1972’liler Vakfı Bülteni
1972’liler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Üye Bilgilendirme Formudur.
Sayı:73 30.06.2014
BAŞIMIZ SAĞOLSUN
Mithat ÜNAL
Bülent
AKKOYUNLUER
bilgilerinizesunarız.
2014Yılınınilkyarısını,peşpeşealdığımızvefat
haberlerininşokuveüzüntüsüiletamamladık.
E. P. Kd. Alb. Mithat ÜNAL,29Mayıs2014tarihinde
geçirdiğikalp krizi sonucu vefat etti.Cenazesi;30Mayıs2014
Cumagünüikindide,İstanbulSelimiyeCamiindenkaldırılarak,
Karacaahmet Kabristanındatoprağaverildi.
E. Per. (P.) Yb. Nadir GÖKER,10Haziran2014
Nadir GÖKER
tarihindegeçirdiğianevrizma sonucu vefat etti.Cenazesi
aynıgünikindideİstanbulSelimiyeCamiindenkaldırılarak,
Karacaahmet Kabristanında toprağaverildi.
E. Lv. Kd. Bnb. Bülent AKKOYUNLUER,15Haziran2014de,
geçirdiğibeyin kanaması sonucu vefat etti.Cenazesi,16Haziran
2014Pazartesigünüikindide,İzmirKarşıyakaBeşikçioğluCamiindenkaldırılarak,
KarşıyakaDoğançay Kabristanındatoprağaverildi.
MerhumdevrearkadaşlarımızabirkezdahaTanrıdanrahmet,ailelerineve
tüm1972’lilerebaşsağlığıvesabırlardiliyoruz.
Şimdiyekadar,onuşehitolmaküzere,toplam87 arkadaşımız ebediyete
intikal etti.Vakfımızvarlığınısürdürdüğümüddetçe;merhum arkadaşlarımızın
aileleri ile iletişimimizi devam ettireceğiz.Ayrıca,mevcutgençüyelerimizgibi
merhumarkadaşlarımızınçocuklarındandaarzu edenlerin,Vakfa üye olabileceklerini
İSTANBUL’DA KAHVALTI
İstanbul’dayaşayandevrearkadaşlarımızveailelerindenoluşan96 kişi, 27 Nisan 2014 Pazar
günü,ÜsküdarŞemsipaşasahilindebulunanKatibimRestorandayapılankahvaltıda buluştu.SevgiliHalim
ÖZYENER’inözverilivetitizçabalarısonucubirarayagelenarkadaşlarımızveeşleri,hoşveeğlenceli
saatlergeçirdi.ButoplantıdanbiraysonrayitirdiğimizMithatÜNAL’ın,neşeli tavırları ve şakalarını hep
hatırlayacağız.
GMKBulvarıNo:20/14Kızılay/ANKARA
Tel:(0312)2292049/2318108 Fax:(0312)2308576
web:http://www.vakif1972.org.tr [email protected][email protected]yahoogroups:[email protected]
Banka:T.C.ZiraatBankasıSaraçoğluŞubesi-IBAN:TR830001001059034087525002
-1-
SİDE KAMPI
Jandarma Genel Komutanlığından alınan toplu tahsis ile Side Kampının 22-31 Mayıs 2014
tarihleri arasındaki 3ncü dönemine, 22 aile (56 kişi) katıldı. Dönem boyunca hakim olan elverişli
hava koşulları, kampın ve yörenin olanaklarından geniş çapta yararlanma fırsatı verdi.Ayrıca kampa
katılan torunlar, tüm devre arkadaşları ve eşlerinin ilgi odağını oluşturdu.
SİDE KAMPI (23.05.2014)
BALKAN GEZİSİ
Altı Balkan ülkesini (Sırbistan, Bosna Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Arnavutluk, Makedonya)
kapsayan gezimizi, 20 ailenin (43 kişi) katılımı ile 08-15 Haziran 2014 tarihleri arasında gerçekleştirdik.
