T.C
C.
Resmî Gazete
Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920
Yönetim ve yazı isleri için
Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat
Genel Müdürlüğüne
Başvurulur
8 K A S ı M 1966
SALI
Sayı: 12446
KARARNAMELE R
Orhan Bali'nin Kozluk Kaymakamlığına, Keşap Kaymakamı Muhittin
Keskin'in Tekman Kaymakamlığına, Akçadağ Kaymakamı Yaşar Tok'un
Monako Fahri Konsolosluğumuzun Fahri Başkonsolosluğa yük­
Karlıova Kaymakamlığına, Seben Kaymakamı Ali Kemal Vardal'ın Ma­
seltilmesi ve bu göreve Habip Edip Törehan'ın atanması; Dışişleri Bakan­ lazgirt Kaymakamlığına, Doğanhisar Kaymakamı Doğan Gürbüztürk'ün
lığının 20/9/1966 tarihli ve 683.001 - Kons/2-411 sayılı yazısı üzerine,
Viranşehir Kaymakamlığına, Yığılca Kaymakamı Osman Nurhan Cey­
Bakanlar Kurulunca 1/10/1966 tarihinde kararlaştırılmıştır.
han'ın Digor Kaymakamlığına, Yayladağı Kaymakamı Nihat Öztekmen'in Uludere Kaymakamlığına, İlgaz Kaymakamı Erdoğan Şahinoğlu'nun Beşiri Kaymakamlığına, Balya Kaymakamı Burhan Cahit Bayar'ın
CUMHURBAŞKANI
Doğubayazıt Kaymakamlığına, Çifteler Kaymakamı Tuncay Gökdağ'ın
C. SUNAY
Hamur Kaymakamlığına, Çan Kaymakamı Şemsettin Ulusoy'un Silopi
Barbakan
Ba$b
akan
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Kaymakamlığına, Kargı Kaymakamı Cengiz Bulut'un Mazıdağı Kay­
.S. DEMİREL
C BİLGEHAN
R. SEZGİN
K. OCAK
makamlığına, Pınarbaşı Kaymakamı Dursun Toprak'ın Karataş Kayma­
kamlığına, Koçarlı Kaymakamı Necdet Uçan'ın Ilgın Kaymakamlığına,
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
Millî Sa. Bakanı
içişleri Bakanı
Akseki Kaymakamı İbrahim Cahit Ertan'ın Bigadiç Kaymakamlığına,
A. F. AHSAN
H. DİNCER
A- TOPALOĞLU
F. SÜKAN
Karaburun Kaymakamı Osman Nuri Ertuğrul'un Karacasu Kaymakam­
lığına, Atabey Kaymakamı Ahmet Ünal'ın Tosya Kaymakamlığına, Çay­
Mal
Dışişleri Bakam
Maliye
Bakanı V. Millî Eğit. Balkanı Bayındırlık Bakanı
kara
Kaymakamı Tevfik Fikret Saygılı'nın Kadınhanı Kaymakamlığına,
l.S.ÇAĞLAYANGİL
C BİLGEHAN
O. DENGİZ
E. ERDİNÇ
Enez Kaymakamı Necat Yardımcı'nın Muratlı Kaymakamlığına, Saf­
ranbolu Kaymakamı Mustafa Yalçın'ın Kaman Kaymakamlığına, Mesu­
Ticaret Bakanı
Sag-ve Sos-Y. Bakanı Güm. ve Tek Bakanı Tarım Bakanı
diye Kaymakamı Samih Rifat Arıkan'm Simav Kaymakamlığına, Oğuzeli
5. T. MÜFTÜOĞLU E. SOMUNOĞLU
1- TEKİN
B. DAĞDAS
Kaymakamı Muzaffer Yüzgecin iskilip Kaymakamlığına, Kadınhanı
Çalışma Bakanı
Ulaştırma Bakanı
Sanayi Bakanı
En. ve Ta. Kay- Bakam
Kaymakamı İhsan Öztürk'ün Gölhisar Kaymakamlığına, Kozaklı Kay­
S. ÖZTÜRK
A- N. ERDEM
M. TURGUT
1. DERİNER
makamı Güner Orbay'm Pütürge Kaymakamlığına, Pütürge Kaymakamı
Şeref Artar'ın Akseki Kaymakamlığına, Selendi Kaymakamı Muammer
İmar ve iskan Bakanı
Köy işleri Bakanı
Turizm ve Tanıtma Bakara;
Çetinin Karahallı Kaymakamlığına, Mudanya Kaymakamı Mehmet ÖzS. O. AVCİ
N. KÜRŞAD
H. MENTESEOĞLU
seçen'in Urla Kaymakamlığına Aksaray Kaymakamı ihsan Kutlusoy'un
Soma Kaymakamlığına, Sarıcakaya Kaymakamı Ahmet Sezai Aydın'ın
Aksaray Kaymakamlığına, Gazipaşa Kaymakamı Tevfik Biranılmaz'm
Yayladağı Kaymakamlığına, Malazgirt Kaymakamı Ahmet Nedim Çetin'in
Sason Kaymakamlığına, Sorgun Kaymakamı Ahmet Ercan Belen'in
içişleri Bakanlığından :
Oğuzeli Kaymakamlığına, Domaniç Kaymakamı Kâmuran Uykur'un
Karaburun Kaymakamlığına, Alucra Kaymakamı Raif Erbilol'un Kilis
1 — Bozova Kaymakamı Mithat Çekin'in Keşap Kaymakamlığına,
ılıç Kaymakamı Alim Koçer'in Gördes Kaymakamlığına, Baskil Kay­ Kaymakamlığına. Tosya Kaymakamı Ömer Naci Sözer'in Kızılcahamam
Kaymakamlığına, Kızılcahamam Kaymakamı M. Vedat Oktay'ın Çar­
makamı M.. Mansur özlüer'in Senirkent Kaymakamlığına, Taşlıçay
şamba Kaymakamlığına, Yenipazar Kaymakamı Ali Aydmalpin Bulan­
Kaymakamı Rahim Yaldız'm Hacıbektaş Kaymakamlığına, Arguvan
cak Kaymakamlığına, Osmancık Kaymakamı Mustafa Sadri Turan'ın
Kaymakamı Metin Yanartaş'ın Zara Kaymakamlığına. Eruh Kaymakamı
Erdek
Kaymakamlığına, Karahallı Kaymakamı Beşir Karamut'un Fatsa
Erhan öztekin'in Bayramiç Kaymakamlığına, Gercüş Kaymakamı İbra­
Kaymakamlığına,
Kaman Kaymakamı Mehmet Izgi'nin Düzce Kayma­
him öğretmen'in Doğanhisar Kaymakamlığına, Çermik Kaymakamı
kamlığına,
Soma
Kaymakamı
Mustafa Cemil Alkent'in Mudanya Kay­
Atilla Vural'ın Arapkir Kaymakamlığına, Kemaliye Kaymakamı Namık
makamlığına, Ayaş Kaymakamı Musa Kâzım Bölükbaşı'nın Boyabat
Günel'in Ortaköy (Niğde) Kaymakamlığına, Halfeti Kaymakamı Doğan
Kaymakamlığına, Gölhisar Kaymakamı Saffet Kibar Bekâroğlu'nun
Özgökçeler'in Çifteler Kaymakamlığına, Arapkir Kaymakamı A. Fuat
Kumluca Kaymakamlığına, Kilis Kaymakamı Tekin Alp'in Kırıkkale
Çapan'm Osmancık Kaymakamlığına, Çemisgezek Kaymakamı Yurdaer
Kaymakamlığına, Urla Kaymakamı Mustafa Sabri Yorulmaz'ın Alanya
Aydoğ'un Sorgun Kaymakamlığına, Beşiri Kaymakamı Mehmet Eşref
Kaymakamlığına, Bulancak Kaymakamı Mahmut Nedim Kahpcıoğlu'nun
Siretioğlu'nun Yeşilyurt Kaymakamlığına, Baykan Kaymakamı Metin
Zile Kaymakamlığına, Karadeniz Ereğlisi Kaymakamı Muammer DuDemirtaşin Bozkurt Kaymakamlığına, Yeşilhisar Kaymakamı Osman
Zile Kaymakamlığına, Karadeniz Ereg-lisi Kaymakamı Muammer DuKarar Sayısı : 6/7127
Sahife: 2
(Resmî Gazete)
vak'ın Söke Kaymakamlığına Dazkırı Kaymakamı Selâhattin Canpolat'ın Eskipazar Kaymakamlığına, Kırıkkale Kaymakamı Salim Taşkın'ın Osmaniye Kaymakamlığına, Çatalca Kaymakamı Mehmet Adnan
Kantek'in Gaziosmanpaşa Kaymakamlığına, Çarşamba Kaymakamı Fa­
zıl Osman Yöney'in Karadeniz Ereğlisi Kaymakamlığına, Düzce Kay­
makamı Osman Çiftçioğlu'nun Çatalca Kaymakamlığına, Korgan Kay­
makamı Alpay Erdinç'in Mesudiye Kaymakamlığına, Şabanözü Kayma­
kamı Hazım Oktay Başer'in Bozova Kaymakamlığına, Balâ Kaymakamı
Sadrettin Surbahan'ın içişleri Bakanlığı Mahallî idareler Genel Müdür­
lüğü Şube Müdürlüğüne, Çameli Kaymakamlığından Bakanlık emrinde
bulunan Tahir Galip Seratlı'nın 600 lira kadro ile hakkı müktesibi olan
700 lira maaşla Mut Kaymakamlığına,
Naklen ve yeniden atanmaları,
2 — Gaziosmanpaşa Kaymakamı Ahmet Celâl Balkanlı'nın Hatay
Vali Muavinliğinde, Osmaniye Kaymakamı Saip Nalbantoğlu'nun Gümüşane Vali Muavinliğinde, içişleri Bakanlığı Nüfus işleri Genel Müdür Mua­
vini olup 5439 sayılı kanunun 2 nci maddesi uyarınca Hukuk Müşavirliği
8 KASIM 1966
emrinde çalıştırılan Mehmet Reşit Yalın'ın Kayseri Vali Muavinliğinde,
Erdek Kaymakamı Mehmet Hayrettin Gündeniz'in içişleri Bakanlığı Hu­
kuk Müşavirliği emrinde, Söke Kaymakamı Mehmet Çan'ın içişleri Ba­
kanlığı Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü emrinde, Seferihisar Kaymakamı
Sabri Yaşayan'ın içişleri Bakanlığı Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü
emrinde, Kayseri Vali Muavini ibrahim Aran'ın İçişleri Bakanlığı Ma­
hallî idareler Genel Müdürlüğü emrinde, Doğubayazıt Kaymakamı Raf t
Üçelli'nin içişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü emrinde,
5-139 sayılı kanunun 2 nci maddesi uyarınca maaş ve kadroları ile
çalıştırılmaları,
Uygun görülmüştür.
3 — Bu kararı içişleri Bakanı yürütür.
7/11/1966
j
CUMHURBAŞKANI
C. SUNAY
Başbakan
S. DEMİREL
İçişleri Bakanı
F. SÜKAN
YÖNETMELIKLERÎ K L E
ERR
Ticaret Bakanlığından:
İthalât Yönetmeliği ve AID yolu ile yapılacak İthalâta ait
Yönetmeliğe ek Yönetmelik
4 Temmuz 1966 tarihli, 12339 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış
bulunan ithalât Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin üçüncü paragrafına
ve AID yolu ile yapılacak ithalâta ait Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin
birinci paragrafına aşağıdaki ibare eklenmiştir.
«Birimli muayyen bir madde için alınmış ithal müsaadeleri birleşti­
rilerek bir veya birden fazla ünite mutemet eliyle ithal edilebilir.»
TRT Kurumu Genel Müdürlüğünden
TRT Muayene ve Tesellüm Yönetmeliği
I - GENEL HÜKÜMLER
1 — Konusu :
Merkez ve radyoların, alım organlarınca temin edilen ihtiyaç mad­
delerinin tesellüm ve ambarlanması amacıyla, görevli muayene heyet­
leri tarafından bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak yapılacak mua­
yene ve tesellüm usullerinden ibarettir.
2 —• Bu Yönetmelik gereğince muayene heyetlerine dahil edilmiş
bulunan üyeler aynı alımın hem muayenesinde, hem de satınalma komis­
yonunda bulunamazlar.
3 — Keza alım organlarından, fiilen alıma katılan personel de aynı
alımın muayenesine katılamaz.
4 — Muayene işine veya heyet üyeleri ile, ilgili şubeler arasınna,
muayene ile alâkalı olarak fesat sokanlar veya hile yapanlar her kim
olursa olsun haklarında idari ve kanuni takibat yapılır.
II - MUAYENE HEYETLERİ
1 — Teşekkülü :
5 —• Muayene heyetleri, işin icabına ve tertip tarzına göre (Genel)
ve (özel) olmak üzere iki şekilde teşekkül eder.
Muayene heyetleri üç kişiden az olamaz.
A. - Genel muayene heyeti:
Teşekkül tarzı bakımından devamlılık ifade eden bir bünyeye sa­
hip olup, aşağıdaki personelin iştiraki ile kurulur.
1 — Kurum merkezinde :
Merkezce alman veya Ankara'da tesüm kaydı ile mubayaa olunan
malların muayenesi :
Alımı talep eden servisin yetkili elemanı, alım organı yetkili ele­
manı, Muhasebe Müdürlüğünün yetkili elemanı, alınan mal teknik veya
hususi bilgiyi gerektiriyorsa, konu ile ilgili servisin yetkili elemanı ve
ambar memurundan müteşekkil bir heyet tarafından,
2 — Kuruluşlarda (Radyolarda)
Kuruluş tarafından mahallen temin edilen malların muayenesi :
İlgili servisin yetkili elemanı, muhasebeci veya muhasebe işlerine
bakan bir eleman ve muayenenin özelliğine göre kuruluşun âmiri tara­
fından görevlendirilecek bir eleman tarafından, yapılır.
B - özel muayene heyeti :
İşin icap ve zaruretine göre, Kurum merkezinde ilgili servisin tek­
lifi ve Genel Müdürün tasvibi ile görevlendirilecek kimselerden teşekkül
eder. Bu heyetin görevi belli bir hizmetin ifasına inhisar ettiğinden mu­
vakkattir. Bu bakımdan muayene işinin hitama ermesi ile, kendile­
rine verilen görev de sonuçlanmış olur. Heyete (Genel muayene heyeti)
nden de personel alınabilir.
özel muayene heyetine münhasıran o malın evsaf ve özelliğine va­
kıf yetkili bir eleman da dahil edilir.
Kuruluşlar, özel muayene heyeti teşkil edemezler.
6 — Merkezde 3.000,— TL. (dahil) değerindeki alımların muaye­
nesi ihtiyaç gösteren veya ilgisi bulunan servisin yetkili elemanı tara­
fından, ambar memurunun iştiraki ile yapılır.
II - Heyetin toplanması :
7 — Alım organı yetkilisi, heyet üyelerini zamanında haberdar
ederek ve muayene konusu, yeri, günü, saati, cins ve evsafı hakkında
bilgi vererek kendilerini toplantıya çağırır ve muayeneye esas olan belge­
leri tevdi eder.
8 —• Yapılan çağırıya rağmen, heyetin toplanamamasından veya
geç toplanmasından doğacak sorumluluk buna sebep olanlara aittir.
IH - MUAYENE ESASLARI
9 — Iç alımlarda muayeneler, şartname veya mukavele hükümle­
rine, bunlar mevcut değil ise teklif isteme belgelerine veya firmanın tek­
lif mektubuna ve mevcut teammül ve usullere göre yapılır.
Dış alımlarda yukarıdaki esaslara bağlı kalınmakla beraber, ica­
bında milletlerarası teamüller de göz önünde bulundurulur. Bu hususlar­
da Satınalma ve Ambar Yönetmelikleri hükümleri bakidir.
10 — Deneme şartı ve işletme garantisi üe yapılan alımlarda mu­
ayeneler, deneme ve işletme neticelerini bildiren özel raporlar dikkate
alınarak yapılır.
11 — Gerekli muayene ve tesellüm işlerinin ikmaline kadar, mal­
zeme esas ambardan ayrı bir yerde veya bu ambar içinde ayrılacak,
etrafı çevrilmiş ve kapalı olarak hazırlanmış (Muvakkat tesellüm) am­
barına alınarak muhafaza edilir.
12 —• Alınan malın muayenesi duruma veya anlaşmaya göre ya
Kurumun muvakkat tesellüm ambarında veya firmanın deposunda ifa
olunur.
Malın merkez veya kuruluşlara getirilmesi mahzurlu veya imkân­
sız yahutta acele şevki bahis konusu ise, muayene firma ambarında ya­
pılabilir. Ancak, bu gibi ahvalde muayenesi yapılan malın satıcı tara­
fından değiştirilmesi ihtimaline karşı, llgililer zamanında gereken ted­
birleri almakla mükelleftirler.
13 — Merkez ve kuruluş ambarlarında yapılacak muayeneleri;
kullanma, muvakkat montaj veya tecrübe yerinde; firma deposunda ya-
8 KASIM 1966
(Resmî Gazete)
pılan muayeneler de; fabrikada, atelyede, bayii veya acenta veya satıcı
vasıtası üzerinde de yapılabilir.
14 — Muayenenin hangi hallerde merkez ve kuruluş ambarında,
hangi hallerde firma deposunda yapılacağının tâyini ilgili daire ve ser­
visin talebine ve zamanında alım organına bildirilmesine bağlıdır.
Bu bakımdan, şartnamelerin tanziminden önce, söz konusu esasla­
rın dikkate alınması ve yukarıdaki şekillerden hangilerinin tatbik edile­
ceği hususunun hazırlanacak şartnamelerde belirtilmiş olması lâzımdır.
Şayet anlaşmada aksine bir hüküm yok ise, muayenenin nerede ya­
pılması gerektiğinde merkez ve radyoların muhtar olmaları önceden sağ­
lanmalıdır.
15 —• Muayene heyetleri, muayene işlemini kısa zamanda yapmakla
yükümlüdür.
Malzeme ve eşyanın ambara girişi de dâhil, sipariş şartlarında özel
kayıt yok ise, muayene ve tesellümlerin en fazla bir haftada bitirilmesi;
Ticaret ve Borçlar Kanunlarının muayene ve tesellümler için koyduğu
esas mühletler, malın teslim mahalline varışı ile başladığından, muaye­
nede bu sürelerin de dikkate alınması ve müddet aşımına gidilmeksizin
neticeye varılması; şarttır.
16 — İhtilâf konusu mallar, ihtilâfın halline kadar, esas ambar
kayıtlarına alınamaz, tevzi ve istihlâk edilemez. Emanet suretiyle (Mu­
vakkat tesellüm ambarı) nda muhafaza olunur.
17 — Herhangi bir muayene sırasında, heyetin bizzat kendi içeri­
sinde bir ihtilâf zuhur edecek olursa, alımı yapan ve talep eden servis
Müdürlerinin hakemliğine müracaat olunur. Bu yoldan bir sonuç elde
edilemez ise, keyfiyet Makama arz olunur.
Makam işin önemine ve icabına göre meseleye ya bir hal yolu bu­
lur veya bir (özel Muayene Heyeti) teşkil ederek muayeneyi bu heyete
yaptırır.
Bu yüzden kaybedilecek zaman 15 inci maddedeki müddetleri teca­
vüz edemez.
18 — Muayene heyetleri kendilerine verilen iş ve hizmetleri müş­
tereken yaparlar. Bu bakımdan muayeneden doğacak sorumluluklar,
heyete dâhil personelin tamamım kapsar.
IV — MUAYENEDE UYGULAMALAR
I — Genel uygulamalar :
19 — Muayene ve tesellüm ambarına alınan mallar ambalajlı de­
ğilse, heyet tarafından 9 uncu madde esasları dahilinde muayenesi yapılır.
20 —• Malların ambalajlı olması halinde, ambalajları heyet huzu­
runda açılarak; muhteviyatlarının, ambalajlar içindeki koli listeleri ve
irsaliyetleri ile mutabakat halinde olup olmadığı tesbit olunur.
21 — Muayene heyeti mevcut anlaşmaya göre miktar, evsaf ve
diğer bütün şartlar itibariyle malın uygunluğunu tesbit ettiği takdirde, 9,
uncu madde hükmüne göre raporunu tanzim ve ambar memuruna teslim
eder.
işbu rapora, muayene neticeleri açıkça yazılır ve heyet üyeleri tara­
fından imzalanır.
22 —• Bu suretle muayenesi tamamlanmış ve sipariş şartlarına uy­
gunluğu görülmüş bulunan malın kabul ve tesellümü ambar giriş pusu­
lası ile tekemmül eder ve mal muvakkat tesellüm ambarından esas am­
bara intikal ile derhal ambar kayıt muamelesi yapılır.
23 — Muayene neticesinde malın tamamı akit veya sipariş şartla­
rına uygun bulunmadığı takdirde reddedilir. Bunlar için de muayene
raporu tanzim olunmakla beraber, muayene neticelerine ait kısmında
red sebepleri açıkça belirtilmek suretiyle rapor imzalanarak, ilgili hü­
kümlerin tatbiki için keyfiyet alım organına bildirilir.
Bu kabil mallar ambalajlı olarak gelmiş ise, yeniden ambalajlanıp
ve başka malzemeye karıştırılmadan ayrı bir yere istif olunur.
24 —• Özürlü malın; yenileriyle derhal değiştirilmesi mümkün ise
ve yenilenmesine manı bir hüküm de yoksa, süratle değiştirilmesine gidi­
lebilir.
Aksi halde red işlemi yapılır.
25 — Muayenesi yapılan malların özelliği, bir kısmının kabul ve
diğerlerinin reddini gerektirecek mahiyette ise ve bu tefrik dolayısiyle
fiyat ayırımı da mümkün bulunuyorsa o takdirde, hangilerinin kabul,
hangilerinin reddedildiğinin sebeplerinin rapora kaydı zaruridir.
26 — Kimyevi ve tıbbi muayene ve tahlillere ihtiyaç gösteren mal­
lar, cinsine göre piyasaca müteamil teknik usuller dairesinde muayene
heyetleri tarafından çift numune alınarak mühürlenip, biri ilgili lâboratuvara gönderilmek üzere, her ikisi de alım organına tevdi olunur.
Alım organı bu muameleyi takip ederek neticeyi alır ve buna ait
raporu muayene heyetine tevdi eder, heyet bu raporu giriş pusulasına
bağlamakla beraber özünü de kendi raporuna kaydeder.
Sahîfe: 3
Kurum Lâboratuvarınca yapılması mümkün olan tahliller için,
keza iki numune alınarak muayene heyetince mühürlendikten sonra bir
yazı ile tahlili yapacak olan servise gönderilir ve alınacak tahlil raporu
muayene pusulasına iliştirilir.
27 — Gelen malzeme kısmen hasarlı olduğu takdirde, tamamının
sipariş edilen miktara uygun olup olmadığı tahkik ve tâyin edildikten
sonra, sağlam olanları muayene edilerek uygunsa tesellümü yapılır ve
muayene raporuna bu husus kaydedilir.
Hasar halinde tesbit olunan hasar, nakliyecinin hatasından ileri gel­
miş ise, nakliyeciye verilecek vesaikalara bu husus kayıt ve nakliyeci
istihkakının ödenmemesi ilâve edilir. Satıcıya ait ve derhal tashihi ka­
bil olan bir hal,varsa, satıcıya bildirilir. Bu konuda ambar yönetmeliği­
nin ilgili hükümleri mahfuzdur.
28 — Muayenede noksan çıkan malzeme için heyet raporunda ge­
reken açıklama yapıldıktan sonra, alım organı ilgili firma nezdinde te­
şebbüse geçerek, mevcut malın iade masrafları satıcıya ait olmak üzere
gönderilir.
29 — özürlü mallar için 15 inci madde de belirtilen müddetler beklenilmeksizin durum satıcıya bildirilir. Bu nokta gayet mühim olduğun­
dan, bilhassa mal bedellerinin ödenmesi veya geri alınması hususundaki
reklâmasyonların zamanında yapılmasına dikkat edilir.
Alım ve ambar yetkilileri tesellüm ve reklâmasyon hususundaki
Ticaret Kanununun 716-717 ve sonraki maddelerini daima gözönünde
bulundururlar. Malın ayıp ve kusuru veya kanuna veya mukavele şart­
larına veyahut numuneye uymaması tesellüm anında görülürse, iki gün
içinde mevcut kusurların firmaya bildirilmesi gereklidir.
30 — Muayene ile meydana çıkarılmıyan ayıp sonradan meydana
çıkarsa Borçlar Kanununun 198 inci maddesinin son fıkrası hükmüne
göre derhal satıcıya bildirilerek gerekli işleme tevessül olunur.
Son fıkrası hükmüne göre derhal satıcıya bildirilerek gerekli işleme
tevessül olunur.
11 —• Montaj ve tesis malzemesinde uygulamalar :
31 —• Bu bölümde aksine hüküm bulunmadığı takdirde, montaj
malzemesi için yapılacak uygulamalar hakkında da (Genel Uygulama)
hükümleri aynen tatbik olunur.
32 — Montajı yapılacak makine ve tesisat malzemesinin muayene
ve tesellümü aşağıdaki esaslara göre yürütülür.
1 —• Makine ve tesisat malzemesi sandık veya ambalajlarının aşa­
ğıda yazılı bazı istisnaları ile, montaj yapılacağı zaman açılması, mua­
yene ve ekspertizlerinin yapılması esas kabul edildiğinden, partiler ha­
linde gelen ambalaj ve parçalar aded itibariyle irsaliye ve koli listeleri
ile mutabık oldukları muayene heyetince evvelâ tesbit edildikten sonra,
ambalaj durumları etraflıca tetkike tabi tutulacaktır.
Ambalajlar sağlam olacak, yani haricen hasar izleri bulunmaya­
caktır.
Sağlam olmayan ambalajlar, hazır durumları örselenmeden bir ke­
nara ayrılarak sağlam ambalajlar 23 üncü maddede izah olunduğu şekil­
de ve sandık numaralan vazıhen görünür halde, istife tabi tutulur. Ma­
kine ve tesisat malzemesinin heyetçe birinci tesellüm muamelesi bu su­
retle sonuçlandırılır.
