T.C.
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
SAYI : B.30.2.İTÜ.0.35.72.00-302.14.05KONU: Bitirme Çalışması Sınavları
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında “Bitirme Çalışması” alan Uçak Mühendisliği Bölümü ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin Bitirme Çalışması
sınavları 12-16 Ocak 2015 tarihleri arasında yapılacaktır. Bölüm Başkanlıklarının önermiş oldukları Bitirme Çalışması sınav jüri listesi aşağıya çıkarılmıştır.
Gereği için bilgilerinizi rica ederim.
Doç.Dr.Sevinç ASİLHAN
Dekan Yardımcısı
UÇAK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
FAKÜLTE
NO
ADI SOYADI
BİTİRME ÇALIŞMASI KONUSU
ÖDEVİ VEREN ÖĞRETİM
ÜYESİ
JÜRİ ÜYELERİ
SINAV GÜN ve
SAATİ
110090034
Yiğit Çay
Aeroelastic Analysis of wing-body interaction
Prof.Dr.M.Adil YÜKSELEN
Y.Doç.Dr. Hayri ACAR
Y.Doç.Dr. Duygu ERDEM
12 Ocak 2015
Saat: 09:00
110090026
Eray Koç
Bir Uçağın Kanat Kuyruk Kombinasyonunun
Aerodinamik Analizi
Prof.Dr.M.Adil YÜKSELEN
Y.Doç.Dr. Hayri ACAR
Y.Doç.Dr. Duygu ERDEM
12 Ocak 2015
Saat: 09:45
110100020
Begüm Yıldırm
Human Factors in Aviation
Prof.Dr.İbrahim ÖZKOL
Prof.Dr. Metin Orhan KAYA
Y.Doç.Dr. Hayri ACAR
12 Ocak 2015
Saat. 13:00
110100914
Melek Mohammed
Abbas Emad
Aviation Demand and Forecast and the Case Study
in Yemen Region
Prof.Dr.İbrahim ÖZKOL
Prof.Dr. Metin Orhan KAYA
Y.Doç.Dr. Hayri ACAR
12 Ocak 2015
Saat: 13:45
110090045
Murat Kökyıldırım
Havayolu İşletmeciliğinde Maliyet Analizi ve
Minimizasyonu
Prof.Dr.İbrahim ÖZKOL
Prof.Dr. Metin Orhan KAYA
Y.Doç.Dr. Hayri ACAR
12 Ocak 2015
Saat: 14:30
110060031
Burak Berkol
Uçak Bakım Organizasyonunun Planlanması
Prof.Dr.Metin Orhan KAYA
Prof.Dr. İbrahim ÖZKOL
Y.Doç.Dr. Özge ÖZDEMİR
13 Ocak 2015
Saat: 10:30
110100005
Burak Çoban
Yer Etkisinde olan Naca0012 Profilinin Analizi
Prof.Dr.M.Fevzi ÜNAL
Prof.Dr. Aydın MISIRLIOĞLU
Prof.Dr. Okşan Ç. YILDIRIM
13 Ocak 2015
Saat: 09:00
110090032
Yusuf Elmas
Cisimler Etrafındaki Akışın Sayısal Simülasyon
Prof.Dr.M.Fevzi ÜNAL
Prof.Dr. Aydın MISIRLIOĞLU
Prof.Dr. Okşan Ç. YILDIRIM
13 Ocak 2015
Saat: 09:45
110120701
Tolga Taşcı
Türboprop Motorlarda Performans Analizi
Prof.Dr.Ali KODAL
Y.Doç.Dr. Hayri ACAR
Y.Doç.Dr. Duygu ERDEM
13 Ocak 2015
Saat: 09:00
110080059
Gökhan Kılıç
Değişik By-Pass Oranlı Türbofan Motorlarda
Performans Analizi
Prof.Dr.Ali KODAL
Y.Doç.Dr. Hayri ACAR
Y.Doç.Dr. Duygu ERDEM
13 Ocak 2015
Saat: 09:45
Ahmet Akkoyunlu
MIG-35 Uçağının Yanlamasına Hareket Modları ve
İç-Dış Döngülü Otopilotların Tasarımı:
Matlab&Simulink Modelleme
Prof.Dr. Elbrus CAFEROV
110100009
Y.Doç.Dr. Hayri ACAR
Öğr.Gör.Dr. Cemil KURTCEBE
13 Ocak 2015
Saat 10:30
T.C.
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
FAKÜLTE
NO
ADI SOYADI
BİTİRME ÇALIŞMASI KONUSU
ÖDEVİ VEREN ÖĞRETİM
ÜYESİ
JÜRİ ÜYELERİ
SINAV GÜN ve
SAATİ
110080024
Veysel Yağmur Saka
Dört Rotorlu Bir Hava Aracının Modellenmesi ve
Yapısal Analizinin Gerçekleştirilmesi
Prof.Dr.Halit S. TÜRKMEN
Y.Doç.Dr. Demet BALKAN
Y.Doç.Dr. Özge ÖZDEMİR
14 Ocak 2015
Saat. 10:30
911410122
Jordi Comas Burcet
Robust Estimation of F-16 Fighter Dynamics in
Presence of Sensor Faults
Prof.Dr.Cengiz HACIZADE
Prof.Dr. Vedat Z. DOĞAN
Y.Doç.Dr. T. Berat KARYOT
12 Ocak 2015
Saat: 10:30
911410123
Guillem Terre Balague
Fault Detection and Isolation in Flight Control
System of A340-Airbus Aircraft
Prof.Dr.Cengiz HACIZADE
Prof.Dr. Vedat Z. DOĞAN
Y.Doç.Dr. T. Berat KARYOT
12 Ocak 2015
Saat: 11:15
110090018
Hulusi Uslu
Santrifüj Kompresör Akış Simülasyonu
Doç.Dr.Onur TUNÇER
Prof.Dr. Ali KODAL
Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN
13 Ocak 2015
Saat: 10:30
110100126
Oktay Koçan
Bir İHA’nın Modellenmesi ve Kontrolü
Doç.Dr.Gökhan İNALHAN
Prof.Dr. İbrahim ÖZKOL
Y.Doç.Dr. Hayri ACAR
13 Ocak 2015
Saat: 13:00
110090135
Elif Demir
Kompozit Timoshenko Kirişinin Dinamik Analizi
Prof.Dr.Vedat Ziya DOĞAN
Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU
Y.Doç.Dr. Hülya CEBECİ
14 Ocak 2015
Saat: 13:00
110090023
Esra Çakacıoğlu
Havacılıkta Biyomimetiğin Kullanımı
Y.Doç.Dr.Hayri ACAR
Prof.Dr. M. Adil YÜKSELEN
Y.Doç.Dr. Özge ÖZDEMİR
13 Ocak 2015
Saat 13:45
110080067
Okan Güven
Havayolu Şirketi Uçuşa Göre Uçak ve Mürettebat
Atamasında Verimi Arttırma Çalışması
Y.Doç.Dr.Hayri ACAR
Prof.Dr. İbrahim ÖZKOL
Y.Doç.Dr. Aytaç ARIKOĞLU
13 Ocak 2015
Saat: 14:30
110090030
Kaan Başar
Helikopter İniş Kalkış Sahası Tasarımı ve
Planlaması
Y.Doç.Dr.Hayri ACAR
Prof.Dr. İbrahim ÖZKOL
Doç.Dr. Gökhan İNALHAN
13 Ocak 2015
Saat: 15:15
110090016
Mehmet Sinan
Hıdıroğlu
Management of Aviation Investment in a Model
Contry and Required Implementations
Y.Doç.Dr.Hayri ACAR
Prof.Dr. İbrahim ÖZKOL
Y.Doç.Dr. Aytaç ARIKOĞLU
13 Ocak 2015
Saat: 16:00
110040023
Nazif Murat Gürbüz
Boeing 737 Uçakları İçin Kaza Analizi
Y.Doç.Dr.Hayri ACAR
Prof.Dr. İbrahim ÖZKOL
Y.Doç.Dr. Özge ÖZDEMİR
15 Ocak 2015
Saat: 09:00
110090053
Cemre Ünal
Heliport Tasarımı ve Planlaması
Y.Doç.Dr.Hayri ACAR
Prof.Dr. İbrahim ÖZKOL
Doç.Dr. Gökhan İNALHAN
15 Ocak 2015
Saat: 09:45
110110037
Mevlüt Orkun Özlü
Take-off and Landing Pattern Planinng to Decrease
Fuel Consumption
Y.Doç.Dr.Hayri ACAR
Doç.Dr. Gökhan İNALHAN
Y.Doç.Dr. Aytaç ARIKOĞLU
15 Ocak 2015
Saat: 10:30
110090042
Onur Ünal
Gurney Flaplarının Kanat Performansı Üzerine
Etkilerinin İncelenmesi
Y.Doç.Dr.Duygu ERDEM
Prof.Dr. M. Adil YÜKSELEN
Öğr.Gör.Dr. İdil FENERCİOĞLU
12 Ocak 2015
Saat: 10:30
110030014
Raşit Baloğlu
Trisonik Laboratuvarı 30cmX30xm Su Kanalı
Deney Odasının Karakterizasyonu
Y.Doç.Dr.Duygu ERDEM
Prof.Dr. M. Adil YÜKSELEN
Prof.Dr. A. Cihat BAYTAŞ
12 Ocak 2015
Saat: 11:15
110080050
İsmail Doğukan
Bayraktar
Çok Katmanlı Kompozit Kirişlerin Diferansiyel
Transform Yöntemiyle Titreşim Analizi
Y.Doç.Dr.Aytaç ARIKOĞLU
Y.Doç.Dr. Hülya CEBECİ
Y.Doç.Dr. Demet BALKAN
14 Ocak 2015
Saat: 09:45
T.C.
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
FAKÜLTE
NO
ADI SOYADI
BİTİRME ÇALIŞMASI KONUSU
ÖDEVİ VEREN ÖĞRETİM
ÜYESİ
JÜRİ ÜYELERİ
SINAV GÜN ve
SAATİ
110090047
Erhan Gümüş
Investigation of Fatigue Failure in CF Reinforced
Composites
Y.Doç.Dr.Hülya CEBECİ
Y.Doç.Dr. Demet BALKAN
Y.Doç.Dr. Aytaç ARIKOĞLU
14 Ocak 2015
Saat: 09:00
110080923
Merdan Yoldaşow
Keskin Kenarlı Finlerin Oluşturduğu Şok Dalgası
Sınır Tabaka Ekileşiminin Deneysel İncelenmesi
Y.Doç.Dr.K.Bülent YÜCEİL
Y.Doç.Dr. Bayram ÇELİK
Y.Doç.Dr. Duygu ERDEM
12 Ocak 2015
Saat. 13:45
110120288
Yunus Emre Çoşkun
Kompozit Bir Helikopter Palinin Katman
Dizilimlerinin Pal Titreşim Özellikleri Üzerindeki
Etkisinin İncelenmesi
Y.Doç.Dr.Özge ÖZDEMİR
Prof.Dr. Metin Orhan KAYA
Y.Doç.Dr. Demet BALKAN
13 Ocak 2015
Saat:13:00
110090004
Ali Tuncay
Havayolu İşletmeciliği Uluslararası Bakım ve
Onarım Yönetmeliği ve Bir Havayolu Şirketinin Bu
Konuda Yaptığı Uygulamalar
Y.Doç.Dr.Özge ÖZDEMİR
Prof.Dr. Metin Orhan KAYA
Y.Doç.Dr. Hayri ACAR
14 Ocak 2015
Saat: 13:00
110070011
Uğur Bakıcı
Optimization of Commercial Aircraft Maintenance
Programs and Future Development
Y.Doç.Dr.Özge ÖZDEMİR
Prof.Dr. Metin Orhan KAYA
Y.Doç.Dr. Hayri ACAR
14 Ocak 2015
Saat: 13:45
110090011
Mehmed Akif Karabey
Bir Yük Asansörünün Modellenmesi ve Yapısal
Analizleri.
Öğr.Gör.Dr.H.Barbaros SOYER
Prof.Dr. Halit S. TÜRKMEN
Prof.Dr. Vedat Z. DOĞAN
12 Ocak 2015
Saat: 13:45
110080016
Koray Akbakır
Yüksek Kanatlı Tek Motorlu Cessna Tipi Bir Uçağın
Kanat Tasarımı
Öğr.Gör.Dr.H.Barbaros SOYER
Y.Doç.Dr. Hayri ACAR
Y.Doç.Dr. Cuma YARIM
12 Ocak 2015
Saat. 11:15
110070039
Şiar Zafer İskenderoğlu
Küçük Ölçekte Bir Dikey Eksenli Rüzgar Türbini
Tasarımı
Öğr.Gör.Dr.H.Barbaros SOYER
Prof.Dr. Aydın MISIRLIOĞLU
Prof.Dr. Fırat Oğuz EDİS
13 Ocak 2015
Saat: 11:15
T.C.