Vakfın organizasyonunda, yapılan gezide şu izlenimleri edindik;
- Sanayi kirliliği olmayan, tümüyle yeşil ve her yerinden su fışkıran, seyri doyumsuz manzaraları olan
bir bölge,
- Yoğunluğu az, kanaatkar, özellikle gençleri çok güzel ve yakışıklı bir nüfus yapısı,
- Türkiye’ye göre gelir düzeyi düşük, gelişme hırsı olmayan, tarım ve turizme dayalı ekonomisi olan,
- Geçmişte yok edilmesi için gösterilen çabalara rağmen varlığını sürdüren “Atalarımızın izleri”,
- Son dönemde, Türkiye’nin bölgede varlığını ve etkinliğini artırmaya yönelik yatırımlar ile cemaat ve
tarikatların izleri,
- Yugoslavya’nın parçalanmasından sonra oluşan ülkelerin , kendilerine öğünebilecekleri bir resmi
tarih oluşturmak için girdikleri yarış ve ortaya çıkan ironi,
- Her şeye rağmen güven ve huzur içinde gezilebilen, kendine has özellikleri olan, hiç görmeyenlere
tavsiye edebileceğimiz bir yöre.
Balkan gezisini, 2015 yılı Haziran ayının ilk yarısında tekrarlamayı planlıyoruz. Katılmak isteyenlerin
ajandalarına işaretlemelerini ve Vakıf duyurularını izlemelerini öneririz.
MANASTIR ASKERİ İDADİSİ ÖNÜNDE (14.06.2014)
OHRİD GÖLÜNÜN KAYNAĞI (MAKEDONYA)
-2-
TAHLİYE SEVİNCİ
Anayasa Mahkemesinin 18 Haziran 2014 tarihinde aldığı karar sonrasında, Balyoz
Davası nedeniyle Silivri Cezaevinde tutulan beş devre arkadaşımız (M.Korkut ÖZARSLAN, N.Ali
KARABABA, M.Kaya VAROL, M.Fikri KARADAĞ ve Kubilay AKTAŞ), 19 Haziran Perşembe günü
özgürlüklerine kavuştular. Arkadaşlarımızın ailelerinin ve tüm 1972’lilerin gözü aydın olsun.
Cumhuriyetle ve Cumhuriyetin kazanımlarıyla hesaplaşma, ülkemizi istedikleri formata
sokabilme senaryosuna göre seçilen kurbanlar arasında; yukarıda ismi zikredilenlere ilave
üç arkadaşımızla birlikte (İ.Hakkı PEKİN, Muzaffer TEKİN ve Rafet ARSLAN) toplam 8 devre
arkadaşımız bulunmaktadır. Bu arkadaşlarımız ve aileleri; kişisel hiç bir kusurları ve suçları olmadığı
halde, çok ağır bedel ödediler. Belkide bunun bazı kalıcı hasarlarını, hayatları boyunca yaşamaya
devam edecekler. 1972 devresi olarak, her zaman ayrı bir yere koyduğumuz 10 şehit ve 54 gazi
arkadaşımız vardı, şimdi de, sekiz “Cumhuriyet Gazimiz” oldu. Cumhuriyet Gazilerimize; aileleri ile
birlikte sağlıklı, mutlu, kaza ve beladan uzak nice yıllar diliyoruz.
Vakıf ve 1972 devresi olarak; bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da, arkadaşlarımızı
mağdur edenler, yargı önünde hesap verinceye kadar, onların yanında ve yakınında olmayı
sürdüreceğiz.
Derler ki kusursuz insan yoktur. Bizde diyoruz ki , hiç bir yetmişikilinin yerine koyacak,
yedeğimiz de yoktur. Son yıllarda yaşadıklarımızın, birbirimize, ailelerimizle birlikte daha sıkı
sarılmak için bir vesile olmasını diliyoruz.