2 — Hasar izleri görülmeyen ambalajların bu suretle istife kon­
masını mütaakıp, ambar şefliği bu ambalajlan teker teker hususi su­
rette tanzim edilecek bir deftere kaydeder. Defter, bu malzeme için ay­
rılmış olan ambar bölümüne mütenazır olarak ve bölümlerin rumuzunu
taşıyacak sahifeleri ve, aşağıdaki sütunları ihtiva eder :
a) Makine ve tesis malzemesinin geldiği tarih,
b) Hangi vasıta ile geldiği,
c) Hamule senedi veya irsaliyesinin tarih ve numarası
d) Ambalaj şekli, ambalaj numarası ve işareti,
e) Koli listesindeki sıra numarası,
f) Ambalaj muhteviyatı (Koli ve apesifikasyondaki beyanlara
göre)
g) Hangi parti sevkiyatına ait olduğu (Mahrecine göre)
h) Fatura numarası ve tarihi,
ı) Teslim ve tesellüm ve muayene edenlerin imza hanesi,
i) Montaja verildiği tarih, tesellüm edenin adı ve soyadı, giriş ve
çıkış numarası,
sonradan işlenmesi gereken sütunlar için de zaman kaybına meydan ve­
rilmez.
Ambar şefliği bu suretle makine ve tesisat malzemesinin tesellü­
münü yapmış olur.
Aynı gün ambar şefliği, defterdeki izahatı ihtiva eden bir notla,
ambara alınan makine ve tesisat malzemesinden alım ve Muhasebe ser­
vislerini haberdar eder.
Sahife: 4
(Resımî Gazete)
3 3 — Tesis, cihaz ve tesis malzemesinde :
1 — Akma hali görüldüğünde,
2 — Dıştan hasar izleri görülen ambalajlarda,
Muayene heyetlerince ambalajlar derhal açılarak, muayene ve eks­
pertiz işlemi yapılır. Hasar ve noksan tesbiti halinde, tazminat talebinde
bulunulmak üzere bağlanılan sigorta şirketine veya o mahaldeki mü­
messil veya acentasına müracaat edilerek, ekspertiz zaptı tanzim ve müş­
tereken imza olunur. Bu zabıtlar tazminat talebinde bulunulmak üzere
alım organına devredilir. Bir sureti de bilgi için muhasebe servisine gön­
derilir.
Bütün bir kolinin ademi teslimi veya çalınmış olması halinin tesbitinde, keyfiyet hemen sigorta acenteliğine bildirilmek üzere durum tesbit ve Genel Müdürlük Makamına sunulur.
Hasarın tesbitinde sigorta şirketi eksperinin bulunması gerekiyorsa,
alım organları bu hususu muayene heyetine bildirmekle yükümlüdür.
34 — Bir kolinin ademi teslimi veya dıştan hasar izleri görülen
ambalajlarının muhteviyatında, noksan ve hasar tesbit olunduğu tak­
dirde,
a) Bir kolinin tamamen ademi teslimi veya çalınmış olduğunun
tesbiti halinde; 33 üncü maddede yazılı olduğu gibi muamele yapılır. Der­
hal Genel Müdürlük kanalı ile firma nezdinde gerekli reklâmasyonun
yapılması için muayene ve ekspertiz raporları alım organına tevdi edi­
lerek Muhasebe Servisine de bilgi verilir.
b) Ambalaj muhteviyatında kırık, hasar veya noksanlık hali gö­
rüldüğü takdirde, kırık ve hasarlı malzeme ambalajlardan çıkarılarak
bir sandık içine konur. Sigorta muamelelerinin tekemmülü bekletilme­
den yenilerinin sipariş ve celbi için alım servisine bilgi verilir.
Gerek bir kolinin tamamen ademi teslimi veya çalınmış olması hal­
leri ile, akma ve ambalaj muhtevilatında noksan ve hasar vaziyetleri
için sigorta şirketi temsilcileri ile ekspertiz yapılması ve zaptın imzası
şarttır,
35 — Haricen hasar izleri görülmeyerek ambara alınmış olan ma­
kine ve tesisat malzemesi, montajı yapılmak üzere talep edildikleri za­
man muayene ekspertize tabi tutulur.
Bu ambalajlar açılarak içindekiler, koli listeleri ve sepesifikasyonlan ile karşılaştırılır. Noksanı görülmediği takdirde ambalaj numarala­
rını, montaj sorumlusu İle varsa montörün imzalarını ihtiva eden bir
makbuz mukabili talep edenlere verilir. Kayıt defterine teslim tarihi işa­
ret olunur. Aynı gün verilen malzemenin bir listesi koli ve spesifikasyon
numaralan ile birlikte Muhasebeye intikal ettirilir. Alınan makbuzlar
sırası ile ambarda muhafaza olunur.
36 — Makine ve tesisat ve tesis malzemesi ile gelmiş olan yedek­
ler de 33. ve 34 üncü maddelerde yazılı olduğu gibi muameleye tabi
tutulur.
Bunların ambalajlarında haricen hasar izleri görülenler ile, tama­
men ademi teslim ve çalınma halleri için de, yukarıdaki maddelerde
yazılı esaslar uygulanır.
8 KASIM 1966
Yedekler montajın hitamında :
a) Mevcut açılmamış ambalajlar açılarak muayene ve ekspertizi
tabi tutulur. Noksansız olanlar için muayene, tesellüm ve giriş pusulas
tanzim olunarak, buna istinaden esas ambar kayıtlarına alınır.
b) Montajdan artakalmış olanlar, muayene ve tesellüm ve giriş
pusulları tanzimi sureti ile aynen ambar kayıtlarına intikal ettirilir.
V — TESELLÜMLER
37 — Tesellüm girişle başlar. Ancak katî tesellümün yapılabilmes
için muayene sonucunun alınması ve tamamlanmış heyet raporunun am
bar şefliğine verilmiş olması lâzımdır.
38 — Ambar şefliği, muayene raporu ve mal faturasına istinadeı
derhal giriş pusulasını tanzim ve imzalarını tamamlamak suretiyle ma
İm katî tesellümünü yapar.
39 — Tesellüm ve ambarlamayı mütaakıp, mal bedelinin Ödenebil
meşini teminen, ambar şefi ilgili vesaiki derhal alım organına teslim edeı
Alım organı bu belgeleri inceledikten sonra, mer'i mevzuat ve usulle
bakımından herhangi bir noksanlık, aksaklık veya sakınca görmüyorsa
mal bedelinin ödenebilmesi için; alım mucibi, satınalma komisyonu ka
rarı ve varsa diğer lüzumlu vesaiki de bir yazıya eklemek suretiyle mu
hasebe müdürlüğüne gönderir.
40 — Tesellüm ve ambarlama işlerinde satınalma ve ambar Yö
netmeliklerinin ilgili hükümleri mahfuz tutulmuştur.
VI — MUAYENEYE İTİRAZ
41 —• Satıcılar veya .temsilcileri muayene neticelerine itiraz ede
bilirler ve ikinci bir muayene isteğinde bulunabilirler. Bu takdirde, ya
pılacak ikinci bir muayene alıcı ve satıcı için katî hüküm taşır. Bu huşu
ile ikinci muayene masraflarının haksız çıkacak tarafa ait bulunduğunu]
şartnamelerde yer alması lâzımdır.
42 — İhtiyaç sahibi servisin muayeneye itiraz edebilmesi, mua
yene heyetindeki üyesinin muhalefetine ve bu hususta tanzim kılına,
raporda keyfiyeti belirtmesine bağlıdır. Bu gibi hallerde, heyet itiraz
inceler ve neticeyi hem alım organına, hem de itirazı yapan servise bil
dirir. Servis bununla da tatmin olmaz ise, 1 7 nci madde hükmü uygulanıl
Şayet heyete dâhil olan üye raporu benimsiyerek imza etmiş ise
bağlı bulunduğu servisin itiraz hakkı ortadan kalkar.
43 — Muayeneye üçüncü şahısların itirazları da 1 7 nci madde hü
kümlerinin tatbikini gerektirir.
4 — Merkez ve kuruluşlar arasında beraberliği temin için, mua
yene ve tesellüm işlerinde kullanılan belge ve formülerlerin tanzimin
ve bütün kademelerde aynen tatbikini sağlamağa Genel Müdür yetkilidiı
45
Bu Yönetmelik 1 / 7 / 1 9 6 6 tarihinden itibaren yürürlüğe girer
—
Geçici madde :
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile, muayene ve tesellüm il
ilgili olarak yapılmış olan ve bu Yönetmeliğe aykırı bulunan bütün ge
nelge ve sirkülerlerler yürürlükten kaldırılmıştır.
TEBLİ Ğ
Maliye Bakanlığından :
Sinop ve Rize İllerinin Merkez Vergi Daireleri mükelleflerinin gelir (Götürü Gelir Vergileri hariç) ve Kurumlar vergileriyle bu vergilere iliş­
kin vergi cezalarından doğan ihtilâfların Samsun Muvazzaf itiraz Komisyonunca;
Tetkik ve karara bağlanması, 5 6 5 5 sayılı Kanunun 1 7 nci maddesiyle Bakanlığımıza verilmiş olan yetkiye dayanılarak uygun görülmüştür.
-•
•
•••
•
ILANLA R
Gerede Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
961/195
Davacı Millî Savunma Bakanlığına izafeten dâvâlılar Ankara Bahçelievler 1 inci Cadde No. 85/1 de mukim Afşin Akın, Bircan Akın ve
arkadaşları aleyhine ikame olunan tazminat dâvasının yapılan duruş­
ması sırasında :
Dâvâlılar Afşin Akın ve Bircan Akın'ın adresleri tesbit edileme
mesi sebebiyle kendilerine 2 2 Eylül 1 9 6 6 tarih 1 2 4 0 7 sayılı Resmî G E
zete ile ilânen tebligat yapıldığı halde yine duruşmaya gelmediklerinde
bu defa dâvâlıların duruşmanın bırakıldığı 9 / 1 1 / 1 9 6 6 günü saat 9 . 2 5 d
mahkemede hazır bulunmaları veya kendilerini temsilen bir vekil göı
dermeleri aksi halde duruşmanın gıyaplarında devamına karar veril*
ceği gıyap yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
7785
SaMfe: 5
(Resmî Gazete)
8 KASIM 1966
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden :
6 aded pülverizatör satın alınacaktır.
1 — 6 aded arabalı motorlu pülverizatör satın alınacaktır.
2 —• Bu işe ait şartnameler Genel Müdürlük Ekonomi İşleri Mü­
dürlüğünden alınır veya görülebilir.
3 — İsteklilerin şartnamesine uygun olarak hazırlıyacakları tek­
lif mektuplarını en geç 21 Kasım 1966 Pazartesi günü saat 17.00 ye
kadar Genel Müdürlük Ekonomi İşleri Müdürlüğüne vermeleri,
4 — Postada vâki gecikmeler kabul edilmez.
7945 / 3-1
doğumlu İbrahim Tanış'm gaipliğine karar verilmesi hususunda ikam»
olunan dâvanın yargılamasında :
Bergama Rahmibey Mahallesinde iken seferberlik yıllarında gaip
olduğu ve kendisinden hiç bir haber alınamadığı bildirilmekle Halil oğlu
İbrahim Tanış'm gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla mu­
maileyhin hayat ve mematmdan haberdar olan varsa bildirmeleri veya
kendisi hayatta ise duruşmanın bırakıldığı 10/11/1966 günü saat 9.00 da
hazır bulunması ilân olunur.
7960 /1-1
Danıştay Başkanlığından :
—
K. K. Komutanlığından :
Tank yedek parçaları alınacak
Askerî ihtiyaçlar için, 6246 sayılı Kanun gereğince tank yedek par­
çaları satın alınacaktır.
İlgililer bu malzemeye ait tamamlayıcı bilgi ve şartnameyi K. K.
Ordudonatım Dairesi Başkanlığından» alabilirler.
Son teklif verme 23 Aralık 1966 günü saat 16 ya kadardır. Posta­
daki gecikmeler kabul edilmez.
7946 / 1-1
•
E t i bank Şebeke Tesis Müdürlüğünden - Ankara :
Şartnamesine göre, kapalı zarf usulü ve 21/11/1966 tarihi saat
17,30 a kadar teklif alınmak sureti ile 1 aded kaptıkaçtı vasıta satm alı­
nacaktır.
Şartname Emek İş Hanı Kat: 16 - Ankara adresindeki Müdürlüğü­
müzden ve Meşrutiyet Cad. No. 243 Tepebaşı - İstanbul adresindeki Baş­
mühendisliğimizden temin edilebilir.
7914 / 3-2
Bergama Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
966/306
Bergama'nın mukim Haviş Akçin vekili Avukat Fuat Ertan Ber­
gama Sulh Hukuk Hâkimliğinden almış olduğu yetki vesikasına istina­
den Bergama Rahmibey Mahallesi 511 hanesinde kayıtlı Halil oğlu 1319
Hasan Yetkin tarafından Maliye, Gümrük ve Tekel Bakanlıkları aley­
hine Danıştay nezdindeki otomobil fonunun iadesi hususunda dâva açıl­
mış ise de, davacının adresinin meçhul olması sebebiyle davetiye tebliğ
edilmemiş bulunduğundan Danıştay 12 nci Dairesinin 965/3346 sayılı ve
24/ll/19fl5 tarihli kararma istinaden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci
maddesi mucibince davacıya davetiye yerine üânen tebliğ olunur.
7846
——m———
Hanak Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
Davacı Hanak Kazasının Alaçam Köyünden Remziye Çınar vekili
Kâzım Eıalmış tarafından davalı Tercan Kazasının Pekeriz Köyünden Hasan
Çınar aleyhine ikame etmiş olduğu terk sebebiyle boşanma dâvasının
duruşması sırasında : Dâvâlının adresini terkederek semti meçhule git­
miş olduğundan Resmî Gazete ile davetiye tebliğine karar verilmiştir.
Karar gereğince Tercan Kazasının Pekeriz Köyünden Hasan Çınar'a
Resmî Gazete ile ilânen tebliğ olunur.
•
7850
DÜZELTME
2/11/1966 tarihli ve 12441 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tür­
kiye Radyo-Televizyon Kurumu Kontrol Yönetmeliğine Ek Tazminat
Yönetmeliğinin,
(TRT Kurumu Maktu Tazminat Cetveli Ankara Radyosu) başlığı
altında; Gazetenin 3 üncü sahife 29 uncu satırında maktu tazminat sü­
tununda yer alan (600) rakamı (650) olarak
Düzeltilir.
Ankara Defterdarlığından :
Sıra No.
1
2
3
4
5
Dairesi
Ordonat Ana Depolar Komutanlığı
»
»
Hava Destek Üs Komutanlığı
Polis Enstitüsü Müdürlüğü
Ana Muhabere Deposu Komutanlığı
Cins ve miktarı
Beher kilosu 50 kuruştan 150 ton kadar oto
lâstiği
21 aded hurda motor
6
»
» şanzuman
5
»
» tezgâh
6
»
» karpit kazam
1
»
» transfer
15000 Kg. muhtelif oto parçası
(Beher kilosu 2,50 kuruş)
Muh. bede
Lira Kı
Teminatı
Lira Kr.
75.000,00
5.000,00
55.350,00
4.018,00
12232 kilo hurda dış lâstik beher kilosu
150 kuruş
3216 kilo iç lâstik beher kilosu 125 kuruştan
*
22.368,00
1.678,00
887,60 metre paltoluk kumaş beher metresi
25 lira,
108,29 metre yazlık kumaş boz beher metresi
15 lira,
693.15 metre yazlık ceketlik kumaş metresi
25 lira
38.435,85
2.883,00
20 ton muhabere malzemesi beher kilosu 3
liradan
60.000,00
4.250,00
1 — Yukarıda cins ve miktarları yazılı eşyalar 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesine müsteniden ayrı ayrı kapalı zarf usuliyle satılacaktır.
2 — İhalesi 24/11/1966 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 15 te Defterdarlıkta yapılacaktır.
3 —• isteklilerin hazırlıyacakları kapalı teklif mektupalrım ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri. Postada vâki ge­
cikme kabul edilmez.
4 — 1, 2, 3, 5 inci sıradaki eşyaların kilo bedelleri üzerinden 4 üncü sıradaki kumaşların beher metreleri üzerinden teklif verilmesi ilân olu­
nur.
7944 / 4-1
Sahife: 6
(Resmî Gazete)
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından :
8 KASIM 1966
Türkiye Emlâk Kredi Bankası A. O. Genel Müdürlüğünden:
Vilâyeti : Kütahya, Kazası: Gediz, Kbyü veya mevkii : Uğurluca
Göynük, Madenin cinsi: Antimuan, Ruhsatnamenin tarihi: 16 Kasım 1953,
Numarası : 200/346
Hudutları:
Kuzeyi: Murat Çayı üzerinde Dip Köprüsünden gene Murat Çayı
üzerindeki Ballık Boğazı Köprüsüne doğru hat.
Doğusu : Murat Çayı üzerindeki Ballık Boğazı Köprüsünden, Yargediği Tepesi beton sütununa doğru hat.
Güneyi: Yargediği Tepesi beton sütunundan, Söbüalan Tepesi beton
sütununa doğru hat.
Batısı: Söbüalan Tepesi beton sütunundan başlıyarak ve Gökçeözü
Tepesi beton sütunundan geçerek hudut başlangıcı olan Murat Çayı Dip
Köprüsüne kırık hat.
Yukarıda mevkii, cinsi ve huduttan yazılı bulunmuş antimuan madeni
için Kütahya Gediz Cumhuriyet Caddesi No. B/2 de Gediz Madencilik A. Ş.
uhdesine 40 yıl müddetle işletme imtiyazı verilecektir.
1
itirazı olanların 8 Kasım 1966 tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir
dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım geldiği bu müddetin
hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 sayılı
Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince ilân olunur.
% 6 faizli 1961 yıh Bankamız tahvülerinin noter huzuru ile 1/11/1963
tarihinde Beşinci itfasına tahsis edüenlerinin kupür ve numaraları aşağıda
gösterilmiştir :
(500 lük kupür)
Numara
(10O0 lik kupür)
Devamı
2671 — 2690
3281 — 3290
3951 — 4010
10566 — 10575
10986 — 10995
11001 — 11005
11016 — 11025
11031 ,— 11040
11986 — 12015
12346 — 12365
13316 — 13410
13436 — 13440
13601 — 13605
14016 — 14025
14121 — 14130
14431 — 14435
14751 — 14765
(1000 lik kupür)
Numara
7056 —
7136 —
7821 —
7846 —
7060
7220
7825
7915
7936 — 7955
9821 — 9825
10336 — 10340
(5000 lik kupür)
Numara
17355 —
17427 —
17630 —
17664 —
17900 —
17916 —
17944 —
18540 —
18943 —
19008 —
19121 —
19514 —
19588 —
19639 —
17367
17466
17635
17683
17906
17924
17962
18551
18954
19027
19131
19533
19633
19640
7881 /1-1
7374 / 2-1
Karacabey Belediye Başkanlığından :
Ankara Jandarma Satmalma Komisyon Başkanlığından :
Jandarma birlikleri ihtiyacı için aşağıda cinsi, miktarı, muham­
men bedeli ve geçici teminatı yazılı 4 kalem gıda maddesi kapalı zarf
usulüyle satın alınacaktır. Eksiltmeleri hizalarında gösterilen gün ve
saatte yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi Ankara ve İstanbul J. Sat. Al.
Komisyonlarında görülebilir, isteklilerin ı kanuni şekilde hazırlıyacaklan
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona
vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Marmelât, yalancı
dolma ve iç barbunya konservelerinin tamamı bir istekliye ihale edile­
bileceği gibi her kalem ayrı, ayrı isteklilere ihale edilebilir. Miktarı M. bedeli G. teminatı
Kutu
Lira Kr. Lira Kr.
Cinsi
Şeftali marmelâtı
Z. yağlı yalancı dol­
ma
Z. Yağlı iş barbunya
80000
95.200
40000
40000
67.600
59.600
ı
TAMAMI
Ton balığı
80000
222.400
224.000
İ H A
Günü
6.010 1
( 18/11/1966
4.630 \ 18/11/1966
4.230 ]
12.370
12.450
L E
Saati
11.00
15.30
7757/4-3
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatı yazı''
10 kalem kışlık sebze ve meyva kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Ek­
siltmesi 21/11/1966 Pazartesi günü saat 15.30 dadır. Evsaf ve şartna­
mesi Ankara J Sat. Al. Kom. Başkanlığında görülebilir. İsteklilerin ka­
nuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat
evveline kadar makbuz mukabili Komisyona vermelidirler. Tamamı bir
istekliye ihale edilebileceği gibi sebzeler ayn, meyvalar ayn ve turşu ayrı
isteklilere ihale edilebilir.
Miktarı
M. bedel
G. teminatı
Cinsi
Kilo
Lira Kr.
Lira Kr.
4320
4320
8fi40
900
4320
1800
Ispanak
Lahana
Pırasa
Kereviz
Karnıbahar
Havuç
Yekûn
Limon
Portakal
Elma
Yekûn
Turşu
TAMAMI
4.320,—1
2.592,— |
5.184,— (
1.080,— f
5.616— 1
1.350— j
20.142,—
12000 Ad. 3 600—1
19200 »
5.760,— ]•
3600
9.000— 1
18.360,—
9.000,—
3600
47.502,—
1.510,65
1.377 —
675,—
3562,65
7884/4-2
Yeni âdi kaldırım ve onarımı yaptırılacaktır
58 sayılı Sokak ile Panayır ve Ortaokul Caddelerinde yeni âdi kaldınm yaptınlması işi 102.610,10 lira keşif bedeli üzerinden kapalı zarf
usulü ile 21/11/1966 Pazartesi günü saat 11.00 de eksiltmeye konulmuş­
tur. Keşif ve şartnameleri Fen İşlerinde görülebileceği gibi isteyenlere
de gönderilir. Taliplerin en geç 17/11/1966 günü saat 17.00 ye kadar Baş­
kanlığa müracaatla şartnamesinde yazılı şartlar dairesinde Fen işlerinden
yeterlik belgesi almalan, ihaleye iştirak edecekler 6.380,50 liralık geçici
teminat, yeterlik ve 1966 yılı tasdikli ticaret odası belgeleriyle birlikte
hazırlıyacaklan kapalı zarf teklif mektuplannı ihale günü saat 10.00 a
kadar Başkanlığımıza makbuz karşılığı tevdi etmeleri ilân olunur.
Postada vukubulacak gecikmeler kabul edilmez.
•
7760/4-2
Mustafakemalpaşa Belediye Başkalığından:
İlân yolu ile tebliğ
Borçlular:
Oktaş İnşaat Kolektif Şirketi ortalarından Ahmet Naim Okyay, Sadi
Kerimoğlu ve Nedim Taşbaş.
İlçemiz içme suyu tesisatı şirketinizce yapılarak 8/4/1961 tarihinde
katî kabulü yapılmış idi. Bu işimizin katî hesaplannın Belediyemize veril­
mesi hususu mütaaddit yazılarımıza rağmen bugüne kadar verilmemiştir.
Şirketiniz, tesisatımızı mukavelesine göre (298) gün gecikme ile ta­
mamladığından, gecikme beher günü için (300) lira hesabı üe (93.600) lira
gecikme cezası şirketiniz adına tahakkuk ettirilmiştir.
Cezamın şirketinize tebliği için Belediyemizdeki, İller Bankasına ver­
miş olduğunuz adreslerinize posta Üe ihbarname gönderildiğinde, bu adres­
lerinizi terketmeniz ve halen nerede bulunduğunuzda öğrenilememesi
hasabiyle ihbarname tebliğ edilemediğinden kanun hükmüne tevfikan
gazete iân yolu ile tebligat icrası icabetmiştir.
(298) gün gecikme gününe göre hesaplanan (93.600) lira cezamın
tamamının bir ay içinde Belediyemize ödenmesi lâzımdır. '
Cezanın ödenmemesi halinde bu iş için Belediyemizde mevcut Türkiye
Eski Muharipler Bankası Ankara Şubesinin 25/8/1952 tarih ve 100 sayılı
(30.000) liralık teminat mektubu kefil bankaya nakte tahvil ettirilerek
tahsili cihetine gidileceği, bakiyesininde hükmen tahsil edilecektir.
Bu hususları borçlu şirket ortaklarına tebliğ yapılmak üzere bir ay
içinde adreslerini Belediyemize bildirmelerini, bUdirmedikleri takdirde igbu
üânımız ihbarname tebliğine kaim olmak üzere ilân olunur.
7838/1-1
8 KASIM 1966
Ankara Lv. A . 1 No. lu Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından
Müteahhit namı hesabına aşağıda cins, miktar, muhammen bedel,
katî teminatları ve eksiltme günü yazılı olan İM kalem yiyecek maddesi
pazarlık sureti ile satın alınacaktır. Şartnamesi çalışma saatlerinde İstan­
bul Levazım Amirliğinde ve Komisyonda görülebilir. İki kalemin tamamı
bir istekliye ihale edilebileceği gibi ayrı, ayrı isteklilere de ihale edilebilir,
isteklilerin belli gün ve saatte gelmeleri.
Cinsi
Kesme makarna
Arpa şehriye
Tamamı
Miktarı M. bedeli K. teminatı
Kilo
Lira Kr. Lira Kr.
22.000
5.000
40.700,00
9.250,00
49.950,00
İ
H
Günü
A
L
E
Saati
6.105,00 ]
1.388,00 \- 17 Kasım 1966 11.00
Perşembe
7.493,00
7857 / 2-1
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya­
zılı (Üç) kalem (Yiyecek) maddesinin kapab zarfla eksiltmeleri hizala­
rındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma sa­
atlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, is­
teklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarım ihale saa­
tinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına
vermeleri, postada/ geciken mektuplar kabul edilmez. Portakalların ta­
mamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her kalem portakal ayrı, ayrı
isteklilere de ihale edilebilir.
Cinai
Saihife: 7
(Resmî Gazete)
Miktarı
M. bedeli M. teminatı
lira
lira
Muz
20.000 Kilo 90.000
Vaşington portakalı 100.000 Aded 50.000
(öğ. ve Has. Iar için)
Öğrenci portakalı
100.000 Aded 30.000
(öğ. ve Has. Iar için)
Tamamı
80.000
5.'7501
3.750 I
2.250 \
5.250 !
