ÇYDD ANKARA ŞUBESĐ
KASIM 2014 ĐLETĐSĐ
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi
Mithatpaşa Cad. No: 54/12 Kıvanç Apt. Kat: 5 Kızılay-Ankara
Şubemizin kuruluş yıldönümünde ve Cumhuriyet Bayramında her zamanki gibi Ata’mızın huzurundaydık.
Değerli üyelerimiz, değerli bursverenlerimiz,
Yoğun etkinlik ve çalışmalarla dolu bir Ekim ayını geride bıraktık. 17 Ekim’de Türkiye Barolar Birliği’nde
“Okuryazarlık Okuryazarlık mıdır?” konulu çalıştayımızı gerçekleştirdik. Çok verimli ve başarılı geçen çalıştayımıza ilişkin ayrıntılı bilgileri ve gelişmeleri http:/okuryazarlikcalıstayi.blogspot.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.
31 Ekim’de Cumhuriyet’imizin 91. ve şubemizin 24. Kuruluş yıldönümünü; üyelerimiz, gönül dostlarımız ve gençlerimizle birlikte bir akşam yemeğinde Atatürk’ün sevdiği şarkılar ve marşlar eşliğinde kutladık.
10 Kasım’da saat 08:30’da Tandoğan Meydanı’nda buluşarak; Cumhuriyet’imizin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ü
anmak, bir kez daha gönül borcumuzu ve saygılarımızı sunmak üzere Anıtkabir’de olacağız.
Sevgi ve saygılarımızla,
Ayfer Yüksel
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
!"! #$" %&&"& %! " '%& (! $) $*&& +,-.
Hacer ve Hurşit TÜRKOĞLU
Gülgüle ÇORUH
BISY Programı kapsamında 2014-2015 Eği,m ve Öğre,m dönemi için internet üzerinden yeni bursiyer öğrenci başvuruları alınarak incelemelere başlanmış0r. Elemeyi geçen öğrencilere Kasım ayı içerisinde kısa mesaj ile bilgilendirme yapılacak0r.
2013-2014 öğre,m yılında burs alan lise ve üniversite öğrencilerinin burslarının 2014-2015 öğre,m yılında da devam
edebilmesi için istenilen belge ve formlar alınmış olup, üniversite ve lise öğrencilerimiz için burs ödeme listelerinin
hazırlanmasına başlanmış0r.
Burs alan öğrencilerimiz için etkinlik hazırlıklarına başlanmış olup, etkinlik duyuruları www.ankara.cydd.org.tr adresinde
yayınlanacak0r.
Değerli Üyelerimiz, Tüzüğümüzün 11.2. maddesi uyarınca üyelik öden,sini iki yıl üst üste ödemeyen üyeler için çıkarılma
işlemi uygulanması zorunludur. Bizim için tüm üyelerimiz, çok değerli olduğundan 2013-2014 üyelik öden,lerini ödemeyen
üyelerimize, anımsatma yapma gereksinimi duyduk. Sizlerin de gerekli özeni göstereceğinize inanıyoruz.
Daha önce duyurduğumuz gibi ödemelerinizi kredi kar2 ile de yapabilirsiniz.
25 Ekim Cumartesi günü Sn. Tülay ÜSTÜNDAĞ hocamızın önderliğinde gerçekleş,rdiğimiz ‘Ekip Ruhu’ çalışmasının ardından, biz Çağdaş
Gençlik Yürütme Kurulu’nca bu süreçten i,baren daha kararlı ve hızlı
adımlar atabileceğimizi emin bir şekilde söyleyebiliriz.
Cumhuriyet Söyleşileri’ne, gelişmiş ülkelerde ar0k konu bile
edilmeyen ancak, ne yazık ki ülkemizin gündeminde hala ilk sıralarda
yer alan ‘İşçi Ölümleri’ konusu ile devam edeceğiz.
22 Kasım Cumartesi günü saat 17:00’de yapılacak söyleşi Cumhuriyet
Gazetesi’nin salonunda olacak0r.
Adres: Ahmet Rasim Sokak No:14 Çankaya
ABKV ETÜD PROJESİ
Burs alan kız öğrencilerimize yönelik Etüd Programımız 18 Ekim Cumartesi günü başladı. Bu yıl da gönüllü öğretmenlerimizce
sürdürülecek olan programımız 9, 10, ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik olacak0r.
ANA BABA ÇOCUK EĞİTİM SEMİNERLERİ
13 Kasım Perşembe günü saat 13.00’te Çankaya Hüseyin Hüsnü Tekışık İlkokulu’nda “Davranış Sorunları “ konulu ilk seminer Sosyal Hizmet Uzmanı Sn. Görkem KELEBEK taraBndan verilecek,r.
Keçiören Mecidiye İlkokulunda 19 Kasım 2014 Çarşamba günü “Öğrenci Ders Başarısını Etkileyen Faktörler” konulu seminer
Yara0cı Drama Uzmanı Sn. Ayşe AYDOĞAN taraBndan verilecek,r.
ÇAĞDAŞLIK EĞİTİM PROJESİ
Yenimahalle Belediyesi ile ortak yürütülen projenin ilk semineri Ba0kent Meydan Kültür Birimi’nde 28 Kasım Cuma günü saat
12.30’da yapılacak0r. ’’İlkyardım “ konulu seminer eği,mci Sn. Ayşegül ÖZKONAK taraBndan verilecek,r.
2
AYIN KĐTABI
OKURYAZARLIK
Paulo Freire ve Donaldo Macedo, bu kitapla bizi okuma-yazma bunalımını yeniden değerlendirmeye
çağırıyorlar. Onlar okuma-yazmayı yalnız kazanılacak teknik bir beceri olarak değil, kültürel gelişimin
vazgeçilmez öğesi olarak görüyorlar.
Eği,m alanında çalışmalar yapan demokra,k kitle örgütleri olarak bizler de, bu kitaptan yola çıkarak
17 Ekim’de çok değerli ka0lımcı ve konuklarımızla ‘Okuryazarlık Okuryazarlık mıdır?’ çalıştayı
düzenledik. Bu çalıştay, daha önce de vurguladığımız gibi bir sonuç değil ilk durak.
Ekim ayı içerisinde çok sayıda etkinlik ve anma gününde bir araya geldik. Bu etkinliklerden kareler:
Okuryazarlık Çalıştayı
Eği,m öncülerimizi ziyaret
Öğrencilerimizle piknik
Ahmet Taner Kışlalı’yı anma töreni
Cumhuriyet Bayramı ve 24. Yıl Yemeğimiz
3
KASIM 2014 ETKİNLİK TAKVİMİ
07 Kasım
08 Kasım
10 Kasım
22 Kasım
28 Kasım
Panayır Mağazamızın Açılışı
Şahin Grubu Toplan0sı
Anıtkabir Buluşması
Cumhuriyet Söyleşisi ‘İşçi Ölümleri’
İlkyardım Eği,mi
Saat:13.00
Bilgi amaçlıdır.
Saat: 08:30
Saat: 17.00
Saat: 12.30
Adakale Sokak No: 28
Tandoğan Meydanı
Cumhuriyet Gazetesi Salonu
Y.Mahalle Bel. Ba0kent Meydan Kültür Birimi
Merhaba,
Geçen ay sürekli gelişim döngüsünü söz konusu etmiş,k. Bu döngünün 1.aşamasını, yani planlama aşamasını açacağız.
Ne zaman planlama yaparız? Yıllık etkinliklerimizi öngörürken. Yeni bir projeye başlarken. Bir toplan0yı düzenlerken, bir söyleşiye
hazırlanırken, bir geziyi tasarlarken. Yani pek çok kez!
Neden planlama gereği duyarız? Yapacağımız işin adımlarını önceden öngörmek için. Ne kadar kaynağa gereksinim duyduğumuzu
anlamak için. Çalışmamızın sonuçlarını tahmin etmek için. Sonuçların kim(ler)e yarayacağını saptamak için. Çalışmamızın önündeki
zorlukları listeleyip onları giderme yöntemlerini gözden geçirmek için.
Nerede planlama yapılır? İşin en başında yapılması en doğalı ve gerekenidir. Ancak planlama aşamasında öngörüler uygulamada çoğu
zaman tutmayıp sapma gösterebilir. Dolayısı ile işimizin her aşamasında planımızı, tasarımızı, öngörümüzü güncellemek ve dinamik,
değişime açık bir planlama anlayışı sürdürmek gerekir.
Nasıl planlama yapılır? Çeşitli yönetsel araçlar kullanabiliriz “proje yöne,mi”, “süreç akış şeması”, “zaman çizelgeleri”, “beyin
Br0nası”, “yapılacak işler çetelesi” gibi pek çok yalın ama etkili aracı kullanabiliriz. Eski çalışmalarda kullanılan başarılı yöntemleri
yinelemeyi ve çalışmaların sonunda yapılan değerlendirme raporlarından yararlanmayı unutmayalım!
Kurumsal bellek önemli!
Ne planlanır? İşgücü planlanır: Kaç üye, kaç gönüllü çalışmada yer alacak? Hangi gün işgücüne gerek duyacağız? Akçalı kaynak planı,
maliyet hesabı yaparız. Mekan planlaması yaparız. Kalite planlaması yaparız. Etkinliğimizin hedef kitlesinin çalışmamızdan beklen,leri
nelerdir? Beklen,lerin karşılandığını nasıl bileceğiz? Etkinliğimizin, projemizin başarı ölçütleri ne olacak?
Planlanılacak konular geniş!
Kim planlama sürecine ka0lmalı? Planlama her zaman için öngörülen proje ya da etkinliğin liderinin sorumluluğundadır. Ama bilindiği
üzere çalışma ekibinin, diğer paydaşların, özellikle hedef kitlenin planlama çalışmasına etkin ka0lımı planlama kalitemizi olumlu etkiler!
Sözün özü: Planlamaya ayrılan zaman ve dikkat, harcanan emek çalışmalarımızın başarısının belirleyicisidir.
CumhuriyeAmizin 91. Yıldönümünü kutluyor, büyük devrimci Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 76.yılında
kendisini şükran, minnet, sevgi ve özlemle anıyorum.
Yorumlarınızı, görüşlerinizi, sorularınızı bizle paylaşın. Esen kalın. <[email protected]>
"KERMES” ar0k her gün Panayır’da! Tüm üyelerimizi Panayır Mağaza’mızın yeni yüzüyle açılışına 07 Kasım Cuma günü saat
13.00’de bekliyoruz.
İşliğimizin iç onarımı tamamlandı. Katkıda bulunan üyelerimize tekrar sonsuz teşekkürler. Kasım ayı içinde faaliyete geçiyoruz.
MithatpaşaCad.No:54/12KıvançApt.Kat:5Kızılay-Ankara
!"
()
$ $ %
3124307875 &'! [email protected]
#) - 1
*!+) ,(3124341444
-.".- / 0)+ "
23( 24) ..4.
#
!"
Bayındır2Sok.No:59/10(Kat1)Kızılay-Ankara
AdakaleSok.28/BKızılay-Ankara
5) ")+ 6 7)8) 9) 6
:; << "-) ) =>( ?.+ 063) 6 ; @A@ 069 A8 "B. ; 22
3124177796
!"
3124258408
!"
3124302930
BURS VERMEK VE BAĞIŞTA BULUNMAK İÇİN HESAP BİLGİLERİ
HESAP ADLARI
T.İŞ BANKASI / Meşru,yet
YKB /Mithatpaşa
ÜNĐVERSĐTE ÖĞRENCĐLERĐ BURS HESABI
4213
555408
TR53 0006 4000 0014 2130 5554 08
359 66806212
TR71 0006 7010 0000 0066 8062 12
ABKV ÖĞRENCĐLERĐ BURS HESABI
4213
943647
TR02 0006 4000 0014 2130 9436 47
359 66815569
TR20 0006 7010 0000 0066 8155 69
ÜYE ÖDENTĐSĐ VE DERNEK BAĞIŞLARI
HESABI
4213
633084
TR38 0006 4000 0014 2130 6330 84
359 66806220
TR49 0006 7010 0000 0066 8062 20
DERNEK KODU: 06 37 036
Download

Kasım 2014 İletisi - ÇYDD Ankara Şubesi