İSTANBUL BOĞAZINDA TEKNE GEZİSİ
Bir önceki bültende de duyurduğumuz üzere, 20 Eylül 2014 Cumartesi akşamı, Boğazda
yemekli bir tekne turu yapmak istiyoruz. İlk duyurudan sonra bu güne kadar çok az sayıda
arkadaşımız katılacağını Vakfa bildirdi. Etkinliğin yapılabilmesi için katılımın en az 100 kişi olması ve
rezervasyonun kesinleşmesi için önceden ödeme yapılması gerekiyor.
Bu etkinlikte; Balyoz ve Ergenekon davaları ile mağdur edilmiş olan arkadaşlarımız ve aileleri
ile de bir arada olmayı planlıyoruz. Katılmak isteyen arkadaşlarımızın, 08 Ağustos 2014 tarihine
kadar Vakfa bildirip, aşağıdaki yöntemlerden birisi ile kişi başına 50 TL ön ödemeyi yapmaları
gerekmektedir. Sözleşme yapıldıktan sonra; yapılması gereken ilave ödeme ve program ayrıntıları
ayrıca duyurulacaktır.
Ödemenizi 08 Ağustos 2014 tarihine kadar; elden Vakfa nakit olarak yapabileceğiniz gibi;
- İbrahim ERGE’nin 10187025 No.lu posta çeki hesabına, veya
- Ümit GÜNDÜR’ün Ing Bank Ankara Necatibey Şubesi İBAN:TR26 0009 9003 0598 7000
1000 01 hesabına da yapabilirsiniz. Sizleri, eş ve çocuklarınızla birlikte bekliyoruz.
EĞİTİM BURSU ŞARTLI BAĞIŞLARI
2010 yılında başlattığımız ve her yıl büyüyen bir fon haline gelen “Eğitim Bursu Şartlı
Bağışları” uygulamamız devam etmektedir. Üye arkadaşlarımızın, aidatlarından ayrıca, burs
verilmesi amacıyla yaptıkları bağışlardan oluşan bu fondan, öncelikle şehit çocukları ile kumpas
davalardan mağdur edilen asker çocuklarına burs verilmektedir. Yardımlaşma duygu ve
faaliyetlerinin yükseliş gösterdiği Ramazan ayında, Vakfımızın Eğitim Bursu Şartlı Bağış Fonuna
katkılarınızı beklediğimizi, dikkatlerinize sunarız.
BODRUM KAMPI
72 Sayılı Bültende duyurduğumuz üzere, Kara Kuvvetlerinden alınan toplu tahsis ile Bodrum
Kampının 16. dönemine (25 Ekim-03 Kasım 2014) katılacağız. Gitmek istediğini Vakfa bildirenlerin
mevcudu, tahsis edilen motel sayısını aştığından, gideceğini bildirenlerden mazereti çıkıp
katılamayacak arkadaşlarımızın ivedi Vakfa bildirmelerini bekliyoruz.
-3-
VAKFIMIZIN GELECEĞİ
Çeşitli etkinliklerde bir araya gelen arkadaşlarımızın, sohbet sırasında, Vakfımızın gelecekte
ne olacağı konusunda kaygılandıklarına dair bilgiler, doğrudan veya dolaylı olarak Vakfa
gelmektedir. Bu konudaki mevcut durum ve bilgiler şöyledir;
Vakıf Senedinin “Vakfın Sona Ermesi” başlıklı 24. Maddesi: “Vakfın herhangi bir sebeple
feshi gerektiği taktirde, feshe, Yönetim Kurulunun teklifi ile Kurucular Kurulu karar verir.
Feshi halinde, Vakfa ait mallar aynı amaca yönelik bir Vakfa veya Resmi Kuruma devredilir”.
denmektedir.
Vakfın geleceği konusu; Yönetim Kurulu tarafından 2010 yılında kapsamlı olarak ele
alınmış ve sonucunda 23.12.2010 tarihinde kabul edilen bir “Stratejik Plan” hazırlanmıştır.
Planın amacı özetle, 1972’liler arasındaki yardımlaşma ve dayanışmanın sürekliliğini sağlamak,
geliştirmek ve Vakfın sahip olduğu değerleri ve birlikteliği gelecek kuşaklara taşımaktır. Bu amacı
gerçekleştirmek için konulan hedef ve yapılacak faaliyetler, Vakfın internet sayfasında yer alan
stratejik planın birinci maddesinde, ayrıntılı olarak yer almaktadır.