İHALE
Günü
Saati
11.30
24 Kasım 1966
Perşembe 11.00
7907 / 4-1
Ankara Lv. A . 2 No. lu Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından
Aşağıda cinsi, miktarı, teminat ve ihale gün ve saatleri yazılı (Bir)
kalem (Plaket) maddesi (Pazarlık) suretiyle yaptırılacaktır. Evsaf ve
numune şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda görülebilir, isteklilerin
belli gün ve saatte gelmeleri.
Cinsi : Harb Okulu Plaketi, Miktarı : 30 aded, M. bedeli : 4.980,—,
K. teminatı : 747,—, İhale günü : 11 Kasım 1966 Cuma, Saat : 10.00 da.
7908 /1-1
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından :
Bakanlığımız Verem Savaş Teşkilâtı ihtiyacına binaen ihaleye çı­
karılan ve müteahhidi tarafından müddeti zarfında teslim edilemlyen
2 kalem röntgen malzemesi 2490 sayılı kanunun 51 inci maddesine isti­
naden müteahhidin nam ve hesabına açık artırma ve eksiltme suretiyle
tekrar ihaleye çıkarılmıştır.
Artırma ve eksiltme 11/11/1966 Cuma günü saat 15.30 da Bakanlık
Donatım Genel Müdürlüğünde toplanacak Satmalma Komisyonluğunda
yapılacaktır.
Muhammen bedeli 73.600 lira olup, geçici teminat 5520 liradır.
Taliplerin mezkûr gün ve saatte geçici teminat ve gerekli belgele­
riyle Satmalma Komisyonu Başkanlığına başvurmaları ilân olunur.
7571/5-4
PTT Genel Müdürlüğünden :
Yurt içi ve yurt dışı postalarında kullanılmak üzere cem'an 3.428.530
adet karton çanta etiketi yaptırılacaktır.
28/ll/19ı66 günü saat 16.00 da ihalesi yapılacak olan bu işe ait şartname
TL. 150,— bedelle İstanbul'da Büyük Postane içinde PTT Tesellüm ve
Depo Müdürlüğü, izmir'de PTT Depo Müdürlüğü ile Ankara'da Genel
Müdürlüğümüz Malzeme Dairesi Başkanlığından temin edilip, numuneleri
d» aynı mahallerde görülebilir.
>
7879/2-1
Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve imar işleri Reisliği Yapı işleri 5 inci
Bölge Müdürlüğünden :
1 — Ankara Tıp Fakültesi Jinekoloji Kliniği, mutfak ve çamaşır­
hane tesisatı İnşaatı işi 2490 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf
usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — işin keşif bedeli 286.938,00 liradır.
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı İşleri 5 inci Bölge Müdürlüğü Ek­
siltme Komisyonunda 22/11/1966 Salı günü saat 16 da yapılacaktır.
4 —• Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları mezkûr Müdürlükte gö­
rülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin :
A - (15.228,00) liralık geçici teminatım,
B - 1966 yılına ait ticaret odası belgesini,
C - Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartna­
mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plân ve teçhizat be­
yannamesi, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, Bayındır­
lık Bakanlığından almış oldukları (H) grupundan keşif bedeli kadar
işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin aslı
ile karneye esas işlere ait belgelerin asıllarının ibrazı suretiyle Yapı ve
imar işleri Reisliği Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgelerini
teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır.
6 — istekliler teklif mektuplarını 22/11/1966 Salı günü saat 15 e
kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
7 — Yeterlik belgesinin son müracaat tarihi 18/11/1966 Cuma günü
mesai saati sonuna kadardır.
Telgrafla müracaatlar ve postada vâki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
I
7708 / 4-3
İller Bankasından :
Bankamızca dahili piyasadan ve kapalı zarf usulü ile muhtelif
miktarda hırdavat malzemesi satm alınacaktır.
Bu işe ait şartnameler Bankamız Ticaret Servisinde ve istanbul'da
1. Bölge Müdürlüğünden 15,— TL. bedelle temin edilebilir.
Teklifler, teklif bedeline uygun geçici teminatla birlikte en geç
23/11/1966 günü saat 12.00 ye kadar Bankada bulundurulacak ve
24/11/1966 günü sâat 15.00 de Satmalma Komisyonunda açılacaktır.
7828 /2-2
İçmesu tesisi yaptırılacaktır
Kasaba adı : Araklı Vilâyeti : Trabzon, K. bedeli : 373.664,63, Geçici
teminatı : 18.696,60, İhale evrakı satış bedeli : 50
1 — Yukarıda ismi yazılı Araklı İçmesu tesisi kapalı zarf usulü ve
birim fiyat esası ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — Teklif zarfları 25/11/1966 Cuma günü 14.00 de Bankamız Satınalma Komisyonunda açılacaktır.
3 — Teklif vereceklerin; (Bankamızöa bedeli mukabilinde satılan
eksiltme evrakında yazılı belgelerle birlikte) yeterlik belgesi almak üzere
19/11/1966 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat 13.00 e kadar Banka­
mıza müracaatları,
4 —• Teklif mektuplarının 25/11/1966 Cuma günü saat 12,00 ye ka­
dar Bankamıza teslimi gerekmektedir. •
5 —• Bu işlere ait dosyalar Bankamızda ve İstanbul Galata Ünyo
Handa Bölge Müdürlüğümüzde görülebilir.
7901 /1-1
Bingöl Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
Davacı Millî Savunma Bakanlığı, vekili Hazine Avukatı Naci Ak­
yol tarafından dâvâlı Ali Şallı aleyhine Hâkimliğimizde açılan tazminat
dâvasının yapılan açık duruşmasında :
Dâvâlı Ali Şallı'ya mütaaddit aramalara rağmen tebligat yapıla­
mamış ve adreside meçhul olduğundan ilânen gıyap kararı tebliğine ka­
rar verilmiş olmakla adresi tesbit ed'ilemiyen bu dâvâlının bu kere du­
ruşmanın bırakıldığı 30/11/1966 günü saat 9.00 da bizzat duruşmada ha­
zır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi gıyap kararı ye­
rine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
7799
Saıhî'fe : 8
(Resmî Gazete)
Ankara Lv. A . 4 No. lu Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı
(Üç) kalem (Elektro kâğıdı) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hiza­
larındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saat­
lerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İstek­
lilerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarım ihale saatinden
bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri.
Postada geciken mektuplar kabul edilmez."
Cinsi: Elektro kâğıdı rule, Miktarı : 3 kalem, M. bedeli: 99.850 lira,
G. teminatı: 6.250 lira, İhale günü : 12/11/1966 Cumartesi, Saati: 11.00 de.
7473 / 4-4
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatlan ya­
zılı (İki) kalem Kalker taşı, kum maddesinin kapalı zarfla eksiltme­
leri hizalanndaki gün saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi me­
sai saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görüle­
bilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Baş­
kanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez.
Cinsi
Kalker taşı
İnce kum
M. bedel G. teminat
İHALE
Miktan Lira Kr. Lira Kr. Günü
Saati
1000 m3
800 m'
49.500
3.750
16/11/1966 Çar­
şamba günü sa­
at 11.00 de.
8 KASIM 1966
Karayolları Genel Müdürlüğünden:
5.100.000 adet İBM karü satın alınaoaktr. Tahmini bedeli 158.100,— TL.
Geçici teminatı 9.155,— liradır.
Eksiltme ve ihalesi 2490 sayılı Kanunun 51 inci maddesi gereğince açık
elcsiltme usulü ile 23/11/1966 Çarşamba günü saat 11.00 de Ankara'da
Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır.
Şartnamesi dilekçe ile aynı yerden bedelsiz temin edüir.
Talipler ticaret, sanayi odıası veya esnaf belgesi ve geçici teminaÜariyle
birlikte mezkûr gün ve saatte'Komisyon Başkanlığına müracaatları duyu­
rulur.
7928/4-1
Ankara Belediye İmar Müdürlüğünden :
I
iskitler de Hurdacılar Sitesi için düzenlenen kadastro 1800 ada 5, 7,
£, 9 ve imar 9510 ada 1 parselleri ihtiva eden 57800 numaral imar plânı
Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır.
6785 sayılı Kanunun 45 inci maddesi gereğince ilgililere ilânen tebliğ
olunur.
7925/1-1
Harb Okulu Subay Lojmanlan için kadastro 1964 ada 21 parselden
tefrik edilen sahaya ait 157850 No. lu imar plânı Müdürlüğümüz ilân tahta­
sına asılmıştır.
6785 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince ilgililere ilân tebliğ
olunur.
7826 /1-1
7658 / t-3
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatlan ya­
zılı (4) kalem Merzifon için aşağıda yazılı maddlerin kapalı zarfla ek­
siltmeleri hizalanndaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şart­
namesi mesai saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde
görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mektupla­
rını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon
Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez.
Cinsi
Kalker taşı
ince kum
Kum-çakıl
özel 4 stablize mal.
M. bedel G. teminat I H A L E
Miktan Lira Kr. Lira Kr. Günü
Saati
6850 ms 251.000
2400 m'
2000 DIÎ
1300 m»
13.800
16/11/1966 Çar­
şamba günü sa­
at 16.00 da.
7659 / 4-3
imar 2702 ada 19 ve 20 No. lu parsellerin inşaat cephe hatlan değişik­
liği 8785 No. lu plân üzerine işlenerek Müdürlüğümüz ilân tahtasına asıl­
mıştır.
Ügilüere duyurulur.
7727/1-1
Afyon Belediyesi Başkanlığından:
Kapalı zarfla eksiltme usulü ile bir adet 25 beygir kuvvetinde kompre­
sör satın alınacaktır.
Muhammen bedeli 50.000,— (Elli bin) lira olup geçici teminatı 3.750,—
lira olup 29/11/1956 Salı günü saat 16.00 da Belediyede yapılacaktır.
Teklif zarflannın 2490 sayılı Kanunun 32 inci ve ondan sonraki mad­
delerine göre düzenlenmesi ihale saatinden bir saat evvel verilmesi lâzım­
dır.
Postada olacak gecikmeler kabul edilmiyecektir. İlân olunur.
7935 / 4-1
Aşağıda cinsi, miktan muhammen bedel ve geçici teminatlan ya­
zılı (Bir) kalem Balıkesir ihtiyacı için Kalker taşı, ince kum madde­
sinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalanndaki gün ve saatlerde yapıla­
caktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda ve istanbul
Levazım Amirliğinde görülebilir, isteklilerin kanuni şekilde hazırlıya­
caklan teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar mak­
buz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mek­
tuplar kabul edilmez.
Cinsi
Kalker taşı
İnce kum
M. bedel G. teminat I H A L E
Saati
Miktan Lira Kr. Lira Kr. Günü
900 ma
320 m'
24.400
1.850
16/11/1966 Çar­
şamba günü sa­
at 15.00 de.
7660 / 4-3
Aşağıda cinsi, miktan muhammen bedel ve geçici teminatları ya­
zılı (53) kalem (Reaktif ilâç) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hiza­
lanndaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saat­
lerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, istekli­
lerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplanrıı ihale saatinden
bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına verme­
leri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez.
Cinsi : Muhtelif Reaktif ilâç, miktarı : 53 kalem, M. bedeli 286.000,—
lira, G. teminatı : 15.190,— lira, ihale gün ve saati : 23/11/1966 Çarşam­
ba saat 11.00 de.
7684 / 4-2
T. C. Devlet Demiryolları İşletmesi Merkez Ahm ve Satım Komisyonu
Reisliğinden :
Elektrifikasyon tesisatında kullanılmak üzere satın alınacak telekominikasyon ve telekomand kablosu ile telekominikasyon tesisleri için lüzumlu
malzemenin teklif verme süresi uzatılmıştır.
1 — Hariçten teklif alma suretiyle satın alınacağı ve buna ait teklif­
lerin 11 Kasım 1966 günü verileceği ilân edilmiş bulunan telekominikas­
yon ve telekomand kablosu ile telekominikasyon için lüzumlu malzemenin
teklif verme günü bu defa 12 Aralık 1966 Pazartesi günü saat 17.00 e kadar
uzatılmıştır.
2 — Tekliflerde, teslim müddeti kısa olması şayanı temennidir. İlgili­
lere duyurulur.
7934 / 2-1
Darende Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
Aşağı Ulupınar K. den Mehmet Pektazel'in aynı köyden Sebati Altun ve arkadaşları aleyhine ikame eylediği meni müdahale dâvası sıra­
sında :
Dâvâlı Çaybaşı Köyünden Abuzer oğlu Sebati Altun'un adresi meç­
hul olduğundan ilânen tebligat yapılmasına ve duruşmanın 30/11/1966
Çarşamba saat 9 a talikma karar verilmiş olduğundan davetiye yerine
kaim olmak üzere duyurulur.
7801
8 KASIM 1966
(Resmî Gazete)
Maliye Bakanlığından :
(12445 den devam)
DİYARBAKIR
M ü k e l l e f i n a d ı ve Daranı
İsmail Arabaslan
Aynur Pınar
Zeki Barka
Selâhattin İnalöz
Hacı Zoroğlu
Cemil Ayla
Kerim Seyrekoğlu
Hayrettin Zahireci
Cevdet Hayrullahoğlu
M. Ali özdemir
Mehmet Han
Şakir Aslan
Fuat Cizreoğlu
Mustafa Kaçmaz
Sabri Kaçmaz
Aziz Tekin
Mustafa Kılıççı
Feyzi Hamzeoğulları
M. Ali Günöz
Kadri Mermut
Şefik Acar
Hanefi Ateşsönmez
Hüsnü Güran
Faik Güksü
Esat Çiftçioğlu
Şakir Kardeş
Cevdet Akyol
Macit Tuncay
Celâl Soran
A. Gafur Karataş
Cemil Onur
Yusuf Azizoğlu
Süleyman Avşar
Mehmet Arcak
Ahmet Arcak
Kalo Alaş
Niyazi Kural
Abdurrahman Özbek
Halil Kalka
Abdulkadir Telli
Müştak Yoğurtçu
Hamit Ayla
Emin Ayla
Ayla Kol. Şirketi
M. Tevfik Ayla
Mustafa Oliver
Feyzi Yurttaş
Zülkif Cizreoğlu
Mustafa Işcanlı
Abdulcabbar Bektaş
n:nver Cizreoğlu
Hiyyüp Aktar
Abdülkerim Kahraman
ıvfustafa Tuygur
ftecep Dursun
Ali Atilla
h'ahri Zoroğlu
üerrah Han
\tehmet Elcici
Şabri Canlı
Sıtkı Bayraktar
selâhattin Azizoğlu
sdip Yücesoy
4ziz Başaran
vl. Şerif Satıcı
^Jazif Yenman
•vtülafa özçelenk
jirhay Arat
Tarh olunan
Tflrgi {Mangan­
lardan önee)
X. L .
4720
2153
(*)
(**#)
3188
(**)
1973
62
257
(**)
(**)
(**)
(**)
(**)
(**)
10048
5050
1221
(**)
973
3720
961
5250
2050
450
601
2053
8214
2185
1803
3503
(***)
(***)
30000
30000
74
502
4710
(***)
1050
(*)
(**)
(**)
(**)
(**)
2553
1384
13544
7327
(**)
1201
(*)
861
6842
15133
3535
382
141
(*)
1037
9519
414
282
333
747
1035
4653
M ü k e l l e f i n adı ve u n v a n ı
Türkan Eremis.
M. Sait Ekin
Faik Akyol
Mehmet Yaman
İsmail Barış
Sinan Oğlu Arap
Güngör Yaşar
Mehmet örgen
Yusuf Cirt
Eyyüp Gezer
Hüsamettin Laein
Ahmet Diyarbakırlı
Oğuz özgür
Zekerya Erdinç
Zekeriya Erdinç
Rifat Nasır
Ahmet Aydemir
Behzat Şakin
Ramazan Başaran
İhsan Pamuk
Ömer Değer
Nezir Atak
Mehmet Bozkin
Cemil Cimücin
Fikret özdemir
Fiyzi Ülke
Mehmet Atay
Kemal Kaki
A. Rahman Deveci
Şefik Basmacı
Ayhan Olguntürk
Hikmet Nasır
Cemal Kubat
Mehmet Yılmazlar
Filit Ay
Ramazan Demir
Behçet Koruklu
Zeki Şaki
Tumes Dinkci
Abdulmecit Güven
Selâhattin İnan
Cemal Özen
Sinan Dayı
Abdurazzak Alvır
Ahmet Yüce
Jozef Hıdırşah
Hakkı Fmdak
Nezir YÖnt
Çerkez Silvanlı
Abdullah Kartal
Hakkı Sönmez
Mehmet Ergün
Fikri Onur
Cemil Dilan
Zeki Ertekin
Abdulkadir Koçak
Halim Altunkara
Veysi Laçin
Sazenuş Uluk
Mehmet Yazıcı
Mehmet Karaduman
Abdullah Ay
Hüsnü öztunç
Şehmus Dal
Mustafa Topalan
Abdulkadir Satıcı
İsmet Tartkoy
M. Fahri Bilgiç
Numan Ayla
Ömer Çalakıl
Yaşar Üner
Mehmet Korukıuoğlu
Tarh olunan
verici (Mahzun*
larılan önee)
T. L.
188
3470
1653
496
(*)
2121
1833
297
141
331
1001
973
(***)
(**)
(**)
(**)
588
1083
307
44
256
(*)
67
1853
4403
7689
(**)
8039
(*** j
(**)
(**)
1243
853
2335
10569
2103
(***)
9369
1773
13989
115
244
2853
72
3778
372
303
597
695
185
981
2053
15389
1121
91
91
1327
1043
(**)
(*)
(**>
(**)
1835
(**)
(**)
(*)
3223
417
1970
(•»)
M ü k e l l e f i n adı ve u n v a n ı
Behçet Zeydanlı
Necati Zeydanlı
Müntez Atilla
Tevfik Yıldız
Emin Kara
Celâl Orhan
Sabahat Işık
Mehmet öcalır
Beşir Atak
Mehmet Baskın
Sinan Baylan
Salih Tatlıcı
Abdulmecit Gökhan
Fahri Günay
Mühettin Yeniçeri
Aziz Çabuk
Abit Hindi
Ahmet Eksik
Şehmus Kadayıfcı
Şevket Baskın
Bekir Tatlı
M Emin Kafadar
Fevzi Temiz
Ali Haydar Canlı
Burhan Onur
ihsan Uysal
Nuri Ishakoğlu
İbrahi öcal
Veli özcan
Abdülkerim Elhamam
Mahmut Ege
Rasim özçelik
Refika Baştimur
ö. Şevki Cizrelioğlu
Hasan Kebapçı
Fahrettin özyaramış
Hikmet Atalay
Celâl Tutak
Talât Yumuşak
Behiye Öğel
Maşallah Çevik
Tahir Gerçek
Mehmet Kaynak
Yusuf Konakçı
Suphi Göksu
Babuş Köroğlu
Beşir Kolsuz
Zeki Hamzaoğullam
Felah Güryuva
Handan Güryuva
Kenan Güryuva
Hatice Güryuva
Mehmet Durman
İbrahim Karayol
Zeki Oral
Veysi över
Salih 'Kılıç
Şefik Gülseren
Çelebi Yıldırım
Ahmet Çiftçioğlu
Sabahattin Onay
Mustafa Özalp
Fahri Topkan
M. Hüseyin öztopçu
Natık Gültekin
Güllü Ebrime
Sefer Aytar
Adnan Işık
A. Mesih Dinkçl
Nafize Kolsuz
Siraç Kolsuz
Yusuf Baştimur
Sahdfe: 9
T a r h ol tutan
Terad f Mahsup­
lardan önce)
T . L.
319
198
141
(*)
(**)
18
267
(**)
733
1735
19075
241
117
586
14
1103
687
64
124
134
2035
5414
713
1447
3453
14528
1247
91
201
1885
1227
229
2488
10664
1107
1221
1313
1103
767
2153
3303
3570
1788
(***)
211
532
513
492
665
297
(*)
(***)
49
(**)
301
(*)
6194
1
1287
2835
4278
1143
(*)
1670
(**)
<***)
98
M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
Mümtaz Yüce
Ş. İhsan Şimşekoğlu
Hıdır Gülseroğlu
Mehmet Uyak
Hasan Demirtaş
Şehmus Eş
Zeki Erdoğan
İbrahim Kır
Halit Ertonga
Kasım Kıran
Ali İnan Dakça
Cemil özdemir
H. Hakkı özavcı
Zülküf Yakut
A. Kadir Karadağ
A. Gani Okay
Salim Mihalioğlu
Vehbi Aloğlu
Metin Akyol
M. Ali Bukey
Mehmet Karadayı
Nurettin Keser
Mehmet Keser
Fatma Toycan
Turan Akar
Aziz Işık
Şaban Gürkan
Ali Kaçar
Hacı Kesici
Recai Akgün
Ali Güler
Alver Kartal
Sait Yatmaz
Hasan Buğur
Zülküf Bayrak
A. Hamit Agül
M. Şerif Yegül
Celâl Arıkan
A. Kadir Karmalı
Ali Erkan
Mükerrem Senbol
Rıza Senbol
Kadri Akgündüz
Mustafa Ekinci
Reşit Buluşer
Kadri Yaltrak
Mahir Papuççu
Ömer Teski
Sami Alkan
Hikmet Hamzaoğulları
Zeki Dikici
İbrahim Dikici
M. Sait Yavuz
Sait Koç
Zeki Barh
Mustafa Sarıkamış
S. Zeki Kaygısız
Muharem Gönül
Mustafa Şimşek
Bedrettin Udum
Hayrullah Çelik Tuncer
M. Tahsin Kardeşler
Osman Sorman
Hıdır Polat
Gabris İbrişim
Şeydi Tuncer
Zülküf Midyelioğlu
Mehmet Tente
Zeki Avcı
(*)
(**)
T a r h olunan
vers:. (Mahsup­
lardan bnce)
T . L.
(*)
(*)
(***)
19
(*)
(***)
184
(*)
(***)
8
(*)
201
44
(**)
44
(***)
11
149
(*)
171
293
151
178
1463
(*)
406
6
228
2
40
181
303
(*)
(***)
967
(*)
(*)
204
807
(**)
(»**)
(**•)
22
20
(•**)
(*)
121
18
(*)
3832
157
76
1635
2823
(*)
5345
2170
438
(»)
(***)
8.119
(*)
41
54
(*)
(* * *)
462
151
(*)
Vergi tahakkuk
etmemışt
Zarar beyan etmiştir.
Beyanname
vermemiştir.
(Resmi Gazete)
Saftırfe: 10
M ü k e l l e f i n adı ve unvan;
Maşallah Uygur
Gülsüm Oduncu
Mehmet Bilagün
M. Ali Göz
Reşat Ekin
Ali öztürk
Tahsin Sinekli
Mehmet İçemen
Bekir Aydınalp
Mesnet Işmen
İlhan Ayla
Kazım Kızgın
Hamit Tün
Hikmet Büyükalp
Şükrü Balcı
Nusret Yıldız
Galip Gercisoğlu
M. Zeki Çelik
Nazım Güneş
Mehmet Buyurgan
Ömer Bezcan
Refika özer
Sefer Ağüloğlu
Atan Günay
Hasan Kılıç
Muammer Pirinççi
Cercis önder
Mehmet Kaya
Mustafa Karabatak
Sinan Acıdemir
A. Kerim Ünal
Sıtkı Aral
A. Kadir Hasar
Nezir Zeydan
Faik özyaramışh
Aziz özyaramışh
Necati Nasır
Seydo Orak
Kemal BUrken
Salih Biçer
Sinan Biçer
İzzettin Koyuncu
Ali özer
Elmas Arı
Zülfükar Saçh
Abdurrahman Akdemir
Levent Altınhan
Osman Açık
Tahir Akman
Muharrem Akman
Necat Akçam
Hafize Satana
Behçet Satana
Emin Ünal
Ramazan Avşar
İbrahim Tükenmez
Ertuğrul Satana
Nizamettin Ayla
Cemil Bali
Ömer Gürbüz
Beşir Aksoy
Umur Pideli
Aziz CizrelioguUan
Akgül Aziz
Yusuf Em
Ahmet Zeydanlı
Aliye Vanlıgü
Kadri Özvurak
Recep Balin
Nuri Hasım
Arif Timur
T a r h olunan
veriri (Mahsuplardan ÖDC«)
1. L.
221
73
74
(* » *)
(*)
(*)
901
(*)
(*)
16"3
(**)
14367
13989
2623
31
(**)
1113
80
(*)
(...)
(*)
149
88
4298
316
(•*•)
873
(•**)
(•**)
(*)
74
85
(*)
178
64
138
2120
154
601
164
205
231
(•**)
(**)
230
204
741
(*»)
(**)
8658
883
2353
1173
318
(...)
10058
748
248
(*)
2970
2120
(•)
(**»)
541
^***)
(**)
*
(*)
2803
(**)
M ü k e l l e f i n fldj ve unvanı
İlyas Albayrak
Cemil Amuroğlu
Nurettin Akışık
Yaşar Bektaşiyan
Zülküf Başaran
Mehmet Er
Ömer Buldağ
A. Hatip Ünal
M. Ali Çekiç
Şerif Çiçek
Reşat Dilek
Anf Gevranlı
Yusuf Çakır
Nişan özatmaca
Yusuf Yücel
Mehmet özyalanız
Aziz Taşçı
Şefik Zeyrek
Süleyman Solmaz
Mehmet Öden
Recep Karakaya
Sadullah Balhan
Aydın Çakırtaş
Aydın Kilimci
Akın Çağlar
Fikret Güldamlası
Cemil öztürkcan
Garabet Şahinyay
Beşir İçin
Sahabettin Soydamal
Sıtkı Akbaş
M. Sait Çubukçuoğlu
Besim Ayla
Mehmet Kopaman
Selahattin Talancı
A. Kadir Sucu
Ali Oruç
Sefer Kaya
Necdet Ekinci
Hasan özaydın
M. Selim Aybar
Selahattin Kursan
Musa Oğuz
M. Ali Hattısarı
Ramazan Gül
Şevket Bulut
Yusuf Alpay
Zübeyr Biçer
Behçet Ulucan
Tuncay özbastacı
Mustafa İçim
Ahmet Bilgitay
Hüseyin Çapan
Zülküf Koyutürk
Suat Aytümür
Çavuş öztürk
Mehmet Gökcan
Cemal Yapa
Süleyman özyıldız
Zülfükar Kaya
Hüseyin Yalvaç
Burhan Mermut
Mehmet Karakaş
Ramazan Yıldız
Aydın Genç
Hikmet Bingin
Salih İpek
Mehmet Konmaz
Fuat Sapancı
O Fevzi Şimdi
Ecvet Cebeloğlu
T a r h olunan
vergi (Mahsup,
lardan önce)
T . L.
