Şirket Unvanı
Şirket Kodu
Yıl
Tablo Kodu
Frekans
Versiyon
Tablo
HÜR SİGORTA AŞ
1060
2014
100301
Q3
2
Uyarı
30.9.2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI
Hesap Kodu
1
10
100
101
102
10201
102011
10201101
10201102
102012
10201201
10201202
10202
102021
10202101
10202102
102022
10202201
10202202
103
106
109
10901
10902
11
110
11001
110011
110012
11002
110021
110022
11003
110031
110032
11004
110041
110042
11005
110051
110052
11006
110061
110062
11007
110071
110072
11099
110991
110992
111
11102
111021
111022
11103
111031
111032
11104
111041
111042
11105
111051
111052
11107
111071
Hesap Adı
VARLIKLAR
Cari Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
Kasa
Alınan Çekler
Bankalar
Vadesiz
Türk Parası (TP)
Yurt içi
Yurt dışı
Yabancı Para (YP)
Yurt içi
Yurt dışı
Vadeli
Türk Parası (TP)
Yurt içi
Yurt dışı
Yabancı Para (YP)
Yurt içi
Yurt dışı
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
Türk Parası (TP)
Yabancı Para (YP)
Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Hisse Senetleri ve Diğer Değişken Getirili Finansal Varlıklar
Hisse Senetleri ve Diğ. Değişken Getirili Fin. Var.Satın Alma Değeri
Hisse Senetleri ve Diğ. Değişken Getirili Fin. Varlıkların Değerlemesi (+/-)
Hazine Bonoları
Hazine Bonolarının Satın Alma Değeri
Hazine Bonolarının Değerlemesi (+/-)
Devlet Tahvilleri
Devlet Tahvillerinin Satın Alma Değeri
Devlet Tahvillerinin Değerlemesi (+/-)
Özel Sektör Bonoları
Özel Sektör Bonolarının Satın Alma Değeri
Özel Sektör Bonolarının Değerlemesi (+/-)
Diğer Sabit Getirili Finansal Varlıklar
Diğer Sabit Getirili Finansal Varlıkların Satın Alma Değeri
Diğer Sabit Getirili Finansal Varlıkların Değerlemesi (+/-)
Yatırım Fonu Katılma Belgeleri
Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin Satın Alma Değeri
Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin Değerlemesi (+/-)
Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar
Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıkların Satın Alma Değeri
Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıkların Değerlemesi (+/-)
Diğer Finansal Varlıklar
Diğer Finansal Varlıkların Satın Alma Değeri
Diğer Finansal Varlıkların Değerlemesi (+/-)
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
Hazine Bonoları
Hazine Bonolarının Satın Alma Değeri
Hazine Bonolarının Değerlemesi (+/-)
Devlet Tahvilleri
Devlet Tahvillerinin Satın Alma Değeri
Devlet Tahvillerinin Değerlemesi (+/-)
Özel Sektör Bonoları
Özel Sektör Bonolarının Satın Alma Değeri
Özel Sektör Bonolarının Değerlemesi (+/-)
Diğer Sabit Getirili Finansal Varlıklar
Diğer Sabit Getirili Finansal Varlıkların Satın Alma Değeri
Diğer Sabit Getirili Finansal Varlıkların Değerlemesi (+/-)
Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar
Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıkların Satın Alma Değeri
Tutar (TL)
29.426.683
28.246.097
20.607.105
1.158
17.081.236
457.437
457.437
457.437
0
16.623.799
16.623.799
16.623.799
0
3.523.000
1.711
1.711
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111072
11199
111991
111992
112
11201
112011
112012
11202
112021
112022
11203
112031
112032
11204
112041
112042
11205
112051
112052
11206
112061
112062
11207
112071
112072
11299
112991
112992
115
11501
11502
11503
11599
116
11601
11602
11603
11699
117
11701
117011
11701101
11701102
117012
11701201
11701202
11702
117021
11702101
11702102
11702103
117022
11702201
11702202
11702203
11703
117031
11703101
11703102
11703103
117032
11703201
11703202
11703203
11704
117041
11704101
11704102
11704103
117042
11704201
11704202
11704203
11705
117051
11705101
Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıkların Değerlemesi (+/-)
Diğer Finansal Varlıklar
Diğer Finansal Varlıkların Satın Alma Değeri
Diğer Finansal Varlıkların Değerlemesi(+/-)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Hisse Senetleri ve Diğer Değişken Getirili Finansal Varlıklar
Hisse Senetleri ve Diğ.Değişken Getirili Fin. Varlıkların Satın Alma Değeri
Hisse Senetleri ve Diğ. Değişken Getirili Fin. Varlıkların Değerlemesi (+/-)
Hazine Bonoları
Hazine Bonolarının Satın Alma Değeri