Yönetim kurulları, dört yıldan beri bu kapsamda duyuru ve çağrılar yapmış, ancak, alınan
tepkiler ve geri dönüşler, halen tatmin edici düzeye ulaşamamıştır.
Bizler 1972’liler Vakfını çocuklarımıza miras olarak bırakmayı, önümüzdeki on yıl ve
sonrasında yönetimi çocuklarımıza devretmeyi istiyoruz. Bunun için çocuklarımızın, gelin ve
damatlarımızın ve kanuni mirasçılarımızın Vakfa üye olup, yönetim ve denetim kurullarında görev
alabilmelerinin önünü açacak mevzuat düzenlemeleri de yapılmıştır. Pek çok defa yaptığımız
çağrılara karşılık, bu güne kadar çocuklarımızdan 3 kişi Vakıfa üye olmuştur. Bu genç üyeler, kurucu
üyelerin sahip olduğu tüm hak ve yetkilere sahiptir. Vakfın bülteni ve tüm mesajlar kendilerine
iletilmektedir.
Ayrıca biliyoruz ki, pek çok devre arkadaşımızın çocuğu da Vakıf üyesi olmayı istiyor. Bu
yazının, üyeliğe davet kabul edilerek, üye olmayı düşünenlerin adım atmasını umuyoruz.
Üye olur olmaz aidat ödemenin zorunlu olmadığını, durumu ve koşulları elverişli olduğunda
katkı da bulunabileceğini de ayrıca belirtmek isteriz.
Haydi çocuklar Vakıfa üye olmaya!
YİV.LTD.ŞTİ.DEN HABERLER
01 Mart 2014-31Mayıs 2014 tarihleri arasında, sigorta poliçelerini EKSPER1972’den alan ve/veya yakınları ile tanıdıklarının almasını sağlayan, aşağıda isimleri
yazılı arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Önümüzdeki dönemde de arkadaşlarımızın
kendilerinin,yakınlarının ve tanıdıklarının poliçelerini yenilerken, EKSPER-1972’den de
teklif almalarını bekliyoruz.
A.Faik KORUNMUŞ, A.Bülent OZAN, A.Serdar AYKAÇ, A.Serdar ERDURMAZ,
Abdülkadir KEPSUTLU, Alptuğ ATEŞOK, Bülent KAŞIKÇI, Celal KÜNCÜ, Cemal CEYLAN,
Cengiz BAYENDER, Cevat ARSLAN, Cihangir DUMANLI, Çetin CANİK, Doğan DOĞAN,
Erdoğan GÖKÇEK, Erol ERKAYA, Ethem BİLSEV, Fahri IŞILDAK, H.Ali YAĞMUR, H.Turgut DURUKAN, H.Basri VURAL, H.İbrahim TÜYSÜZ, Hasan ŞENTÜRK, Hulusi MARTLI,
Hüseyin GÜNEY, İ.Yücel ÖZİN, İ.Yüksel KUŞ, İbrahim ERGE, İlhami ÇINAR, İlker GÜRGAN,
İsmail ERER, İsmet HOCAOĞLU, Kemal AKKARPAT, Kenan PAÇACI, M.Ali GÜZEY,
M.Akın AKKAYNAK, M.Muhittin BOZOKLU, M.Yaşar GİZDEM, M.Cüneyt ERYILDIZ,
M.İhsan ONGUN, M.Suat BOZDAĞ, Mahmut ARKAN, Mehmet AKAY, Mehmet ÖZKAN,
Murat KAYA, Musa ERASLAN, Mustafa DOĞRU, Mustafa TUNÇ, Nebi NEBİOĞLU,
Necat GÜRSES, Ö.Faruk ERGİN, Selahattin GÜVENÇ, Süleyman AÇIKGÖZ,
Süleyman GÖKKAYA, Y.Murat DİNÇER, Yüksel KARACA.