(**)
(**)
609
4470
(** *)
37
155
—
(•*»)
—
(***)
2
— -
4903
228
—
—
(...)
194
_—
" 33
26
—
923
53
(...)
11187
56
111
47
—
348
594
—
(...)
(*•)
(••)
(•)
567
(...)
(...)
(*)
(*)
(*)
(...)
(*)
528
(.*)
(...)
(**)
131
188
(*)
382
382
(.»*)
43
352
(...)
(...)
(...)
—
(...)
(•)
(*)
447
(...)
94
218
81
£***)
M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
özdemir Özdemir
Burhan Gider
Kenan Bingöllü
Abdi Vasi Akkaya
Ahmet OymanO
Şeref Hızal
Çetin Çusuk
Ahmet Çe tiner
Turgut Altunbozar
ihsan Arılan
Mustafa Piranoğlu
Mustafa Piranoğlu
Sıtkı Elhaman
Nurettin Erdoğan
Vahit Tunçbaş
Nedim Küçükay
İbrahim Güzel
B. Doğan Türeman
Cercis Ustabaşı
Ragıp Kırman
Kenan Tornacı
A. Halım iplik
Kazını Elelçi
Kerime Kandemir
Kemal Yıldırım
Fikri özdemir
Saadet Kafadar
Bekir Can
Mustafa Seyhanlı
Refik Bilmez
Nevzat Akgül
M. Cemal Güleker
Burhanettin Kılınç
Ragıp Doğan
M. Akgiin Koksal
Bahattin Ateş
Mehmet Yaşar
Ahmet Ballı
Sabri Akıncı
A. Kadir Akıncı
Halil Çınar
Mehmet Çınar
M. Emin Çınar
M. Şerif Çınar
Gülemir Çakırtaş
Kadir Bulan
Dikran Boğa
Rahime Bentbahçe
Mehmet Tüğen
Ahmet Budak
Bahri Çelik
A. Rezzak Ünal
Süleyman Yenel
Adnan Şen
Kemal içmez
Cemil Pervane
Mehmet Farisoğlu
Hanifi Bozacı
Tevfik Aşçıbaşı
İbrahim Dökmeciyan
Siracettin Tamçelik
izzet Çekiç
Hasan Bayri
Tahsin Olgun
Nuri Çağlı
Selahattin Ata
Askeri Ersan
Bekir Özçelik
Karnik Dabak
Yusuf Bakırel
Ahmet Akaroğlu
8 KASIM
Tarh olunan
reraA {Mahsupfardan
T. L.
34
(*)
(* * *)
1203
(*)
701
(• * *)
(*)
6989
(**)
(**)
(«**)
—
(...)
(***)
421
(...)
279
125
322
73
727
(* * * j
^*#* j
(* # *)
(...)
44
—
48
429
1870
(*)
785
307
98
88
(•)
71
224
252
711
(*)
(*.)
(*)
(*)
(*)
279
(**)
239
1187
(*)
21
((*)
211
(*)
(*)
436
607
607
191
(*)
—
221
(*)
101
10
342
567
(**)
2
tince)
M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
ihsan Karabuğday
Mehmet Alkan
Aydın Bardakçı
Hayrettin Eren
A. Rahman Yalçın
Muhittin -Akdeniz
Mehmet Babur
Sami Koç
Behzat Avcı
Turan Köse
Nihat Koksal
Burhanettin Bilgiç
Mehmet Kertişçi
Muharrem Pamuk
Abdullah BUgin
Hüseyin Bilgin
Şükrü Serkar
Türkan Asane
Memduh Çatalkaya
Asiye Yılmaz
Ali Içkale
Nuri Altmel
Cemal Nahit Şen
Bahattin Ansın
Davut Bahar
Remzi Sevimli
İrfan Duruman
Adnan Bastacı
Sait Konuksever
Saniye Sökmen
Niyazi Köse
Beşir Akpolat
Karatayh Zehra
D. Cemil Karatayh
Hattap Bozokalfa
Mehmet Köse
Ail Elhaman
Rasim Küçükel
A. Kadir Değirmenci
Abdullah Özçelik
Mehmet özçelenk
Radife özçelenk
Şadiye özçelenk
Nahiye özçelenk
Hilmi Aloğlu
Ramazan Odabaşı
Mehmet Seven
Suphi Eratalay
Salih Eratalay
Mehmet Ünlüyurt
Halil Bardakçı
Şamil Lale
Süleyman Karbul
Yücel Arpacı
Ünal Arpacı
Fatma Aydın
Cuma Han
Ahmet Yenal
Nuri Ayçan
Mehmet Kırgıç
Bekir Giray
Karabey Çangır
Muine Öztürk
Hüseyin Ayrelli
Ustumar Onur
Ferit Pamukçu
Zarif Yıldız
Reşit Mermutlu
(*)
(**)
(***)
1966
Tarh olunan
vergri <Mahsuplardan ünce)
T . L.
( * * *)
(...)
312
61
181
11458
239
7608
1593
6114
2973
363
63
204
2720
2923
921
(...)
767
158
1147
(...)
(*)
**)
1181
(...)
4528
1103
(...)
474
43
84
(...)
(...)
(**)
(*)
* *
y
(*)
609
609
(...)
(...)
(...)
325
(...)
301
(*.)
(**)
241
71
(**)
1041
528
528
(**)
(*)
.)
(
(*)
(*)
209
487
(**)
(•)
1295
(**)
197
(**)
Vergi tahakkuk
etmemiş
Zarar beyan
etmiştir.
Beyanname
vermemiştir.
8 KASIM 1966
T a r h olunan
vergi (Mahsup­
lardan once )
Tarh olunan
Tend (Mahsup­
l a r d a n önee)
M ü k e l l e f i n adı T * u n v a n ı
AH Burkan
Şaraiettin Günay
ibrahim Güzel
Şeyhimiz Oktay
Ali Saim Yalçmer
Mehmet Binici
Ferzende Güney
A. Rahman Efem
A. Rahman Etük
Vahit Aslan
Turgut öztaşkın
Mehmet Eza
Badlr Benek
Ayşe Yoğurtçuoğlu
Hüseyin Yalçınkaya
Nizamettin Ayla
Şaban övet
Ali Rıza Çubuk
A. Kerim Yiğit
Tevfik Babayiğit
M. Raşit Andaç
A. Kadir Eden
Mustafa Kanar
Sıdıka Aktaş
Mehmet Buzcu
Mehmet Iğırcık
Mehmet Selman
Mehmet Satkan
Mehmet işler
Doğan Cizrelioğlu
Mehmet Asker
Selahattin Çetin
Orhan Ünal
Ahmet Zeydanlı
Hayriye Gökay
M."Ali Güllü
Cevdet Altan
Sabahat Güllü
Sıtkı Kutay
Haüt Özbayacı
Mehmet Işıl
Feyzi Ağül
Kadri Seyitoğlu
Tevfik Işık
Ömer Bayram
Ömer Bayram
Ali Narin
Hayri Özçelik
Orhan Seviş
Mehmet Dörtma
Mehmet Zipak
Abdullah Önder
Ali Çıtak
Mehmet Çitak
Nezir Aslan
Aydın Akagündüz
Dikran Arat
Cemi* Özgeç
Ali özpolat
Nadir Hatemi
Asım Aslan
Mahmut Güldamlası
Muhsin Doğu
M. Ata Eroğlu
Cemil Koyuncu
Kemal Ağna
Cahit özdemir
A. Rahman Berent
Arif Yürekli
Reşit Gök
Tevfik Gök
1
Satoife: H
(Resmî Gazete)
i..
(*)
81
169
(***)
(***)
(* * *)
(***)
224
(* * * )
(**)
*
T.
166
# *)
^**
^***^
* *)
64
(*)
(* * *)
397.
357
(* *)
( * * *)
(*)
(* * *)
61
(* * *)
14258
546
(***)
1188
(* * *)
961
66
(* * *)
(* * * )
84
(*)
(*)
161
402
2538
(*)
(*)
22
71
883
(***)
(***)
873
258
258
( * * *)
(*)
5792
(***)
(. * *)
1043
221
1620
(*)
2773
(***)
34
189
1635
71
71
(»**)
M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
Faik Coşkun
Mehmet Coşkun
K5.mil Kalkan
Özcan özer
M. izzet Gürüz
Fahrettin Idikut
Yaşar Çoban
ibrahim özsezgin
Gülbay Şimşek
Nail Emel
Enver Atmaca
Arif Demir
Abuzer Günel
Ruknettin Aslan
M. Salih Güzel
M. Latif Akkoyun
Ömer Alataş
Adil Kaş
Ahmet Dost
Veysi Sis
Ahmet Güneş
Recep Güzeliş
Kamil Mehmetoğlu
Giyasettin Mehmetoğlu
izzettin Mehmetoğlu
Memduh Bıyık
Yaşar Atak
Tevfik Düzelli
M. Emin Ferzan
Ali Satıcı
Perihan Demir
Agop Dinkçi
ibrahim Taş
Sait Taş
Şükrü Taşkıran
Şahin Koç
A. Kadir Sarı
Bedri Erol
Kenan Tornacı
Nevzat Sönmez
Mehmet Seviş
Muharrem Peker
İbrahim Yiğit
Seyfettin Okumuş
Memduh Şenses
Kemal Adem
Sahabettin Altınel
Abdullah Altınel
Şaban Altınel
Kadri Börkün
Ahmet Alya
Ahmet Alya
Emin Erdoğan
Hıdır Yılmaz
Necip Kanıpak
M. Sabri Mevral
Aydın Testici
Ömer özkalkan
Şaban Aslan
Şaban Aslan
Hanna îvecan
Emel Aksu
Ekrem Yumuşak
Cahit Abadağ
Hüsnü Düş
Reşat Arcan
Besim İmar
Ali Sincan
A. Kadir Uğur
Fatma Tekin
Zümrüt Arabacı
r. l.
(**)
(*)
(**)
90
(* * *)
( * * *)
763
382
(*#*)
346
(*)
149
(* * *)
286
357
(***)
526
367
408
30
219
1770
252
292
224
(**)
442
(**)
(**)
(#* *)
150
249
(* * * )
(* * *)
71
4220
(***)
(*)
(*)
117
564
57
(¥**)
(*)
(*)
12
397
519
519
(*)
(*)
(*)
(*)
(***)
536
(*)
(*)
{*)
(*)
(*)
(*)
42
121
345
(*)
95
(*)
53
(*** j
102
30
Mükellefini adı ve B a t ı n ı
Tarh olunan
verjri (Mahcup­
l a r d a n anee)
T . L.
111
Hüseyin Kaçar
M. Ali Çelik
34
Selim Seyrek
254
ismail Fidan
282
Abdulkadir Şeker
624
Aziz Gültekin
502
Eşref Bayraktar
1301
Erol Arap
134
Hüseyin Karaçam
1
Reşit Demir
(* * *)
ibrahim Tugay
125
Arap Durak
345
Turan Aytekin
841/
Hamit Özpaksoy
787
Dikran Yamacıyan
312
Sabahattin Konakçı
1501
Bekir Sıtkı Altmocak
987
A. Rahman Babur
(***)
Bahri Örücü
(*)
A. Rahman Yanar
1007
Recep Peken
(*)
ibrahim Amuroğlu
342
Siraç İpek
5
Eyyüp Bahadır
111
İhsan Yargıcı
'47
Yılmaz Ahiakm
683
Ahmet Terzi
(***)
M. Sabri Polat
3903
101
Fehmi Soydamal
Turgut Mutlu
3423
Hicri Akyay
2253
(*)
Aziz Alay
Mustafa Erdem
(*)
Faruk Şahin Kaynakçı
641
Mehmet Erdoğmuş
597
1273
Yusuf Batur
Şahin Sevimli
609
Emin Ahlatlızade
567
Şeyhmuz Akkuş
131
Ahmet Bal
(*)
Muharrem Bal
141
İbrahim Günaydın
(*)
A. Gani Göral
144
Selim Palakoğlu
867
Hanna Frengül
867
Cevat Saylık
1313
Ramazan Baloğlu
23
Remzi Baru
987
1203
Fehmi Amuroğlu
Ahmet Bolu
(*)
Akif Yılmaz
188
Mustafa Yılmaz
(***)
A. Kerim Hamzaoğlulan
273
A. Hamit Çuhadar
(***)
Sait Soysal
- (•»*)
M. Sıddık Babur
1513
^ Ahmet Elalmış
(*)
Reşit Özateş
211
Osman Eren
773
A. Kerim Demircan
653
Emin Saruhün
47
İzzettin Kızılkaplan
(***)
Rahime Yıldız Atilla
53
Zülküf Gösün
833
Ohannes Hupyer
(*).
Zeki Taşçı
12
Orhan Sevimli
609
Sami Alkanlı
(*)
Nihat önder
(***)
Süleyman Demirel
(***)
ismail Demirel
(*»*)
M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
A. Kadir Yıldız
Cemil Müjdeci
Core Tazbaz
Mustafa Şen
Ahmet ileri
İhsan Gökşin
Mehmet Kebapçı
Sadettin Erten
Özdemir Özkan
Burhan Alkanlı
Tabir Ekinci
Halis Gülten
Şükrü Özdemir
Yaşar Deniz
Mümtaz Cizrelioğlu
Faik Kemikçioğlu
Nevzat Korukoğlu
Hakkı Evmç
Sabri Arın
Abdullah öztek
Hüsnü Balıkçı
Naci Balıkçı
Ömer Kızılaslan
Şükrü Taşkın
Orhan Cezmi Tuncer
Dursun Çelik
Sıddık özyaramış
Hayrettin Ertekin
ismail Söğüt
Ohannes Orak
Musa Takaslan
Zavil Köroğlu
Burhanettin Köroğlu
Remzi Erdem
A. Rahman Çalışkan
Osman Odabaşı
ilhan Cevdi Ararat
Tahir özçimen
Mehmet Görsün
Şükrü Baritügen
Ziya Tornacı
Mahir Uçar
-A-gop Çankay
Davut Çankar
Avni Atakul
Hamdı özgen
Raif Atik
Orhan Şerefhanoğltı
Ali Birier
Mevlüt Savaş
Kemal Gül
Fahri Yıldız •
Suphi Baybara
Ömer Hoşgören
Osman Uyanık
Abdurrezak Gülen
Recep Peker
Mehmet Ölmez •
Mahfuz Güzelses
Mahmut Yörük
İbrahim Durak
Hayrettin Yörük
Şahmus Alçay
Sait Tümürlenk
Hüseyin Baltekin
A. Baki Merbutluoğlu
Selahattin işçi
(*)
(**)
(***)
Tarh olunan
vergi (Mahsup­
lardan onee)
T . L.
687
2
125
121
(***)
947
755
(*** )
3778
(*)
1527
(*)
2220
(***)
(**)
2670
2020
(...)
4970
1541
1161
301
(***)
*.,)
7958
(•)
(•**)
9
(••)
<*)
(**)
337
787
787
17
282
87
(**•)
73
191
61
(•)
847
901
(...)
1653
357
32
(...,
753
1155
(.*)
(*)
(...)
181
40
C)
124
36
e
9
(...)
9
(*»*)
(***)
2370
84
(
Vergi tahakkuk
etmemişt
Zarar beyan
etmiştir.
Beyanname
vermemiştir,
Sahife: 12
M ü k e l l e f i n a d ı ve u n v a n ı
(Reamî Gazete)
Tarh olnnan
v e n d t M a h • u t) lardan onee)
T. L.
Cemal lyıpişıren
1001
Zülküf Tatlıcı
36
Salih Binici
57
Nedim Günaylı
(*)
Abdülvahap İpekçi
154
Mustafa Yılmaz, Ahi Akın 507
Hasan Dede
141
667
Lütfi Kontaz
Perihan Toker
(**)
Ali Akçam
(*)
Mustafa Bulut
(*)
Ali Akşahin
1341
Niyazi Gülsüm
91
Cengiz Zaloğlu
125
624
Alâattin Arkan
Aydın Yıldız
412
M. Nuri Yücesoy
64
Kasım Yücesoy
Hüseyin Yalvaç
(*)
Zülkef Meşinci
161
Ali Başeri
(*)
Akif Udum
(*)
Süleyman Aydın
(*)
Rahime örnek
474
Hasan Bağlar
225
282
Zeki Ekinci
M. Ali Kunç
Abdullah özhal
94
4345
Reşat Koksal
Mustafa Koca
(***)
Uğur Sevimli
49
Halil Dündar
1838
Halil Seviş
(**•)
(* * *)
Abdülkerim Öztürk
Necmettin Arca
(***)
Mehmet Ali Altınok
Süleyman Erdem
(**)
Hamdi Lâçin
(*)
Muzaffer Kulluk
5683
Rasim Çağlar
238
21
Rifat Duruker
Naciye Kalender
(***)
Maşallah Ağüloğlu
23
Mithat Doğuş
835
Hamdi Altıkardeş
Abdülkerim Göral
151
164
Mehmet Sezgin
Sirop San
(*)
Ziya Oğuzlar
158
Mehmet Cavlak
(*)
687
M. Sıddık Simekli
A. Lâtif Terkiner
241
36
Abdurrahrnan Akın
Çerkez Oto
(*)
A.bic?in Utkan
^***
Mehmet Alyo
(•)
Mehmet Çıra
537
Şeyhmuz Özmen
244
İsmet Özbay
M. Siraç Ferzan
(*»
141
Veysi Kardeş
472
A. Rahman Monlay
513
Mehmet Yıldız
(«•)
Mithat Soysal
12C5
Sultan Bilgin
Selahattin Bilgin
CU9
264
H. Oğuz Üçok
Hasan Turhanoğlu
1341
Mehmet Emin Sevişti
(*)
Aziz Tanrıkulu
(*)
M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
Seyfettin Altınsoy
Mehmet Aşal
Kâzım Demircan
Hüsamettin Ekinci
Kadri Bürüteçene
A. Şefik Güleker
A. Bari Yurdan
Ayşe Ekinci
Zeki özbardakçı
Cemil özyardımcı
Rıza Kaçmaz
Bekir Ayhan
M .Yaşar Bakkal
Osman Alkan
Grabet Duvarcı
Mehmet Demiray
Remzi Oturakçı
Yaşar Yetişkin
Arif Hikmet Bürçay
Ayhan Bal yen
Şefik Seyrekoğlu
Fehmi Nalbantoğlu
Mustafa Tatlıcı
Günsen Tatlıcı
H. Sultan Tatlıcı
Isfendiyar Paçahoğlu
Reşat Bayer
Avni Efe
Celâl Kaka
Mehmet Ali Şaki
Ragıp Yıldız
İsmail Hakkı Demir
Cafer Furundaoturan
Süleyman Hattısarı
Hasan Hattısarı
Burhan Teyfur
Yaşar Bektaşiyan
Remzi Aytekin
Yakup Amiroğlu
Cemal özsezer
Muharrem Pamukçuoğlu
Sait Müneyyireci
Yakup Albayrak
Zülfü Akçam
Hasip Çelikkanat
Cemil Efe
Hüseyin Seviş
Tahsin Seviş
Halit Böcek
Hüseyin Gürgün
Macit Tulğuy
M. Ali Kılıç
Bahattin Güngördü
Verdi Kasar
Ali Galip Vurgan
Halil Recep Yalınkılıç
Rıza Kirel
Muzaffer Oğuz
Vasken Köroğlu
İsmail Düzcan
Şaban Temel
Ramazan Ayla
Turgut İçensel
Halil Taban
Remzi Şengül
Arif Kılıç
Mehmet Çelen
Hüseyin Akşahin
Mahmut Erol
M. Fahri Karahan
Tarh olnnan
vera t M a h s u p ­
lardan önce)
T. L.
211
412
P)
(*)
(*)
(*L
309
19S3
6073
(*)
(**)
618
(***)
(*.«)
(*)
953
1
17
2420
87
219
384
2623
(***)
9103
7S5
(*-*)
(*•*)
(***)
<***)
481
(***)
(***)
20
57
(***)
(***)
354
1295
1187
2685
153
153
İS
16
408
71
(***)
71
(***)
36
(***)
(***)
(***)
("*)
(*"*)
69
108
743
)
( *** y
228
10503
99
91
—
148
641
18
4470
M ü k e l l e f i n adı ve u n v a n ı
Mehmet Kaya
Salih Şekerci
İhsan özdemir
Baykal öztekin
İbrahim Uzman
Ali Aslan
Salih Yıldırım
Kâzım Öten
Hasan Akan
Cemal özdemir
Turgut Özpirinççi
Edibe Kolsuz
Yaşar Tacer
Gülbenk Makbule
Şeref Güngör
Süleyman özyılmaz
Enver Bulbay
M. Emin Botanlı
Adem özçimen
Hüseyin Kahraman
Nazım önen
M. Ali Gökşin
Hayriye Kolsuz
Bayram Etyemez
M. Necdet özlevent
Hüseyin Bulak
Mehmet Nergiz
Cemalettin Alptekin
Ali Rıza DevelioğlU,
Ali Rıza Çabuk
Şaban övet
Mahmut Aygün
Nezir Gök
Aydın Önal
Sadettin Yılmaz
Hüseyin Akar
Abdullah Kökarar
Ekrem Ocak
Şevket Bürü
Aziz Elhamam
Sami öztürk
Sabri Karadere
Şeyhmuz Tuncer
Kemal Bozduman
Hayri Altınkara
Rüştü Elaldı
M. Ali Dündar
Ahmet Sümeroğlu
Hasan Zaim
Hasan Suar
Aydın Ayana
Ramazan Karaoğlu
M. Ali özilhan
Fahrettin Koparal
Cemal Avcı
Mehmet Taşer
Ahmet Gül
Sabiha Çelikel
İbrahim Çetin
Ahmet Çakır
Kenan Ürgüp
Musa özmen
Hikmet Karaman
Osman Fevzi Şimdi
Fahrettin Özçelik
Suat Gökdağ
Selahattin Korkmaz
Sefer Güloğlu
Cemal Güneyli
Halil Akaroğlu
8 KASIM 1966
Tarh olunan
•eras i Mahsup­
l a r d a n önee)
T. L.
(***)
767
(*)
(*)
2820
P)
215
^* *#)
***)
(*)
^**A^
567
(.*)
3038
(**)
8
8
1461
1233
3433
4S3
571
189
367
(*)
447
2727
4220
502
421
(***)
(*)
(***)
1720
108
750
12
12
277
1127
(*)
199
(*)
84
(*)
(*)
(*)
131
408
489
492
2153
/ **# \
(***)
/****)
241
{**•*)
f* * * # \
(***\
59
M ü k e l l e f i n a d ı ve unvanı
Doğan Aksel
Bayram Çeyrek
Ahmet Çelik
Zülküf Yılmaz
Bedri Ulufer
Ahmet Güneyli
Vahdettin Tamçelik
Sıddık Duran
Bulutoğlu Kadri
İbrahim Taş
Sıtkı Nasırlıoğlu
Beşir Kamaş
Veysi Yurttaş
Burhanettin Durmuş
Hasip Yıldız
Yılmaz Bilir
Çetin Even
Zübeyir Alataş
Halit özel
Azize Değer
Kâmil Küçükel
Erkan Güldoğan
Mehmet Nasır
Sultan Tatlıcı
Aziz Tatlıcı
Mustafa Tatlıcı
Bülent Yılmazer
Yusuf Demirtaş
Filit Tunç
Rıza Karabulut
Mehmet Eroğlu
M. Ali Yakşi
Halil Dabakoğlu
İsmet Sis
îlhami Halifeoğlu
Kadri Bulan
Fethi Çıkın
Miğirdiç Gündüz
Sinan Ünal
Yusuf özpaksoy
Şahin Taşkıran
Ahmet Kadri Atukalp
Hasan Ceylân
İbrahim İpek
Şeyhmuz önder
Hasan Kıstak
Derviş Erdölü
Ensari Barutçuoğlu
Salip Perili
Osman Biçer
Şakir Elçin
Hıdır Yalav
Cemal Çetin
Memduh Babanoğlu
Tevfik Yapıcı
Mesut özden
Hidayet Ahmet Üste
Abdusselam Kanhkurt
A. Aziz Balıkçı
M. AU Oku
Orhan Cahit Uğgur
Mustafa Gülaçtı
Hasan Bayburt
Ramazan özdoğan
Memi Alyamaç
Şükrü Apak
Sait Söylemez
(*)
(**)
(***)
Tarh olunan
verai (Mahran
lardan önae)
T. L.
13842
(*)
252
50
(*)
45
(*)
)
(***)
241
468
703
1367
(*)
(***)
(***)
(***)
(**)
363
(***)
(***)
(***)
(***)
218
(**)
(***)
(***)
363
(**)
277
687
4028
5603
354
• 695
282
13464
(*)
98
(***)
633
(*)
(***)
1161
235
685
«81
(*)
(*)
(**)
121
387
346
535
151
(<*.)
Vergi tahakkuk
etmemiştir
Zarar beyan etmiştir.
Beyanname
vermemiştir.
8 KASIM 1966
M ü k e l l e f i n a d ı ve u n v a n ı
Ahmet Anık
Ahmet Akboğa
M. Tevfik Çarhoğlu
Naim Sayanlar
Sulhiye özçelenk
A. Baki Emekçiler
Numan Köse
Ruhi Göksel
Haluk Hekimoğlu
A. Kerim Tunç
Ömer Gürbüz Ercin
Mehmet Kılıç
Ali Satıcı
Rauf Halifeoğlu
İsmet özçoban
Mehmet Sucu
Eflâtun Gökşin
Coşkun Akyol
Mehmet Çelik
Doğan Nedimoğlu
Mehmet Koç
Hüseyin İşler
A. Gani Can
Tahir İnler
Lütfiye Büyükalp
Hasan Zaim
Cemil Bozan
Behçet Basu
Naci Güler
Halil Esen
Selâhattin Senger
Rasim Kumucak
Kadri Börküm
Zeki Kazmaçalan
Edip Terzian
M. Selim Sütçü
Ali Aeıdemir
Abdülbaki Yüzer
M. Salih Konakçı
Hatice Arman
Veli Karadeniz
Necat Cemiloğlu
Sıtkı ömerlioglu
Mehmet Kulaklı
Ahmet Kendir
Abdülkadir özçelik
Fikret Aktuna
Giyasettin Çetin
Ömer Hoşgören
Sabahattin Otçu
Celâl Karaaslan
Zeyat Rahvancı
Mecit Demir
Sait Bayabav
Tarh olunan
veriri (Mahsup­
l a r d a n önce)
T . L.