Hazine Bonolarının Değerlemesi (+/-)
Devlet Tahvilleri
Devlet Tahvillerinin Satın Alma Değeri
Devlet Tahvillerinin Değerlemesi (+/-)
Özel Sektör Bonoları
Özel Sektör Bonolarının Satın Alma Değeri
Özel Sektör Bonolarının Değerlemesi (+/-)
Diğer Sabit Getirili Finansal Varlıklar
Diğer Sabit Getirili Finansal Varlıkların Satın Alma Değeri
Diğer Sabit Getirili Finansal Varlıkların Değerlemesi (+/-)
Yatırım Fonu Katılma Belgeleri
Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin Satın Alma Değeri
Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin Değerlemesi (+/-)
Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar
Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıkların Satın Alma Değeri
Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıkların Değerlemesi (+/-)
Diğer Finansal Varlıklar
Diğer Finansal Varlıkların Satın Alma Değeri
Diğer Finansal Varlıkların Değerlemesi(+/-)
Krediler
İştirakler
Bağlı Ortaklık
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
Diğer Krediler
Krediler Karşılığı (-)
İştirakler Karşılığı (-)
Bağlı Ortaklıklar Karşılığı (-)
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Karşılığı (-)
Diğer Krediler Karşılığı (-)
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
Hisse Senetleri ve Diğer Değişken Getirili Finansal Varlıklar
Hisse Senetleri ve Diğ. Değişken Getirili Fin. Varlıkların Satın Alma Değeri
Satılmaya Hazır
Alım Satım Amaçlı
Hisse Senetleri ve Diğ.Değişken Getirili Fin. Varlıkların Değerlemesi (+/-)
Satılmaya Hazır
Alım Satım Amaçlı
Hazine Bonoları
Hazine Bonolarının Satın Alma Değeri
Satılmaya Hazır
Alım Satım Amaçlı
Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Hazine Bonolarının Değerlemesi (+/-)
Satılmaya Hazır
Alım Satım Amaçlı
Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Devlet Tahvilleri
Devlet Tahvillerinin Satın Alma Değeri
Satılmaya Hazır
Alım Satım Amaçlı
Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Devlet Tahvillerinin Değerlemesi (+/-)
Satılmaya Hazır
Alım Satım Amaçlı
Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Özel Sektör Bonoları
Özel Sektör Bonolarının Satın Alma Değeri
Satılmaya Hazır
Alım Satım Amaçlı
Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Özel Sektör Bonolarının Değerlemesi (+/-)
Satılmaya Hazır
Alım Satım Amaçlı
Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Diğer Sabit Getirili Finansal Varlıklar
Diğer Sabit Getirili Finansal Varlıkların Satın Alma Değeri
Satılmaya Hazır
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11705102
11705103
117052
11705201
11705202
11705203
11706
117061
11706101
11706102
117062
11706201
11706202
11707
117071
11707101
11707102
11707103
117072
11707201
11707202
11707203
11708
117081
117082
11799
117991
11799101
11799102
11799103
117992
11799201
11799202
11799203
118
119
11901
11902
11903
11904
12
120
12001
12002
12003
120031
120032
12004
12005
12006
12007
12008
12009
120091
120092
12010
12097
12098
12099
121
12101
12103
121031
121032
12105
12107
12109
121091
121092
12198
122
12203
122031
122032
12204
12205
12206
Alım Satım Amaçlı
Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Diğer Sabit Getirili Finansal Varlıkların Değerlemesi (+/-)
Satılmaya Hazır
Alım Satım Amaçlı
Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Yatırım Fonu Katılma Belgeleri
Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin Satın Alma Değeri
Satılmaya Hazır
Alım Satım Amaçlı
Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin Değerlemesi (+/-)
Satılmaya Hazır
Alım Satım Amaçlı
Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar
Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıkların Satın Alma Değeri
Satılmaya Hazır
Alım Satım Amaçlı
Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıkların Değerlemesi (+/-)
Satılmaya Hazır
Alım Satım Amaçlı
Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Vadeli Mevduat Hesabı
Vadeli Mevduat Hesabı
Vadeli Mevduat Hesabının Değerlemesi (+/-)
Diğer Finansal Varlıklar
Diğer Finansal Varlıkların Satın Alma Değeri
Satılmaya Hazır
Alım Satım Amaçlı
Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Diğer Finansal Varlıkların Değerlemesi (+/-)
Satılmaya Hazır
Alım Satım Amaçlı
Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Şirket Hissesi
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Fin. Var. Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Fin. Yat. Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Esas Faaliyetlerden Alacaklar
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
Sigortalılardan Alacaklar
Sigortalılardan Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-)
Aracılardan Alacaklar
Acentelerden Alacaklar
Diğer Aracılardan Alacaklar
Aracılardan Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-)
Sigorta Şirketlerinden Alacaklar
Sigorta Şirketlerinden Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-)
Reasürans Şirketlerinden Alacaklar
Reasürans Şirketlerinden Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu (-)
Rücu ve Sovtaj Yoluyla Tahsil Edilecek Alacaklar
Rücu ve Sovtaj Yoluyla Tahsil Edilecek Alacaklar (Brüt)
Rücu ve Sovtaj Yoluyla Tahsil Edilecek Alacaklar (Reasürör Payı)
Rücu ve Sovtaj Yoluyla Tahsil Edilecek Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-)
Banka Garantili Kredi Kartı Alacakları
Diğer Alacaklar
Diğer Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-)
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigortalılardan Alacaklar Karşılığı (-)
Aracılardan Alacaklar Karşılığı (-)
Acentelerden Alacaklar Karşılığı (-)
Diğer Aracılardan Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta Şirketlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Reasürans Şirketlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Rücu ve Sovtaj Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Rücu ve Sovtaj Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı Brüt (-)
Rücu ve Sovtaj Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (Reasürör Payı)
Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
Aracılardan Alacaklar
Brokerlerden Alacaklar
Diğer Aracılardan Alacaklar
Aracılardan Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-)
Sigorta Şirketlerinden Alacaklar
Sigorta Şirketlerinden Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.403.982
4.321.295
45.314
1.471.763
1.459.121
12.642
-4.671
1.788.653
-23.436
596.833
684.721
-87.888
-5.104
458.667
16.279
-23.003
-142.239
0
-142.239
-161.304
19.064
0
0
12207
12208
12209
12210
12298
12299
123
12303
123031
123032
12305
12307
12309
12398
124
12401
12402
125
12501
12502
126
12601
12602
127
12701
127011
127012
12702
127021
127022
12703
12704
12705
127051
127052
12708
128
12801
12802
12803
12804
129
12901
12902
12903
12904
13
131
132
133
134
135
136
137
138
139
14
141
142
145
146
14603
14604
14607
14608
14699
147
148
149
18
180
18001
18010
181
183
189
19
Reasürans Şirketlerinden Alacaklar
Reasürans Şirketlerinden Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu (-)
Rücu ve Sovtaj Yoluyla Tahsil Edilecek Alacaklar
Rücu ve Sovtaj Yoluyla Tahsil Edilecek Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-)
Diğer Alacaklar
Diğer Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-)
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Aracılardan Alacaklar Karşılığı (-)
Brokerlerden Alacaklar Karşılığı (-)
Diğer Aracılardan Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta Şirketlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Reasürans Şirketlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Rücu ve Sovtaj Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Diğer Alacaklar Karşılığı(-)
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
Sigorta Şirketleri Nezdindeki Depolar
Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
İpotekli İkrazlar
İpoteksiz İkrazlar
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
İpotekli İkrazlar Karşılığı (-)
İpoteksiz İkrazlar Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Katılımcılardan Alacaklar
Giriş Aidatları
Diğer Alacaklar
Saklayıcı Şirketten Alacaklar
Katılımcılar
Devlet Katkısı
Emeklilik Yatırım Fonlarına Yapılan Sermaye Avansı Tahsisi
Satış Emirleri Hesabı