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
UZAY MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ÖDEVİ VEREN ÖĞRETİM
ÜYESİ
JÜRİ ÜYELERİ
SINAV GÜN ve
SAATİ
Uzun Menzilli Bir Roketin Lülesinin Yapısal Tasarımı
Prof.Dr.Zahit MECİTOĞLU
Yard.Doç.Dr. Demet BALKAN,
Yard.Doç.Dr. Özge ÖZDEMİR
12/01/2015
09:45
Caner Akın
Modelling organisational strucbure in Airlines
Prof.Dr.İbrahim ÖZKOL
Yard.Doç.Dr. Hayri ACAR
Yard.Doç.Dr. Aytaç ARIKOĞLU
15/01/2014
13:00
110090150
Fatma Evyapan
Human Factor In Aviation Maintenance
Prof.Dr.İbrahim ÖZKOL
Yard.Doç.Dr. Hayri ACAR
Yard.Doç.Dr. Aytaç ARIKOĞLU
15/01/2014
13:45
110100131
Aykan Demirbilek
Auxiliary Power Unit (APU)
Prof.Dr.İbrahim ÖZKOL
Prof.Dr. Metin Orhan KAYA
Yard.Doç.Dr. Hayri ACAR
15/01/2015
14:30
110100113
Hidayet Aksu
Study of corverting Atatürk Airport area to MRO
center
Prof.Dr.İbrahim ÖZKOL
Prof.Dr. Metin Orhan KAYA
Yard.Doç.Dr. Hayri ACAR
15/01/2015
15:15
110080103
Emre Uyar
Fleet development and Network planing for a low cost
carriers and an application
Prof.Dr.İbrahim ÖZKOL
Doç.Dr. Gökhan İNALHAN
Yard.Doç.Dr. Hayri ACAR
15/01/2015
11:15
110090146
Cansu Pak
Airport planing and an Application for İstanbul
Prof.Dr.İbrahim ÖZKOL
Yard.Doç.Dr. Hayri ACAR
Yard.Doç.Dr. Aytaç ARIKOĞLU
15/01/2015
16:00
110090052
Kaan Berki Karabay
Bir uçak kanadının OpenFOAM programı yardımı ile
Aerolastik Analizi
Prof.Dr.Metin Orhan KAYA
Prof.Dr. İbrahim ÖZKOL
Yard.Doç.Dr. Özge ÖZDEMİR
13/01/2015
10:30
110060127
Özkan Güneşhan
QB50 ADCS'nin DEEAGLESAT uydusunda kullanımı
Prof.Dr.A.Rüstem ASLAN
Yard.Doç.Dr. Cuma YARIM,
Prof.Dr. Cengiz HACIZADE
12/01/2015
09:45-10:30
110090112
Emre Ercan
Aerodynamics of race car underbody diffuser
Prof.Dr.A.Rüstem ASLAN
Yard.Doç.Dr. Bayram ÇELİK,
Öğr.Gör.Dr. Bülent TUTKUN
12/01/2015
10:30/11:15
110090109
Bengisu Mısırlıoğlu
Elyaf takviyeli kompozitlerin dayanımının olasılığına
bağlı olarak hesaplanması
Prof.Dr.Halit S.TÜRKMEN
Yard.Doç.Dr. Hülya CEBECİ
Yard.Doç.Dr. Demet BALKAN
14/01/2015
11:15
110090034
Yiğit Çay
Desing of polar bee sail to study eart's polar
environment
Prof.Dr.Zerefşan KAYMAZ
Y.Doç.Dr.Cuma YARIM
Y.Doç.Dr.T.Berat KARYOT
14/01/2015
13:45
110100101
Neslihan Gençkal
Dynamic analysis of rectangular plates under moving
loads
Prof.Dr.V.Ziya DOĞAN
Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU
Prof.Dr. Metin Orhan KAYA
12/01/2015
09:00
FAKÜLTE
NO
ADI SOYADI
110080141
Yiğit Okur
110100128
BİTİRME ÇALIŞMASI KONUSU
T.C.