(**)
534
2273
558
13Ü3
5220
4970
(*)
(**)
(*)
34
402
(*)
2125
421
j
8
496
421
£ #**
y
^' * fC
j * -j
3903
2020
y
(*)
(*)
(**#^
1720
262
(*)
2773
408
965
16
138
y
12158
125
297
(*)
5095
(**v)
M ü k e l l e f i n a d ı ve unvanı
Mithat Keçeci
Ömer Tural
Hayri Aygün
Ahmet Ilıksu
Kenan Çakmak
Hüsamettin Saraç
Hasan Saraç
Rıfat Altun
Kâzım Yenice
Ali Ayna
Osman Kılıç
Tevfik Kılıç
Halil Motuk
Saime Günay
Haluk Fikret Asena
Perihan Asena
llyas Kömürcü
AH Büyüksavcı
İsmail Oktay
Kemal özbay
Resul Ilıksu
Fahri Büyükdağ
Halil Yalak
Ahmet Tufençi
İbrahim Tüfençi
Turfan Tüfençi
. Ekrem Onur
Arif Orhan Öztürel
Muhriban Erdem
Yaşar Güleş
Mahmut Elçin
Behzat Hayrullahoğlu
Memduh Atalan
Emin Genç
Mehmet Yücesoy
Gür m en Gürmen
Suphi Baybara
Murat Deveci
Ahmet Hoşsat
Eyyüp Hoşsat
Fahri Gül
Hatice Sevimli
Ahmet Can
Cemil Biçer
Ahmet Yetkin Dalak
Ahmet Agül
Fuat İplikçi
Medet Gel gür
Nizamettin özçelik
Niyazi Gönalp
Tahir Hanazay
Ramazan Kurt
Cemil Gündüz
Tarh olunan
vergi (Mahsup­
lardan önfce)
T. L.
4970
603
52
2470
1953
498
417
(*)
(***)
2085
4960
4028
4970
4153
312
3033
582
647
8644
(*)
2470
2470
2753
5683
498
673
201
337
(*)
3035
597
1820
(*)
1750
45
(*)
(*)
169
94
(*)
1463
161
1187
(*)
743
(*)
262
26
I! İ S
M ü k e l l e f i n adı ve u n v a n ı
Hacı Güneş
Aziz Ertaş
Mehmet Çobanoğlu
Şehmes Karakoç
Hafize Güler
Reşit Aslan
Ahmet İçen
Ahmet Yolcu
Ahmet Akbulut
İsmail Yeğen
Abdullah Koltak
Naim Yılmaz
Satoitfe: 13
(Resmî Gazete)
Tarh olunan
vera! (Mahsup­
l a r d a n once)
T. L.
221
128
134
1013
9
9264
(*)
134
40
S72
(*)
346
M ü k e l l e f i n a d ı ve unvanı
İskender Ayhan
ibrahim Ayhan
Musa Güler
Emin Koçak
Muhsin Gün
Medeni KaraJkoç
Mehmet Yılmaz
Selim Samur
Bekir Güçlü
Yusuf Kahraman
İsmet Çağlıyan
Cengiz Yavuz
Tarh olunan
veriri (Mahsup­
lardan önee)
T . h.
29
201
17
(*)
(*)
125
417
(*)
(**)
(**)
64
1900,50
M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
Hamit Akşahin
Abdullah Yiğiter
Rıza Özkuyumcu
Saüha Bilgi
Ahmet Yavuz
Rıza Uslu
Mehmet Şanhoğulları
Zülküf Karataş
Veysi Temiz
Fehmi Kaynak
Sedat Dicleli
Seyfettin Özkoçak
Reşat Ekinci
M. CeZâlettin özba.yhan
Fuat Aksu
Müfit Nedim özbay
Abdulkerim Çellbi
Kemal Kadıroğlu
M. Cenap Kılınççı
Nasif Halifeoğlu
Hamit Cizrelioğlu
Kadri Yentünk
Mehmet Aslan
Eşref Tiken
Celâl Gülşeni
Müşfit Tiğrel
Hüsnü Külhanoğlu
Ekrem Türsel
M. Ali Güzel
Ş. Müfit Cizrelioğlu
Orhan Pirinççioğlu
Suat öztoayhan
Nihat Özbayhan
Eyyüp Alış
Edip özbay
Şenol Özbay
Makbule özbay
Nazım özbay
İbrahim Pirinçal
Ömer Karacaoğlu
H. Mahmut Advan
Sadi Advan
Reşit Advan
Abdullah Ekinci
Mehmet Selçuk
Müşfik Kadıroğlu
Abdurrahman Cemiloğlu
Reşat Yengin
Metlin Erbüyükkan
Nuri Atılmış
Şeyhin IshaJkoğlu
Yusuf İshakoğlu
Halil İshakoğlu
Tarh olunan
verfti ( Mahsup­
l a r d a n iinee)
T. L.
973
1027
153
27
267
79
(*)
71
330
33596
(***)
(* **)
(***)
(***)
300
(***)
1553
205
(**)
675
(**)
315
10050
(***)
74
( ***J
450
(qı#*y
(* **)
^ * * * y
(**
## )
(***y
^
***^
( * * * y
151
750
(**>
(***)
^ ***)
M ü k e l l e f i n a d ı ve unvanı
Muzaffer Yazıcıoğlu
Müslüm Yazıcıoğlu
Refet Yazıcıoğlu
Hüseyin öztop
Ekrem Advan
Remzi (Diken
Hüseyin Abdioğlu **
Şükrü Bizanoğlu
Selim Eleman
İhsan Döl
Reşit Kanat
Sıtkı Yusufoğlu
Taeettin Ulucay
Ahmet Akyol
Nizamettin Laçin
Mehmet Demir
Z. Münir Cizreoğlu
Metin Cizreoğlu
Mahmut Kavak
Abdurrahman Yıldız
Kaya Bastacı
Hikmet Çelebioğlu
İhsan Bireci'kli
Fikriye Pirinççi
Beşire Pirinççi
Sinem Bastacı
Ezel Uluğ
Nizami Barutçu
Behzat Ülgen
Y. İzzettin Güran
Mehmet Niya
Ali Rıza Altay
Recep Azizoğlu
Kifayet özmuüu
Fahri Hamamcı
Hamit Yazıcıoğlu
A. Mecit Canlıoğlu
Yılmaz Varol
Nadir Varol
Alâattln Yersel
A. Selâm Çuhadar
Cesrail (Elmas
Hasan Değer
Y. İzzettin Yücel
Ali Yoğurtçu
CemilBayr aktar
Nafiz Eğilli
Mansur Konuksever
Abdurrahman Öner
Yavuz Müneyyirci
(*)
(**)
(***)
Tarh olunan
veriri (Mahsup­
lardan önce)
T. L .
300~
(•)
12
701
1750
(»**)
(***)
76
76
(*)
1703
(•»*)
25150
3638
947
4085
27053
32071
16253
36868
3903
675
11186
1673
1265
22468
26293
-6128
2038
4210
5778
7958
987
1723
4028
300
13289
5210
41125
5137
582
1447
12494
9169
3275
13544
8133
111
(**)
131
Vergi tahakkuk
etmemiştir.
Zarar beyan etmiştir.
Beyanname
vermemiştir.
İL
M ü k e l l e f i n a d ı ve u n v a n ı
Mahmut Güçlü
Şevket Ekinci
Hamit Üstündağ
Mehmet Sönmez
Sadık Karakoç
Ramazan Karakoç
İbrahim Çayır
Mehmet Acar
Şükrü Bulut
Şehmus Kaymak
Abdurrahman Burgaz
Tarh olunan ,
v e n d (Mahsup­
l a r d a n önee)
T . L.
(*)
(*)
322
397
22
26
526
522
74
(*)
M ü k e l l e f i n a d ı ve unvanı
Şehmus Kahraman
Şehmus Akarer
Hasan Orhan
Abdurrahim Alp
Mecit Çelik
Abdi Dönder
Ati Atabay
Halil AtaJbay
(*)
(**)
(***)
Tarh olunan
veriri (Mahsup­
lardan önce)
T. L.
(*')
(*)
(*)
1565
194
(*** j
<***)
(***)
Vergi tahakkuk
etmemiştir.
Zarar beyan etmiştir.
Beyanname
vermemiştir.
(Resımî Gasaete)
Sahife: 14
8 KASIM 1908
ÇERMİK
M ü k e l l e f i n adı r e unvan*
Tarh olunan
veriri (Mahcup­
l a r d a n once)
T . L.
M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
1447
Hıdır Ertuğrul
Halil Marangoz
Mustafa Coşkun
Mehmet Pamukçu
Zülfükâr Özkan
Mahmut Bayhan
Hüseyin Soysal
Muharrem Orhan
M. Emin Karaaslan
Ramazan Can
Mustafa Kartopu
Şaban Durmuş
M. Nuri Akbaş
Ali Dalkılıç
Ali Adngüzel
Bedri Adıgüzel
Osman Adıgüzel
Yaşar Coşkun
Aziz özdemir
Mehmet Koç
Ömer Murat
A. Şinasi Güner
(**)
(**)
(*)
71
2220
601
(...)
(»)
63
256
T a r h olunan
veriri t Mahsup­
l a r d a n once)
T . L.
(•*)
(**)
(***)
27
(*)
(*)
178
20
133
32
13
M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
İzzet Sezer
Rıza Ayyıldız
İbrahim öner
Abübekir özdemir
Mehmet öner
Hüseyin Aslan
Mustafa Bayraktar
Zülfükâr Uysal
Ramazan Uysal
Ahmet Uysal
Tarh olunan
veriri (Mahsup­
l a r d a n önee)
T . L.
(•)
44
9
(*)
(•)
94
430
84
138
84
M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
Hacı Uysal
Muhittin Özkan
Celâl Coşkun
Isa Koç
ismail Karadeniz
Hacı Karaaslan
Bekir Çelik
T a r h olunan
verai (Mahsup­
lardan önce)
T . L.
84
43
97
64
64
91
22
(*) Vergi tahakkuk etmemiştir
(**) Zarar beyan etmiştir.
(***) Beyanname vermemiştir.
ÇINAR
M ü k e l l e f i n a d ı ve u n v a n ı
Tarh olunan
verai (Mahsuplardan önee)
T. L.
Abdullah Gündüz
Alihan Ekinci
Nuri Ceylan
Kemal Mungan
Memduh Arza
M. Sait Erçek
M. Fikri îçöz
Edip Barut
Erkan Tuncer
Şakır Oğuz
VeU Uğur
Şehmus Dal
Mehmet Tunç
Mahmut Can
10
88
375
1513
49
(•)
(**•)
(...)
(...)
(...)
201
(*)
61
(
...)
M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
Hafit Okumuş
Ahmet Dinç
Ahmet Selçuk
Halil Altay
Abdullah Aydın
Sakıp Akkaynak
Abdullkadir Zeynal
AdU Akkaynak
Haydar Işık
H. Şerif Demirtaş
Nazım Göksu
Hasan Demirtaş
,Sedat Dicleli
Salih Aslan
İsmet Akmeşe
Abdullah Aktaş
Selahattin Akmeşe
Arif Çağlar
Sabri Behlülgil
Mustafa Seren
T a r h olunan
veraji (Mahsup­
lardan önce)
T . L.
372
701
(**)
(***)
1155
868
(**) Zarar beyan etmiştir.
(***) Beyanname vermemiştir.
M ü k e l l e f i n a d ı ve u n v a n ı
Ali Haydar öztürk
Şefik Kaplan
Erol Güneri
İsmet İpek
Mustafa İpek
Hacı Mehmet Güney
(***)
(*)
104
114
(***)
2850
450
2850
2050
450
(* *)
450
1200
(***)
v
Fahri Kahraman
Rıza Turan
Lâtif Kahraman
Halit Kahraman
Haydar Kaya
A. Kerim Kontürk
Sabri Tuncer
Aydın Akkaynak
Hüseyin Oruç
Aziz Ceylan
Ramazan Ceylan
Ahmet Demirtaş
Mehmet Demirtaş
Hatip Aydın
Mehmet Etiz
Hüseyin Töksöz
Dover Işık
Cemil Cogratay
T a r h olunan
verari (Mahsup1ardan önee)
T. L.
(..)
(*.)
5345
457
477
(*)
M ü k e l l e f i n adı ve u n v a n ı
Mehmet Dicleli
H. Ali Dicleli
Muharrem Altunteni
Hüseyin Akkoç
Macit Fikri Içöz
Kapdemir Zekâd
Ömer Ateşmen
Hüseyin Ceylân
Ömer Savaş
2907
2907
2022
2839
11607 •
12103
2519
(•*)
.*)
(
(**) Zarar beyan etmiştir.
M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
Kalo Yeşü
Mehmet Çetin
Şevket Bozkurt
Seyithan Koç
Ali Tomar
Bekir Akçam
Tarh olunan
verai (Mahsup­
lardan önee)
T . L.
5764
1607
(*.)
933
4595
M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
Mehmet Uluğ Noyan
Ali Kahraman
Zübeyir Kahraman
Hüsnü Savaşçı
Enver ıBulut
Tarh olunan
verari (Mahsup­
lardan öncel
T . L.
(***)
(***)
(***)
(*)
345
315
450
450
645
375
360
625
375
M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
M. Ali Üstün
Şemsettin Ceylan
H. Hamit özmen
Ahmet Karadeniz
Şehmus ölmez
H. Tahsin Keleş
Hıdır Pamukçu
Süleyman Solhan
izzettin Demirtaş
Cemil Aslan
Mehmet Varlı
T a r h olunan
veriri (Mahsup­
lardan önee)
T. L.
360
360
330
338
450
81
134
330
(...)
(***)
(***)
(*) Vergi tahakkuk etmemiştir
(**) Zarar beyan etmiştir.
ERG ANİ
Tarh o l u n a n
veros < Mahcup­
lardan Snee)
T . L.
T a r t alunan
renrJ ( M aks un­
lardan anea)
T. L.
(*)
(*)
(**)
13
94
175
H A
M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
M ü k e l l e f i n adı ve u n v a n ı
DİCLE
ÇÜNGÜŞ
M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
T a r h olu
verai ( M a h ı u p lardan öııee)
T. L.
Tarh alunan
verai (Mahsup­
lardan fine»)
T . L.
(**)
(**)
(*>
(*)
(*)
M ü k e l l e f i n adı ve u n v a n ı
Mustafa Subaşı
Kadri Güldoğan
Fethi öztürk
Adnan Aral
İzzet Solmaç
Mehmet Taşer
Ahmet Karakaş
ö. Adil Öztürk
Halil Taştekin
M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
Ömer Akçam
Remzi Atillâ
Polat Akdeniz
Ramazan Toy
M. Ali Şahin
Hasan Ölmez
Yaşar Polat
Tarh olunan
verai (Mahsup­
lardan önee)
T. t.
357
427
(**•)
7783
(*>
425,43
2603
(*)
955
Tarh olunan
verai (Mahsup­
lardan onee)
T. L.
229
229
94
148
71
10
64
M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
Şevki Taştekin
Hayri Güldoğan
Faik Altan'
Bekir Aral
Kamber Taştekin
Fahri Bul haz
Abdurrahman Yılmaz
Nusret Güney
M ü k e l l e f i n «dı ve unvanı.
Mustafa Güçlü
Zülküf Güçlü
Derviş Şahin
Eyyüp - Aslan
T a r h olunan
•eo-ai (Mahsup­
lardan once)
T. L.
417
1175
241
238
601
5220
372
248
Tarh olunan
verai (Mahsup­
lardan önee)
T. L.
208
114
76
250
(*) Vergi tahakkuk etmemiştir
(**) Zarar beyan etmiştir.
RO
M ü k e l l e f i n adı ve u n v a n ı
Aslan Tunçbüek
Mehmet Kahraman
Rıza Kahraman
Gıyasettin Kahraman
Tarh » i m a n
•er»,! (Mahsuplardan önee)
T. L.
2923
(***)
^**#}
(**)
M ü k e l l e f i n adı ve u n v a n ı
Seyfettin Gündoğan
Mehmet Şenol
Tarh. o l u n a n
retvl (Maluan.
l a r d a n onee)
T. L.
(*)
(*)
(*) Vergi tahakkuk etmemiştir
(**) Zarar beyan etmiştir.
(***) Beyanname vermemiştir.
8 KASIM
(Reanaî Gaaete)
im
H AN t
M ü k e l l e f i n adı ve u n v a n ı
Zeydin Baran
Yusuf Karayel
Rıza Yaşar
Yusuf özbey
Ahımet Bulut
Necmettin Gönenç
•Dr. Metin Görgülü
Münür Arcagök
Mustafa Gündüz
T a r h olunan
veriri (Mahsup­
l a r d a n ünce)
T. t.
(*)
(*)
(*)
(*)
İH
286
(*)
64
(*)
Mustafa Oktay
Ahmet Oktay
Mehmet Oruç
Hasan Aslantaş
Mustafa özbey
Gülabdin Oğuz
Vergi tahakkuk
T a r h olunan
. v e r g i (Mahsup­
lardan önce)
T. L.
(*)
{*)
(*)
85
(*)
(*)
etmemiştir.
M ü k e l l e f i n adı ve u n v a n ı
Süleyman Arcan
Selami Özcan
Mustafa Kızıl
(**)
Zarar beyan
15
LİCE
KULP
M ü k e l l e f i n adı \ e unvanı
(*)
Sahaf e:
T a r h olunan
veriri (Mahsup­
l a r d a n önce)
T. L.
134
1621
(**)
etmiştir.
. M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
9454
(**)
28784
<**)
(**)
Ömer Akbaba
Hayri Fırat
Ziya Dindar
Halil Dündar
Ali Kızılkaya
(**)
Zarar
Tarh olunan
vergi (Mahsup­
lardan önce)
T . L.
beyan
etmiştir.
SİLVAN
M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
Sadık Döver
Ali Orhan Demirci
Burhan Güllü
Mustafa Aziaoğlu
Zekeriya özbekin
Ali Hekimoğlu
M. Faris Azizoğlu
Abdullah Yargıcı
Emrullah Sutşurup
Şerif Demircan
Davut Yıldırım
Süleyman Dülger
Salih Kmnç
T a r h olunan
vergi (Mahsup­
l a r d a n önce)
T. L.
99
9050
208
61
(**)
(**)
(#**)
887
887
17
(*)
1595
(*)
M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
Abdullah Eker
Yümmü Üstün
Halil Aslanlı
Sıddıik Yavuz
(Şemsettin Yavuz
Nafiz Yıldırım
Mehmet ölçer
Ahmet Sağırdağ
ıSaît Sanlı
M. Şirin Solmaz
Mustafa Gümüş
Hilmi Direkçd
Paşa Demirkaya
Tarh olunan
vergi (Mahsup­
lardan önce)
T . L.
18 ••
(*)
(*)
'(*)
(*)
835
18
228
432
181
21
3070
367
M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
ihsan Oğul
Mehmet Badır
Ekrem Öztunç
Nuri Hekimoğlu
Mehmet Hekimoğlu
(M. Salih Kesici
Hikmet Çevik
Alparslan Kızıltuğ
Cemal Sönmezer
Mustafa ipekçi
Mehmet Dede
Abdülkadir Bağcı
Dilaver Erbil
T a r h olunan
vergi (Mahsup' l a r d a n ünce)
T. U
(*)
(*)
2153
91
91
148
131
(•*)
1673
(...)
(...)
(...)
M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
Faik Toprak
Mehmet Barut
Ahmet İlbeyli
Abdürrezak Güler
Hasan Işık
Celâl Aydınak
Mahsumı Yıldırım
Faik Döver
Refik Döver
(*)
(**)
823^
T a r h olunan
vergi (Mahsup
l a r d a n önce)
T. L.
(*)
91
(**)
(-**)
(...)
<•)
(**)
72
99
Vergi tahakkuk
etmemiştir.
Zarar beyan etmiştir.
Beyanname
vermemiştir.
E Dİ K N E
M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
Saadet Yardım
Matatya Aron
Rahmi Bankacı
Nadir Cent
Şamil Haras
Macit Çıray
Recep ö. Duru
A. Rıza Alperat
Ahmet Kurt
Muzaffer Sertabiboğlu
Cevat Eke
Yasef B. Bağcıoğlu
Sait Ataözden
Hüseyin Gültekin
F. Ömer Çaylı
Osman Özmerdiven
Hakkı Ovacık
Sedat Sözmen
Ali Firuzan Akman
Nejat Karsak
izzettin Gökmen
Coşkun Başaranlar
Nejdet Yaşın
Nida Kaptancı
A.Özden Köylüoğlu
Şerif Kürkçüoğlu
Yıldız Kuzel
H'ehmi Basmacı
rekin Sayınbaş
Zekeriya Tatlı
Hasan Inağ
Ahmet Bozdoğan
nuhi ipek
Tarh oiuuaa
vergi (Mahsup­
l a r d a n önce)
T . L.
6842
3720
9614
13033
5683
2073
16721
6033
1281
6989
532
4278
8039
6989
6558
2803
2670
2870
5858
3970
2073
861
3070
(*»»)
943
2803
624
10408
4095
1820
1903
109
795
M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
Süleyman Koçak
Raşit Kutoğlu
Hasan Aşçı
Muzaffer Zağralı
Sedat Ağaoğlu
Muzaffer özdöl
Halil Mirasyedi
Rıza Tüylü
Sabri özkuru
Nazmi Çelik
Ahmet Kavuranlar
Murşiddin Tek
Fehmi Karşılıklı
Y. Çetin Ardalı
Salih Gerçek
Ehat Vardar
A. Rıza Ataktürk
A. Hamdi Uğurlu
ilhan Sengelli
M. İhsan Tümkan
Turhan Yolageldili
Orhan Tülümen
M. Cevat Sayın
M. Sacettin Tunca
Zafer Anbağ
Salim Arseven
A. Savni Gizligöz
Mahir Ülküsal
Abdülhalim Altınel
Mehmet Erşan
A. Ulvi Uğurlu
Fikret İnsel
Sabahattin Şenveli
T a r h olunan
vergi (Mahsup­
lardan öu«je)
T. L.
3778
438
795
1355
1515
747
184
927
(***)
301
258
148
218
883
3520
(* * *)
423
4278
1155
384
4720
1423
2403
4778
5939
4538
781
6733
2388
955
1501
1581
Tarh olunan
M ü k e l l e f i n a d ı ve unvanı
Burhan Işıkseren
Hilmi Oral
Yusuf Çaktı
Yılmaz Hamamı
Burhan Çay
C. Sinan Sayın
Vitali Halfon
Nesim Lago
Ahmet Çetin
Rifat Yılmazer
Rasim Geçit
Kemal Argün
Hayim Kan
Kadri Nemlioğlu
Nesim Avigdor
Sabrı Çetin
Hakkı Çetin
Hayim Yahya
israil Kan
Muharrem Harmanlı
N. Kemal Haseki
Süleyman Es
Salamon Kalvo
Mehmet Ay
Davit Yahya
Remzi Tanyeli
Mehmet Pehlivan
Şaban Açıkgöz
Sabrı Işbakan
H. Kenan Türksoy
Yasef Benşuef
Hikmet Gürakm
Mahir Tüzün
vergi
(Mahsup­
lardan tince i
T. L.
3970
785
915
264
294
13
12253
5163
94108
6033
20443
27625
17621
14689
36521
15483
15483
7783
17396
5778
22796
10933
5508
8483
6558
15133
2070
9264
1081
(***^
1555
7528
941
M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
Nusret Önder
Orhan Yönel
Remzi Gönüldinç
Hüseyin özakıncı
Ali Tuncer
Ali Eritir
irfan Hoşkan
Mehmet Kiriş
Halil Gümelcinel
Fevzi Sakaoğlu
Rahmi Erdal
Turhan Yönel
Mehmet Eridil
O. Nuri Uyanıktır
Ahmet Soyarslan
Hamdi Erener
Emin Sarpdere
Kemal Saatçi
Emine Yanarışık
Osman Şen
Abdülkadir Barış
ismail Koksaldı
Metin Yergin
Şükran özler
llter özakıncı
Çetin Yalgın
Oemal Meriç
Uya Aziz
Rafet örenll
Şevki Boral
(***)
Beyanname
T a r h olunan
vergi (Mahsup­
l a r d a n önee)
T . L.
1823
2920
199
3738
4720
1315
3720
1527
6464
2670
165
5095
145
663
282
707
921
258
(...)
517
517
442
562
459
4413
354
21
14083
11983
6208
vermemiştir.
(Re«c»j Gazete)
S«hife: 16
8 KASİM 196«
Ban
M ü k e l l e f i n adı ve u n v a n ı
Şevket Boral
A. Rıza Nurışık
ihsan özakhun
H. Şahin Güder
Behzat Önengüt
Kâmuran Nurışık
Yılmaz Şimşek
ibrahim Cankafh
Hayim Sofyah
Yako Kalvo
Ramazan Ozan
Mehmet Helvacıköylü
Hüseyin Varnatopu
Misel Ovadiyo
Mehmet Çağlı
Mehmet Gedik
Ahmet Yılmaz
Mustafa Hatipoğlu
Tahsin Mutlu
Şükrü Özkan
Necmettin özcan
ismail Yagveren
Şükrü Gülıbrişim
Nuriye Beşer
Fatma Beşer
Reşide Beşer
Ali Özgür
Ali Akgün
Akif Tanyeli
Tahsin Yıkar
Kemal Koman
Hüseyin Çalışkan
Hasan Ganısel
Sami Izgız
Mustafa Kutlu
Davit Kaniter
Sami Çelikyay
Nuri Ciciler
Hasan Helvacıköylü
Hasan Çetin
Abdullah Subaşı
Hayim Kaniter
Kâmil özerdoğan
Turgut Haybat
Arif Göğüsgeren
ismail Filibe
Necati Çetin
Ferdiye Sryener
Kıymet Dimetoka
Hüseyin Yalçınbaş
ibrahim Sedefçi
Menahem Kanitler
Terla Kanitler
Nalama Kanitler
Osman Salcı
Halil Çoğ
Ahmet Engür
Haydar Raydolar
Hasan Beşer
Marko Kan
Y. Pepo Mıtrani
Nesim Mitrani
Zeynel Taşkın
Jak Sarf ati
Leon Sarfati
•Vako Özkamhi
Faik Akkaynak
Y. Pepo Sarfatiler
Kâmil Ergel
Ahmet Çakmaklı
Yasef Grosyani
T a r h olunan
vergi < Mahsup­
lardan oneel
T . L.
468
4038
417
8670
4028
6208
1820
141
609
8039
2620
(* *)
(* *)
2873
1247
245
4038
526
267
(.*)
53
(*)
292
9
(*)
(*)
1788
(* * *)
3913
715
3523
282
1015
(***)
1527
457
3320
(*)
3053
*,)
522
549
213
1281
1007
453
1041
(*)
1147
151
1567
549
(* * *)
1475
655
1381
15
294
339
17518
13908
14083
727
15228
15053
1295
961
10503
1227
1115
1075
(
M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
Demirtaş Bilgen
İlyaz İpekten
Cevdet ikiz
Samoel Sarfati
Yusuf Güçyener
Mose B. Eskenazi
Nesim B. Eskenazi
Mehmet Atağ
Ahmet Sipahi
Csmaa Sipahi
Şükrü Yavuz
Kaıf Alamut
Mehmet Balcı
Muammer Kaytan
Ahmet Yetiş
Ali Uçar
Osman Harma
Yüksel Beştepe
N. Horasani İnayetullah
Arslan Amaç
Ahmet Engin
Şemoıl Kaneti
ibrahim Satkunlar
Remzi Nazıroğlu
Ahmet Sefa
Remzi Akgün
Sami Gökdemir
Şükrü Tan
Alı Harman
Nesım Antika
Cahit Kayan
Ahmet Işbilir
Süleyman Kirişçiler
Salih Gusınalı
Mustafa Yavuz
F. Remzi Denkal
Yusuf ipekten
Mustafa Urtekin
Ali Kırmızı tepe
ihsan Özardalı
M. Hulusi Tüküs
Mustafa Metin
Refik Geçit
Halil Akar
Hamdi Lüküs
Ahmet Beştepe
Tevfik Doğan
ismail Zünbül
Mustafa Mercan
Mehmet Şahin
Ahmet Çakan
Mehmet lyıgüden
Abdurrahman Dinçman
Salih öztüre
Tayyar Ertopuz
Mehmet Kayalar
Galip Özgüner
Hilmi Engin
Hüsnü özer
İbrahim Serez
Naftali Mitrani
Mustafa Kırmızıtepe
M. Kemal Şentel
Rahmi Akmcan
Çetin Gürbüz
Cenap Ağaoğulları
Cevat Ağaoğulları
Rıza Balcı
Saadet Vardar
Hasan Osma
I. Hayri Deneri
T a r h olunan
• eriri (Mahsup­
lardan o u c e l
T . L.
222,83
462
1501
26950
3070
2570
3520
t***;
412
2870
5589
(*)
151
128
ısı
1367
603
17.18
827
2153
2520
U75
813
201
1221
238
767
5773
1155
2573
1247
622
1501
1087
108
1838
(***;
352
1327
2920
148
12078
91
3123
703
1061
2338
661
(*)
1120,15
128
(-)
1043
907
3220
1035
2803
558
3720
3170
101
995
12158
4423
58611
16153
2665,31
573
2688
2488
M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
Erdoğan Dönertaş
Nejat Balcı
ismail Keskin
Mehmet Kbker
Ramazan Saç
tmmet Ökten
Hasan Keskin
Sedat Zağra
Eyüp Unakıtan
T. Erol Dönertaş
I. Galip Ayvazoğlu
Bennun Baruh
Hişon Bennun
Şinası Dörtok
Yuda Romano
Yasef Romano
Viktor Adato
Ruhi Oğan
Hasan Şener
Ahmet Şener
Fatma Şener
Abdülkerim Kayalar
Hüsamettin Değirmenci
Şahap Değirmenci
Celal Değirmenci
Mehmet Çamlısoy
Bayer Natan
Osman Ergüden
Ruhi Durmazer •
Şahap Değirmenci
Veli Uskan
Ekrem Durmazer
Bayram Ertopuz
Hasan Keskin
Şerafettin Uğurlu
Turgut Ertopuz
Eşref Baykal
Ömer Demirel
Eşref Kasap
Meseud Köseler
Tosun Keskin
Ahmet Ungan
M. Ali Şinik
ismail Şahin
Mustafa Aygiin
Süleyman Şekerli
Hüsnü Basıkçı
Muammer Nuray
Nevrakop Remiz
Hayri Akıncı
Mithat Ertouz
Nevrakop Abdullah
Hüseyin Top
Necati Üşenti
Hasan Yıldız
Mustafa Tunca
Suat Nazmi Sıdar
Şefik önengüt
Perihan Nur ışık
Tuncay Fenerci
Hasan Esenkal
Salamon Adato
Bohor Pilesof
Hüseyin Kızıltuna
Adıl Yücelen
Ömer Subölen
Hasan Akmcıer
Mehmet Şenkal
Ramazan Şar
Niyazi Aydınlık
Sadık Aydınlık
T a r h olunan
veriri t Mahsup­
lardan o n c e !
T . L.
8592
2888
3235
4163
71
(* * *)
667
5683
(* *)
6317
85858
6828
2170
36661
18643
16721
11983
(**)
(**)
(*# ^
(* *)
3220
5764
2703
3653
125
125
1261
921
3970
415
2553
2570
(*)
2703
21638
(* * *)
667
1261
1381
432
3778
1720
961
641
309
3588
427
{* * 3- )
3453
1201
(*)
17171
12953
9883
29911
30446
1201
2970
55
79
376
(.*)
225
M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
İzzet Örnek
Vehbi Şarbalkanlı
Hasan Dünya
Arslan Pekçekgin
İsmail Bilen
İbrahim Çırpan
Hüsamettin Eriten
Semoil Kasuto
Turhan Ocak
Azem Ayaz
Ömer Ayaz
Sadık Ezmen
Mehmet Maltepe
Ali Porna
İbrahim Ertosun
Saniye Yeşil
Hüsamettin Konuksever
Hasan Çakal
Mustafa Rende
Zeki Tatlı
Mehmet özhisar
Şakir Esenkal
ibrahim Bildik
Mehmet Adriyatik
Mehmet Iş bakan
Hayrullah Eroral
Recep Göktepe
Necati Gedik
Cemal özsöker
Mehmet Arslanbakan
Yılmaz Göktepe
Cengiz Özalp
Tahsin Denizeri
Tacettin Kızıl
Ahmet Altınel
Cavit Zıpkınkurt
İbrahim Mandalı
Osman Kurtoğlu
Nâzım Ulukan
Muallâ Ertek
Metin Erişen
Hamit Şenay
Kenan Yılma
Fikret Engin
Mustafa Darcan
Ahmet Şıdım
Rüstem Şar
Hüseyin Kireççi
İlyas Unakıtan
Mahmut Eryeğit
Cevdet Beşdallı
Yusuf Vatansever
Sezai Girgin
Murat Şener
Mehmet Taşçı
Ali Özduygulu
Rezzan Ertan
Sabiha Onur
Nihat Korali
Tufan Şenyelli
izzet Fıçıcı
Nejat Uygun
ibrahim Güler •
Hayri Tokel
ibrahim Döker
Cemal Günerden
İsmail Ertay
Tarh olunan
versri (Mahsup,
lardan onee)
T. L.
45
1021
357
438
(**)
165
715
472
128
567
2770
1107
507
592
1407
8067
(* *)
1381
4653
3845
55S9
2753
9533
1180S
6033
124
(*)
2720
25
412
1163
1163
577
417
1315
(**)
(*)
248
(***)
1045
208
(*)
901
801
532
151
675
781
357
703
201
221
292
715
(*)
28
(* *
*)
(*)
1938
7
4923
175
967
1033
477
168
( t u )
397
2520
2520
(*)
(**)
(***)
Vergi tahakkuk
etmemiştir.
Zarar beyan
etmiştir.
Beyanname
vermemiştir.
8 K A S I M 1966
Mükellefin adı va unvanı
(Resmî Gazete)
Tarh olunan
•ergi (Mahsuı-lardan önce)
T. L.
Mükellefin adı ve unvanı
Tarh olunan
vorRİ (Mahsup­
lardan onee)
Ti L.
Nihat- Ertay
Hüsamettin Gürsoy
Hasan Yükselen
Enver Uludere
Bahattin Izgın
İsrail Reytan
Ali Karaca
133
6464
252
(* *)
303
195
84
Fikret Güldiken
Salih Zorlutuna
Kâmil Denkel
Süleyman Bilgen
Kemal Şağban
Sabahattin Parsoy
Münevver Ardan
5858
1515
5095
14433
33268
Tunç Üçer
ibrahim Nazlıay
-Murat Korkmaz
Cemil Sözer
B. Nesim Bakış
Hilmi Atakan
M. Ferit Evrensel
161
108
453
/
188
577
3288
1738
Hikmet öncelay
Şaibe özersü
Hadiye Uygun
Zehra Dağdeviren
Muammer Ertalay
Emine Şencan
Nejat Tuncer
Nuri Alışkan
Ali Zorluoğlu
Erol Y a ş a r
Filiz ö z e r
Mustafa ö k e
Mecit Etker
Cevat Değirmenci
681
2153
1487
414
29
Cevdet Değirmenci
Niyazi Kemer
A l i Günaydın
Selâhattin Cankaflı
Cengiz Varnatopu
İbrahim Artan
Yusuf Pazarcıklı
Hayim Adato
(*)
201
3670
Mordu Civre
Davit Benromano
İsmail Güner
Y a ş a r Erişken
Ahmet Kadimi
Mustafa Işıkatan
Mustafa Çolak
Mükellefin adı v*s unvanı
Sahife: 17
Tarh olunan
vergi (Mahsup­
lardan onca)
T. L.
Mükellefin adı ve unvanı
Tarh olunan
varol (Mahsup­
lardan önee)
T. L.
İsmail Erbatur
Ali Havsa
Memduha Tunaman
lyican Tunaman
Tuna Tunaman
Göver Tunaman
Caner Tunaman
726
2238
(***)
3520
(***)
(***)
Rıdvan Canbay
Halil Balcı
Aysun Baltaoğlu
Göksün önder
Hüseyin Uzun
Halim Meriç
Hüseyin Şahin
(*)
118
2675
1823
(***)
1720
534
(**)
513
444
2273
(***)
5900
Feyzullah Aran
Fevzi Aran
Ergun Havsa
Hüseyin Dağdevir
Doğan Güner
Ali Tunay
Nazmi Çalışkan
3303
1653
801
131
(***)
5643
908
M. Hakkı Meriç
Ali Dündar
Hüsnü Kılıç
Mustafa Kılıç
Esat Şahin
Sadık Şahin
Ahmet Çelilt
İzzet Kızıldemir
Mustafa Dökmen
Nimet Kandı
Nermin Bilgen
Hüseyin Dökümcü
Ahmet Üser
Mehmet Sezginer
588
483
(***)
(***)
168
j
1920
Süleyman Dağdeviren
Arif Uzun
Arif Aran
Hüseyin Günaydın
Üzeyir Günaydın
Hüsmen Gülbahar
Hikmet Gülbahar
Hasan Erdensoy
Ahmet Erden
Yusuf Erdem
Hasan Erdem
Esat Erdem
Hüseyin Tuna
Mustafa Akgün
(*)
(***)
2788
5442
6383
Galip Erdurmaz
Sait Timurçin
Saffet Sarptır
Mürüvvet Aras
Fikriye özakincı
Nejat Berber
llyas Gürsu
Naciye Ürektürk
1095
4778
(***)"
(***)
Emin Gülbahar
Mustafa Ergeç
Emin Şeymen
Mustafa Karabıyık
Mustafa Vatan
Nuri Yüceer
Fehim Kavdır
Mustafa Kavdır
3220
375
(***)
148
4015.50
2327,50
(*)
n
i
(***)
(***
781,50
1514,22
.;***)
81
3036
2053
1447
1161
475
(*)
(*)
263,73
(***)
Hasan Akgün
Habil Akgün
Mehmet Akgün
Ali Baran
Ali özdemir
Recep Keskin
H . Basri Yumurtacı
Nadir Yumurtacı
1395
1041
3088
1381
(**)
537
121
Zekiye Celep
M. Sahabettin Bora
Fatma Çakanlar
Nurettin Oguztürk
Emine Bankacı
Hayriye Bankacı
Hürriyet Atabek
1443
(***)
843
1225
1043
983
1105
Salim Kavdır
Hamdi Yıldız
Emin- Girgin
Ahmet Kızanlık
Mustafa Yavaş
Musa Yavaş
Ahmet Yavaş
81
5
(*)
402
(***)
37
79
Sadık Akan
Bakir Kovankaya
Halil Taşkan
Salim Çakman
Behçet Arda
Şerafettin Yılmaz
Mustafa Candemir
312
1107
1281
627,50
79
889
660,50
(*)
300
(***)
477
615
820,10
429,50
439,50
Ahmet Silâh
Mehmet Sözer
İsmail Koç
Behzat Bilkular
Bahattin Kuruyemigçi
Mustafa Kerimler
Tevfik Kerimler
Abdullah Şanlı
Nesim Baharcılar
Hasan Sayın
Beşir Kerman
Coşkun Şenveli
Ahmet Engin
Fikriye Orhun
(*)
178
2220
(***)
687
(***)
(*)
8389
681
81
179
489
502
87
Nazlı Belirgen
Şakire Aygün
Hadiye Kıygı
Fahrünnisa Bilgen
Ş. Vehbi Ünsaç
Mehmet Demirsaran
Hasan Çelikörs
Fahri E r t ü r
Bühter Maksutoğlu
Ayşe Ağaogulları
Memduha Serez
Mezune Ataktürk
Güngân Karsak
İsmail Akşit
963
(***)
3023
765
303
468
1165
520
983
(**«)
(***)
1145
(***)
Murat İzmir
Hüseyin Tüfekçi
Ali öztürk
Kâmuran Güler
Galip Güler
Recep Kılıçaslan
Mehmet Dağdevir
Hamdi Dağdevir
Sabri Dağdevir
Niyazi Akıncı
Sabri Yüceer
Orhan Günkan
Erdem Günkan
Ahmet Dağdevir
52
641
18
241
2919
3288
671
355
104
(***)
(***)
Bahattin Candemir
Turgut Canbay
Hasan Canbay
Tunay Hasan
Y a ş a r Mert
Niyazi Sezen
Necip Sezen
Mehmet Sezen
Arif Akdoğan
Halil Akdoğan
Fatma Akdoğan
Nebibe Akdoğan
Mustafa OkHüseyin Ok
(*)
424,50
(*)
758
484
704
(*)
<*)
734,50
(*)
(*)
(*)
492
(*)
Kadriye Can
İrfan Tanrıverdi
Safiye Karaca
Hayri Cengizak
Ahmet Soysal
Mehmet Esen
72
348
(***)
165
1101
(*)
707
4028
562
995
483
11
2720
3470
324
H . Rahmi Kıvanç
Zeki Erişir
Meliha Yolageldili
Baki Yaltırak
A l i Açıkalın
Mümin Bayram
Osman öztürk
Recep öztürlt
Hasan öztürk
706
(*)
(*)
S. Nail öztürk
Süleyman öztürk
İbrahim Çelik
(*)
(•)
(*)
Muzaffer Çelik
Selâmi Çelik
İsmail Karapınar
Mustafa Karapınar
(*)
786
670
4
Ahmet Karapınar
Şuayip Deniz
Hüseyin Girgin
Haşim Çetin
İsmail Çetin
Niyazi Kara
Rasim Bahar
31
347
424,50
665,50
(*)
570
527
Bedir Kasrat
İbrahim Ertos
Rafet Erol
Mustafa Ertos
Salih Gezgin
Yusuf Sülün
Burhan Berîk
Hasan Ayyarlar
llter Konuksever
H . Kamer İsmen
Gülümser Yetişen
Ahmet Beşer
Mehmet Paçarız
Ergüt ö z e r
Türkân Seçkin
(**)
(*)
9533
(**)
(**)
297
Cahit Belgin
Tahir Erman
Osman Bağdaş
Nadire özkökten
Muzaffer Erdoğan
Muhittin- Ağaogulları
S. A l i Kurban
Hasan Maksutoğlu
Ali öğünç
Arif Köker
Mustafa Köker
Emin Yıldırımlı
Avigdor Fırtına
Metin Köker
2475
Ziya Alp
(**)
(***)
965
2720
474
(***)
785
1527
7433
502
803
399
74
6908
570
11458
520
2535
827
1147
325
827
2225,21
İlhan Tüzümen
Osman Kızılkan
Ali Osman Kızılkan
Ömer Kızılkan
Mehmet Kızılkan
Recep Kızılkan
Cemali Dinç
Hüsnü Eser
Recep Engin
Ahmet Balıkçı
Raşit Ziya
Şükrü Ziya
Mecit Ziya
Hasan Günaydın
İsmail Balıkçı
Aziz Balıkçı
Hüseyin Balıkçı
Hasan Balıkçı
Mustafa Balıkçı
Mehmet Canbay
Hüseyin Canbay
158
1237,50
(*)
(*)
652,50
(*)
(*)
747
2503
387
(**)
998
(**)
175
683
322
282
282
322
1237,50
(*)
423
870,09
(•)
316
577,50
1466,16
(*) Vergi tahakkuk etmemiştir.
("-'*) Zarar beyan etmiştir.
(***) Beyanname vermemiştir.
Sahife: 18
Mükellefin adı ve unvanı
Kâmil Güler
İsmail Fındık
Ömer Fındık
Ali Fındık
Ahmet Bilim
Kâmil Bilim
Galip Bilim
Yusuf Bozkurt
Mehmet Terzi
Salih Terzi
Mustafa Terzi
Muammer Şener
Remziye Şener
Süleyman Çomak
Zekeriya Göksu
Enver Göksu
Hüseyin Nurel
Mehmet Tabatpehlivan
Üzeyir Yetkin
Kasım Yetkin
Tahsin Yetkin
İsmail Yumurtacı
Cafer Yumurtacı
Faris Karakurt
Emin Çiftçi
Ali Ünal
Abbas Bozkurt
Kâmil Sayan
Ahmet Sayan
llyas Fereh
Recep Kaldır
Suphi Yılmaz
Sedat Yılmaz
Nihat Yılmaz
Şevket Yılmaz
Ayşe Fikret Yılmaz
Ömer Yıldınmlı
Faruk Ylıdınmlı
Mustafa Bademlik
Adem Ayaz
Ali özcan
Kadir özcan
Hayri Özcan
Rasim Altınok
Recep Altınok
Naim Altınok
Hilmi Altmok
Recep özer
İbrahim Sakaroğlu
Rabia Şener
M. Ali Kovancı
İsmail Yıldınmlı
Şuayip Yıldınmlı
Ahmet Yıldınmlı
Mustafa Yıldınmlı
Hasan Tarlacı
Ali Tarlacı
Mustafa Tarlacı
Şükrü Tarlacı
Aziz Tarlacı
Ahmet Ocak
Recep Ocak
İsmail Ocak
Halil Çalışkan
Nazif Çalışkan
Recep Çolak
Oktay Tayfun
Ayhan Tayfun
Derviş özkıral
Mümin Akgün
Tahsin Akgün
8 KASIM 1966
(Reamî Gazete)
Tarh olunan
verei (Mahsup­
lardan önce)
T . L.
241
198
198
392
632
(*)
(*)
666,22
668,50
11
146
294
795
340
501,50
(*)
395
5,02
1338
171
294
1070,31
101
483
509
(*)
426
470
430
417
108
1945,46
541
582
675
105
1201
767
875
(*•)
481,50
225
198
314,25
225
171
171
462
1186,30
339
612
1141
1195
1087
1141
815
131
185
239
131
300
841
111
576
135
1081
552
459
459
405,51
198
M ü k e l l e f i n adı ve u n v a n ı
Muhittin Akgün
Mehmet Fereh
Halil Canan
Çetin Canan
Remzi Altınok
Mehmet Altınok
Osman Altmok
Ali Çanın
Veli Çetin
Rahmen Çetin
Tayyip Çetin
Eyüp Çetin
Ali Çetin
Mehmet Akar
Bedri Akar
Ahmet Bolu
Rahmi Bolu
Mehmet Karagöz
İdris Karagöz
Mehmet Ünlüsoy
Rüstem Topsel
Seyit Ali Benzerli
Şakir Çabuk
Ahmet Sansakal
Hatice özsoy
Osman Tuna
Hüseyin Gürbüz
Ali Arlı
Rıfat Aksoy
Şükrü Geliş
Selâhattin Kuntel
İzzet Tütün
Kadir Kuntel
iskender Takkeci
Nejat Atlığ
Hasan Karakoç
Mustafa Arda
Şaban Tavşan tepe
Erdoğan Elkut
Mehmet Gülvodlna
Galip Benek
Emin Atbakan
Bekir Çömlekpmar
Ayşe Oktel
İbrahim Özkoç
Hidayet Şahin
Mehmet Koyuncu
î. Sami Bozdoğan
ibrahim Tafçı
Raşit Ergül
Şakir Dinçman
Raşit Kayataş
özcan Altınel
Ersin Kızılkayacık
Turgut Sivrikaya
İbrahim Kimokim
İsmet Güğümgüler
Ali Özkayalar
Hamdi Alkan
Sabri Karstır
Yasef Mazalto
ismail Teksöz
Halil Teksöz
Jak B. Malki
Albert B. Malki
Albert Sarfati
Hüseyin Erşet
Osman Tanyer
Sadık Tunay
Yaşar Yardımcı
Nuri Cay
Tarh olunan
v e r s i (Mahsup­
l a r d a n önce)
T. L.
171
498
390,50
56
673
(*)
(*)
462.50
941,38
(*)
(*)
402
(*)
457
457
579,50
387
2220
2220
727
312
10
47
121
430
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
131
55
3738
131
1021
342
342
121
(*.*)
(*)
98
(•**)
185
(***)
138
(*)
27
4048
74
453
564
128
198
171
68
(*)
(*)
(***)
198
(***)
6128
20771
20893
17846
22693
27850
18728
5220
8389
73884
841
M ü k e l l e f i n a d ı ve unvanı
ismail Derman
Recep Pekgirgin
İbrahim Yetiş
Halil Sivrikaya
Alâattin Akgün
Nazmi Rasna
Neyama B. Malki
Rafet Vardar
Fatma Atakan
M. Ali Erşet
Arif Ekinci
Abdullah Nurlu
Ali Güler
Ahmet Şenkal
İbrahim Kılsedar
Ahmet Vardar
Remzi Geeçli
Cavit Ergülen
Ayten Atakan
İsmail Arabacı
Namık Ergin
Kenan Ergin
Fahir Uçkun
Emin Ertin
Ali Onar
Hüsmen Devrim
Ahmet Çetinbaş
İdris Mataş
Emin Saner
Ahmet Veznikli
Hüsnü Altıerler
Mustafa Akgün
Arif Şirmen
Hayri Şirmen
Mehmet öztürk
Hüseyin Darcanlı
Hikmet Aydın
Necati Yılmaz
Neşet Çelikkol
Osman Fitos
Sedat Altıerler
ismail Keleş
Celâl Aydm
Mustafa öztürk
Cemal Yoleri
Halit Aksoy
Ümit Erbek
ihsan Cebi
Talât Edirnecik
Ali Muhallebicüer
Mevlüt Altıntaş
Mehmet Göklen
idris Bayraktaroğlu
Mustafa Bütün
Halil İnal
Polat Güzel
Reşat Koyuncu
Osman Dere
Ömer Tarlan
Hayrettin Aksoy
Necati Çokman
Sabahattin Çalışamam
H. İbrahim Dağıstanlı
Meriç Akkaynak
Sadettin Dökmen
Bahattin Yıldırım
İzzet Gen
Şeref Kızıldemir
Fuat Dökümcü
O. Nuri Kızıllgök
M. Mişon A. Kohen
T a r h olunan
vergi (Mahsup­
lardan önce)
T. L.
787
4835
(***)
2638
(*)
1407
(***)
1341
(***)
474
(***)
3503
2153
7353
853
3773
1870
2253
2573
5220
(***)
(***)
(**)
(**)
27521
55
64
(**)
(*•)
517
1227
(***)
27
248
451
(***)
(***)
1447
(***)
(***)
9931
(***)
(***)
(***)
(***)
397
(**)
2953
(***)
(***)
32
1021
(**)
(**)
1241
99
188
(**•)
(***)
(**•)
2335
(***)
961
1127
801
(***)
1753
41
158
2220
9183
Mükellefin adı ve unvanı
Tarh olunan
•evci ( M a h r a n Iardan önce)
T. L.
Raif Kartel
Mehmet Kartel
Sadık Sözbir
Recep Koçtürk
Özer Koçtürk
Mustafa Arcan
Ömer Bender
Hasan Güzelkalp
Hilmi Uğurlu
Sabri Solman
Emin Gökat
Murat Hayhay
Ahmet Gökay
İsmail Kılsedar
Fuat Kovalı
Halil Ünalan
Mustafa Üzer
Isak D. Kalvo
Nesim Kalvo
Mehmet Kıyıcı
Hamdi Kassara
Gültekin Toksöz
Mehmet Mihyaz
Avram Konudan
Nesim Kalvo
Şükrü İşgören
Mümin Dinçeli
Fikret Balkan
Ferit Nacar
Mehmet Erol
Ali öztanm
Hüseyin 'Elçin
Remzi Akçaalan
Kenan Tezbasan
Niyazi Uzeyü
Mustafa Yörükler
Hamdi Yıklıran
Tahsin Çetinmakas
Hayrettin Sönmeyenmakas
Seyfettin Sönmeyenmakas
Şükrü Uzgur
Ahmet Karlovalı
Osman Uğur
Zeki Gündem
Şaban Yılmaz
Ahmet (Demir
Hüsnü Bildik
İsmail San
Rüstem İşgören
Mehmet eŞren
Nurettin Uyar
Şakir Tlmurlenk
Hasan İnak
[İbrahim Gülpınar
Cemal Terzi
Cemil Mihyaz
Nesim Adato
Necla Unsal
Salih Nurlu
Recep Niş
Cemal Niş
Mehmet Karadere
Tevfik Büker
'Emin Kulalar
Ahmet işlek
Hüseyin Fişek
•Şevki Arman
Muzaffer Şenuil
1870
1621
502
472
1870
821
675
1367
91
52
641
1735
312
873
2553
841
4095
1938
468
2120
(*)
294
32
(***)
(*••)
901
397
19
08
(*•*)
(***)
218
767
32
101
412
13
218
462
115
282
219
663
(*)
198
128
935
141
1567
382
(*)
(*)
(*)
1211
44
294
2538
73
354
121
71
472
2038
607
60
881
941
292
(*) vergi tahakkuk etmemiştir.
