VERGİ TÜRÜ KODLARI
VERGIKODU
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0010
0011
0012
0014
0015
0017
0020
0021
0022
0023
0024
0027
0032
0033
0040
0046
0048
0049
0050
0051
0053
0056
0057
0060
0061
0062
0067
0071
0073
0074
0075
0076
0077
0091
0092
0093
0094
1013
1018
1020
1026
1027
1028
1030
VERGİ ADI
YILLIK GELİR VERGİSİ
ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ
GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)
GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ
GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI
GELİR GÖTÜRÜ ÜCRET
DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI
KURUMLAR VERGİSİ
KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI (KVKM24)
GELİR VERGİSİ (GMSI)
BASIT USULDE TİCARİ KAZANC
GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
GÖTÜRÜ USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
MEP İŞTİRAKÇİSİ KURUMLAR VERGİSİ
BANKA MUAMELELERİ VERGİSİ
SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
5811 YURT DIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLAR
5811 TÜRKİYEDE SAHİP OLUNAN VARLIKLAR(GELİR V. MÜK. OLMAYAN)
GELİR VERGİSİ GEÇİCİ VERGİ
GELİR GEÇİCİ VERGİ
KURUM GEÇİCİ VERGİ
DAMGA VERGİSİ (BEYANNAMELİ DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİ)
AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ
GELİR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ
HER TÜRLÜ İSPİRTOLAR VE FÜZEL YAĞINDAN ALINAN EK VERGİ
KURUMLAR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ
DİĞER ÜCRETLER
KURUMLAR VERGİSİ KURUM GEÇİCİ VERGİ
OYUN KAĞITLARINDAN ALINAN EK VERGİ
RÖNTGEN FİLMLERİNDEN ALINAN EK VERGİ
MÜLGA MADEN FONU
KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ
MÜLGA KOOPERATİFÇİLİK TANITMA VE EĞİTİM FONU
G.V.K. GEÇİCİ 67/11 MADDESİNE GÖRE YAPILAN İHTİYARİ BEYAN
PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ İÇEÇEKLER VE TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
DAYANIKLI TÜKETİM VE DİĞER MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
ALKOLLÜ İÇEÇEKLERE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
KOLALI GAZOZLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN EK VERGİ
HER TÜRLÜ ALKOLLÜ İÇKİLERE İLİŞKİN EK VERGİ
SAİR ŞARAP VE BİRALARA İLİŞKİN EK VERGİ
HER TÜRLÜ ALKOLSÜZ İÇECEKLERDEN ALINAN EK VERGİ
EĞİTİM,GENÇLİK,SPOR VE SAĞLIK HİZMETLERİ VERGİSİ
MAHSUPLARDAN KESİLEN DAMGA VERGİSİ
FON PAYI
5254 SAYILI KANUNA GÖRE MUHTAÇ ÇİFTÇİLERE VERİLEN ÖDÜNÇ TOHUMLUKLARDAN HAZİNE
ALACAĞINA DÖNÜŞENLER AİT FAİZ
2004/5682 SAYILI BKK İLE HAZİNE ALACĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİNE DÖNÜŞENLER AİT
FAİZ
5335 SAYILI KANUNA GÖRE DESTEKLEME FİYAT İSTİKRAR FONUNA AİT FAİZ
PİŞMANLIK ZAMMI
1034
1037
1042
1043
1046
1047
1048
1050
1051
1052
1053
1055
1060
1061
1067
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1095
1096
3024
3061
3073
3074
3076
3077
3078
3080
3099
4001
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4010
4011
4012
4014
4015
4016
4021
4023
4024
4030
4034
4035
4036
4037
4040
İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK İÇİN ALINAN FAİZ
TRAFİK MUAYENESİ PARA CEZALARI
E.KATKI PAYI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
TEVKİFATTAN ALINAN DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
5035 SAYILI KANUNA GÖRE DAMGA VERGİSİ
VERGİ BARIŞI TEFE TUTARI
VERGİ BARIŞI GEÇ ÖDEME ZAMMI
5335 SAYILI KANUNA GÖRE HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİNE AİT GEÇ ÖDEME
ZAMMI
5736 SAYILI KANUN UYARINCA GEÇ ÖDEME ZAMMI
DÜŞÜK OLAN DEĞERLEME TUTARI
6111 YENİDEN YAPILANDIRMA TEFE TUTARI
6111 YENİDEN YAPILANDIRMA GEÇ ÖDEME ZAMMI
VERGİ YARGI HARÇLARI
GECİKME FAİZİ
PARA CEZASI FAİZİ
GECİKME ZAMMI
ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ
PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ
ALINAN DİĞER FAİZLER
KANUNİ FAİZ
5736 SAYILI KANUN UYARINCA ALINAN FAİZ
HESAPLANAN FAİZ
6111 KATSAYI TUTARI
SAVUNMA SANAYİ DESTEKLEME FONU
KONUT FONU
KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ CEZAİ FAİZİ
CEZAİ FAİZ(KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ)
USULSÜZLÜK CEZASI
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
KUSUR CEZASI
AĞIR KUSUR CEZASI
KAÇAKÇILIK CEZASI
VERGİ ZİYAI CEZASI
VUK 112/4 Maddesi Gereğince Ödenen Faiz
EK GELİR VERGİSİ
EK ÜCRET GELİR VERGİSİ
EK GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ VERGİSİ
EK GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI VERGİSİ
FAİZ VERGİSİ
EK EMLAK VERGİSİ
GELİR DAHİLİ TEVKİFAT
EK KURUMLAR VERGİSİ
KURUMLAR VERGİSİ ARGE HARCAMALARI
KURUM DAHİLİ TEVKİFAT
MÜNFERİT GELİR EKONOMİK DENGE V.
TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE MİLLİ HAVA SANAYİ KURULMASI KATILMA PAYI
ÜCRETLERDEN ALINACAK E.D.V.
4705 Sayılı Kanuna Göre Tahsil Edilen Özel İşlem Vergisi
5811 YURT DIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLAR(BANKA VE ARACI KURUMLAR)
5811 TÜRKİYE DE SAHİP OLUNAN VARLIKLAR
G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDESİNE GÖRE YAPILAN TEVKİFAT
MOTORLU TAŞITLAR EK VERGİSİ
4837 S.K EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
4962 S. TAŞIT VERGİSİ
TRAFİK MUAYENE ÜCRETİ HAZİNE PAYI
MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU REKLAM GELİRLERİ
4041
4042
4043
4044
4046
4047
4048
4049
4050
4060
4061
4063
4070
4071
4072
4073
4074
4077
4078
4079
4080
4081
4101
4103
4107
4110
4112
4114
4115
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4130
4140
4150
4151
4178
4201
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4210
4211
4215
4216
4217
4218
4220
4222
4811
5030
GELİR VE KURUM EKONOMİK DENGE VERGİSİ
5035 RTÜK EĞİTİME KATKI PAYI
GÖTÜRÜ EKONOMİK DENGE VERGİSİ
GELİR VE KURUM STOPAJ EKONOMİK DENGE VERGİSİ
Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı
TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ
ŞANS OYUNLARI VERGİSİ
5035 SAYILI KANUNA GÖRE FİNANSAL FAALİYET HARCI
TEKEL SAFİ HASILAT
TECİLLİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT
İTHALATTA KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ
NOTER HARÇLARI
G.V.K. GEÇİCİ 70. MD KAPSAMINDA MUHTASARV.
ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ
MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLMAYANLAR)
ERTELENEN GELİR STOPAJ (4325 4.MADDE/4369 GEÇİCİ 5.MADDE)
ERTELENEN GELİR STOPAJ (4747 SAYILI KANUNUNUN 2.MADDESİ)
MÜNFERİT KURUM E. D. V.
NET AKTİF VERGİSİ
KIYMETLİ MADEN VE ZIYNET EŞYASINDAN ALINAN VERGİ
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
5035 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI YILLIK GELİR VERGİSİ
VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)
VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI
VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI KURUMLAR VERGİSİ
VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ (GMSİ)
VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI BASIT USULDE TİCARİ KAZANC
VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/AB
VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/C
VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE/6 MTV
VERGİ BARIŞI KESİNLEŞMEYEN KAMU ALACAKLARI 3. MADDE
VERGİ BARIŞI İNCELEME VE TARHİYAT 5.MADDE
VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/AB
VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/DİĞER HÜKÜMLER
VERGİ BARIŞI ECRİMİSİL 15.MADDE
VERGİ BARIŞI KIYMETLİ MADEN VE ZİYNET EŞYASI BEYANI
6183 B/4 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ TAHSİLATI
KURUMLAR VERGİSİ (PETROL GELİRLERİ)