Fonlardan Fon İşletim Gideri Kesintisi Alacakları
Katılımcılar
Devlet Katkısı
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
Sigortacılık Faaliyetlerinden Şüpheli Alacaklar
Reasürans Faaliyetlerinden Şüpheli Alacaklar
İkrazlardan Şüpheli Alacaklar
Emeklilik Faaliyetlerinden Şüpheli Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
Sigortacılık Faaliyetlerinden Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-)
Reasürans Faaliyetlerinden Şüpheli Alacakları Karşılığı (-)
İkrazlardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
İlişkili Taraflardan Alacaklar
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
Diğer Alacaklar
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito ve Teminatlar
Diğer Çeşitli Alacaklar
Zorunlu Deprem Sigortası Primlerinden Borçlu Acenteler
Tarım Sigortaları Havuzu Primlerinden Borçlu Acenteler
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (Dask) Cari Hesabı (+/-)
Tarım Sigortaları Havuzu Cari Hesabı
Diğer Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
Ertelenmiş Üretim Giderleri
Ertelenmiş Komisyon Giderleri
Diğer Ertelenmiş Üretim Giderleri
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
Gelir Tahakkukları
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
Diğer Cari Varlıklar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.785.743
15.785.743
-14.560.817
-14.560.817
14.382
14.382
234.604
51.695
184.528
163.804
20.724
-1.619
1.565.209
1.360.084
1.360.084
53.682
151.442
420.815
192
193
194
195
196
197
198
199
2
22
220
22001
22002
22003
220031
220032
22004
22005
22006
22007
22008
22009
220091
220092
22010
22097
22098
22099
221
22101
22103
221031
221033
22105
22107
22109
221091
221092
22198
222
22203
222031
222032
22204
22205
22206
22207
22208
22209
22210
22298
22299
223
22303
223031
223032
22305
22307
22309
22398
224
22401
22402
225
22501
22502
226
22601
22602
227
22701
227011
227012
22702
227021
227022
22703
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
İş Avansları
Personele Verilen Avanslar
Sayım ve Tesellüm Noksanları
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar (+/-)
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)
Cari Olmayan Varlıklar
Esas Faaliyetlerden Alacaklar
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
Sigortalılardan Alacaklar
Sigortalılardan Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-)
Aracılardan Alacaklar
Acentelerden Alacaklar
Diğer Aracılardan Alacaklar
Aracılardan Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-)
Sigorta Şirketlerinden Alacaklar
Sigorta Şirketlerinden Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-)
Reasürans Şirketlerinden Alacaklar
Reasürans Şirketlerinden Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu (-)
Rücu ve Sovtaj Yoluyla Tahsil Edilecek Alacaklar
Rücu ve Sovtaj Yoluyla Tahsil Edilecek Alacaklar (Brüt)
Rücu ve Sovtaj Yoluyla Tahsil Edilecek Alacaklar (Reasürör Payı)
Rücu ve Sovtaj Yoluyla Tahsil Edilecek Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-)
Banka Garantili Kredi Kartı Alacakları
Diğer Alacaklar
Diğer Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-)
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigortalılardan Alacaklar Karşılığı (-)
Aracılardan Alacaklar Karşılığı (-)
Acentelerden Alacaklar Karşılığı (-)
Diğer Aracılardan Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta Şirketlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Reasürans Şirketlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Rücu ve Sovtaj Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Rücu ve Sovtaj Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (Brüt) (-)
Rücu ve Sovtaj Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (Reasürans Payı)
Diğer Alacaklar Karşılığı(-)
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
Aracılardan Alacaklar
Brokerlerden Alacaklar
Diğer Aracılardan Alacaklar
Aracılardan Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-)
Sigorta Şirketlerinden Alacaklar
Sigorta Şirketlerinden Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-)
Reasürans Şirketlerinden Alacaklar
Reasürans Şirketlerinden Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu (-)
Rücu ve Sovtaj Yoluyla Tahsil Edilecek Alacaklar
Rücu ve Sovtaj Yoluyla Tahsil Edilecek Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-)
Diğer Alacaklar
Diğer Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-)
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Aracılardan Alacaklar Karşılığı (-)
Brokerlerden Alacaklar Karşılığı (-)
Diğer Aracılardan Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta Şirketlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Reasürans Şirketlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Rücu ve Sovtaj Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Diğer Alacaklar Karşılığı(-)
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
Sigorta Şirketleri Nezdindeki Depolar
Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
İpotekli İkrazlar
İpoteksiz İkrazlar
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
İpotekli İkrazlar Karşılığı (-)
İpoteksiz İkrazlar Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Katılımcılardan Alacaklar
Giriş Aidatları
Diğer Alacaklar
Saklayıcı Şirketten Alacaklar
Katılımcılar
Devlet Katkısı
Emeklilik Yatırım Fonlarına Yapılan Sermaye Avansı Tahsisi
302.947
8.607
67.575
41.686
1.180.586
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22704
22705
22708
228
22801
22802
22803
22804
229
22901
22902
22903
22904
23
231
232
233
234
235
236
237
238
239
24
241
242
245
246
247
248
249
25
250
251
252
253
254
255
256
257
25702
25707
258
259
25901
25902
25903
25905
25907
25908
26
260
26001
26002
26099
261
26101
26102
26199
262
26201
26202
26299
263
264
265
266
267
26701
26702
26703
26704
26705
268
26801
268011
268012
Satış Emirleri Hesabı
Fonlardan Fon İşletim Gideri Kesintisi Alacakları
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
Sigortacılık Faaliyetlerinden Şüpheli Alacaklar
Reasürans Faaliyetlerinden Şüpheli Alacaklar
İkrazlardan Şüpheli Alacaklar
Emeklilik Faaliyetlerinden Şüpheli Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
Sigortacılık Faaliyetlerinden Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-)
Reasürans Faaliyetlerinden Şüpheli Alacakları Karşılığı (-)
İkrazlardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-)
İlişkili Taraflardan Alacaklar
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
Diğer Alacaklar
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
Verilen Depozito ve Teminatlar
Diğer Çeşitli Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
Finansal Varlıklar
Bağlı Menkul Kıymetler
İştirakler
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
Bağlı Ortaklıklar
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Varlıklar
Diğer Finansal Varlıklar
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Ser. Payları Değ.Düşüklüğü Karşılığı (-)
Fin.Var. ve Riski Sigortalılara Ait Fin.Yatırımlarda Değ. Düşüklüğü Karşılığı (-)
Diğer Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Maddi Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Arazi ve Arsalar
Binalar
Diğer Gayrımenkuller
Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
Arazi ve Arsalar Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
Binalar Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
Diğer Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller
Arazi ve Arsalar
Binalar
Diğer Gayrımenkuller
Makine ve Teçhizatlar
Demirbaş ve Tesisatlar
Motorlu Taşıtlar
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
Gayrimenkuller
Makine ve Teçhizatlar
Demirbaş ve Tesisatlar
Motorlu Taşıtlar
Diğer Maddi Varlıklar
Birikmiş Amortismanlar (-)
Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Amortismanı (-)
Yatırım Amaçlı Arazi ve Arsalar Amortismanı (-)
Yatırım Amaçlı Binalar Amortismanı (-)
0
0
0
0
292.646
292.646
0
0
719.442
249.838
90.556
159.282
0
428.685
392.765
35.920
1.414.023
453.363
55.040
0
-1.881.507
-10.331
-10.331
268019
26802
268021
268022
268029
26803
26804
26805
26806
26807
268071
268072
268073
268074
268075
269
27
270
271
272
273
277
278
27801