(**) Zarar beyan etmiştir.
(***) Beyanname vermemiştir.
M ü k e l l e f i n adı ve u n v a n ı
Enver Köprülü
Mehmet Köprülü
Cevat Ergül
Turgut Güvenir
Ali özteMk
Cafer Arabacı
Muharrem Kitapçı
Seyit Korkmaz
İhsan Barlas
Ömer Gökçe
Ahmet Kırmızı
Yılmaz Gökçe
Mehmet özyurt
Nazif Kaplan
Emrullah Direk
İbrahim İpekten
Hasan İşbaşaran
Nihat Vardar
Salampn B. Antika
Savcı Bilgen
Faruk Tosun
Emin Göçmen
Yusuf Aran
Osman Çardaktan
Habil Çardaktan
İsmail Ciğerci
İbrahim Tanyeli
Nevzat Gürses
Meliha Çardaktan
Lütfü Sipahi
Kâmil Topsel
Necati Utku
Şaban Garip
Naci Kandı
Adem Saraç
M. Erol Ataktürk
Halim Usta
Talât Atsızlar
Ömer Dörtok
Nail Akbulut
Orhan Taskıran
Nihat Çakmaklı
Bahabtin Çakmaklı
Nazım Acar
İsmet - Nahide Ergin
Hasan Kaya
Fazlı Öztürk
Ahmet Kızıltaş
Sahafe: 19
(Resmî Gazete)
8 KASIM 1966
Tarh olunan
• e r s i (Mahsup­
l a r d a n önce)
T. L.
267
921
(**)
218
282
(***)
624
135
(*)
1063
13
1443
8389
51
252
(*)
4538
9708
(**)
467
6383
(**)
3453
(**)
(**)
248
14958
1201
(**)
C)
562
(**«)
(**)
4220
(**)
5778
773
256
(*)
(**)
1343
1343
(**)
(*)
<*••)
(*)
21
3070
M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
Mustafa Yetiş
Mahir M. Kuruoğlu
Şamsi Akbulut
Abidin Sen
Naciye Yorulmaz
Haasn Kıraylar
Mustafa Akıncı
Mümin Bağdu
Sedat Gezer
(Burhan Günbakmaz
Esat Ergülen
Ahmet Altın
Cevat Menekşe
Orhan Güner
Habil Kahve
Fehmi Arkun
İsmail Aras
(Erdinç Bildik
Mustafa Menekşe
Selâhattin Barbar
Kemal öztaş
Cevat Zıpkınıkurt
Selâhattin Çakmaklı
Mehmet Fırıncılar
Kadri Şahin
Metin Çardaktan
(Erol Eneyli
Recep Güzelbayram
SaJbiha Göçmen
İlhan Güray
Sahir Kuruoğlu
Bedri Şahin
Ali Çetin
Mustafa Ürkmez
İlhan Sönmez
Cemil Bilginlkaya
Necip Güzelbayram
Nedim Sugetiren
Neriıman Difcicioğlu
Halide Sezgin
Ersan Hepgezer
Galip Kahve
Ali Altın
Zeka Yorulmaz
Mustafa Kapan
Vedat İşbakan
M. Emin Sönmez
Ali Hacıçallı
T a r h olunan
vergi (Mahsup­
l a r d a n önee)
T. t .
517
44
(**)
248
(***)
81
(**)
1133
607
(*)
309
(**)
(**)
1195
(***)
612
642
(*)
(*)
(**)
(*)
(**)
(**)
(**)
547
(**)
(**)
M ü k e l l e f i n a d ı ve u n v a n ı
Cavit Islatınca
Fuat özen
Hamit Yılmaz
Halit Yılmaz
Halil Yılmaz
Nazmi Akar
Adem Yalçın
ilhan Sayınbaş
Ahmet Kiremitçi
Burhan Kabak
Ali Selanik
Remzi Ener
Efrait Çalışkaner
Raşit Engin
Ulvi Uğurlu
M. Kemal özer
Arif Orunç
S. Ünal Ünsaç
Murat Nalçacı
Murat Tuğru
A. Cahit iKaner
Çimento Amiriyo
M. Mose ıKalvo
Rufat Mizrahi
Yasef B. Malki
Sabri Kaleli
Davit 'S. Adato
Cemal Çakanlar
Yento Adato
Morduhay özsarfati
Cemal Fenerci
İbrahim Çirmenler
Işuva özlevi
Avni Beşer
M. Sedat Yılmazer
Sabatay özlevi
Feridun İmren
Rafet Serçe
Fethi Kızılkaya
Veiz Muranlı
Hüseyin Yalçındağ
O. Çetin Özbil
Ural Onur
Kadir Hançerler
Hüseyin Bönce
Emin Ertan
(Mustafa Gürgendereli
Ömer Köstero
(**)
44
(**)
(**)
(*)
(**)
81
**)
(**)
1545
(***)
(**)
(***)
(**)
4278
(**)
1543
(**)
108
T a r h olunan
v e r e l (Mahsup­
lardan önee)
T. L .
7244
961
(*)
91
(*)
(*)
88
552
34
562
522
(*)
151
(**)
803
3103
1903
109
477
11539
85S4
262
3538
487
3670
3070
1221
(**)
681
901
1315
7689
1920
2603
13653
438
781
1101
5764
5939
(***)
19075
532
1703
661
552
622
1127
M ü k e l l e f i n a d ı ve u n v a n ı
Tarh olunan
verstl (Mahsup­
lardan i n c e )
T. L .
Salih Güldiıken
Hayim D. Razon
(Dündar Erşengün
(Mehmet Yakut
Avram özlevi
Fahrettin özvardar
ismail H. Sayarım
Selâhattin özer
Münir GÖklen
Necdet Aydoğan özgenç
Abdullah Duran
Fethi Bulut
ismail Kokumoğlu
Ekrem Bulut
Cemal Akar
Bahattin özer
Fahrettin Tunceî
Salih Elkut
Ahmet Ertan
Ethem Demirtaştan
(Salamon Morano
Hasan Özçakır
İrfan Ulusoy
Cemü Bürücü
Nuri Sarayb
Salih Ergin
Mehmet Vardar
Murat Çatal çekiç
Sabri Mayalar
Saadettin Dindoğru
Mustafa Ertan
Remzi İmraıt
Salim Molla
Mustafa Timurçin
Remzi Dindoğru
Hamdd Büyükkurban
Sefer Avcı
Necmi Kantarcı
Niyazi Elgür
Hamdi Helvacıköylü
Kâzım Kesici
Hakkı Döşlü
Ahmet Demirtoitek
(*)
(**)
(#**)
528
4220
2003
781
2323
80
(***)
1670
(**»)
19561
641
921
3370
1083
3473
393
3970
(«»«)
215
348
(*•)
727
307
423
(»)
(**)
47
37
49
402
115
297
<*)
462
71
507
(***)
12
24
(**)
33
188
262
Vergi tahakkuk
etmemiştir.
Zarar beyan
etmiştir.
Beyanname
vermemiştir.
ENEZ
M ü k e l l e f i n a d ı ve n n v a n ı
Süleyman Vural
Mehmet Çetinel
Ali Rıza Bilgen
İbrahim Kılıç
Zekeriya Ateş
Yusuf Yürük
Kâzım Yürük
Tarh olunan
vertti (Mahsup­
l a r d a n önee)
T. L.
6383
482
500
1173
1770
231
3203
M ü k e l l e f i n a d ı v e unvanı
Mustafa Kılıç
Alâattin Çiroz
Şevket Kurt
Ömer Bitikli
,/Halkkı Yürük
Yusuf Esencan
Celil Yılmaz
Tarh olunan
vergi (Mahsup­
lardan önae)
T. L.
955
5494
60
1461
1007
675
432
M ü k e l l e f i n a d ı ve u n v a n ı
Mehmet Yılmaz
Mehmet Karagöz
Yusuf Kıvırcık
Abdullah Kıvırcık
Ali Çelik
Aziz Yürlük
Saüm [Şevle
.Tarh o l u n a n
verai (Mahsup­
l a r d a n önee)
T. L.
(**)
165
543
1033
(***)
292
297
Mükellefin adı ve unvanı
Osman Yürüte
Emin Kâzım Çiroz
Hasan Çıtak
Mehmet Yürük
Arif Taşkın
(*)
Vergi tahakkuk
Tarh olunan
vergi (Mahsup­
lardan önee)
T. L.
303
(*)
406
3338
124
etmemiştir.
(**) Zarar beyan etmiştir.
(***)
Beyanname
vermemiştir.
HAVSA
M ü k e l l e f i n a d ı ve n n v a n ı
Osman Gündüz
Mustafa Ardatürk
İsmet Bas
Rıza Girgin
Tarh olunan
verai (Mahsup­
l a r d a n öuee)
T. L.
3570
1838
S303
2053
Mükellefin adı ve unvanı
Sefer Güvez
Abdullah Arda
Ali Pehlivan
Hasan Pehlivan
Tarh olunan
r e n r l (Mahsup­
lardan önee)
T. L.
C)
25618
3238
2353
M ü k e l l e f i n a d ı ve u n v a n ı
Mehmet
Mehmet
Mustafa
Mehmet
Kemercd
Cenecioglu
Akgün
Engin
Tarh olunan
verai (Mahsup­
l a r d a n önee)
T. L.
3153
(*)
2820
741
M ü k e l l e f i n a d ı ve unvanı
Halil Baştürk
Unan Bas
T a r h oluştan
verai (Mahsup­
l a r d a n önee)
T. L.
4538
2688
(*) Vergi tahakkuk etmemiştir.
SaJhife: 20
M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
Mehmet Yılmaz
Mehmet Savaştürk
İlhamı özden
Tacettin Serderoğlu
Mustafa Uymazlar
Halil Armut
Osman Yılmazmış
Recep Barıtoğlu
Ahmet Başar
Mehmet Gürkan
Basri Gürkan
Mustafa Saçkesen
Cevat Kanber
Dündar Adaş
Ali Yolaç
Hüseyin Mutlu
Ali Güler
Enver Güner
Ferudun Sürer
Hulusi Uzun
Vezaattin Uzun
Tahsin Uzun
Mahmut Umut
Orhan Can Yarma
Mehmet Bozkurt
Osman Karagöz
Mustafa Varol
Üzeyir Varol
Hüseyin Tekin
Nazif Dereli
Mustafa Serdaroğlu
Miman Girgin
Tahir Kemerci
Hamdi Baş
Gürel Baş
Mustafa İlgaz
Mehmet Çınar
Mashar Güneken
Adil Evren
8 KASIM 1966
(Resmî Gaaete)
T a r h olunaa
verni (Mahsnı»lardan ence)
T . L.
2003
13
787
2938
408
15
567
158
228
502
543
12
1035
94
91
22
1888
721
2007
378
253
4464
447
(*)
(*)
1988
327
327
(**)
747
2803
2053
3778
3188
2638
427
727
15564
(**)
M ü k e l l e f i n adı ve u n v a n ı
Mehmet Günsel
Ergin özden
Hüseyin özden
Niyazi Nizam
Ahmet Doğramacı
ismail Şerkerusta
Mustafa Karandere
Saim Baştürk
Salih Baştürk
Sami Baştürk
Hali t Akkaş
Mehmet Çıray
Ziya Sevim
Hüseyin Enginler
İsmail Enginler
Enver Arda
Hakkı Dereli
Fikret Okay
Nihat Aşkın
Sadi Baş
Yakup Nizam
Ali Ergün
Fuat özsüne
Nazım Yılmazel
Mustafa Kocadağ
Turgut Efe
Ahmet Günday
özer Erbaş
Osman Arda
Sabri Demir
Mehmet Demir
Mustafa Demir
Hurşit Pınar
Nizam Aydemir
Ali Uz
Lütfü Malkoç
M. Ali Kılıçarslan
Devletçe Alcyar
Sebahattin Bıkmaz
Ali özden
1 arh olunan
verni (VIshsuplardan once)
T . L.
713
1888
205
91
121
l')
482
1015
1015
853
91
2203
502
288
288
128
1181
158
118
(*)
322
C)
507
50
211
417
125
45
4095
2153
2153
2153
138
444
1853
175
12
502
(*)
895
M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
Halil Karaduman
Hüseyin Engin
Şevki Baş
Hikmet Acar
Şevki Ateş
Ömer Yıldırım
Mehmet Kılıçarslan
Ethem Pehlivan
Ferhat Arda
izzet Küçükoğlu
Ali Güngör
Ahmet Aydoğan
Idriz Tarkan
Ilhami Ercan
İlyaz Ocak
Reıik Köprülü
Şerafettin Ürkmez
Salih Ürkmez
Mehmet Mecgel
Hasan Yıldırım
Rafet Savaştürk
Fethi Çelik
Sıtkı Yavaşça
Bilgin Baş
ismail Kumçiftlik
ibrahim Yılmaz
Hasan Türe
Fahrettin Güney
Yüksel Efe
Orhan Savaştürk
Hüsmen Çavdar
Ruşen Güler
İsmet Kaytancıoğlu
Lâtif Ocak
Mehmet Yurdakul
ibrahim Gündüz
Ahmet Tacer
Numan Ardatürk
Salih Ersöz
Faruk Pehlivan
T a r h olunan
vergi (Mahsup­
lardan once)
1!. L.
328
16S
13
517
450
4403
419
1527
787
( •)
397
(')
55
5095
1081
1381
173
(')
558
121
(*)
492
141
248
138
4595
552
267
303
C)
402
517
239
44
1207
141
2S70
723
189
1301
M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
T a r h olunan
veref i Mah*nplard&u ence)
T . L.
Hasan Asma
Cemal Efe
Hasan Dölçek
Şahin Tirfil
Mahmut Artık
Şaban Dölçek
Esat Cebecioğlu
Mehmet Karandere
Ergun Güler
Ahmet Güler
Mehmet Havsa
Mehmet Furtun
Lütfü idin
Pui afettin Akkaya
Şiıkrü Kaya
Salim Yiğittekin
Davut Yiğittekin
Sadık Yiğittekin
Sadullah Yiğittekin
Ahmet Ersöz
Sami Ersöz
Necati Ersöz
ismet Akkaya
Şerafettin Akkaya
Sabit Kaya
^cdık Kaya
E.min Kaya
Yaşar Çelik
Mustafa Çelik
İbrahim Çelik
Ahmet Kılıçarslan
Rıza Budak
İsmail İdin
Hüseyin İdin
Şevki Ateş
Nail Koyunlu
Ataç Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi
(*)
(**)
(•)
101
85
218
1081
(*)
(**)
13
402
412
1531
479
207
325
162
134
134
134
134
189
189
189
125
162
162
132
162
155
155
155
419
419
208
20S
450
733
24825
Vergi tahakkuk
etmemiştir.
Zarar beyan
etmiştir.
İPSALA
M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
Ergin Tan
Tahsin Koru
Yunus Konuk
Mustafa Işcan
Erdoğan Özkan
Arif Ceylân
Cemil Baykan
Hüseyin Akın
Behçet Işık
Niyazi Aksoy
Bilâl Gücüyener
Ahmet Ortaca
Yakup Aydemir
Halil Adalı
Ahmet Kavak
ibrahim Akın
Recep Uyanık
Mehmet Eker
Bekir Atlı
Hüseyin Şen
İbrahim Altıay
Kemal Altay
Günay Küçükvural
T a r h olunan
vergi (Mahsup­
lardan ence)
T . L.
783
312
547
169
(*")
447
337
(*)
412
517
17
f/l
(')
1335
517
74:7
12414
301
128 r
622
373
447
43
M ü k e l l e f i n adı v
naranı
Telât Akın
Mustafa Bayır
Tevfik Kendi
Bayram Gürsel
Züftü Karaca
Mehmet Özkök
Halil özkök
Hasan Pirinççi
Mehmet Balcı
Sadullah Baş
Hüseyin Huni
Ali Solmaz
Coşkun Çınar
Nasuh Kurtbaba
Halil Güçlü
Hayri Özbek
Şaban Bayır
Eedri Gezer
Ali Erdem
Halil Çeşmeli
Reşit Öztürk
Erol Arın
Hasan Basri Karahan
T a r h olunan
vergi (Mahsup­
lardan önce)
T . L.
101
735
1873
312
447
134
40
973
2i
307
76
(**)
239
221
588
3 08
C)
91
412
522
244
3373
2723
M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
Hasan Yankılıç
Ahmet Uçkun
Celâl Günay
Ferhat Şenkal
ibrahim Bilgin
Nezihi Erim
Hüseyin Sarıoğlu
Huni Osman
Turna Mehmet
Necip Yıldırım
İsmail Gürel
Hasan Gürel
Sait Dengiz
Kâmil Ürek
Mustafa Tuncalı
Ahmet Ercan
İsmail Filiz
Hasan Filiz
Şerif Karamanlı
Ahmet Yaşın
Ahmet Yener
Ahmet Soydan
Ahmet Ok
Tarh
verni 1
lardan
T.
olunan
MauNUPonce)
L.
391
1241
242
995
161
7433
537
(')
2120
3S3
661
781
2803
98
(*')
245
185
375
406
407
i'10
(•>•-•)
M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
T a r h olunan
vergi (Mahsup­
lardan onee)
T . L.
Aliye Oktay
Ali özkök
Sıtkı özkök
Hasan Kortal
Ah Demir
Adnan Saygı
Erdoğan Saygı
Raşit Başaran
Ramazan Erten
Idris Cici
Halit Kazel
Mehmet Akın
Ahmet Akın
Emin Berber
251
145
145
145
145
341
341
(*'')
416
361
749
369
368
162
Mustafa Soydan
Mehmet Pınar
Naci Yörük
Ali Topuz
Galip Çınar
555
450
5436
31838
25723
(*)
(**)
Vergi tahakkuk
etmemiştir.
Zarar beyan etmiştir.
M ü k e l l e f i n adı ve u n v a n ı
Zeynun Çmar
Haşim Kalpakoğlu
Şaban Kortal
Hasan Kortal
Mesut Bulut
Mehmet Durak
Tarh olunan
rfersi (Manşon­
lardan ónoel
T . L..
11247
741
310
(**)
(.**)
(**)
M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
veriri ( M a h s u p ,
lardan önce)
T , L,
İzzet Temizcan
Mehmet Kalpakoğlu
(**)
(**)
Mehmet Çiroz
Ahmet Şen
Hüseyin Özsoy
446
537
(**)
M
M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
İbrahim Şapçılı
Yakup Balcı
Ergene Rasim
Aktuğ İbrahim
Faik özcan
Ramadan Ort
M. Ali Saraç
Bekir Varnalı
Ömer Varnalı
Ahmet özkal
Mehmet Çuhacı
Ali Yaraman
Yusuf Soner
Yusuf Karasu
Ahmet Uğraç
İbrahim Kospançalı
Behlül Çemer
Ali Ergene
Ahmet Üner
Korin Üner
Halil Özden
Ömer Gamsızlar
İsmail Talih
Ahmet Göksoy
Ekrem Akalın
Salim Evgen
Mahmut Rodoplu
Halil Ünlü
Hüseyin Bülte
Hüseyin Işık
Nazmi Tezel
İlhan Akalm
İlhan Akalm
Süleyman Çeliknal
Ahmet Tan
Fuat Aktan
Mehmet Aytaç
Hamdi Sözen
Hidayet Basar
Şerif Yörük
Ahmet Pekcan
Mehmet Pekcan
Yakup Ersoy
Hasan Yıldırım
Recep Bayazıt
Ömer özcan
Ahmet Özcan
İbrahim B. Zincirli
Üzeyir Batman
Zati Yörüker
Adem Üğür
Hüseyin Balcı
Hilmi Konu
Hüsnü Hanyalı
Mehmet Dinçkal
Sait Yayla
Mustafa Bakır
Eyüp Ergene
Sahafe: 21
(Resmî Gazete)
8 KASIM 1966
Tarh olunan
verai (Mahsuplardan önce)
T. l ı .
5038
4S3
12333
(*)
528
1101
7164
935
(**)
573
1988
71283
51609
1953
2853
2070
17518
3538
17068
830*
9008
3020
)
3538
7258
28318
' 845
(*)
1127
8294
87
1287
1287
2188
847
1933S
4SX5
11108
84S3
94/7
3845
3570
8053
(.**)
(2253
600
(**)
1015
1007
5335
2053
327
12508
4028
5428
558
2085
1487
M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
Mustafa Çuhacı
Sabri K. Yıldırım
Nurhan Çuhacı
Mustafa Kaya
İsa Yıldırıcı
Ali Pekcan
Hüseyin Karadayı
Emin Balcı
Mustafa Engin
Ali Akpınar
Mehmet Tekkeci
Fettah Akıncı
Hikmet Yıldırım
Mehmet H. Kaya
Mehmet Kaya
Hayrettin Gürsel
Nedim Uysal
Mehmet Hanyalı
Nedim Mercan
Ahmet Aytaç
Kadir Karasu
Ahmet Gürer
Hasan Bakkal
Vedat Akalın
Ali Karakaş
Hamdi Çuhacı
Mehmet Korkmaz
Süleyman Yücel
Muzaffer Çevikel
Recep Yılmaz
Mehmet Sevim
Ahmet Pehlivanoğlu
Ahmet Gökalp
Seyit Ali Etker
Mehmet öçal
Hüseyin Engin
Fuat Tüze
İsmail Balcı
Mustafa Gökalp
Mehmet Boyalık
Muzaffer Kışlalı
İlhan Şekeral
Cengiz Kaya
Ali Kale
Mehmet Güler
Lütfü Talih
Erdoğan Talih
Hasan Araz
Besim Akyol
Lütfü Berberler
Mehmet Coşkun
Recep Yıldırım
Hüseyin Gevgili
Salih Büyükeren
Sadık Ürek
Fevzi TUmer
Zeki Denktaş
Mehmet Filiz
Nazif özenç
Mehmet özsoy
Mehmet özenç
Mahmut özsoy
Hurşit özsoy
91
1353
185
1970
1515
(*)
1341
6492
(**)
(**)
1161
421
(**)
201
567
2820
1803
1838
853
442
(*)
352
352
352
3S5
385
Tarh olunan
verai (Mahsup­
lardan bnee)
T . L.
M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
Canan Güzel
Mehmet Uysal
Hüseyin Ergene
Fehim Arabacı
(**)
Zarar
beyan
352
4403
59
(**/
etmiştir.
EŞAN
T a r h olunan
r«rgl /Mahsup»
lardan önce)
T. L,
502S
1461
4470
348
2603
4413
3788
442
165
3503
67
135
721
2970
3470
2%5
2888
2003
2403
4523
2753
2970
15819
3203
55
5028
1327
231
552
4153
1953
1041
(**)
661
921
M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
T a r h olunan
veriri Í Mahsup­
lardan önee)
T . L.
M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
Ahmet Kılavuz
Ahmet Çeliknal
Halil Yörük
Hasan Akalm
Emin Serin
Salih Serin
Şevket Buçuk
Mustafa Yazgı
Abdülhak Akpınar
Kemal Akpınar
Halil Göksoy
Yaşar Özgün
Hakkı Yetimler
Şevki Uslu
Hüsamettin Balkan
Mehmet Gürer
Raşit Gürer
Ali Çetin
Ramadan Çetin
Ahmet Ulusoy
Mustafa Toptanı
Hasan Yazır
Ahmet Yiğit
Nihat Göral
Hasan îşçimen
İsmail Cin
Ahmet Günay
Ahmet Gürer
Haşim Algan
Raşit Algan
Halil Kaynar
İbrahim Biga
Ahmet Usluy
Ali Çelinal
İsmail öztürk
Ferit Tuncel
Hüseyin Tabak
Mehmet Balcıoğlu
İbrahim Yazgılı
Osman Gürer
İsmet Atağan
Ahmet Yılmaz
Mehmet Yılmaz
Mustafa Yılmaz
Hasan Aytaç
Rukiye Aytaç
Ali Tavukçu
Rüstem Bayraktar
Mestan Bezbaş
Bilâl Yaraman
Hilmi Bangaoğlu
Akın Üner
Vehbi Altan
Hüseyin Kara
Mesut Girgin
Halit Dalbayrak
Osman Kopuk
Recep Kılıç
Tarh olunan
ver ai (Mahsnpl a r d a n finee)
T. L.
4528
1463
2820
995
3970
3903
148
2638
1235
721
552
841
1021
225
747
221
243
342
382
653
3120
234
1081
4220
2670
81
408
1141
171
1581
547
517
442
1463
(**)
(*")
1621
357
1227
9789
4913
4153
4153
4353
1720
1923
727
(*)
8928
1167
2673
2173
10678
64
2620
248
64
M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
İsmail Kılıç
Arif Uğur
Lâtif Makina
Hüseyin Yanar
Bekir Saim Gümürcineli
İsmail Yulu
İsmail Eğilmez
Nihat Cirav
İsmail Işcan
Mustafa Demir
Emin Temel
Hasan Nural
Rahmi Durmaz
Nazmi Başar
Hasan Kanlı
Lütfi İran
İfakat Hanaylı
Hüseyin Örs
Şevki Yurttaş
Eyüp Şensoylu
Sinan Kaya
Mehmet Gülerce
Emin Gölemen
Şükrü Ceylan
Recep Çınar
Hayrettin Öğünç
Tayir Engin
Muhterem özkaya
Hüseyin Şapçı
H. İbrahim Yıldırıcı
İsmail Sönmez
Oli Ergin
İbrahim Soğancı
Hasan Gemici
Mustafa Berberler
Adem Oymak
Af fan Güray
Alaattin Sönmez
Sıtkı Akyon
Celil Yüksel
Hasan Kesik
Ahmet Yumurtacı
Ömer Akrak
Mehmet Sustoğlu
N. R. Eroğlu
Hüseyin Aksakaloğlu
İbrahim özen
Mustafa özkaya
Tahsin Taşkın
İsmail Bayır
Rasim Ulvan
Halil Güküşol
İsmail Üren
Mehmet Güner
Tevfik Işık
(*)
(**)
(***)
Tarh olunan
verai (Mahsup­
lardan once)
T. L.
238
C)
297
393
44459
194
(*)
513
198
141
74
496
747
3023
423
1703
303
1407
6558
1541
1115
992
1735
57
453
2153
2620
1187
2103
603
1061
4048
158
641
148
(*)
983
867
11040
(*)
2120
292
372
1461
131
2120
675
1027
881
297
(**)
267
367
2003
138
Vergi tahakkuk
etmemistvr.
