlý)
2
4
1088
Eksport Boru Rulosu
3
1255
Saf Yün Polisaj Keçesi 9 cm (Cýrtlý)
1086
Eksport Köþe Rulosu (Saplý)
3
1251
Saf Yün Polisaj Keçesi 12 cm (Cýrtlý)
4
5
1254
Saf Yün Polisaj Keçesi 10 cm (Ýpli)
4
1245
Saf Yün Polisaj Keçesi 16 cm (Cýrtlý)
4
4100
5
ÜRÜN
Eksport Kalorifer Rulo Yedekli Set
1160
Alüminyum Rulo 8 cm
5
1070
Pasta Süngeri - Konik Altý (Cýrtlý)
2
1161
Alüminyum Rulo 13 cm
5
1060
Pasta Süngeri - Konik Altý (Cýrtlý) 2’li Paket
2
1067
Kadife Rulo 15 cm
4
1055
Saf Yün Polisaj Keçesi (Cýrtlý)
3
1066
Kadife Rulo 10 cm
4
1054
Saf Yün Polisaj Keçesi 20 cm (Ýpli)
3
1069
Kadife Kalorifer Rulo 15 cm
6
1242
Pasta Süngeri 23 cm (Cýrtlý)
3
1068
Kadife Kalorifer Rulo 10 cm
6
1018
Plasdek Rulo 15 cm
4
1019
1390
Plasdek Rulo 10 cm
Boya Karýþtýrýcý Çubuk Deliksiz
7
1263
Ekonomik Ayarlý Sýrýk 2,5 m (2 Kademe)
6
1268
Ekonomik Sýrýk 2 m
6
6
1293
Ayarlý Hafif Alüminyum Sýrýk 2,5 m (2 Kademe)
6
Ayarlý Hafif Alüminyum Sýrýk 3 m (2 Kademe)
6
4
1391
Boya Karýþtýrýcý Çubuk Delikli
6
1294
1111
Sünger Kalorifer Rulo 5 cm
6
1296
Ayarlý Hafif Alüminyum Sýrýk 4 m (3 Kademe)
6
3100
Eksport Kalorifer Yedek (3’lü Paket)
8
1297
Ayarlý Hafif Alüminyum Sýrýk 6 m (3 Kademe)
6
2100
Eksport Kalorifer Yedek (12’li Paket)
3
1277
Hafif Alüminyum Sýrýk 1,5 m
6
1188
Fýrça Robotu
5
1279
Hafif Alüminyum Sýrýk 2 m
6
1123
Kristalli Kalorifer Rulo 10 cm
6
1272
Ayarlý Alüminyum Kalýn Sýrýk 3 m (3 Kademe)
6
1039
Pösteki Kalorifer Rulo 10 cm
6
1274
Ayarlý Alüminyum Kalýn Sýrýk 5 m (3 Kademe)
6
4
1174
Ayarlý Alüminyum Kalýn Sýrýk 4 m (2 Kademe)
6
4
1283
Ayarlý Alüminyum Ýnce Sýrýk 3 m (2 Kademe)
6
6
1284
Sabit Kakýç (1,5 m)
2
4
1286
Ayarlý Kakýç (2 m)
2
1302
Püskürtme Makinesi Ýç Dekorasyon. (Komple)
1
1300
Badana Tanký 5 Tenekelik
1
1037
1038
Pösteki Rulo 15 cm
Pösteki Rulo 10 cm
1115
1114
1185
Sünger Kalorifer Rulo 10 cm
1182
Hobi Boyama Seti
4
1181
Boyacý Kabý (Küçük Boy)
12
Sünger Rulo 10 cm
Rulo Izgarasý
24
8
*1302 ve 1300 kodlu ürünler isteğe bağlı sevk edilecektir.
39
Dekor Rulo Fırça Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,
bu ürün kataloğundaki ürün, kod ve özellikleri
gelişmelere paralel olarak haber vermeksizin
değiştirme hakkını saklı tutar.
Fiyatlara KDV dahil değildir.
Ürünler, Türkiye’de Dekor tesislerinde üretilmektedir.
dekor.com
[email protected]
YETKİLİ SATICI
40
Download

Dekor Rulo - Fiyat Listesi