27802
27803
27804
27805
279
28
280
28001
28010
283
289
29
290
291
292
293
294
297
298
299
3
30
300
301
302
303
304
307
308
309
32
320
32001
32002
32003
320031
320033
32004
32005
32006
32007
32008
322
32203
322031
322033
32204
32205
32206
32207
32208
324
32401
Yatırım Amaçlı Diğer Gayrımenkuller Amortismanı (-)
Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller Amortismanı (-)
Kullanım Amaçlı Arazi ve Arsalar Amortismanı (-)
Kullanım Amaçlı Binalar Amortismanı (-)
Kullanım Amaçlı Diğer Gayrımenkuller Amortismanı (-)
Makine ve Teçhizatlar Amortismanı (-)
Demirbaş ve Tesisatlar Amortismanı (-)
Motorlu Taşıtlar Amortismanı (-)
Diğer Maddi Varlıklar Amortismanı (-)
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar Amortismanı (-)
Gayrımenkuller Amortismanı (-)
Makine ve Teçhizatlar Amortismanı (-)
Demirbaş ve Tesisatlar Amortismanı (-)
Motorlu Taşıtlar Amortismanı (-)
Diğer Maddi Varlıklar Amortismanı (-)
Maddi Varlıklara İlişkin Verilen Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)
Maddi Olmayan Varlıklar
Haklar
Şerefiye
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
Haklar İtfası (Amortismanı) (-)
Şerefiye İtfası (Amortismanı) (-)
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler İtfası (Amortismanı) (-)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri İtfası (Amortismanı) (-)
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar İtfası (Amortismanı) (-)
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
Ertelenmiş Üretim Giderleri
Ertelenmiş Komisyon Giderleri
Diğer Ertelenmiş Üretim Giderleri
Gelir Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
Diğer Cari Olmayan Varlıklar
Efektif Yabancı Para Hesapları
Döviz Hesapları
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
Esas Faaliyetlerden Borçlar
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
Sigortalılara Borçlar
Sigortalılara Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)
Aracılara Borçlar
Acentelere Borçlar
Diğer Aracılara Borçlar
Aracılara Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)
Sigorta Şirketlerine Borçlar
Sigorta Şirketlerine Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)
Reasürans Şirketlerine Borçlar
Reasürans Şirketlerine Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Aracılara Borçlar
Brokerlere Borçlar
Diğer Aracılara Borçlar
Aracılara Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)
Sigorta Şirketlerine Borçlar
Sigorta Şirketlerine Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)
Reasürans Şirketlerine Borçlar
Reasürans Şirketlerine Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)
Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Sigorta Şirketlerinden Alınan Depolar
-96.197
-96.197
-1.267.219
-334.670
-173.091
0
168.498
955.396
-786.898
-786.898
0
0
0
79.778.051
47.127
47.127
3.396.731
2.631.891
1.734.498
1.142.797
591.700
-10.294
918.271
-10.583
0
0
0
32402
327
32701
327011
327012
32702
32703
327031
327032
32704
32705
32706
327061
327062
32707
327071
327072
32708
327081
327082
328
329
33
331
332
333
334
335
338
34
345
346
34601
34602
347
34701
34703
34704
34799
349
35
350
35001
35002
35003
351
35101
35102
352
35201
352011
352012
35202
352021
352022
353
35301
353011
35301101
35301102
35301103
35301199
353012
353014
35302
353021
35302101
35302102
35302103
35302199
353022
353024
354
35401
35402
359
35901
Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Katılımcılara Borçlar
Katılımcılar
Devlet Katkısı
Bireysel Emeklilik Aracılarına Borçlar
Saklayıcı Şirkete ve EGM'ye Borçlar
Saklayıcı Şirkete Borçlar
EGM'ye Borçlar
Portföy Yönetim Şirketine Borçlar
Alım Emirleri
Katılımcılar Geçici Hesabı
Katılımcılar
Devlet Katkısı
İade Edilecek Devlet Katkıları
Devlet Katkısı (Ana Para Kısmı)
Gecikme Zammı (6183 s. Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı)
Katılımcılar Cayma Hesabı
Katkı Payı
Giriş Aidatı
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)
İlişkili Taraflardan Borçlar
Ortaklara Borçlar
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
Alınan Depozito ve Teminatlar
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Cari Borçlar
Tedavi Giderleri İle İlgili Tasfiye Edilen Muallak Tazminatlara İlişkin SGK'ya Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar
Satıcılara Borçlar
Zorunlu Deprem Sigortası Komisyonundan Alacaklı Acenteler
Devlet Destekli Tarım Sigortası Komisyonundan Alacaklı Acenteler
Diğer Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net
Kazanılmamış Primler Karşılığı – Brüt
Kazanılmamış Primler Karşılığı – Reasürör Payı (-)
Kazanılmamış Primler Karşılığı – SGK Payı (-)
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
Devam Eden Riskler Karşılığı - Brüt
Devam Eden Riskler Karşılığı - Reasürör Payı (-)
Matematik Karşılıklar - Net
Matematik Karşılıklar - Brüt
Aktüeryal Matematik Karşılıklar
Kar Payı Karşılıkları (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar)
Matematik Karşılıklar - Reasürör Payı (-)
Aktüeryal Matematik Karşılıklar (-)
Kar Payı Karşılıkları (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (-)
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
Muallak Tazminat Karşılığı - Brüt
Tahakkuk Eden
Sigortalı
Eksper
Dava Sürecindeki Dosyalardan Elde Edilen Gelirler (-)
Diğer
Raporlanmayan
Muallak Tazminat Karşılığı Yeterlilik Farkı
Muallak Tazminat Karşılığı - Reasürör Payı (-)
Tahakkuk Eden (-)
Sigortalı
Eksper
Dava Sürecindeki Dosyalardan Elde Edilen Gelirler (+)
Diğer
Raporlanmayan (-)
Muallak Tazminat Karşılığı Yeterlilik Farkı (-)
İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net
İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Brüt
İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Reasürör Payı (-)
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
Diğer Teknik Karşılıklar - Brüt
0
0
0
0
0
0
764.840
5.509
5.509
3.047.919
1.070.231
1.382.581
1.382.581
595.107
582.883
2.995
9.229
72.111.383
4.887.325
8.977.778
-3.638.024
-452.428
5.337.530
6.634.815
-1.297.285
0
0
0
61.886.528
72.327.479
39.282.257
42.304.439
43.938
-10.728.090
7.661.971
33.045.221
-10.440.950
-3.805.328
-5.074.384
-9.266
2.136.586
-858.264
-6.635.622
0
0
0
359011
359012
359019
35902
359021
359022
359029
36
360
361
362
363
364
365
369
37
371
372
373
38
380
38001
38010
383
384
39
394
397
399
4
40
400
401
402
404
407
408
409
42
420
42001
42002
42003
420031
420032
42004
42005
42006
42007
42008
422
42203
422031
422032
42204
42205
42206
42207
42208
424
42401
42402
427
42701
427011
427012
42702
42703
428
429
43
431
432
433
434
435
438
Dengeleme Karşılığı
Finansal Riskler Karşılığı
Diğer Çeşitli Karşılıklar
Diğer Teknik Karşılıklar - Reasürör Payı (-)
Dengeleme Karşılığı (-)
Finansal Riskler Karşılığı (-)
Diğer Çeşitli Karşılıklar (-)
Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıklar
Ödenecek Vergi ve Fonlar
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Ver. ve Diğ. Yükümlülükler
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
Maliyet Giderleri Karşılığı
Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
Ertelenmiş Komisyon Gelirleri
Diğer Ertelenmiş Üretim Gelirleri
Gider Tahakkukları
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
Çıkarılmış Tahviller
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
Esas Faaliyetlerden Borçlar
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
Sigortalılara Borçlar
Sigortalılara Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)
Aracılara Borçlar
Acentelere Borçlar
Diğer Aracılara Borçlar
Aracılara Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)
Sigorta Şirketlerine Borçlar
Sigorta Şirketlerine Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)
Reasürans Şirketlerine Borçlar
Reasürans Şirketlerine Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Aracılara Borçlar
Brokerlere Borçlar
Diğer Aracılara Borçlar
Aracılara Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)
Sigorta Şirketlerine Borçlar
Sigorta Şirketlerine Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)
Reasürans Şirketlerine Borçlar
Reasürans Şirketlerine Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)
Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Sigorta Şirketlerinden Alınan Depolar
Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Katılımcılara Borçlar
Katılımcılar
Devlet Katkısı
Saklayıcı Şirkete Borçlar
Portföy Yönetim Şirketine Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İlişkili Taraflara Borçlar
Ortaklara Borçlar
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0
0
381.574
331.273
50.301
0
787.083
774.839
774.839
12.244
725
725
709.985
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
445
446
44601
44602
447
449
45
450
45001
45002
45003
451
45101
45102
452
45201
452011
452012
45202
452021
452022
453
45301
453011
45301101
45301102
45301103
45301199
453012
453014
45302
453021
45302101
45302102
45302103
45302199
453022
453024
454
45401
45402
459
45901
459011
459012
459013
45902
459021
459022
459023
46
460
461
469
47
471
472
48
480
48001
48010
483
489
49
494
499
5
50
500
501
502
503
504
52
520
521
Diğer Borçlar
Alınan Depozito ve Teminatlar
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Cari Borçlar
Tedavi Giderleri İle İlgili Tasfiye Edilen Muallak Tazminatlara İlişkin SGK'ya Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net
Kazanılmamış Primler Karşılığı – Brüt
Kazanılmamış Primler Karşılığı – Reasürör Payı (-)
Kazanılmamış Primler Karşılığı – SGK Payı (-)
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
Devam Eden Riskler Karşılığı - Brüt
Devam Eden Riskler Karşılığı - Reasürör Payı (-)
Matematik Karşılıklar - Net
Matematik Karşılıklar - Brüt
Aktüeryal Matematik Karşılıklar
Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar)
Matematik Karşılıklar - Reasürör Payı (-)
Aktüeryal Matematik Karşılıklar (-)
Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (-)
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
Muallak Tazminat Karşılığı - Brüt
Tahakkuk Eden
Sigortalı
Eksper
Dava Sürecindeki Dosyalardan Elde Edilen Gelirler (-)
Diğer
Raporlanmayan
Muallak Tazminat Karşılığı Yeterlilik Farkı
Muallak Tazminat Karşılığı - Reasürör Payı (-)
Tahakkuk Eden (-)
Sigortalı
Eksper
Dava Sürecindeki Dosyalardan Elde Edilen Gelirler (+)
Diğer
Raporlanmayan (-)
Muallak Tazminat Karşılığı Yeterlilik Farkı (-)
İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net
İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Brüt
İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Reasürör Payı (-)
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
Diğer Teknik Karşılıklar - Brüt
Dengeleme Karşılığı
Finansal Riskler Karşılığı
Diğer Çeşitli Karşılıklar
Diğer Teknik Karşılıklar - Reasürör Payı (-)
Dengeleme Karşılığı Reasürör Payı (-)
Finansal Riskler Karşılığı Reasürör Payı (-)
Diğer Çeşitli Karşılıklar Reasürör Payı (-)
Diğer Yükümlülükler ve Karşılıklar
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Ver. ve Diğ.Yükümlülükler
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
Ertelenmiş Komisyon Gelirleri
Diğer Ertelenmiş Üretim Gelirleri
Gider Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
Özsermaye
Ödenmiş Sermaye
(Nominal) Sermaye
Ödenmemiş Sermaye (-)
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
Tescili Beklenen Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
0
0
259.503
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
259.503
259.503
259.503
0
0
450.482
450.482
0
0
0
-51.061.353
28.235.988
15.000.000
13.235.988
0
524
525
529
54
540
541
542
543
545
549
57
570
58
580
59
590
591
592
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
Yabancı Para Çevrim Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kar Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Özel Fonlar (Yedekler)
Finansal Varlıkların Değerlemesi
Diğer Kar Yedekleri
Geçmiş Yıllar Karları
Geçmiş Yıllar Karları
Geçmiş Yıllar Zararları(-)
Geçmiş Yıllar Zararları (-)
Dönem Net Karı
Dönem Net Karı
Dönem Net Zararı (-)
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
Kontrol (Varlık / Yükümlülük Farkı)
Kontrol (BES Alacak ve Borçları Hariç Varlık / Yükümlülük Farkı)
3.207.226
2.046.332
2.525
7.364
1.151.006
0
-62.923.358
-62.923.358
-19.581.209
-19.581.209
0
0
Download

2014 Eylül - SOLO BİLANÇO TABLOSU