Zarar beyan etmiştir.
Beyanname
vermemiştir.
8 KASIM 1966
(Resmî Gazete)
Sahife: 22
Mükellefin, a d ı ve u n v a n ı
Ahmet Ceylan
Süleyman Akarsu
Hasan Gül
Muhtar Aktaş
Mehmet Tenekeci
Ahmet Us
Nusret Onar
Ahmet Çirozlar
Mümin Durmaz
Mahmut Gürer
Ahmet Akıncıoğlu
Maclt Bilgi
Yusuf Tokmak
Muhittin Akyol
Eryaman Bülte
Ömer Savranoğlu
Mehmet Uysal
Mahmut Karayel
Rifat Alabak
Eşref Apaydın
Salim Boz
Ramadan Aktaryıldız
Ahmet Alkan
Muammer Turgal
Ali Lofçalı
Osman Gemici
Gürel Savaşal
Mustafa Balcı
Mehmet Maltepe
İbrahim Gemici
Mustafa örs
Ali Kurt
Lâtif Öztaç
Hasan Dinç
İbrahim Güneri
R. Şerafettin Güneri
Hamdi özkal
Hülki Beceren
Recep Oruk
Ali Kömür
Sadık Kütüklü
Salih Elgün
Ali Alabak
Hasan Baykal
Abdullah Yamak
Sabri Atay
Ali Apaydın
Hüsamettin Koçer
Ali Bozkurt
Hüseyin Selvili
Cemil Açıl
Ahmet Kaya
Mustafa Yavaşlardan
Üzeyir Öztürk
M. Emin Çınar
Rahim Mutlu
Arif Kart
Raşit Topçu
Tarh olunan
v e r d (Mahsup­
l a r d a n önce)
T . L,
24
417
297
1207
427
292
1970
(*)
517
4028
661
(***)
4720
272
303
592
352
(*>
103
661
145
607
512
(*)
(*)
3003
3070
564
29875
55
2903
(*)
99
(**)
451
1007
(**)
1953
191
1653
(*)
208
1215
35
218
33
273
188
307
145
(*)
612
71
387
204
387
417
(*)
M ü k e l l e f i n a d ı ve u n v a n ı
Ahmet öz
Ahmet Libanlı
Emin Libanlı
Nesip Çakıcı
Necmi, Gürsel
Hasan Çevikel
Mustafa Dalkıran
İzzet Çakar
Hasan Ok
Hüsnü Akpınar
Galip Sancar
Ramiz Kınalı
Şevket Altay
Kudret Dalkılıç
Hasan Karasulu
Mehmet Işean
Ahmet Gümülcineli
Şuayip Kaya
Necmettin Yıldırım
Ahmet Tekin
Ali Tongo
Mehmet Yörük
Vahit Diçmen
Hüseyin Şen
Zekeriya Can
Ahmet Yenice
Hüsnü Tan
Tahir Görür
Bayram Solmaz
Rıza Genç
Kemal Erişir
Tezer Çömer
İdris Çağlar
Yusuf Uzun
Osman Taşkın
Şaban Ataklı
Hasan Dırama
Fethi Karasu
Ziya Hmçal
Hüseyin Gölemen
Hasan Özkan
Nail Yalın
Sami Sezer
M. Ali Köse
Mustafa Uysal
M. Ali Turşucu
Yusuf Arçun
İbrahim Uncu
Sadık Sayan
Kemal Çuhacı
Recep Çetin
Ahmet Çetin
Kıhçarslan Şalk
Halil özgüç
Hüseyin Benk
Ahmet Kale
Hasan Demirkale
Raslm Batman
Tarh olunan
vergi (Mahsup­
lardan onee)
T. L.
(.«)
262
1221
228
462
522
1820
148
48
307
181
9133
241
(•)
40
1435
47737
221
4220
322
681
178
707
(*)
.
327
6303
231
6208
( " )
627
4720
4923
570
57
1181
198
(**)
238
168
3903
382
339
573
158
472
436
1047
72
427
462
(**)
(**)
1473
191
(**)
(*)
352
883
M ü k e l l e f i n a d ı ve u n v a n ı
Tarh olunan
verei (Mahsup­
l a r d a n önce)
T. L.
Ali Şapçı
3338
Gültekin Faka
1061
Mehmet Şekeral
273
Hasan Bozkurt
727
A. Hamdi Kumkale
1341
Hasan Toptan!
2470
İsmail Toptanı
2538
Necml Baykal
12617
Bektaş ötücü
462
Kadir Çetüıtaş
16
Mustafa Demircioğlu
(*)
Cemal Tansi
7003
Ismaü Çekiç
(***)
Kemal Balcı
564
Niyazi Gamsız
2620
Ayhan Şekeral
(***)
Şevket Uslu
(*)
İzzet Uslu
647
IsmaU Tokmak
4653
Feyzullah Aktan
2453
Kadir Çırpan
372
Hüseyin Akpınar
721
Abdullah Tuncay
721
Hüseyin Gevgili
1003
Şevket Sakarya
94
Hüseyin Canayakın
185
Vedat Gürsel
294
Hasan Karasu
4585
Ramadan Gürer
288
M. Ali Gevgili
528
Ahmet Ceylan
171
Kadir Gürer
2088
Osman Yıldırıcı
2720
1. Zeki Yüksel
881
İsmail Akat
124
Kemalettin Gökçe
(*)
Reşat Yener
3180
Hasan Kaya
(*)
Ramadan İşlek
1567
Ahmet Eker
5278
İsmail Kale
4542
Abdül Şavul
(*1
İsmail Şavul
(*)
İsmail Şapçı
481
Ali Şapçı
292
Rıza Koyuncu
7258
Hüseyin Pazarlı
1030
Saadet Yenice
480
Fikret Peynirci
3923
İsmail Yener
357
Zülfükâr Tayyar Sönmez (**)
Osman Ergene
920
Mustafa Bulut
4048
Ramadan Çaylar
91
Mustafa Biga
185
Bayram Can
4
Abdurrahim Gündüz
215
Mahir Ünlü
238
Sami Mercan
2538
M ü k e l l e f i n a d ı ve u n v a n ı
Kerami Mercan
Mehmet Yıldız
Salih Yüksel
Murat Yaren
Şuayip Meriç
Mustafa Serbest
İsmail Erdinçgül
Mehmet Ergene
Recep Çakıcı
İsmet Kaya
Nafıa Gümülcineli
Yusuf Uzun
İrfan Yaylalı
Vecdi Jankedoğulları
Ayhan Tokbaş
Kâzım Tetik baş
Mediha Tuna
Hüseyin Gülcan
Ahmet Miski
Halim Bağcı
Tahsin Akpınar
Yalçın Aran
Hüseyin Yılmaz
Yaşar Alakaş
Şemsettin Yüce
Cemil önder
Nuri GUrsez
Fikret Maçin
A. Arif Türlü
Zeynep Güler
Hikmet Güler
Mustafa Güler
1. Hakkı Gündüz
Kemal Küçük
Hasan Gamsızlar
Abidin Köşeli
Erdoğan Turgut
Fuat Alışık
Muharrem Güral
Ahmet Güldal
Halil özdöl
Hüseyin özdöl
Üsref Dağlar
Halil Kaya
İsmail Şapçılı
Hilmi Savaşal
Hasan Serbest
Mehmet Gümülcineli
Hüseyin Gürsel
Ekrem Gürsel
Nail Durmaz
Osman Afalcı
Mehmet Afalcı
Hasan Afalcı
Ahmet Benk
(*)
(**)
(***)
Tarh olunan
vergi ( M a h s u p ­
lardan önee)
T . h.
2673
511
98
241
408
91
365
71
2770
163889
(»)
534
635
414
502
641
248
387
(*)
1147
369
(**)
(*)
98
(*)
(*)
1141
(*)
903
1167
1383
1935
(»)
459
567
29
(•••)
4663
371
267
143
239
410
703
695
965
2470
250
250
920
140
103
105
666
Vergi tahakkuk
etmemiştir.
Zarar beyan
etmiştir.
Beyanname
vermemiştir.
LALA PAŞA
Tarh olunan
veriri (Mahsup­
l a r d a n önce)
Mttkellefııı
a
a
l
v
o
Hayri Peşinci
Rıza Çantalı
Salih Yılmaz
İlhan Şengel
Muhittin Oran
Mehmet özer
n n v
"n>
T
t
14528
64
10
134
307
647
M ü k e l l e f i n a d ı ve unvanı
Mehmet Denkten
Mehmet Arslan
Fethi Yörük
Mestan Aras
Hüseyin Kırım
Ahmet Göçmen
Tarh olunan
verai (Mahsup­
lardan önce)
T . L.
248
(*)
1173
3153
408
1555
M ü k e l l e f i n a d ı ve unvanı
İbrahim Esen
Şaban Engin
Celâlettin Gürkaynak
Ahmet Şahinşah
Şerafettin Yılmaz
Hilmi Gür
T a r h olunan,
v e r a i (Mahsup­
l a r d a n ünce)
T. L.
1985
5953
4528
(*)
31
128
M ü k e l l e f i n a d ı ve u n v a n ı
Kadir Boztepe
Mehmet Songür
Rasim Cabbar
Ahmet Çengel
(*)
Tarh olunan
verai (Mahsup­
lardan önce)
T. L.
845
1395
1541
450
Vergi tahakkuk etmemiştir.
M ü k e l l e f i n adı r e u n v a n ı
İsmail Gönder
-Ali öztürk
Recep Peköz
Şükrü Gürler
Mustafa Kahraman
ibrahim Duran
Mustafa Yıldırım
Ali Tekirdağh
Şükrü Türen
Hasan Terzi
Sahife:
(Resmî Gazete)
8 KASIM 1966
Tarh olunan
varad (Mahsup­
l a r d a n önce)
T. L.
418
528
556
1019
1362
588
515
346
407
445
M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
Tarh olunan
vergi (Mahsup­
lardan once)
T. L.
381
385
941
235
235
490
453
529
685
412
Ahmet Gür
Yakup Gürbüz
Şükrü Yaman
ismail Elemenli
Emin Vatan
Faik Öztemel
Niyazi Şahin
Ali Yıldırım
Hüsnü Özer
Vasfiye Demir
M ü k e l l e f i n adı ve u n v a n ı
Süleyman Avcı
Mustafa Çentik
Ahmet Aktaş
Mustafa Özel
Hasan Dağdeviren
Hüseyin Dağdeviren
Osman Dağdeviren
Halim Top
Mustafa Top
Hüseyin Keçici
Tarh olunan
verai (Mahsup­
lardan önce)
T. L.
352
435
401
586
204
204
204
179
179
407
23
T a r h olunan
verai (Mahsup
lardan önce)
T. L.
M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
Mehmet Geçici
Ali Keçici
Cahit Gürkaynak
Nuri Gürkaynak
Nazif Gürkaynak
Hasan Akbakır
407
407
268
268
268
179
179
179
Hüseyin Akbakır
Ragıp Akbakır
Süleyman Akbakır
179
M ER İÇ
M ü k e l l e f i n a d ı ve u n v a n ı
Celâl Yılmaz
Niyazi Yoldaş
Hikmet Yoldaş
Sadık Tonbul
Zekeriya Yılmaz
Abdullah Ormanlı
Hüseyin özaycan
Süleyman özen
Mustafa Ergün
Ahmet Başaran
Mustafa Çelik
Hüseyin Çalışkan
Kerim Çalışkan
Hasan Deniz
Nebi Deniz
Yunus Gündoğan
Kahraman Kalkan
Ali Öncü
A. Rıza Aksoy
Hakkı ince
Ali 'Aktürk
Hasan Aktürk
Tevfik Filiz
Hasan Bilen
Zeki Bilen
İsmail Bilen
İbrahim Üstün
Hüseyin Kaba
Şükrü Tunca
Ali Aydm
Rasim Berk
İsmail öztunç
Recep öztunç
Muzaffer Akaydın
Hüseyin Erkal
Hasan Sınmaz
İbrahim Sınmaz
İbrahim önalan
Fehim Bozak
Ahmet Eş
Tarh olunan
T e n d (Mahsup­
l a r d a n önoe)
T . L.
370
(**)
(»*)
1435
457
301
477
346
327
342
336,50
2635
735
316
843
640
272,50
1403
251,50
232
(**)
(**)
445
352
368
4038
(**)
108
(**)
1315
477
(**)
517
151
24
1513
88
1053
241
84
M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
Hüseyin Baş
Hasan Çolak
Remziye Çatan
Hasan Güner
Ahmet Güner
Ali Aytin
Hilmi Koç
Hasan Koç
Yusuf Yılmaz
Hakkı Sınmaz
Emire Topçu
Mustafa Topçu
ibrahim Gündoğan
Dr. Niyazi Etker
Hilmi Hanımeli
Fethi Hanımeli
Hasan Akaydın
Nejdet Akaydın
Ali Yüksel
Şükrü Yüksel
Hasan Yüksel
Hüseyin Özgün
Enver Dereli
Abidin Aybaz
Hüsnü Kurbay
Ali Koç
Hıdır Atılgan
Mehmet Künteci
İsmail Eren
Mehmet Eren
Ömer Eren
Hüseyin Gözen
Hüseyin Uçar
Hasan Uçar
Hasan Koç
M. Ali Saner
Hüseyin özen
Aydemi İnce
Hüseyin Özden
T a r h olunan
verai (Mahsup­
lardan önce)
T. L.
111
18
72
(**)
(**)
111
(**)
(**)
1515
1255
273
238
1011
4028
47
20
(**)
142,50
1593
84
1312,50
360
650
420
(**)
1035
728
690
4403
63
4220
146
219,50
219,50
(**)
292
(**)
248
367
1
M ü k e l l e f i n adı ve u n v a n ı
M. Ali Ertürk
Şakir öden
Mehmet öden
Mustafa öden
Selim Yapar
Adnan özgönül
Aydemir Yalçın
Bekir Yılmaz
Hüseyin Topçu
Avni Güler
Ahmet Acarkan
Hacı Korkmazer
Ahmet Sakarya
Mehmet Oğuz
Hüseyin Sakarya
Halil Sakarya
Salih Sakarya
Hüseyin Karaca
Raşit Kaner
Ahmet Girgin
Mehmet Haydar
Mustafa Gürbüz
Salim Ataş
Hamit Ataş
Hüseyin Ataş
ibrahim Ataş
Niyazi Çatan
Mustafa Aytin
Şuayip Aytin
Hüseyin Aytin
Süleyman Aytin
İsmail Aytin
Nazmi Sezen
Hüsnü Erkal
Mehmet Tunalı
Hasan Biricik
Şeref Kocaman
Hüseyin Aytin
Mustafa Girgin
Tarh olunan
vercl (MahıapIardan önee)
T. L.
201
2470
1920
941
(**)
1003
1688
1407
(**)
1157
483
2838
543
1635
240
240
240
2170
(**)
1753
(**)
(**)
(**)
2085
2085
2085
45
457
633
761
761
2003
861
142,50
98
(**)
(**)
6289
(**)
Tarh olunan
verai (Mahsup­
l a r d a n önce)
T. L.
M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
Ramazan Gedik
Mehmet Hafifler
Şükrü Çetinler
Nebi Yörük
Süleyman Babacan
Kâmil Çınar
Hüseyin Topçu
H. Nazmi Aydm
Halit Çankaya
Nejat Çankaya
Yusuf Çankaya
Hüseyin Çalışkan
Hasan Ege
Mehmet Çalışkan
Mustafa Can
İbrahim Ege
Rasim Özgüner
ibrahim Yalçın
Müslüm Haydar
Müzekkâ özavcı
Süleyman Odalı
Hasan Çağlayan
Ahmet Tezcan
Hamit Erdoğan
Remzi Öztunç
Hüseyin Akkaya
Mehmet Cesur
Hilmi Çakır
Niyazi Koç
Mehmet Aksoy
Ahmet Uludağ
Hüseyin Uludağ
Hasan Uludağ
Yusuf Çakmak
Hüseyin Aykanat
A. Osman Adalı
Ahmet Kızıldere
Hüseyin Kızıldere
(**)
(***)
Zarar beyan
Beyanname
(**)
60
98
2753
98
(**)
(**)
720
402
402
361
432
933
175000
1825
(**)
365,50
(*•)
412
36
(***)
(***)
(***)
(*»*)
(***•)
(*•*)
(***)
(***)
(»**)
(***)
(***)
(***)
(•**)
(***)
(***)
(*••)
(***)
etmiştir.
vermemiştir.
UZUNKÖPRÜ
M ü k e l l e f i n adı ve u n v a n ı
Tarh olunan
1rend (Mahsup­
l a r d a n önee)
T. L.
Çavuşlu Linyitleri Limited
Şirketi
12524
Harmanlı Linyit Madeni
Limited Şirketi
1352
Ali Gülcü
9008
Osman Kayalar
6303
Kemal Tülümen
3023
M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
Şaikir İşbaşaran
Salim işbaşaran
Mehmet Buzcu
Ömer Işmen
Mehmet Gökdemir
Ferhat Avcı
M. Arif Dilmen
Tarh olunan
vergi ( M a h s u p ,
lardan önce)
T . h.
3238
875
50383
3020
11028
367
37768
M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
Hakkı Yücel
Ahmet Akalın
Aziz Yağcı
Zeki Engin
Muzaffer iskit
Yusuf Gündoğan
Süleyman İmren
Tarh olunan
v e r a i (Mahsup­
l a r d a n önee)
T. L.
48859
2488
51334 ,
36071
12858
3913
5603
Tarh olunan
verai (Mahsup
lardan önce)
T. L.
M ü k e l l e f i n adı ve unvanı
Hasan Buğdaycı
Hüseyin Buğdaycı
Ahmet Buğdaycı
Ahmet Sarıgöl
(***)
Beyanname
33596
41021
33596
775
vermemiştir.
(Devamı
var)
Saıhi'fe: 24
8 KASIM 1966
(Resınî Gazete)
Mersin Sulh Ceza Hâkimliğinden.:
Hükümlünün adı, soyadı ve adresi
İlâmın taıîh ve No.
Cezanın nev'i ve kanun maddeleri ve müddeti
1 — Mustafa Hakverdi, Mersin Çandır Köyü
20/5/1966 964/1605
K. 96/2053
6831. Sk. 108/1, 108/son yedi gün hapis 50 lira
ağır para cezası
2 — Veli Erdoğan, Hekimhan Kazası Hacılar
Köyü
3 — Şükrü Avcı, Samandağ Kazasının Yoğunoluk Köyü
T. C. K. 491/ilk, 522, 525 inci maddeye göre iki
ay hapis ve iki ay emniyeti gözetimi
8 — Şakir Taşçıoğlu, Divrik Kazasının Güllübağ Mahallesi
9 — Mehmet Ali Bir, Mersin Bahçe Mahallesi
33. Sokak 14 No. da
10 — Mehmet Tanrıvermiş ve Metin Tanrıvermiş,
Hozat Kazası Hamidiye Mahallesi
18/2/1964 964/889
K. 985/2385
22/10/1965 965/749
K. 965/2355
14/12/1965 965/357
K. 965/2834
2/4/1965 963/8
K. 965/718
11/3/1965 959/1032
K. 965/505
23/12/1964 964/2540
K. 964/1732
25/3/1965 964/2274
K. 965/636
T. C. K. 491/3 522, ¡525 inci maddesine göre 4 ay
hapis ve 4 ay emniyeti umumiye cezası
6831. Sk. 91/ilk maddesine göre 7 gün hapis 25
lira on kuruş ağır para cezası
T. C. K. 511/1, 522 nci maddesine göre, iki gün
hapis 16 lira 60 kuruş ağır para cezası
T. C. K. 491/ilk 522, 525 inci maddesine göre 10
gün hapis 25 lira ağır para cezası
/ /
24/5/196 964/1556
K. 965/1268
21/1/1965 964/1980
K. 965/85
T. C. K. 491/ilk, 522, 55/3. maddesine göre 20 gün
hapis cezası
T. C. K. 491/ilk, 522 nci maddesine göre 25 gün
hapis cezası
11 — Mehmet Kâzım Uygun,
Mahallesi
Tarsus İnceark
8/2/1965 964/1912
K. 965/177
491/4, 522, 525 inci maddesine göre 6 ay hapis
6 ay emniyeti umumiye cezası
12 — Suphi Cunuçev, Adana Mirzaçelebi Mahal­
lesi
13 — Ömer Ağzıkara, Maraş Divanlı Mahallesi
18/1/1965 962/334
K. 965/12
6/4/1964 963/766
K. 964/579
T. C. K. 491/3, 522, 55/3. maddesine göre bir ay
on gün hapis cezası
I
4 — Elife Eren, Silifke Say Mahallesi
5 — Hikmet inan, Ilgın Kazası Şevketiye Köyü
6
7
Ali Nail Canbolay, Tarsus Kazasının Pirömer Köyü
Cabbar Aba, Ceyhan Kazası Doruk Köyü
14 — İsa Keskin ve Bahri Şahingö, Adana Kozan
Kaza Çekerek Kazası Sıyüksekören K .
Çayırören K.
15 — Ali Hakverdi, Mersin Çandır Köyü
16 — Aziz Akdağ, Pervani Kazası Sarih Köyü
17 — Mustafa Tunçmen, Samsak Kazası Hacışıh
Mahallesi
18 — Mehmet Aldekir, Mersin Mesudiye Mahal­
lesi
19 — Hacı Toker ve Süleyman Ateş, Erdemli Ka­
zası Elvanlı Köyü
20 — Mustafa Kurt, Yıldızeli Kazası Şubası Köy
ü
21 — İhsan Yeşilyurt, Erzurum Yeşilyayla Köy
ü
22 — Halil Çoluk, Mersin Evcüi Köyü
21/6/1965 961/967
K. 965/1484
1/11/1965 961/549
K. 965/2405
962/1435 K. 962/825
24/5 <1%5 963/601
K. 965/1273
18/1/1964 962/677
K. 965/13
15/11/1965 961/699
K. 965/2563
5/3/1964 962/1211
K. 964/254
29/12/1964 963/437
K. 964/1797
26/3/1965 963/1063
K. 965/658
T. C. K. 491 /ilk, 525 inci maddesine göre üç ay
hapis ve üç ay emniyeti umumiye nezareti
T. C. K. 193/1 göre bir ay hapis cezası
T. C. K. 491, 62, 522, 525 inci maddesine göre on
ay 20 gün hapis ve o kadar emniyeti umumiye
cezası
T. C. K. 491/3, 522, 525 inci maddesine göre 4 ay
hapis o kadar emniyeti umumiye cezası
6831. Sk. 108/1, 102/5, 104, üncü maddesine göre
120 lira ağır para cezası
T. C. K. 491/ilk, 522, 55 inci maddesine göre bir
ay on gün hapis
T. C. K. 491/ilk, 522, 525 inci madesine göre altı
ay hapis ve altı ay emniyeti umumiye nezareti
T. C. K. 491/ilk, 522, 525 inci maddesine göre bir
ay hapis ve o kadar emniyeti umumiye cezası
6831. Sk. 91/3, 91/son maddesine göre yedi gün
hapis 25 lira ağır para cezası
T. C. K. 491/4 üncü maddesine göre alü ay hapis
cezası
T. C. K. 491/ilk, 525 inci maddesi göre altı ay
hapis ve o kadar emniyet genel gözetimi
6831. Sk. 95/1. maddesine göre bir ay hapis 140
lira ağır para cezası t
I Yukarıda sanığı, dâva numarası ve hüküm özeti yazılı kararlar sanık adına posta ile gönderilmiş olup adresi meçhul
olduğundan tebliğ edilemediği ve yapılan zabıta tahkikatında da bulunamadığı anlaşıldığından hüküm özetinin Resmî Gazete'de
ilânına Tebligat Kanununun 29, 30 uncu maddesi gereğince muamele yapılmasına ve aynı Kanununun 31 inci maddesine
göre hükmün sanığa tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi.
7830
Hükümlünün adı, soyadı ve adresi
İlâmın tarih ve No.
Cezanın nev'i ve kanun maddeleri ve müddeti
Rafet Uçar, Yalvaç Kazasının Leblebiciler Mahal­
lesi nüfusuna kayıtlı olup aynı mahallede mukim
9/11/1965 tarih ve
9S3/969 esas 965/2504
karar
491/4, 62, 525 inci maddesine göre onüç ay on
gün hapis cezası ve o kadarı emniyeti gözetim
cezası
Yukarıda adı yazılı hükümlünün tebligatla bulunmadığı gibi zabıtaca yaptırılan tahkikatla da bulunmadığı anlaşıldığın­
dan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve 30 uncu maddeleri gereğince ilânen tebliğine ve 31 inci madde uyarınca ilânın
neşri tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilân olunur.
7832
Başbakanlık
Devlet
Matbaası
8 Kasım 1966
RESMİ GAZETE
Sayı:12446
İÇİNDEKİLER
Kararname
Sayfa
6/7127 Monako Fahri Konsolosluğuna Yapılan Atama Hakkında Karar
1
İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararları
1
Yönetmelikler
İthalât Yönetmeliği
2
TRT Muayene ve Tesellüm Yönetmeliği
2
Tebliğ
Maliye Bakanlığına Dair Tebliğ
4
İlanlar
4
Download

KARARNAMELE R - Resmi Gazete