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
FAKÜLTE
NO
ADI SOYADI
BİTİRME ÇALIŞMASI KONUSU
ÖDEVİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ
JÜRİ ÜYELERİ
SINAV GÜN ve
SAATİ
110110134
Duran Serkan Kılıç
Data acquisition and time series analysis
Y.Doç.Dr.Duygu ERDEM
Yard.Doç.Dr. Demet BALKAN
Yard.Doç.Dr. K.Bülent YÜCEİL
14/01/2015
09:00
110090111
Barış Karacaoğlu
Gözenekli cisimler etrafında düşük Reynolds sayılı
akışlar
Y.Doç.Dr.Duygu ERDEM
Prof.Dr. A.Cihat BAYTAŞ
Doç.Dr. Onur TUNÇER
16/01/2015
09:45
110080156
Alican Karakurt
Lattice Boltzmann method solver on a GPU
Y.Doç.Dr.Bayram ÇELİK
Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN
Öğr.Gör.Dr. Bülent TUTKUN
15/01/2015
09:45-10:30
110090122
Dilara Avşar
Turbufon uçak motorlarında parça tamir edilebilirliği
ile onarım maliyetinin düşürülmesi
Y.Doç.Dr.Hayri ACAR
Doç.Dr. Onur TUNÇER
Prof.Dr. F.Oğuz EDİS
16/01/2015
09:00
110090136
Muhammet Yaman
Uçaklarda yapısal tamirlerin sınıflandırılması ve
istatiksel analizi
Y.Doç.Dr.Hayri ACAR
Prof.Dr. H.Süleyman TÜRKMEN
Prof.Dr. V.Ziya DOĞAN
16/01/2015
09:45
110040104
Eyüp Ferhat Güdücü
Mühendislik problemleri için yapay sinir ağı tabanlı
modelleme platformu geliştirilmesi
Y.Doç.Dr.T.Berat KARYOT
Öğr.Gör.Dr. Murat ŞİMŞEK
Öğr.Gör.Dr.Bülent TUTKUN
14/01/2015
10:30
110070127
Ekin Ecem Başpınar
İç sıkıştırmalı bir süsüstü hava alığındaki deneysel
incelenmesi
Y.Doç.Dr.K.Bülent YÜCEİL
Yard.Doç.Dr. Duygu ERDEM,
Yard.Doç.Dr. Bayram ÇELİK
12/01/2015
13:00-13:45
110090123
Tolgahan Etik
Hava taşımacılığı şirketinde bakım onarım planlaması
Y.Doç.Dr.Özge ÖZDEMİR
Y.Doç.Dr. Hayri ACAR
Prof.Dr. M.Orhan KAYA
14/01/2015
14:30
110090113
Ozan Ertaş
Uçak bakım onarımında zaman ve maliyet azaltmaya
yönelik çalışmalar
Y.Doç.Dr.Özge ÖZDEMİR
Yard.Doç.Dr. Hayri ACAR
Prof.Dr. M.Orhan KAYA
14/01/2015
15:15
110060106
Rahman Bitirgen
Aerodinamik yüklere maruz kalan bir rüzgar türbinin
yapısal olarak incelenmesi
Öğr.Gör.Dr.H.Barbaros SOYER
Prof.Dr. Aydın MISIRLIOĞLU,
Prof.Dr. Fırat Oğuz EDİS
14/01/2015
09:45
110090154
Mehmet Can Sevli
Bir "snow-scooter" tasarımı ve yapısal analizler
Öğr.Gör.Dr.H.Barbaros SOYER
Öğr.Gör.Dr. Cemil KURTCEBE,
Yard.Doç.Dr. Hülya CEBECİ
14/01/2015
10:30
110050804
Onur Altınçelik
6 eksenli endüstriyel robotun tasarlanıp yük
analizlerinin yapılması
Öğr.Gör.Dr.H.Barbaros SOYER
Prof.Dr. Aydın MISIRLIOĞLU,
Yard.Doç.Dr. Turgut Berat
KARYOT
14/01/2015
11:15-12:00
110060141
Mikail Arık
Bir ticari uçağın kanat profilinin incelenmesi ve örnek
bir tasarım çalışmasının Catia ile modellenmesi
Öğr.Gör.Dr.H.Barbaros SOYER
Yard.Doç.Dr. Hayri ACAR,
Yard.Doç.Dr. Cuma YARIM
14/01/2015
09:00
110080132
Yasin Türkoğlu
Manevra alanı darlığı dolayısıyla limanlarda
kamyonların döndürülmesi için bir çelik konstrüksiyon
tasarımı
Öğr.Gör.Dr.H.Barbaros SOYER
Prof.Dr. Halit Süleyman
TÜRKMEN,
Prof.Dr. Vedat Ziya DOĞAN
15/01/2015
09:00
T.C.
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
Download

Uçak-Uzay - Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi