İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Sayı :151
Eylül 2014
Ayazağa Yerleşkesi, 34469 Maslak/İstanbul
YU RT İÇ İ G Ö REV L E ND İ RME L ER
Prof.Dr. Selahattin İncecik
08 Eylül 2014 tarihinde, Türkiye Ulusal Jeodezi-Jeofizik
Birliği (TUJJB) Konsey toplantısına katılmak üzere
Ankara’da görevlendirilmiştir.
Prof.Dr. A. Rüstem Aslan
Prof.Dr. M. Adil Yükselen
Araş.Gör. Aslıhan Vuruşkan
Araş.Gör. Onur Son
Araş.Gör. Serhat Yılmaz
09-11 Eylül 2014 tarihleri arasında, 5. Ulusal Havacılık ve
Uzay Konferansı (UHUK)’na, “QB50 Projesi Kapsamında
Beeaglesat Küp Uydusunun Geliştirilmesi”, “Havacılık, Uçak
ve Uzay Mühendisliği Eğitiminde Bilgisayar Desteği”,”Dikey
İniş Kalkış Yapabilen Bir İnsansız Hava Aracının (TURAÇ)
Aerodinamik Analizi”,”DPIV Verilerinden Kuvvet Elde
Edilmesinde
Deney
Parametreleri
için
Hassasiyet
Analizi”,“İnce Cidarlı Kompozit Bir Türbin Palasının Dinamik
Çözümlenmesi” başlıklı bildiriler ile katılmak üzere
Kayseri’de görevlendirilmişlerdir.
Doç.Dr. Onur Tunçer
09 Eylül 2014 tarihinde, TÜBİTAK-TEYDEB proje hakemliği
yapmak üzere Ankara’da,
23-25 Eylül 2014 tarihleri arasında, TEİ Tusaş Motor San.
A.Ş.’de, proje görüşmelerine katılmak üzere Eskişehirde
görevlendirilmiştir.
Öğr.Gör.Dr. Elçin Tan
10 Eylül 2014 tarihinde, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’nda
proje
çalışmalarında
bulunmak
üzere
Ankara’da
görevlendirilmiştir.
Doç.Dr. Gökhan İnalhan
Yard.Doç.Dr. Aytaç Arıkoğlu
Yard.Doç.Dr. Hülya Cebeci
12
Eylül
2014
tarihinde,
Yükseköğretim
Kurulu
Başkanlığı’nda düzenlenen Sivil Havacılık Komisyonu
toplantısına katılmak üzere Ankara’da görevlendirilmişlerdir.
Araş.Gör. Bahtiyar Efe
15-19 Eylül 2014 tarihleri arasında 2. Uluslararasın Katılımlı
Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu’na “Standart Yağış
İndeksi (SPI) ve Normalin Yüzdesi Metodu (PNI) ile Konya
ve Çevresinin Kuraklık Analizi” başlıklı bildiri ile katılmak
üzere Konya’da görevlendirilmiştir.
Prof.Dr. Ahmet Duran Şahin
19 Eylül 2014 tarihinde, Meteoroloji Mühendisleri Odası’nda
toplantıya katılmak üzere Van’da,
29 Eylül 2014 tarihinde, Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi
(TARBİL) İstasyonlarını kontrol etmek üzere Denizli ve
Aydın’da görevlendirilmiştir.
Prof.Dr. A. Rüstem Aslan
Prof.Dr. N.L. Okşan Çetiner Yıldırım
Doç.Dr. Onur Tunçer
Yard.Doç.Dr. Bayram Çelik
Yard.Doç.Dr. Hülya Cebeci
Yard.Doç.Dr. K. Bülent Yüceil
19 Eylül 2014 tarihinde, T.C. Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge
ve Teknoloji Dairesi Başkanlığı’nda yapılan NATO-AVT
Paneli 34. ön koordinasyon toplantısına katılmak üzere
Ankara’da görevlendirilmişlerdir.
Prof.Dr. Ali Kodal
19 Eylül 2014 tarihinde, Gazi Üniversitesi’nde yapılan
doçentlik
jüri
sınavına
katılmak
üzere
Ankara’da
görevlendirilmiştir.
Prof.Dr. İbrahim Özkol
19 Eylül 2014 tarihinde, T.C. Devlet Demiryolları Genel
Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıya katılmak züere
Ankara’da görevlendirilmiştir.
Prof.Dr. Zahit Mecitoğlu
25-26 Eylül 2014 tarihlerinde, Bilim İnsanı Destekleme Daire
Başkanlığı (BİDEB) Değerlendirme ve Destekleme Kurul
Toplantısına katılmak üzere Ankara’da görevlendirilmiştir.
Araş.Gör. Gürkan Sarıkaya
24 Eylül 2014 tarihinde, San-Tez projesi aylık ilerleme
toplantısına
katılmak
üzere
Eskişehir’de
görevlendirilmiştir.
Yard.Doç.Dr. Hülya Cebeci
25-26 Eylül 2014 tarihleri arasında, Türk Hava Kurumu
tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Havacılık ve Uzay
Konferansı’na katılmak üzere Ankara’da görevlendirilmiştir.
YU RT D I ŞI G ÖR EVL E N Dİ RM EL ER
Doç.Dr. Onur Tunçer
03-05 ve 15-17 Eylül 2014 tarihleri arasında Clean Sky 2
Ortak Teknoloji İnisiyatifi Üyelik (Core-Partner) Çağrısı
Bildiri Günü etkinliğine katılmak üzere Toulouse/Fransa’da
görevlendirilmiştir.
Doç.Dr. Gökhan İnalhan
04-06 ve 14-18 Eylül 2014 tarihleri arasında,
SecureDataCloud
SESAR
WP-E-AB
Projesi
Resillence2050.eu Avrupa Birliği çalışma toplantılarına
katılmak üzere üzere Brüksel/Belçika’da görevlendirilmiştir.
Yard.Doç.Dr. Ayşe Gül Güngör
07-13 Eylül 2014 tarihleri arasında IUTAM-ABCM
Symposium
on
Laminar-Turbulent
Transition
isimli
sempozyuma “Transition to Turbulance in a Separeted
Boundary Layer with Spanwise Perturbations” başlıklı bildiri
ile katılmak üzere Rio de Janeiro/Brezilya’da görevlendirilmiştir.
Prof.Dr. Levent Şaylan
10-14 Eylül 2014 tarihleri arasında, Draft Agenda
Management Comittee Meeting (COST) isimli toplantıya
katılmak üzere, Malta’da görevlendirilmiştir.
Öğr.Gör.Dr. Ceyhan Kahya
14-19 Eylül 2014 tarihleri arasında, Acil Durum Yönetimi
Ajansı (FEMA)’da yapılacak olan E388 Advanced Public
Information Officer (PIO), E104 Exercise Design ve E105
Public Information and Warning eğitimlerine katılmak
üzere, Maryland/ABD’de görevlendirilmiştir.
Araş.Gör. Süleyman Karaca
16-21 Eylül 2014 tarihleri arasında, 10th International
ERCOFTAC Symposium on Engineering Turbulance
Modellind and Measurements (ETMM) isimli sempozyuma
“The Influence of Roughness lenght on the Control of
Seperation Bubbles” başlıklı bildiri ile katılmak üzere
Marbella/İspanya’da görevlendirilmiştir.
Prof.Dr. A. Rüstem Aslan
27 Eylül - 05 Ekim 2014 tarihleri arasında 65th International
Astronautical Congress isimli kongreye “Development and in
Orbit Testing of an X-Ray Detector within a 2U Cubesat” ve
“Project
EBased
Undergraduate
Space
Engineering
Education” başlıklı bildiriler ile katılmak üzere Toronto
/Kanada’da görevlendirilmiştir.
Araş.Gör. Erdem Akay
23-28 Eylül 2014 tarihleri arasında, 31. Danubia-Adris
Symposium
isimli
sempozyuma
“Multiaxial
Strain
Measurement Using Embedded FBG Sensors During The
Fatigue Testing of FRP Composites” başlıklı bildiri ile katılmak
üzere, Kempten, Allgau/Almanya’da görevlendirilmiştir.
EY LÜ L A YI N DA D OĞA N LA R
Elmas Atabay
04 Eylül
Elçin Tan
05 Eylül
Süleyman Karaca
08 Eylül
Ayşegül Ceren Moral
11 Eylül
Metin Orhan Kaya
12 Eylül
Bayram Çelik
14 Eylül
Mehmet Fatih Gök
24 Eylül
KI SA KI SA …
S EM İ NE R L ER
* 15 Eylül 2014 Pazartesi günü, İTÜ Rektör Yardımcısı
Prof.Dr. Mehmet Sabri Çelik, “Birlikte Ar-Ge Çalışma
Kültürü Nasıl Geliştirilebilir?” konusunda bir sunum yapmış,
Fakültemiz öğretim elemanları ile buluşup önümüzdeki
dönemin Ar-Ge Stratejisini şekillendirmek üzere Fakültemizi
ziyarete gelmişlerdir.
Fakültemiz Uçak Mühendisliği Bölümü öğretim
üyelerinden Doç.Dr. Vedat Ziya Doğan, 23 Eylül 2014
tarihinde Dekan Yardımcısı olmuş, 26 Eylül 2014
tarihinde, Profesör unvanı almıştır.
Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
*09 Eylül 2014 Salı günü, İdare Amiri Tekn. Metin
Yılmaz’ın anneannesi,
* 2013/2014 Eğitim-Öğretim yılında başladığımız UUBF
Seminer Dizisi Etkinliği, 2014/2015 Eğitim yılında da
devam etmekte olup, ilki 17 Eylül 2014 tarihinde, Prof.Dr.
Mikdat Kadıoğlu’nun sunumuyla “Depreme Hazırlık ve
Temel Afet Bilinci” başlıklı seminer ile gerçekleştirilmiştir.
UUBF Adına Sahibi
Dekan Prof.Dr. Metin Orhan Kaya
*16 Eylül 2014 tarihinde Uzay Mühendisliği Bölümü
öğretim üyesi Prof.Dr. Fırat Oğuz Edis’in eşi, Pakize Edis
vefat etmiştir.
Merhumelere Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına
başsağlığı dileriz.
Yayın Sorumluları
Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Sevinç Sırdaş, Fak.Sek.V. Gülay Birsen
Yayına Hazırlayan: Memur Elis Güler
UUBF’DE BU AY Bülteni Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nca 15 Temmuz- 15 Eylül tarihleri arasında bir kez,
diğer aylarda ayda bir yayınlanır. Bültende yer alacak bilgilerin en geç her ayın son Çarşamba günü, saat 17.00’ye
kadar Dekanlığa ulaştırılması gerekmektedir.
Tel: 0 212 285 33 41
Faks: 0 212 285 31 39
E-Posta: [email protected] http://www.uubf.itu.edu.tr/UUBF’de Bu Ay
Download

İndir - Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi