Bişkek, Kırgızistan
AKADEMİK TAKVİM
LİSANS - ÖNLİSANS PROGRAMLARI AKADEMİK TAKVİM
Güz Yarıyılı
Faaliyet
Bahar Yarıyılı
15-19 Temmuz 2013
Manas ÖSS ile Asıl Listeden Yerleşen
Öğrencilerin Kayıtları
25-26 Temmuz 2013
Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre
Yerleşen Öğrencilerin Kayıtları
29-30 Temmuz 2013
Manas ÖSS ile Ek Yerleştirme Sonucu
Yerleşen ve Özel Yetenek Sınavları Sonucunda
Yedek Listeden Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kayıtları
09-16 Eylül 2013
Türkiye’den (LYS Sonucunda) ve Diğer
Ülkelerden Kabul Edilen Öğrencilerin Kayıtları
----------
06.06.2013
Yandal ve Çift Anadal Kontenjanlarının İlanı
02.01.2014
02.09.2013
Yandal ve Çift Anadal İçin Son Başvuru Tarihi
15.01.2014
05.09.2013
Yandal ve Çift Anadal Sonuçlarının İlanı
20.01.2014
03.09.2013
I. Sınıf Akademik Danışmanları ile Açılacak Şubeli Derslerin
---------Rektörlüğe (Ö.İ.D.B.) Bildirilmesinin Son Günü
06-09 Eylül 2013
Ders Kayıtlarının Yenilenmesi (OBİS)
24-27 Ocak 2014
09.09.2013
Ders Bilgi Formlarının Rektörlüğe (Ö.İ.D.B.)
Bildirilmesinin Son Günü
27 Ocak 2014
09.09.2013
Derslerin Başlaması
27.01.2014
----------
17-20 Eylül 2013
Ders Ekleme-Silme İşlemleri (OBİS)
03-06 Şubat 2014
23.09.2013
Ders Ekleme-Silme Formlarının Rektörlüğe
(Ö.İ.D.B.) Bildirilmesinin Son Günü
10.02.2014
25.11.2013
Bir Sonraki Yarıyılda Açılacak Seçmeli Derslerin
(SAD ve ADSD) Rektörlüğe (Ö.İ.D.B.)
Bildirilmesinin Son Günü
28.06.2014
16.12.2013
Yarıyıl İçi Notlarının Sisteme Son Giriş Tarihi
30.04.2014
23-31 Aralık 2013
Yarıyıl Sonu Sınavları
10-18 Mayıs 2014
06-12 Ocak 2014
Bütünleme Sınavları
26-31Mayıs 2014
17.01.2014
Bir Sonraki Yarıyılda Açılacak Şubeli Derslerin Rektörlüğe
(Ö.İ.D.B.) Bildirilmesinin Son Günü
----------
20.01.2014
Tek Ders Sınavları
09.06.2014
21.01.2014
Tek Ders Sınav Sonuç Listelerinin Rektörlüğe
(Ö.İ.D.B.) Bildirilmesinin Son Günü
10.06.2014
----------
Devlet Sınavları
16-21 Haziran 2014
----------
Mezuniyet Töreni
(Rektörlükçe
Belirlenecektir.)
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
AKADEMİK TAKVİM İÇİNDEKİ RESMİ TATİL GÜNLERİ
15-16 Ekim 2013 Salı, Çarşamba
Kurban Bayramı (1.ve 2. gün)
29 Ekim 2013 Salı
T.C. Cumhuriyet Bayramı
01 Ocak 2014, Çarşamba
Yılbaşı Tatili
08 Mart 2014, Cumartesi
Dünya Kadınlar Günü
21 Mart 2014, Cuma
Nevruz Bayramı
01 Mayıs 2014, Perşembe
Emek ve Dayanışma Günü
05 Mayıs 2014, Pazartesi
K.C. Anayasa Bayramı
09 Mayıs 2014, Cuma
K.C. Zafer Bayramı
19 Mayıs 2014, Pazartesi
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
AKADEMİK TAKVİM DIŞINDAKİ RESMİ TATİL GÜNLERİ
28 -29 Temmuz 2014 Pazartesi, Salı
Ramazan Bayramı (1. ve 2. Gün)
30 Ağustos 2014 Cumartesi
T.C. Zafer Bayramı
31 Ağustos 2014 Pazar
K.C. Egemenlik Bayramı
Tarihçe: Üniversite, 30 Eylül 1995 tarihinde İzmir’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti
hükümeti arasında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek şehrinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi kurulmasına
dair anlaşma” nın her iki ülke yetkili makamlarınca onaylanmasına müteakip 1997-1998 öğretim yılında
öğretime başlamıştır.
17 senedir varlığını idame ettiren üniversite, 2500’den fazla mezun vermiştir. Orta Asya’nın en gelişmiş
kampusüne sahip olan Üniversite, Türk Dünyası ve akraba topluluklar başta olmak üzere, bölgedeki diğer
ülkelerden de öğrenci kabul etmekte ve Fakülte, Yüksekokul ile Enstitüleri bünyesinde önlisans, lisans ve
lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim yapmaktadır.
Üniversite, Kırgızistan uyruklu öğrencileri kendi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce yaptığı sınavla, Türk
öğrencileri ise Türkiye Cumhuriyeti Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce yapılan Öğrenci Seçme Sınavı ile
diğer Türk ve akraba topluluklarına mensup öğrencileri ise yine Türkiye Cumhuriyeti Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme
Merkezi’nce
yapılan
TCS
(Türk
Cumhuriyetleri
Sınavı)
ile
almaktadır.
2011-2012 Eğitim-Öğretim döneminde Bahar Yarıyılı sonu itibariyle 9 Fakülte, 4 Yüksekokul, 1 Meslek
Yüksekokulu’nda 3809 lisans ve önlisans, 2 Enstitüde ise 196 Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi öğrenimini
sürdürmektedir.
Üniversite Yüksek Öğretim Kurumu bünyesinde Türkiye’deki üniversitelerle aynı statüde özerk bir üniversitedir.
Üniversitede eğitim-öğretim parasız olup ihtiyaç sahibi öğrencilere “Gereksinim Bursu” ve ayrıca “Akademik
Başarı Bursu” da verilmektedir. Ders kitapları da Üniversite tarafından karşılanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti’nce Öğrenim bursu verilmemektedir. Öğrenciler Üniversite yurdundan faydalanabilirler. Öğretim Dili
Türkiye Türkçesi ve Kırgızcadır. Ayrıca İngilizce ve Rusça da öğretilmektedir.
Rektör: Prof. Dr. Sebahattin BALCI
Onursal Rektör: Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman DEMİREL
Adres: 720044, Bişkek, KIRGIZİSTAN Mira Caddesi 56
Telefon: +996(312) 54 19 42 - 46, 54 19 64, 54 19 67
Fax: +996 (312) 541935
Web: http://www.manas.kg/
Kırgızistan Manas Üniversitesi’nden Genel Görünümler
Download

Manas Üniversitesi