KURUM PETROL GEÇİCİ VERGİ
GELİR VERGİSİ KANUNU GEÇİCİ 78. MADDE KAPSAMINDA MUHTASAR VERGİSİ
6111 MADDE 6/1-2 GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
6111 MADDE 8/1-2 MATRAH ARTIRIMI (Ücret)
6111 MADDE 8/3-a, 8/4-a MATRAH ARTIRIMI (Serbest Meslek)
6111 MADDE 8/3-b ve 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Vergiden Muaf Esnaf)
6111 MADDE 8/3-a, 8/4-b MATRAH ARTIRIMI (Kira Stp.)
6111 MADDE 8/3-b ve 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Çiftçiler)
6111 MADDE 8/3-b ve 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Yıllara Sair İnşaat)
6111 MADDE 6/1-3 KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
6111 MADDE 6/5-6 KURUMLAR (STOPAJ) VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
6111 MADDE 7/1 MATRAH ARTIRIMI
6111 MADDE 7/2a-3 MATRAH ARTIRIMI
6111 MADDE 7/2b-3 MATRAH ARTIRIMI
6111 MADDE 7/2c MATRAH ARTIRIMI
6111 Sayılı Kanunun 10. Maddesine Göre Verilecek KDV Beyannamesi
6111 Sayılı Kanunun 11/2 maddesine göre beyan
4811 VERGİ BARIŞI TECİLLİ TAHSİLAT
G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDESİNE GÖRE YAPILAN TEVKİFAT EK2 EK3
5228
5569
5766
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6183
9000
9001
9002
9003
9004
9005
9006
9007
9008
9009
9010
9011
9012
9013
9014
9015
9016
9017
9018
9019
9020
9021
9022
9023
9024
9025
9026
9027
9028
9029
9030
9031
9032
9033
9034
9035
9036
9037
9038
9039
9040
9041
9042
9043
9044
9045
5228 TECİLLİ TAHSİLAT
5569 SAYILI KANUN UYARINCA KOBİ TECİLLİ TAHSİLAT
5766 KANUNA İSTİNADEN TECİL
6111 MADDE 2/1 Kesinleşmiş alacaklar
6111 MADDE 2/3 Kesinleşmiş alacaklar (Geçici Vergi)
6111 MADDE 2/4 Kesinleşmiş alacaklar (Plaka bazında)
6111 MADDE 2/1Ç Kesinleşmiş alacaklar (Özel tahakkuklar)
6111 Geçici Madde 3 /2 5811 Sayılı Kanun
6111 MADDE 3 Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacakları
6111 MADDE 4 İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan
6111 MADDE 5 Pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlar
6183 TECİLLİ TAHSİLAT
İDARİ PARA CEZASI (4703 SK)
EMANETEN YAPILAN TAHSİLAT
NÜFUS PARA CEZASI
SEÇİM PARA CEZASI
ASKERLİK PARA CEZASI
ADLİ MAHKEME PARA CEZASI
1475 SAYILI İŞ KANUNUNA BAĞLI PARA CEZASI
3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI
TRAFİK ZABITASI TESPİTİNE DAYALI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
TURİZM PARA CEZASI
TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNA GÖRE KESİLEN PARA CEZASI
ÇEVRE KİRLİLİĞİ PARA CEZASI
ESNAF S.HARÇ
GÜMRÜK VERGİSİ
Yurt Dışı Çıkış Harcı
KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI
BİLİRKİŞİ ÜCRETİ
TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİL KAYIT HARCI
YILLIK TONAJ HARCI
ELEKTRİK PİYASASI KANUNU PARA CEZASI
MÜKELLEFLERİN VERGİ BORCUNA MAHSUBEN YAPILAN TEVKİFATLAR
4961 BANKA SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
KUR FARKI HESABI
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ BORCU HESABI
KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ HESABI
İHRACATTA VERGİ İADESİ HESABI
GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONU HESABI
ÇALIŞMA İZİN ÜCRETİ
DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU HESABI
DİPLOMA HARCI
EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ
EK TAŞIT ALIM VERGİSİ
TDPK İDARİ PARA CEZASI(Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu ve
Kurulu)
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
TAŞIT ALIM VERGİSİ
YİYECEK BEDELLERİ
TEMİNAT O. YAPILAN THS.