EKSPER-1972: Karanfil Sok. Mert Apt. No: 18/17 KIZILAY/ANKARA
Tel: 0312 2317505, 0530 9777205
-4-
1972’ LİLER SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
GMK Bulvarı.No: 20/14 Kızılay/ANKARA
TEL: 0312 2292049 FAX: 0312 2308576
Mithatpaşa Vergi Dairesi 926 005 2232
MATBU
ÜYELERİMİZE İLİŞKİN
VAKIF MERKEZİNE ULAŞAN HABERLER
Başsağlığı diliyoruz;
 Osman BABUŞCU, İlker GÜRGAN, Merhum Ali TAŞKIRAN, Nedim MERİÇ ve S.Azmi USLU’nun anneleri; Aydoğan TURAY’ın babası; Adem SATICI’nın kayınpederi; Hulusi MARTLI’nın
kayınvalidesi, Suat PAKÖZ’ün ağabeyi ve Cevat ARSLAN’ın bacanağı vefat etti.
Merhum ve merhumelere Tanrıdan rahmet, kıymetli arkadaşlarımıza, ailelerine ve
yakınlarına tekrar başsağlığı diliyoruz.
Geçmiş Olsun;
Hasan ŞENTÜRK safra kesesi ameliyatı oldu,
S.Can KAYIRAN sağ diz protez ameliyatı oldu,
Mahir KÖK kalça protezi ameliyatı oldu,
Sait OŞAFOĞLU iki taraflı kasık fıtığı ameliyatı oldu,
İsmail ERER ve eşi Fevziye Hanım peş peşe talihsiz ev kazası geçirdi, ikisinin de kolu kırıldı,
 M.İhsan ONGUN karın ve kasık fıtığı ameliyatı oldu,
 O.Tamer GEÇİM’in eşi Aynil Hanım, hipofiz bezinden bir ameliyat oldu,
 Sadrettin AKTAŞ’ın eşi Suzan Hanım, dizinden bir operasyon geçirdi,
 Hamdi AYTULUN’un eşi Baise Hanım, guatr ameliyatı oldu,
Arkadaşlarımıza ve yakınlarına, tüm 1972’liler adına bir kez daha geçmiş olsun diyor ve
acil şifa dileklerimizi sunuyoruz.
Tebrik ederiz;

Mustafa ÇİFTÇİ, Mahmut AYNUR, Emin BABADAĞ, A.Sami UĞUR, Bülent OKAN, Kemal ERCAN (2.kez) ve Erem TÜMERK dede oldular. Merhum Durmuş MERCAN’nın eşi
Güler Hanım ve Merhum H.Ersoy UZUN’un eşi Şule Hanım babaanne oldular.
 M.Suat BOZDAĞ’ın oğlu Emre, Arif ALİM’in kızı Meltem, O.Feridun BAYKAL’ın kızı Ceyda,
Canan TÜRKAN’ın kızı Cansu, Merhum Vural GÜNÖZ ve Fatma GÜNÖZ’ün oğlu Doğukan,
Merhum Faruk CENKÇİLER ve Nihal CENKÇİLER’in kızı Yasemin, Faik YÜKSEL’in kızı
Deniz, Tahir SINDIR’ın kızı Esin, Merhum T.Aykut TUNCA ve Sabahat TUNCA’nın oğlu Evren, İsmail ZENGİN’in kızı Güzin ve H.Can TOPGÜL’ün oğlu Ergin evlendiler.
 Merhum Halit AKGÜL ve Belma AKGÜL’ün kızı Duygu nişanlandı.
 Armağan ABACIOĞLU'nun kızı Yüksek Mimar Ceren, doktora çalışmalarına Lizbon'da başladı.
 O.Tamer GEÇİM’in kızı Güliz “Moneta Production” adında bir şirket kurdu.
 A.Faik KORUNMUŞ’un oğlu Eren, “Ortodonti” doktorasını tamamladı.
Kutluyor, mutluluk ve başarılar diliyoruz.
Download

Bülten 73 - 1972liler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı