2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
AKADEMİK TAKVİMİ
ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİMİ
YETERLİK SINAVLARI
VE
YENİ ÖĞRENCİLERİN KESİN KAYITLARI
GÜZ YARIYILI
27 Ağustos – 5 Eylül
2014
01-05 Eylül 2014
01-05 Eylül 2014
10 Eylül 2014
15 Eylül 2014
19 Eylül 2014
22 Eylül 2014
05 Ocak 2015
09 Ocak 2015
14 Ocak 2015
BAHAR YARIYILI
Yeni Öğrencilerin Öğrenim Ücreti Yatırma Tarihleri
Yeni Öğrencilerin Kayıtlarının Yapılması
Hazırlık Programı Olan Birimlerin Yeni ve Eski Kayıtlı Öğrencileri
İçin İngilizce Yeterlik Sınavı Başvuru Tarihleri
Hazırlık Programı Olan Birimlerin Yeni ve Eski Kayıtlı Öğrencileri
İçin İngilizce Yeterlik Sınavı Tarihi
Hazırlık Programı Olmayan Birimler İçin Zorunlu Yabancı Dil
Dersleri Muafiyet Sınavı Son Başvuru Tarihi
Hazırlık Programı Olmayan Birimler İçin Zorunlu Yabancı Dil
Dersleri Muafiyet Sınavı
Hazırlık Programı Derslerinin Başlaması
Hazırlık Programını Tamamlayamayan Öğrenciler İçin İngilizce
Yeterlik Sınavı Başvuru Tarihi
Hazırlık Programı Derslerinin Sona Ermesi
İngilizce Yeterlik Sınavı Tarihi
02 Şubat 2015
22 Mayıs 2015
22 Mayıs 2015
29 Mayıs 2015
Dönem sonu, bütünleme ve tek ders sınavlarının sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç
bir hafta içinde OBİS’e girilmek zorundadır (ADÜ Önlisans ve Lisans Eğitim Yönetmeliği Madde 28,
değişiklik 1 Eylül 2014 tarih ve 29106 sayılı Resmi Gazete).
YILLIK EĞİTİM VEREN BİRİMLER
BAŞLAMA TARİHİ
07 Ağustos 2014
02 Eylül 2014
08 Eylül 2014
02 Eylül 2014
15 Eylül 2014
15 Eylül 2014
15 Eylül 2014
25 Eylül 2014
07 Ocak 2015
21 Ocak 2015
12 Ocak 2015
09 Şubat 2015
04 Mayıs 2015
11 Mayıs 2015
25 Mayıs 2015
31 Ağustos 2015
07 Eylül 2015
14 Eylül 2015
27 Mayıs 2015
17 Haziran 2015
DEVLET KONSERVATUVARI
Katkı Payı I. Taksitini Yatırma Tarihleri
Mesleki Hazırlık ve I. Sınıfların Ders Kaydı Yaptırma Tarihleri
II. III. IV. Sınıfların Ders Kaydı Yaptırma Tarihleri
Danışman Görüşü/Oluru Verme Tarihleri
Derslere Başlama/Bitiş Tarihleri (Güz Dönemi)
Ders Ekleme/Silme Tarihleri
Mazeret Kaydı Başvuru Tarihleri
Mazeret Kayıt Tarihleri
5i Dersleri Güz Dönemi Sonu Sınavı Tarihi (17:00-19:00)
5i Dersleri Bütünleme Sınavı Tarihi (17:00-19:00)
Katkı Payı II. Taksitini Yatırma Tarihleri
Derslere Başlama/Bitiş Tarihleri (Bahar Dönemi)
2015-2016 Güz Yarıyılı
Danışman Görüşü/Oluru Verme Tarihleri
2015-2016 Güz Yarıyılı Erken Kayıt Tarihleri
Dönem Sonu Sınavı Tarihleri
Bütünleme Sınavı Tarihleri
Tek Ders Sınavı Başvuru Tarihleri
Tek Ders Sınavı Tarihleri
5i Dersleri Bahar Dönemi Sonu Sınavı Tarihi (17:00-19:00)
5i Dersleri Bütünleme Sınavı Tarihi (17:00-19:00)
BİTİŞ TARİHİ
31 Ağustos 2014
05 Eylül 2014
09 Eylül 2014
09 Eylül 2014
26 Aralık 2014
19 Eylül 2014
19 Eylül 2014
26 Eylül 2014
07 Ocak 2015
21 Ocak 2015
23 Ocak 2015
22 Mayıs 2015
22 Mayıs 2015
22 Mayıs 2015
5 Haziran 2015
04 Eylül 2015
11 Eylül 2015
14 Eylül 2015
27 Mayıs 2015
17 Haziran 2015
Dönem sonu, bütünleme ve tek ders sınavlarının sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en
geç bir hafta içinde OBİS’e girilmek zorundadır (ADÜ Önlisans ve Lisans Eğitim Yönetmeliği Madde
28, değişiklik 1 Eylül 2014 tarih ve 29106 sayılı Resmi Gazete).
BAŞLAMA TARİHİ
30 Haziran 2014
30 Haziran 2014
07 Ağustos 2014
01 Eylül 2014
01 Eylül 2014
01 Eylül 2014
22 Eylül 2014
12 Ocak 2015
5 Ocak 2015
07 Ocak 2015
21 Ocak 2015
09 Şubat 2015
22 Haziran 2015
06 Temmuz 2015
29 Haziran 2015
20 Temmuz 2015
03 Temmuz 2015
29 Haziran 2015
27 Mayıs 2015
17 Haziran 2015
TIP FAKÜLTESİ
VI. Sınıfların Katkı Payı 1. Taksitini Yatırma
(Kayıt Yenileme) Tarihleri
VI. Sınıfların Eğitim Öğretime Başlaması
II-V. Sınıfların Katkı Payı 1. Taksitini Yatırma Tarihleri
II-V. Sınıfların Ders Kaydı Yaptırma Tarihleri
V. Sınıfların Eğitim Öğretime Başlaması
III-IV. Sınıfların Eğitim Öğretime Başlaması (Güz Dönemi)
I-II. Sınıfların Eğitim Öğretime Başlaması (Güz Dönemi)
Katkı Payı II. Taksitini Yatırma Tarihleri
III-IV. Sınıfların Eğitim Öğretime Başlaması (Bahar Dönemi)
5i Dersleri Güz Dönemi Sonu Sınavı Tarihi (17:00-19:00)
5i Dersleri Bütünleme Sınavı Tarihi (17:00-19:00)
I-II. Sınıfların Eğitim Öğretime Başlaması (Bahar Dönemi)
I. Sınıfların Dönem Sonu Sınavı Tarihleri
I. Sınıfların Bütünleme Sınavı Tarihleri
II. Sınıfların Dönem Sonu Sınavı Tarihleri
II. Sınıfların Bütünleme Sınavı Tarihleri
III-IV. Sınıfların Bütünleme Sınavı Tarihleri
V. Sınıfların Bütünleme Sınavı Tarihleri
5i Dersleri Bahar Dönemi Sonu Sınavı Tarihi (17:00-19:00)
5i Dersleri Bütünleme Sınavı Tarihi (17:00-19:00)
BİTİŞ TARİHİ
11 Temmuz 2014
28 Haziran 2015
31 Ağustos 2014
04 Eylül 2014
12 Haziran 2015
26 Aralık 2014
23 Ocak 2015
30 Ocak 2015
19 Haziran 2015
07 Ocak 2015
21 Ocak 2015
05 Haziran 2015
26 Haziran 2015
10 Temmuz 2015
03 Temmuz 2015
24 Temmuz 2015
24 Temmuz 2015
10 Temmuz 2015
27 Mayıs 2015
17 Haziran 2015
Dönem sonu, bütünleme ve tek ders sınavlarının sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en
geç bir hafta içinde OBİS’e girilmek zorundadır (ADÜ Önlisans ve Lisans Eğitim Yönetmeliği Madde
28, değişiklik 1 Eylül 2014 tarih ve 29106 sayılı Resmi Gazete).
YARIYILLIK EĞİTİM VEREN BİRİMLER
GÜZ YARIYILI
07-31 Ağustos 2014
01-02 Eylül 2014
02-03 Eylül 2014
03-04 Eylül 2014
04-05 Eylül 2014
15 Eylül 2014
15-19 Eylül 2014
26 Aralık 2014
29 Aralık 201411 Ocak 2015
07 Ocak 2015
12-23 Ocak 2015
21 Ocak 2015
02-06 Şubat 2015
09-20 Şubat 2015
BAHAR YARIYILI
Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Yatırma Tarihleri
2014-2015 Bahar Yarıyılı
Danışman Görüşü/Oluru Verme Tarihleri
150 AKTS Tamamlayan Öğrenciler İçin Erken Kayıt Tarihi
90 AKTS Tamamlayan Öğrenciler İçin Erken Kayıt Tarihi
50 AKTS Tamamlayan Öğrenciler İçin Erken Kayıt Tarihi
Tüm Öğrenciler İçin Erken Kayıt Tarihleri
Derslere Başlama Tarihi*
Ders Ekleme/Silme ve Geç Kayıt Tarihleri
2015-2016 Güz Yarıyılı
Danışman Görüşü/Oluru Verme Tarihleri
150 AKTS Tamamlayan Öğrenciler İçin Erken Kayıt Tarihi
90 AKTS Tamamlayan Öğrenciler İçin Erken Kayıt Tarihi
50 AKTS Tamamlayan Öğrenciler İçin Erken Kayıt Tarihi
Tüm Öğrenciler İçin Erken Kayıt Tarihleri
Derslerin Bitiş Tarihi
Dönem Sonu Sınavı Tarihleri**
5i Dersleri Dönem Sonu Sınavı Tarihi (17:00-19:00)
Bütünleme Sınavı Tarihleri **
5i Dersleri Bütünleme Sınavı Tarihi (17:00-19:00)
Tek Ders Sınavı Başvuru Tarihleri
Tek Ders Sınavı Tarihleri
Veteriner Fakültesi Yaz Dönemi Klinik Uygulama Dersi
Üniversite Mezuniyet Töreni
12-23 Ocak 2015
15 Aralık 2014-02 Ocak 2015
22 Aralık 2014
23 Aralık 2014
24 Aralık 2014
25 Aralık 2014-02 Ocak 2015
09 Şubat 2015
02-16 Şubat 2015
04 - 22 Mayıs 2015
11 Mayıs 2015
12 Mayıs 2015
13 Mayıs 2015
14-22 Mayıs 2015
22 Mayıs 2015
25 Mayıs-07 Haziran 2015
27 Mayıs 2015
08 - 21 Haziran 2015
17 Haziran 2015
29 Haziran-03 Temmuz 2015
06 - 10Temmuz 2015
30 Haziran –
25 Temmuz 2015
08 Haziran 2015
* Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Programında yer alan yıllık derslerin başlama tarihi, Güz Yarıyılı Derslere Başlama Tarihi,
bitiş tarihi de Bahar Yarıyılı Derslerin Bitiş Tarihi olarak uygulanacaktır.
** Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Programında yer alan yıllık derslerin yıl sonu ve bütünleme sınavları Bahar Yarıyılı
sütununda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.
Dönem sonu, bütünleme ve tek ders sınavlarının sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç bir
hafta içinde OBİS’e girilmek zorundadır (ADÜ Önlisans ve Lisans Eğitim Yönetmeliği Madde 28, değişiklik 1
Eylül 2014 tarih ve 29106 sayılı Resmi Gazete).
01-02 Eylül 2014
02-03 Eylül 2014
TURİZM FAKÜLTESİ-TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE
OTELCİLİK YÜKSEKOKULU-DİDİM MESLEK
YÜKSEKOKULU
Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Yatırma Tarihleri
2014-2015 Bahar Yarıyılı
Danışman Görüşü/Oluru Verme Tarihleri
150 AKTS Tamamlayan Öğrenciler İçin Erken Kayıt Tarihi
90 AKTS tamamlayan Öğrenciler İçin Erken Kayıt Tarihi
03-04 Eylül 2014
50 AKTS tamamlayan Öğrenciler İçin Erken Kayıt Tarihi
GÜZ YARIYILI
07-31 Ağustos 2014
04-05 Eylül 2014
15 Eylül 2014
15-19 Eylül 2014
26 Aralık 2014
29 Aralık 201409 Ocak 2015
07 Ocak 2015
17-23 Ocak 2015
21 Ocak 2015
02-06 Şubat 2015
09-20 Şubat 2015
Tüm Öğrenciler İçin Erken Kayıt Tarihleri
Derslere Başlama Tarihi
Ders Ekleme/Silme ve Geç Kayıt Tarihleri
2015-2016 Güz Yarıyılı
Danışman Görüşü/Oluru Verme Tarihleri
150 AKTS Tamamlayan Öğrenciler İçin Erken Kayıt Tarihi
90 AKTS tamamlayan Öğrenciler İçin Erken Kayıt Tarihi
50 AKTS tamamlayan Öğrenciler İçin Erken Kayıt Tarihi
Tüm Öğrenciler İçin Erken Kayıt Tarihleri
Derslerin Bitiş Tarihi
Dönem Sonu Sınavı Tarihleri
5i Dersleri Dönem Sınavı Tarihi (17:00-19:00)
Bütünleme Sınavı Tarihleri
5i Dersleri Bütünleme Sınavı Tarihi (17:00-19:00)
Tek Ders Sınavı Başvuru Tarihleri
Tek Ders Sınavı Tarihleri
Üniversite Mezuniyet Töreni
BAHAR YARIYILI
12-23 Ocak 2015
15 Aralık 2014-02 Ocak
2015
22 Aralık 2014
23 Aralık 2014
24 Aralık 2014
25 Aralık 2014-02 Ocak
2015
02 Şubat 2015
26 Ocak-09 Şubat 2015
27 Nisan-15 Mayıs
2015
04 Mayıs 2015
05 Mayıs 2015
06 Mayıs 2015
7-15 Mayıs 2015
15 Mayıs 2015
18-29 Mayıs 2015
27 Mayıs 2015
01-07 Haziran 2015
17 Haziran 2015
10-12 Haziran 2015
15-17Haziran 2015
08 Haziran 2015
Dönem sonu, bütünleme ve tek ders sınavlarının sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç
bir hafta içinde OBİS’e girilmek zorundadır (ADÜ Önlisans ve Lisans Eğitim Yönetmeliği Madde 28,
değişiklik 1 Eylül 2014 tarih ve 29106 sayılı Resmi Gazete).
ÖZEL YETENEK SINAVLARI BAŞVURU VE KAYITLARI
Özel Yetenek sınavı ile öğrenci kabulüne ilişkin kontenjan, koşul, başvuru ve sınav tarihleri, ilgili birimlerin önerisi
doğrultusunda Senato tarafından belirlenir.
YAZ OKULU
BAŞLAMA TARİHİ
06 Temmuz 2015
13 Temmuz 2015
31 Ağustos 2015
BİTİŞ TARİHİ
Ders Görevlendirmelerinin Rektörlüğe Bildirilmesi ve Derslerin
OBİS’e Girilmesinin Son Günü
Açılacak Derslerin Duyurulmasının Son Günü
Yaz Okulu Ücretinin Yatırılması ve Kayıt Tarihleri
Derslere Başlama/Bitiş Tarihleri
Yaz Okulu Sonu Sınavı Tarihleri
19 Haziran 2015
22 Haziran 2015
10 Temmuz 2015
28 Ağustos 2015
04 Eylül 2015
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
15 Haziran 2015
29 Haziran 2015
---
Açılacak Derslerin Duyurulmasının Son Günü
Yaz Okulu Ücretinin Yatırılması ve Kayıt Tarihleri
Derslere Başlama/Bitiş Tarihleri
Yaz Okulu Sonu İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) Tarihi
12 Haziran 2015
19 Haziran 2015
21 Ağustos 2015
26 Ağustos 2015
Dönem sonu, bütünleme ve tek ders sınavlarının sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç
bir hafta içinde OBİS’e girilmek zorundadır (ADÜ Önlisans ve Lisans Eğitim Yönetmeliği Madde 28,
değişiklik 1 Eylül 2014 tarih ve 29106 sayılı Resmi Gazete).
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM
GÜZ YARIYILI
BAHAR YARIYILI
21-25 Temmuz 2014
01 Ağustos 2014
Yabancı Dil Sınavı Başvuru Tarihleri
Yabancı Dil Sınavı
Öğrenci Kontenjanı İlanı ve Başvuru Tarihleri
YatayGeçiş Başvuru Tarihleri
Mülakat ve Mülakat Notlarının ENSBİS’e Giriş Tarihleri
Kesin Kayıt Yaptırma/Öğrenim Ücreti (İkinci Öğretim)
Yatırma/Ders Kaydı Yaptırma (Yeni Kayıt)Tarihleri
Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Yatırma Tarihleri
Ders Kaydı Yaptırma (Kayıt Yenileme)Tarihleri
Yatay Geçiş Kesin Kayıt Tarihleri
Özel Öğrenci Başvuru Tarihleri
Mazeret Kaydı Başvuru ve Mazeret Kaydı Tarihleri
Haftalık Ders Programlarının ENSBİS’e Girme Tarihleri
Özel Öğrenci Kesin Kayıt Tarihleri
Derslerin Başlama Tarihi
Derslerin Bitiş Tarihi
04-18 Ağustos 2014
20-23 Ağustos 2014
21-29 Ağustos 2014
25 Ağustos
05 Eylül 2014
08-12 Eylül 2014
15 Eylül 2014
28 Aralık 2014
29 Aralık 2014 -11 Ocak
2015
19-25 Ocak 2015
Dönem Sonu Sınavı Tarihleri
Bütünleme Sınavı Tarihleri
05-09 Ocak 2015
16 Ocak 2015
05-19 Ocak 2015
21-24 Ocak 2015
22-30 Ocak 2015
26 Ocak 2015
30 Ocak 2015
02-06 Şubat 2015
09 Şubat 2015
24 Mayıs 2015
25 Mayıs-07 Haziran
2015
15-21 Haziran 2015
Sınav sonuçlarının Akademik Takvimde belirtilen sınav dönemi bitim tarihinden itibaren en geç
on beş gün içinde ENSBİS’e girişi yapılır ve ABD veya ASD başkanlığı aracılığı ile enstitüye bildirilir.
(ADÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde-12, değişiklik 20/05/2013 tarihli 28652 sayılı
R.G., 19/06/2014 tarihli 29035 sayılı R.G.)
Hafta sonunu kapsayan tarihler, Sosyal Bilimler Enstitüsü İkinci Öğretim Programlarına aittir.
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYITLARI
BAŞLAMA TARİHİ
16 Haziran 2014
07 Ağustos 2014
11 Ağustos 2014
01 Eylül 2014
---15 Eylül 2014
Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanlarına Başvuru Tarihleri
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Yerleştirme Tarihleri
Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı ve Kabul Mektubu Gönderme
Tarihleri
Asıl Adayların Kayıt Tarihleri
Yedek Adayların İlan Tarihi
Yedek Adayların Kayıt Tarihleri
Türkçe Yeterlik Sınavı Tarihi
BİTİŞ TARİHİ
18 Temmuz 2014
08 Ağustos 2014
15 Ağustos 2014
05
09
19
24
Eylül
Eylül
Eylül
Eylül
2014
2014
2014
2014
ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE
KAYITLARI
GÜZ YARIYILI
15 Ağustos 2014
18 -22 Ağustos 2014
27-29 Ağustos 2014
01 Eylül 2014
04-05 Eylül 2014
*Ön lisans programları içindir.
Yatay Geçiş Başvurularının Son Günü
Başvuruların Değerlendirilmesi ve İlan Tarihleri
Asıl Adayların Kayıt Tarihleri
Yedek Adayların İlan Tarihi
Yedek Adayların Kayıt Tarihleri
BAHAR YARIYILI
30 Ocak 2015*
02-06 Şubat 2015*
09-10 Şubat 2015*
11 Şubat 2015*
12-13 Şubat 2015*
RESMİ TATİLLER
GÜZ YARIYILI
03-07 Ekim 2014
28-29 Ekim 2014
01 Ocak 2015
Kurban Bayramı (Cuma Öğleden Sonra-Salı)
BAHAR YARIYILI
Cumhuriyet Bayramı (Salı Öğleden Sonra- Çarşamba)
Yılbaşı (Perşembe)
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Perşembe)
Emek ve Dayanışma Günü (Cuma)
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı (Salı)
Ramazan Bayramı (Perşembe Öğleden Sonra-Pazar)
23 Nisan 2015
01 Mayıs 2015
19 Mayıs 2015
16-19 Temmuz 2015
Download

Akademik Takvim - İdari Birimler