İADELERDEN ALACAKLILAR
HESAP KART VE DEFTERLERİNE İŞLENMEYEN TAHSİLATLAR
MERA FONU
MERA FONU PARA CEZASI
MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU TİCARİ PLAKA GELİRLERİ
MÜLGA YATIRIM TEŞVİK FONU
4961 S.K. GEÇİCİ 2. MAD. 3.FIKRASINA GÖRE TAHSILAT
TAHSİLATI HIZLANDIRMA TEBLİĞİNE GÖRE VERİLEN TAHAKKUK
9046
9047
9048
9049
9050
9051
9052
9053
9054
9055
9056
9057
9058
9059
9060
9061
9062
9063
9064
9065
9066
9067
9068
9069
9070
9071
9072
9073
9074
9075
9076
9077
9078
9079
9080
9081
9082
9083
9084
9085
9086
9087
9088
9089
9090
9091
9092
9093
9094
9095
9096
9097
9098
9099
9101
9102
9103
9104
9105
ÖZEL HESAP GELİRLERİ
TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ
5035 SAYILI KANUNA GÖRE HARÇ
4749 KAMU FINANS BORC YÖN. DÜZEN. HAK. KANUN HAZİNE ALACAKLARI
KARAYOLLARI TAŞIMA KANUNU İDARİ PARA CEZASI
DIŞ SEYAHAT HARCAMALARI VERGİSİ
TAŞINMAZ MALLAR SATIŞ GELİRLERİ
ECRİMİSİL GELİRLERİ
DİĞER TAŞINMAZ MALLAR İDARE GELİRLERİ
TAŞINIR MALLAR SATIŞ GELİRLERİ
DOGALGAZ PİYASASI KANUNU PARA CEZASI
DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ ÖDEMELERİ
PETROLDEN DEVLET HAKKI
TİCARET SİCİL HARCI
MADENLERDEN DEVLET HAKKI
OYUN KAĞIDI GELİRLERİ
TAPU HARÇLARI
YENİDEN İNŞA OLUNACAK BİNA VESAİR TESİSLERİ TESCİL HARCI
PASAPORT VE KONSOLOSLUK HARÇLARI
TRAFİK HARÇLARI
YARGI HARÇLARI
İTHAL VE İMAL RUHSAT VE TEMDİT ÜCRETİ
GEMİ VE LİMAN HARÇLARI
DİĞER HARÇLAR
NOTER KAĞITLARI SATIŞ BEDELİ
TAVİZLERDEN GERİ ALINANLAR
İKRAZLARDAN GERİ ALINANLAR
YEM ANALİZ ÜCRETİ
ŞEKER FİYAT FARKI
AKARYAKIT FİYAT FARKI
BAŞKA MUHASEBE BİRİMİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT
MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLANLAR)
GÜBRE DENEY VE ANALİZ ÜCRETİ
4961 S.K. GEÇİCİ 1. MAD. GÖRE PARA CEZASI
DİĞER PARA CEZALARI
ZİMMETLERE GEÇİRİLEN PARA VE DEĞERLERDEN BORÇLULAR
FAZLA VE YERSİZ YAPILAN ÖDEMELERDEN BORÇLULAR
SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMAYI TEŞVİK FONU
İSTİHSAL VERGİSİ
TRAFİK CEZALARI
HESAPLANAN GECİKME ZAMMI
TAKİP GİDERLERİ KARŞILIĞI ALINAN
ÇIRAKLIK FONU
2000/266 SAYILI BKK GEREĞİNCE YATIRIMLARI TEŞVİK FONUNA AKTIRILACAK TUTARLAR
ÇEŞİTLİ GELİRLER
PETROLDEN DEVLET HİSSESİ
YÜKSEK ÖĞRENİM HARÇ KREDİSİ
RESMİ ARABULUCULUK ÜCRETİ
EM.SAN. 17 MAD. GELİRLERİN THK EDİLMEMESİ CEZASI
4961 S.K. GEÇİCİ 2. MAD. 1.FIKRAYA GÖRE TAHSİLAT
4369/15 SUÇA İŞTİRAK EDEN KİŞİLER
HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ
HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ CEZASI
KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI
ŞEKER KANUNU İDARİ PARA CEZASI
GEÇİŞ ÜÇRETİ VE İDARİ PARA CEZASI
5188 SK. GÖRE GÜVENLİK RUHSATI HARCI
TELGRAF VE TELEFON KANUNU 2. MADDE İDARİ PARA CEZASI
SPOR MÜSABAKALRINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİ KAN. UYARINCA İPC
9106
9107
9108
9109
9110
9111
9112
9113
9114
9115
9116
9117
9118
9119
9120
9121
9122
9123
9124
9125
9126
9127
9128
9129
9130
9131
9132
9133
9134
9135
9136
9137
9138
9139
9140
9141
9142
9143
9145
9146
9147
9148
9149
9152
9153
9154
9155
9159
9160
9161
9162
9164
9166
4857 S.K. 101. MAD. KAP. İDARİ PARA CEZALARI
ENERJİ DESTEĞİ ÖDEMELERİNDEN GERİ ALINANLAR
4857 SAYILI KANUNA GÖRE GELİR KAYDEDİLECEK PARA CEZALARI
5326 S. KABAHATLER KANUNU İDARİ PARA CEZASI
93/4000 SAYILI YATIRIMLARIN, DÖVİZ. KAZ. HİZ. TEŞVİKİNE İLİŞKİN B.K.K.`NCA HAKSIZ ÖDENEN
ENERJİ TEŞVİK GERİ ÖDEMESİ
ORKÖY FONU GELİRLERİ
2762 SAYILI KANUNA GÖRE ALINAN TAVİZ BEDELİ
GELİR VERGİSİ TEVKİFATI
YABANCI ÜLKEDE GÜÇ VE MUHTAÇ DURUMA DÜŞENLERE YURDA DÖNÜŞ İÇİN ÖDÜNÇ VERİLEN
PARALAR
SORUMLU SIFATIYLA VERİLEN KDV.
HAZİNE ZARARININ GERİ ALINMASI
EVRENSEL HİZMETİN GELİRLERİ KATKI PAYI
TELEKOMİNİKASYON KURUMU TARAFINDAN YATIRILAN TELGRAF VE TELEFON KANUNU İDARİ PARA
CEZALARI
SİVİL HAVA ARAÇLARI ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ MESULİYET DEVLET GARANTİSİ BEDELİ
TELSİZ, TELEFON VE TELGRAF KANUNU İDARİ PARA CEZASI %20 Sİ
5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNU İPC
5307 SAYILI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI PİYASASI KANUNU İPC
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULUNCA ÖDENEN ANALİZ ÜCRETİNİN GERİ ALINMASI
KİŞİLERDEN ALACAK FAİZLERİ
AĞAÇLANDIRMA FONU YÖNETMELİĞİNE GÖRE VERİLEN KREDİLERDEN GERİ ALINANLAR
5254 SAYILI KANUNA GÖRE MUHTAÇ ÇİFTÇİLERE VERİLEN ÖDÜNÇ TOHUMLUKLARDAN HAZİNE
ALACAĞINA DÖNÜŞENLER
2004/5682 SAYILI BKK İLE HAZİNE ALACĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİ
4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU UYARINCA KESİLEN İ.P.C
4904 SAYILI İŞ KURUMU KANUNU UYARINCA KESİLEN İ.P.C.
YABANCILARA VERİLECEK ÇALIŞMA İZİN BELGESİ HARCI
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ (SAİR İVAZSIZ İNTİKALLER)
KLAVUZLUK VE ROMÖRKÖRCÜLÜK HİZMET PAYI
MAHALLİ İDARELERDEN ALINAN PAYLAR
İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK (MENKULMALLAR İÇİN)
İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK (GAYRİMENKULMALLAR İÇİN)
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL KATILIM PAYI
GELİR VERGİSİ MÜNFERİT BEYAN
KURUMLAR VERGİSİ ÖZEL BEYANI
YABANCI DEVLETLERE AİT VERGİ ALACAĞI
DENİZ ARAÇLARI BAĞLAMA KÜTÜĞÜ RUHSATNAMELERİNDEN VE VİZELERİNDEN ALINACAK
HARÇLAR-DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI
DENİZ ARAÇLARI BAĞLAMA KÜTÜĞÜ RUHSAT VE VİZE İDARİ PARA CEZASI
BELEDİYELERCE TAHSİL EDİLEN EĞLENCE VERGİSİ %75 LİK KÜLTÜR BAKANLIĞI PAYI
TEDAVİ MASRAFLARININ TAHSİLİ
SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VAKFI ALACAKLARI
MOTORLU ARAÇ TRAFİK BELGESİ BEDELİ
MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ BEDELİ
4915 ve 5035 SK. GÖRE AVCILIK RUHSATI HARCI
KİRLETİLEN ÇEVRENİNİYİLEŞTİRİLMESİ İÇİNGENEL BÜTÇE KAPS.İD.YAPILAN HARCAMALARIN
TAHSİLATI
5602 SAYILI ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ,FON VE PAYLAR
5736 SAYILI KANUN UYARINCA TAHSİL EDİLECEK ECRİMİSİL GELİRLERİ
K?ML?K ADRES PAYLA?IM S?STEM?NDEN ALINAN KAYIT KATILIM PAYI
KARAYOLLARI GEÇİŞ ÜCRETİ
SPK TARAFINDAN VERİLEN İPC LERİN %50 BÜTÇEYE GELİR KAYDEDİLECEK KISMI
MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKINDAN %50 İL ÖZEL İDARE PAYI
MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKININ %30 FAZLALARI(ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAYI)
KADASTRO HARÇLARI
PASAPORT SATIŞ BEDELİ
KARAR VE İLAM HARCI
9169
9170
9171
9172
9173
9174
9175
9180
9181
9190
9198
9200
9201
9202
9203
9220
9221
9301
9302
9303
9304
9305
9306
9307
9309
9310
9311
9312
9315
9316
9317
9318
9319
9341
Kaynak: gib.gov.tr
MADEN RUHSAT HARCI
BANKA KURULUŞ FAALİYET HARCI
SORUMLU SIFATIYLA VERİLEN ÖTV 1. LİSTE
ASKER? KANT?N VE SOSYAL TES?SLERDE VER?LEN AÇI?IN GER? ALINMASI
ECRİMİSİL 6009 S.K 24. MADDESİ BÜTÇE GELİRİ
ECRİMİSİL 6009 S.K 24. MADDESİ KÖY PAYI
SURİYE UYRUKLULARA AİT TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL GELİRLERİ
TELSİZ, TELEFON VE TELGRAF KANUNU İDARİ PARA CEZASI %80 İ
6111 Sayılı Kanunun 10. Maddesine Göre Verilecek ÖTV Beyannamesi
ÇEŞİTLİ GELİRLER(GECİKME ZAMMI HESAPLANAN)
MUAYENE DENETİM VE KONTROL ÜCRETLERİ
DSİ SULAMA TESİSLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRETİ
DSİ SULAMA TESİSLERİ YATIRIM BEDELİ
DSİ İÇME-KULLANMA, SANAYİ SUYU ORTAK TESİS İŞLETME VE BAKIM MASRAFI
DSİ HES LERE SU SAĞLAYAN TESİSLERE YAPILAN İŞLETME VE BAKIM MASRAFLARI
6200 SAYILI KANUNA GÖRE ALINAN ZAM
DİĞER HİZMET GELİRLERİ
GENEL BÜTÇE DIŞINDA KALAN KURUMLAR TARAFINDAN YAPILAN ˜İ.P.C
KARAYOLLARI GEÇİŞ ÜCRETİ/İDARİ PARA CEZASI
6183 S.K. 22/A MADDESİNE GÖRE İ.P.C.
TELGRAF VE TELEFON KANUNU 2.MADDE İDARİ PARA CEZASI
SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİ KANUNU UYARINCA İPC
1475 SAYILI İŞ KANUNUNA BAĞLI PARA CEZASI
3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI
TURİZM PARA CEZASI
5549 SAYILI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ İ.P.C
TÜTÜN MAMULLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUN UYARINCA AL.İ.P.C(4207 S.K.)
ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU İDARİ PARA CEZASI
ŞEKER KANUNU İDARİ PARA CEZASI
4054 SAYILI REKABET KANUNUNUN 55. MADDE KAPSAMINDA İPC
5326 SAYILI KANUN UYARINCA CUMHURİYET SAVCILIKLARINCA VERİLEN İ.P.C.
5326 SAYILI KANUN UYARINCA MAHKEMELER TARAFINDAN VERİLEN İ.P.C.
SPK TARAFINDAN VERİLEN İPC.'LERİN %50 YATIRIMCILARI KORUMA FONU PAYI
MERA FONU PARA CEZASI(5326 S.KABAHATLER)
Download

vergi türü kodları